DANKWOORD VAN DE REDACTIE; Dit is het laatste artikel dat Paul Verhaegh publiceert op Vrijspreker. Sinds 2012 heeft Paul 320 artikelen geschreven. Paul wist iedere vrijdag actualiteit te koppelen aan libertarische principes. We zullen zijn bijdrages node missen en willen Paul bij deze van harte bedanken voor al zijn bijdrages.

Twee ziekenhuizen failliet, iedereen geschokt. Dat laatste is te begrijpen, want een faillissement is nooit leuk en niemand zit er op te wachten. Je kunt de vraag stellen of er sprake is van een crisis in de zorg.

Het antwoord op die laatste vraag is natuurlijk ‘nee’. Natuurlijk is het alle hens aan dek voor iedereen die met deze faillissementen te maken krijgt, maar het zijn nog steeds ziekenhuizen die failliet gaan, niet de zorg zelf.

Wanneer ga je failliet in Nederland? Als je rekeningen die je moet betalen niet kunt betalen, en iemand daarop je faillissement aanvraagt. Je kunt het ook zelf doen trouwens.

In een markteconomie zorgen faillissementen ervoor dat spelers die de balans tussen kosten en baten niet in de hand hebben het speelveld moeten verlaten. Er komt dan ruimte voor andere spelers die de economie wel in de hand hebben.

Het feit dat er nu twee ziekenhuizen failliet zijn wil niet zeggen dat deze twee ziekenhuizen ophouden te bestaan. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. Nee, er komen nieuwe eigenaren en een nieuw management en de ziekenhuizen beginnen opnieuw. De zorg hoeft dus geen schade te lijden en geen enkele patient hoeft dood te gaan door dit dubbel faillissement.

Eigenlijk is het goed nieuws dat een ziekenhuis failliet kan gaan, zij het dat je deze klinische waarheid op dit moment beter niet uit kunt spreken, al helemaal niet in de nabijheid van medewerkers en patiënten van de gefailleerde ziekenhuizen.

De hele kwestie doet overigens niets af aan het gegeven dat de Nederlandse verzorgingsstaat zich in een eindfase bevindt: de belasting- en premiedruk blijft onverminderd hoog, maar de voorzieningen en verstrekkingen worden steeds minder. Van de oude belofte ‘hoge lasten in ruil voor verzorging van de wieg tot het graf’ blijft alleen het eerste deel overeind staan.

In de zorg zien we dat doordat er ondanks het feit dat iedere verzekerde in Nederland flink betaalt, toch sprake is van verschraling. Ik bedoel met name op de forse banenreductie in de zorg, een aantal jaren gelden alweer, met als gevolg dat tegenwoordig familieleden van mensen die zijn opgenomen gevraagd worden om een handje mee uit te steken. Dat lijkt op de verhalen die we kennen uit de Derde Wereld. Daar arriveert een patient nooit alleen in een ziekenhuis of verpleeghuis: er komt altijd familie mee om te zorgen voor goede zorg. Zover zijn we in Nederland dus ook.

Als de twee failliete ziekenhuizen binnenkort weer terug in business zijn – onder een andere leiding natuurlijk – is dat de realiteit die blijft. Schraalhans is terug in Nederland – en hij gaat niet meer weg.

20 REACTIES

 1. Dank Paul Verhaegh voor je goede artikelen.
  Een gezegende tijd met wat je verder gaat doen.
  Vaarwel…

 2. Ja een mooi artikel, maar had graag wat meer toekomst visie gehad, buiten dat Schraalhans blijvend is, en ook reden van faillisementen, beetje voorzichtig allemaal !

 3. Volgens de kranten (waarschuwing voor nepnieuws) waren de patienten van het Slotervaartziekenhuis zonder problemen ondergebracht bij andere ziekenhuizen. Het personeel schijnt ook zo weer aan de bak te kunnen. Dus afgezien van wat mislukte afspraken en misgelopen behandelingen lijkt het mee te vallen met de schade.

  Die peperdure staatszorg van wieg tot graf. Mooi sprookje was dat. Nu blijven de hoge belastingen over en elk ondernemend mens kijkt over de grens naar betere kansen.

  Succes met wat je gaat doen verder. En bedankt voor de artikelen, ik las ze graag!

 4. Een overname neemt oorzaken niet weg. Dood reguleren, verstikkende bureaucratie, meer aandacht voor apparaten en pillen dan voor oorzaken van problemen, etc. Filosofisch verandert er niets, tenzij bijv. bestuurders en politici ineens het licht zien.

