Veel geplande zonne- en windparken kunnen niet op het net worden aangesloten. Op zich zijn de netbeheerders daartoe verplicht, maar als daartoe eerst een net verzwaring gemaakt moet worden, zal het park moeten wachten. Is dan de subsidie aan die parken nog wel netjes?

Men zegt dat er al windparken op zee, zonder subsidie gebouwd kunnen worden. Dat zal best maar is dat inclusief de aansluitkosten en het verzwaarde net? Zo niet, dat is dat niet helemaal netjes.

Het schijnt dat de zonnecollectoren ’s nachts niet zo goed werken en dat het soms niet of te hard waait zodat er geen windenergie komt; dus moet er extra reserve opwek capaciteit altijd klaar staan om online te kunnen gaan: de kosten daarvan worden niet van de zonne- windenergie afgetrokken, niet netjes.

En als we dan toch naar het net kijken: de aftappunten voor laadstations van elektrische auto’s, vergen enorme aanpassingen in het lokale net. Uiteindelijk moeten al die lokale en landelijke net-aanpassingen afgewenteld worden op de elektra gebruikers: zoals in Duitsland, waardoor de elektra rekening verdubbelt; en dat vind ik niet netjes.

8 REACTIES

 1. Waarom elektrisch rijden, waarom niet rijden op waterstof? Waterstof kan worden geproduceerd op momenten dat er voldoende zon- of windenergie is of kan stroom en waterstof worden opgewekt worden in gebieden waar niemand brood in ziet, bijv. de West-Sahara, waar voldoende wind en zon aanwezig is. Daar zou men waterstofstations kunnen bouwen en waterstof produceren. Aan opslag en logistiek moet natuurlijk worden gewerkt, maar in de huidige tijd lijkt me dat niet een probleem. http://www.hydroville.be/waterstof/hoe-sla-je-waterstof-op/

  Nu zullen de leveranciers van elektrische auto’s met allerlei argumenten komen om te proberen waterstofauto’s als slecht alternatief te zien, maar persoonlijk zie ik eerder waterstof als goed alternatief dan elektrische auto’s waar grondstoffen voor nodig zijn die ergens vandaan gehaald moeten worden en daar kan het dan een beetje druk en gevaarlijk worden als China en de VS hun grondstoffen willen veiligstellen.

  Verder lijkt mij waterstof een goede vervanger van aardgas en kunnen de nu zo hitsig aangeprezen warmwaterpompen wel in de container.

 2. En waarschijnlijk wordt stroom straks in verschillnede categorieën ingedeeld. Stroom die continue beschikbaar is en daarom duur en stroom die op gezette tijden beschikbaar is en daarom goedkoper. Salderen wordt daardoor minder gunstig. Zonnestroom, die op gezette tijden beschikbaar is, is straks de goedkopere stroom en kan niet op meer 1 op 1 gesaldeerd worden. Daar ga je met je afschrijving.

 3. Gaat het bij het net meer om de infrastructuur dan om de inhoud? Want een energiebron zonder leiding, da’s niet netjes. Zoals een freelancer / ZZP zonder leiding ook zo ongeveer cultureel taboe is. Zonder leiding is eng. Netjes is het pas mét leiding.

  Wat zou er van de wereld worden met bijvoorbeeld brandstofcellen en brandstofcelauto’s? Geen fossiele brandstoffen of vuile kernsplijting maar waterstof en schone fusieprocessen? Geen afhankelijkheid maar autonomiteit?

 4. @mario [6]: Die motor kan grondstoffen besparen, voor de motor zelf. Blijft staat hoe die lucht samengeperst kan worden. Zwaartekracht op vloeren in winkelcentra omleiden bijvoorbeeld? Dan is het nog ergens goed voor… ?

  Tijdens de bouw aan het Mongoolse rijk ruimde keizer Genghis Kahn vorsten op door ze onder een dansvloer te leggen en daarop vervolgens een feestje te bouwen. Daardoor verstikten ze, want bij het definitief afvoeren van vorsten mocht traditioneel geen bloed vloeien.

 5. @Keinstein [1]: Thorium gaat nog wel even duren. Zeker 20 jaar nog… Maar zodra defensie er munitie/wapens of iets dergelijks van kan maken, gaat het snel…

Comments are closed.