Vrijspreker: Als je onderdanen vraagt voor welke instituten ze het meeste respect hebben, welke zijn dat dan?

Opperdienaar: Daar is laatst een interessant onderzoek naar gedaan in Amerika.

 

Wat duidelijk te zien is dat de instituten met de meeste wapens het meest gerespecteerd worden. Het leger staat bovenaan, de politie volgt snel. Het congres onderaan. Een ‘license to kill’ levert respect op.

Vrijspreker: Kleine bedrijfjes staan ook ergens bovenaan. 

Opperdienaar: Dat is wel zo, het is moeilijk om de vriendelijke klusjesman niet te respecteren, maar ik reken dat niet echt tot de instituten. Meer mensen waar ze afhankelijk van zijn. Ze respecteren die mensen omdat ze vrij hulpeloos zijn zonder.

Vrijspreker: Hoe komt het dat mensen zoveel vertrouwen hebben in de militairen?

Opperdienaar: Het is het oude verhaal van de olifant (het onderbewuste) en de berijder (het bewustzijn). Het bewustzijn argumenteert waarom het gevoel juist is. Daarnaast wordt angst voor macht en respect verward. Dat onderdanen dat doen is al lang bekend. Denk maar aan de term God vrezend. De almachtige verdient respect want anders verzuipt hij iedereen in een zondvloed. Dat geeft hem zijn respect. Dus ze voelen eerst hun machteloosheid en door welk instituut ze machteloos zijn. Dan redeneert het bewustzijn dat ze die instituten respecteren. President en congres zitten weer veel verder van het pistool vandaan. Die geven alleen de orders. Het congres lijkt zelfs redelijk machteloos. Ze krijgen wat geld in hun zakken van grote bedrijven en zetten hun handtekening. Vandaar dat big business nog boven het congres staat. Waarom justitie ook onderaan bungelt is niet helemaal duidelijk. Die zitten toch ook redelijk dicht bij de directe geweld uitoefening. Misschien dat onderdanen ook zo vol van angst zitten dat ze ook werkelijk denken dat ze van de politie en leger afhankelijk zijn. Racisme, Russen, homofobie, transfobie, vrouwenhaters, graaiende zakenlieden, moslims, Mexicanen waar moet je tegenwoordig niet bang voor zijn?

Toch denk ik dat de onderdanen het instituut in zijn vage abstractie wel respecteren, maar als ze met concrete leden van die instituten te maken hebben dan valt het respect toch wat tegen. Ze springen allemaal spontaan in de houding als een militair aan boord van hun vliegtuig stapt, maar als ze er echt zelf mee te maken krijgen….. De politie schrijft toch voornamelijk bonnetjes uit en schiet 1200 mensen per jaar dood.

https://www.youtube.com/watch?v=wdyN2_GJmP8

7 REACTIES

 1. Als je “big is beautiful” omdraait naar “small is beautiful” en het denkspoor van Opperdienaar vanaf het begin oppakt, dan kan een ander beeld geconstrueerd worden.

  De eerste twee punten zijn (vertaald) weerbaarheid en activiteiten. Activiteiten die niet beschermd kunnen worden zijn zinloos om in te investeren. Van nature groeit alles van binnenuit naar buiten.
  – Om je eigen lichaam operationeel te houden moet de logistiek (drinken, voedsel) en beschutting (woning) beschermd kunnen worden.
  – Om de liefde tussen een individuele man en vrouw te laten bloeien, moet zij niet alleen intern gevoed maar ook voor externe factoren beschermd kunnen worden. Wat ook geldt voor de verhouding tussen ouders en kinderen, het natuurlijke individuele atoommodel van ouders als atoomkern met kinderen die daar omheen cirkelen.
  – Om activiteiten binnen een individueel gezin te laten bloeien, moet zij beschermd kunnen worden om leegbloeden en leegzuigen te voorkomen. Behulpzaamheid (desnoods tijdelijk opgeslagen in poen) is een soort sociaal levensbloed dat niet voor bloedzuigers, parasieten en vampiers bestemd is.

  Zo bezien zijn die eerste twee punten inderdaad het waardevolst. Gezien vanuit een ieder als individu. Waaruit blijkt dat allerlei instituties aan kapitaalvernietiging doen, om bloedzuigers, parasieten en vampiers te faciliteren. Fascisme (gebundelde krachten) in de praktijk.

  Werkelijke ontwikkelingshulp stuurt erop aan dat elementaire activiteiten en capaciteiten (relationeel) niet alleen door een ieder ontwikkeld kunnen worden, maar ook zelf beschermd kunnen worden.

  De ‘ontwikkelingshulp’ aan de Derde Wereld en de derde stand (burgerij) is erop gericht om te destabiliseren en afhankelijkheid te creëren. Om bloedzuigers, parasieten en vampiers te faciliteren, want die kunnen niet zonder ‘bloedbanken’ (behulpzaamheid die afgedwongen kan worden) om te overleven.

 2. Zojuist zie ik een nieuwsbrief in mijn mailbox met hetzelfde thema, hoewel via subliminale route:

  Een gebrek aan vitamine B (weerbaarheid) veroorzaakt concentratiestoornissen. Dat is een feit. Wie niet weerbaar is, bijvoorbeeld omdat weerbaarheid taboe is verklaard door een heersend regime, ten gunste van afhankelijkheid, is niet in staat om zelf problemen op te lossen en aan de willekeur van ‘de goden’ overgeleverd. Een perversie met ‘dank’ aan instituties die slapeloze nachten veroorzaakt.

 3. @only you [4]: Als ik zo naar laurinezuur kijk, dan lijkt me de versie uit moedermelk het gezondst. Maar kokos misschien ook. Die noten zijn geschikt om geesteszieke hoofden te kraken, de inhoud om (wannabe) gezonde hoofden te versterken. Interessante combinatie van mogelijkheden ?

  Overigens is kokosolie voor allerlei doeleinden geschikt. We zijn dankbare gebruikers.

 4. Het klopt inderdaad dat in VS het meest gevreesd wordt dat de bevolking in opstand komt, dit is in Europa de kop ingedrukt door te ontwapenen, de criminelen en ratten in pak hebben daar alles voor het zeggen, de Euro is niet voor niks in onze maag gesplitst?

Comments are closed.