  Een ander probleem dat aan de wieg staat van deze geforceerde situatie:
  Beslissingsprocessen lopen over meerdere schijven. Recent schreef ik hier iets over de katrol, model voor die meerdere schijven. Een aantal eeuwen terug heette een katrol in de scheepsvaart een ‘dead eye’. Een interessante term, want een ‘dead eye’ is een primaire oorzaak van verschralende processen:
  Iemand klaagt bij een afdelingsmanager, wat betekent dat andere schijven – schakels in de ‘chain of command’ – nergens last van hebben, doodleuk verder gaan om desgewenst de vermoorde onschuld uit te kunnen hangen (‘plausible deniability’).
  Zo’n organisatiestructuur is, hoe hard er ook gemasseerd wordt, een recept voor een ramp, terwijl dit soort problemen zich niet kunnen manifesteren in een zgn. platte organisatiestructuur.

  Een variant op het gezegde schraalhans is keukenmeester is ‘schraalhans is keldermeester’. Dat slaat op een wijnkelder, en een meester die vermoedelijk naar zo’n kelder is gejaagd. Ik kan me nl. niet voorstellen dat iemand altijd maar in kunstlicht wil werken. Slecht voor je gezondheid. Dit geschreven hebbende; gewone mensen worden systematisch aan (steeds killer wordend) kunstlicht blootgesteld, krijgen te weinig zonlicht wat gezondheidsproblemen veroorzaakt. Oorzaken, gevolgen. Altijd weer interessant.

  In @De kosten in de zorg nog een mogelijk interessante beschouwing over de recente faillissementen.

 5. De oorzaak van veel ellende is gebrek aan precies die kennis die noodzakelijk is om die ellende te voorkomen. Dat geldt niet alleen tijdens gezondheid, maar ook tijdens ziekte om vlotjes te kunnen herstellen. Ooit schreef een profeet “mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis”. Wereldwijd gaan er velen door ten onder. Al was het maar door nodeloos in een gebrekkige toestand gehouden te worden (door anderen).

  Ga je ergens op bezoek, dan kan het zomaar gebeuren dat je als in een kuuroord een verfrissende behandeling krijgt. Dat is althans, wat iedereen voor een ander kan doen. Even samen wat rondzwemmen in een badje van kennis, die er even samen in masseren om er later over na te kunnen denken en er wat mee te kunnen doen. Noem het maar tips en trucs doorbrieven, liefst inclusief degelijke uitleg van mechanisme en processen.

  Kennis-overdracht is gemonopoliseerd om anderen aanstuurbaar te kunnen houden. Gecommercialiseerd ook, om opbrengsten te kunnen melken. In het artikel Hier is niets, over kuuroorden, een treffende uitspraak:
  “Het meest gewelddadige element in de samenleving is onwetendheid”

  Een bibliothecaris van een Amerikaanse congresbibliotheek in het boek De verzamelaars van David Baldacci:
  “Politici meenden dat raketten het land veilig hielden, terwijl het in werkelijkheid boeken waren die voor veiligheid zorgden, en wel om een eenvoudige reden. Onwetendheid leidt tot oorlogen en mensen die veel lezen zijn zelden onwetend.”
  Hoewel omgekeerd ook misdaden begaan worden om onwetend te kunnen houden.

  Medici weten dat hygiëne van doorslaggevend belang is bij het voorkomen van aandoeningen en gebreken. Dat geldt niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en sociaal. Je zou kunnen stellen dat mental hygiene een probaat middel is om faillissementen te voorkomen. Ware het niet dat daar van overheidswege juist impliciet op aan gestuurd wordt, om (meer) controle te verkrijgen.

 6. Kennis is niet hetzelfde als wijsheid. Het is niet verstandig noch wijs om jezelf te laten meeslepen in een vloed van misleidende kennis. Precies dat is een kenmerk van deze tijd. Misleiding die het zuivere verdringt, met alle gevolgen van dien. Niet alleen ziekenhuizen hebben daar last van. Als je geschiedenis reconstrueert heeft adel zich kennelijk het hoofd op hol laten brengen door geestelijken en andere slimmerikken, met alle gevolgen van dien. Tegenwoordige adviseurs kunnen er soms ook wat van…

  Volgens koning Salomo maken vele raadgevers wijze beslissingen. Alleen moet je dan wel zelf kunnen filteren.

 7. Kennis wordt gebruikt om zich te verrijken, wijsheid om het denken te dienen, er wordt giganties veel geld verdiend aan zieke mensen
  commisies, directies, doet me denken aan mijn dorpje hier in Frankrijk, bij aankomst zat de gemeente secratesse op de zolder van het mooie oude schoolgebouw, en alles liep als vanzelf, nu is de hele oude school gemeentehuis, lopen over al mensen met een paar velletjes papier in hun handen, het inwoners aantal is met 20% ( niet fransen) toegenomen, er worden te kust en te keur verkeersborden geplaatst, wat ontbreekt is Fernandel, om de klucht af te maken.
  Wat ik hier mee wil zeggen the overhead kosten zijn teveel toegenomen, en nu zijn de honingpotten leeg !

  jhon [10] reageerde op deze reactie.

 8. De waarheid van het faillissement is hallucinant.
  De kostprijs van de behandelingen lagen onder het landelijk gemiddelde !!!!!
  Het enige wat spaak liep was de cash flow als gevolg van veranderend optreden door de verzekeraars.
  Verzekeraars zetten eenvoudigweg de ziekenhuizen onder druk door de standaard voorschotten op te schorten. 1 verzekeraar doet het, de rest volgt, en het kaartenhuis stort in elkaar.
  De verzekeraars zijn de enige die hier baat bij hebben.
  Paul, deze faillissementen hebben niets met vrije markt te maken maar alles met decadent corporatisme.

 9. Niet zo heel lang geleden kwam ik een arts tegen. Hij had een virus waar hij al een hele tijd mee liep. Ik had dat zelfde virus, en ik herkende zijn verhaal: het bleef maar terugkomen.

  Ik ben van mening dat artsen niks met een virus kunnen: het moet vanzelf over gaan, je lichaam moet het zelf opruimen. Maar bij deze arts was het wat anders verlopen: zijn collega’s hadden hem van allerlei zooi voorgeschreven, maar dat werkte niet. (gek hè?!)

  Omdat het virus niet weg ging ging hij zich laten opnemen in het ziekenhuis. Het ging enkele weken duren.

  Ik had dus op dat moment hetzelfde virus, maar liep daar gewoon mee door. Je lichaam moet het zelf opruimen en daar is rust voor nodig en vooral tijd.

  Hij koos er dus voor om allerlei zooi te slikken en zich op te laten nemen. Ik heb niet gehoord hoe het is afgelopen, maar ga er maar vanuit dat de opname ook niet heeft geholpen.

  Wie gaat deze onzin, dit gepruts betalen?! U en ik dus. Blijkbaar komen die artsen er mee weg om gewoon een slecht product neer te zetten, in de markt te zetten. Er is niks mis met het in de markt zetten van slechte producten, je mag er zelfs reclame voor maken – doe eens een rondje supermarkt, die ligt vol met ongezonde troep waarvoor reclame wordt gemaakt.

  Waar ging het mis? De rekening wordt bij u en mij gelegd, verplicht. En dat is dus kwalijk.

 10. Veel ziektes gaan vanzelf over. Je lichaam lost het zelf op. Veel artsen veroorzaken meer kwalen dan ze oplossen. De zorg is een enorme graaidoos waar heel wat mensen zich aan verrijken, vooral Big Pharma.

 11. Dank Paul, steeds actueel, to the point En libertarisch.
  Maar in dit artikel ook het dilemma, wat is nog vrije markt? Een verzekeraars monopolie, verplichte behandelingsprotocollen en weinig vernieuwigsmogelijkheden door strenge regels: zelfs al kun je goedkoper werken, je wordt er niet voor beloond

  Nico de Geit [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Overnight [13]:

  Het is in de gezondheidszorg helemaal niet de bedoeling mensen gezonder te maken. Ze hebben patiënten nodig. Er spelen enorme belangen, er worden miljarden verdiend. Het zou naïef zijn om te geloven dat je een miljarden-industrie zou kunnen benadelen zonder tegenreactie. Artsen geloven in hun eigen wanpraktijken. En, ze hebben ook nog eens de rechterlijke macht aan hun kant. En dan betichten ze andere landen van corruptie…. Zoveel mogelijk bij wegblijven dus, inclusief vaccinaties.

 13. Je zou kunnen stellen dat ziekte (aandoeningen en/of gebreken) een verliespost is. Het verlies is dat iemand die gezond was ziek is geworden. Om er dan toch een verdienmodel van te maken… is een interessant staaltje sluwheid. Directies van ziekenhuizen zijn gezien dit verdienmodel hoogstens marionetten van degenen die er zoveel als mogelijk opbrengsten uit zuigen. Zoals de farmaceutische industrie. Maar ook directies en medewerkers van verzekeraars varen er ‘wel’ bij. Wat zouden ze zijn zonder dit soort opgeblazen verhalen?

 14. Vrouw heeft wat problemen, gaat naar het ziekenhuis of arts. Daar stellen ze vast dat ze bipolair is, borderline, depressief of whatever. De oorzaak is ook bekend: het moet door misbruik komen, seksueel misbruik. En als ze zich niets herinnert dan gaat ze maar net zo lang graven tot ze iets vindt, er is altijd wel ergens iemand misbruikt. Het moet seksueel misbruik zijn, punt.

  De oplossing: medicatie volgens DSM-V. Net als de analyse overigens, verplicht volgens DSM-V, anders betaalt de zorgverzekeraar niet, zowel de analyse als de oplossing.

  Dat misbruik-dingetje is een politiek ding. Vrouwen wordt aangepraat dat ze slachtoffer zijn van misbruik, zwarten wordt aangepraat dat ze slachtoffer zijn van slavernij – daar komt al hun hedendaagse ellende uit voort. Je bent verplicht dat heel erg te vinden.

  De dader: een blanke man, of in ieder geval een man. Het liefst succesvol. Dit soort dingetjes zijn uitgedacht in de Sovjet Unie met als doel het Westen te destabiliseren. En nu dus te vinden bij de arts op de hoek, betaald door de zorgverzekeraar.

  Alternatieven? Kan, maar die moet je zelf betalen. Artsen zijn verplicht de DSM-V te hanteren en de daarin voorgeschreven medicatie voor te schrijven, anders betaalt de zorgverzekeraar niet. De alternatieven zijn er in de praktijk voor mensen die net iets slimmer en rijker zijn, en die zijn per definitie niet erg geschikt om de maatschappij te ontwrichten.

  Zo wordt dus geld bij u weggehaald via de premies voor de zorgverzekering en ingezet om de maatschappij te ontwrichten. Mooi. Enjoy the Decline.

  Ook nog: die lui die de DSM samenstellen hebben dikke belangen in Big Pharma. Ze verdienen dus dik aan de medicatie die voorgeschreven wordt.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico de Geit [16]: Die veronderstelde destabilisering vanuit de vroegere Sovjet Unie is anders een prachtig idee, nog gezond ook. God heeft namelijk een soort racisme uitgevonden, als mannen en vrouwen een ander ras zouden zin. Met de man als superieure superman. Daarmee heeft God zowel mannen als vrouwen stevig genaaid, een fout in het ontwerp dat nog rechtgezet moet worden. Het liefst zou God dat ongemerkt corrigeren en miljoenen verziekte levens gewoon in de doofpot stoppen. Reputatie is alles, nietwaar? Daar hebben Sovjets op ingespeeld door God een schadelijk verzinsel te verklaren. Da’s niet helemaal waar, want specifieker is God meer een valsemunter die vervalsingen produceert. Het lijkt wel wat, maar de inhoud van creatieve en slimme geesten moet misvormd, vervuild en verziekt zijn omdat zonder dat geen gewenst gedrag afgedwongen kan worden. Traditioneel moesten gewone mensen liefst verslaafd zijn aan een vorst(in).

  De farmaceutische industrie gaat verder op dit spoor, als valse profeet. Maar zieners zijn het niet. Behalve dat er winstkansen gezien worden door producten te produceren die liefst levenslange loyaliteit eisen. Boerenbedrog als methode voor kwakzalverij. Zalvende woorden om de kwakkies van een stel rukkers te verkopen alsof ze potentie-verhogend zouden werken… niets is minder waar. Als er met de potentie van anderen gerotzooid wordt komt er vooral nodeloze ellende van, zoals aandoeningen en gebreken (lichamelijk, mentaal, sociaal).

 16. Ellende veroorzaken en ‘bestrijden’ of ‘corrigeren’ is een eeuwenoud verdienmodel. Slavernij en eventuele vrijlating mocht ooit misschien mooi klinken om technologische vooruitgang aan te jagen, maar ondertussen werd veel immaterieel kapitaal vernietigd. Politici schrijven wetboeken die zowel ellende veroorzaken als ‘bestrijden’ en ‘corrigeren’, hoewel daardoor veel immaterieel kapitaal niet mag ontstaan of anders wel wordt verloren gaat of wordt vernietigd. Wat ook geldt voor boekwerken zoals de DSM-5. Zouden de auteurs daarvan misschien in een Pen-i-tentiaire Inrichting hebben gezeten?

  Een wortel van veel problemen is vervuiling van wetenschap, ten gunste van pseudo-wetenschap die in feite weinig meer is dan een jasje van staatsreligie dat om puur wetenschappelijke feiten wordt getrokken om een bepaalde schijn te wekken. Eén van de ergste dingen die je kan overkomen is dat je niet op wetenschap kunt vertrouwen, omdat daardoor volautomatisch ook wijsheid vervuild raakt en alles om je heen ‘onwijs, te gek’ wordt. Jongeren schijnen dat laatste wel leuk te vinden, maar wat iemand wil is niet altijd hetzelfde als wat iemand nodig heeft. Volgens mij, als je het jongeren open zou voorhouden en eerlijk zou vragen, zouden jongeren veel liever een taaie uitdaging aangaan waar ze eer aan kunnen behalen dan in allerlei leuk lijkende dingen meegaan die in feite hun toekomst verzieken. Het mooie van jongeren is dat ze nog de ballen hebben (wat ook voor meiden geldt) om ergens voor te gaan en er lekker hun tanden in te zetten. Hoe ouder, hoe minder ze dat nog willen, hoe meer geneigd om perversies te aanvaarden. De jeugd heeft (meer van) de toekomst!

 17. Het Slotervaartziekenhuis – haar vorige eigenaar en de laatste eigenaar – had een moeizame relatie met Zilveren Kruis. Deze ziektekostenverzekeraar – deel van het zorgkartel – is medeschuld aan het failliet van het Slotervaart doordat zij operaties maar deels vergoedde waar andere ziekenhuizen wel 100 % kregen. Het typische gedrag van een oligopolist en direct gevolg van de verregaande staatsinmenging in de zorg. Uiteindelijk zal ook dit kartel geslecht worden hoe hevig de belanghebbenden ook zullen konkelen, oplichten en plotten.

  Hartelijk dank Paul voor je waardevolle bijdragen in de afgelopen jaren ! Heb ze met veel plezier gelezen ! Het ga je goed !

 18. Stond gisteravond in het donker voor het Slotervaart Ziekenhuis. Uitgestorven en leeg gebouw. Wilde het met mijn eigen ogen zien. Trieste aanblik, je denkt aan de vele medewerkers die nu thuis zitten, waar zijn de patienten, moet zaal na zaal lege bedden zijn? Een PC stond nog aan op een beneden vloer met een screensaver. Degene die erachter werkte komt niet meer terug. Het enorme pand, de peperdure inrichting, de gigantische parkeer garage ernaast, alles donker en leeg. Wat een enorme kapitaal vernietiging. Het maakte indruk. Maar toch naar het geheel toe een dubbel gevoel, ben er paar keer geweest, slechte ervaringen en het gebouw heeft voor mij nog altijd ook een dreigende uitstraling. Blij dat het failliet KAN in ieder geval zodat er hopelijk iets beters voor terug komt. Moet er niet aan denken dat een Minister iets dat niet functioneert in stand gaat houden. Meer geld gaat toch niet werken. Begrijp al niet dat -als je dan op je rekening kijkt- en een uur ziekenhuisbezoek op 1000 euro uitkomt dit sowiezo failliet kan? En he! Dit is niet het enige ziekenhuis dat sluit ! Betaal ik dan nog steeds te weinig premie/belasting, en hoeveel premie moet ik dan eigenlijk betalen? En volgend jaar gaat de BTW op voedsel e.d. naar 9% en worden er nog enkele andere fiscale maatregelen genomen. Ik kan mij niet kan herinneren dat een cabinet ooit zo snoeihard en zoveel extra geld uit zijn bevolking trok. De economie draait toch als een speer? (wordt mij verteld althans). Dan sta je zo te mijmeren voor zo een donker pand. Heb ook ouder meer dan 10 jaar in verzorgingshuis gehad. Was mensonterend. Moest aan links Venezuela denken, de mensen op de vlucht, hoever zijn we daar vanaf? Zijn we nu wel of geen rijk land? Wie regelt dit allemaal dan zo fantastisch? De verzorgingsstaat brokkeld verder af en je ziet het gebeuren. In de auto -terug naar huis- weer dat dilemma. Weet je als libertarier, -als systeemdenker- die verder denkt dan de eigen portemonee, blijft het altijd vervelend dat de beste manier om je gelijk te krijgen is het slecht functioneren van het system is en er harde en rake klappen vallen bij mensen.

Comments are closed.