Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Da’s een mooie karikatuur. Veroorzaakt door constructies, regelingen etc.

  Als je de afbeelding van boven naar beneden afloopt…
  – ruimt iedereen de eigen rommel op voor zover die gemaakt is,
  – handelt iedereen zelf de eigen uitwerpselen af (figuurlijk bespreken en samen verteren of letterlijk shit pit, septisch systeem),
  – sprokkelt iedereen zelf brandhout of equivalent voor verwarming,
  – wordt tussen geliefden en gezinsleden alles besproken wat geregeld moet worden (kern-fusie, schone energie).

  De introductie van specialisatie, functieplaatsen, rollen, machinerie en schaalvergroting compliceert dat zodat er problemen ontstaan die voordien niet bestonden. Stropoppen om even ‘lekker’ in een mentale achtbaan te kunnen zitten.

 2. Nico schreef op : 2

  Mijn punt is overigens niet dat technologie ‘slecht’ zou zijn, want technologie is op zich neutraal van aard, instrumenteel van aard. Wel is het de vraag welke technologie ontwikkeld wordt om een bepaalde richting in te kunnen slaan. En welke richting gekozen wordt, die middels technologie gefaciliteerd zal worden. Vergelijk:

  – De richting van corporatisme, iedereen lid of cel van het corpus (lichaam) van een groep of organisatie, veroorzaakt functieplaatsen voor veronderstelde supermensen. Geen privilege, maar meer het zware werk van een Atlas die de binnen een gespecialiseerd gebied problemen van anderen draagt. Leerprocessen die primair in de diepte gaan, als een asperge en het syndroom asperger.

  – De richting van een individu als autonome eenheid (zoals een autonome eenheidsstaat) die samenwerkt met anderen kan een Doe Het Zelf mentaliteit kweken die logischerwijs andere technologie vereist. Werkzaamheden die decentraal bedacht en uitgevoerd moeten kunnen worden. Leerprocessen die primair in de breedte gaan.

 3. Hang Bejaarde schreef op : 4

  @jhon [3]: Lijkt mij een arbitrair lijstje.

  Juristen gaan ook het veld ruimen en daar zijn er heel veel van: www.zerohedge.com

 4. Nico schreef op : 5

  Ook het privilege van genetische manipulatie ligt kennelijk onder vuur. Via internet kwam ik de volgende meme tegen van een Ph.D.:

  “Bruce H. Lipton (1944) was celbioloog en onderzoeker op het gebied van spiercellen met wisselende academische functies, tot hij in 1985 het inzicht kreeg dat niet de genen ons leven besturen maar dat het andersom is. Onze genen worden in- en uitgeschakeld door gedachten, gevoelens en overtuigingen met de celmembraan als intermediair.”

  Hij stelt iets wat oud nieuws is; je kunt jezelf genetisch genezen en versterken.

  Anders uitgedrukt: Think beyond your genes.
  Het vergt immers voorstellingsvermogen (de beeldprojector in je geest) om te kunnen beslissen welke genen in jezelf actief mogen of moeten worden.

  Vergelijk genen in een DNA streng met karaktereigenschappen die je zelf middels deugden-ethiek en gevolgen-ethiek aanstuurt. Je merkt dan dat er te vaak cognitieve dissonantie optreedt als iemand stelt dat dat een Doe Het Zelf project kan zijn. De heersende opinie is immers dat je je karakter onveranderlijk zou zijn, of anders door anderen moet laten hervormen, dat je karakter naar een heersende cultuur gericht moet worden; iets anders dan zelf een gezond, robuust karakter ontwikkelen dat autonoom kan functioneren.

  Door hedendaagse genetische manipulatie ontstaan vooral menselijke robots met een soort Syndroom van Asperger (gespecialiseerd maar onvoldoende algemeen ontwikkeld) die van alles niet meer willen horen en volgzaam in de tredmolen meegaan. Efficiency verhoging en tegelijkertijd gigantische verarming.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  jhon [7] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  @Nico [5]: Pardon, gedachtensprong.
  “of anders door anderen moet laten hervormen”
  moet uiteraard zijn
  “of anders door geprivilegieerden moet laten hervormen”

  Zo’n geprivilegieerde is traditioneel iemand die benoemd is in een bepaalde positie en zogenaamd een hogere autoriteit vertegenwoordigt of is.
  Wel in anderen dienen te geloven maar minder of niet in jezelf is m.i. één van de verwerpelijke ingrediënten van traditie die nog steeds in de circulatie is.

 6. Nico schreef op : 8

  @jhon [7]: Autosuggestie kan inderdaad zelf-herstellend uitwerken. En een stapje verder zelfs productief. Genen waarvan je zelf nog niet eens wist dat je ze in je had…

 7. Nico schreef op : 9

  @jhon [7]: Even scherp over het randje scheren: De erectie van genen die eerst onmerkbaar of slapjes aanwezig waren 😀

 8. Nico schreef op : 10

  Om misverstanden te voorkomen moet gemeld worden dat genen op twee manieren neergezet kunnen worden:

  1) Je karakter als een DNA-streng met genen annex capaciteiten en eigenschappen, zoals gastvrijheid. In deze context zijn allerlei uitkomsten mogelijk, e.a. via een lucide droom die via autosuggestie en wilskracht uitgevoerd wordt. Het draait hier primair om toenemende zelf-kennis, zeg maar de ovalen vorm van een 0, met jezelf in je eigen ‘oval office’ onder je schedelpan.

  2) ‘Die en gene’ waarbij genen individuen zijn in iets als een genenpool waarop genetische selectie is toegepast om tot een bepaalde compositie te komen.
  Een organisatie kan weergegeven worden als een wiskundige vergelijking met boven en onder de streep functieplaatsen. Wordt zo’n vergelijking op iemand losgelaten, dan past iemand daarin of niet. De uitkomst is dan binair, 0 of 1, onbruikbaar of bruikbaar. Kwantumfysica kent echter nog wat mysteriën, zoals verborgen variabelen. Anderen kunnen nu eenmaal nooit helemaal doorgrond worden, wat allerlei verrassingen kan opleveren.

 9. Nico schreef op : 11

  Een ander aandachtspunt dat een typisch manlijk privilege wordt geacht is “meten is weten”. Zoals de maten van een vrouw; buste, taille en heupen vanwege een schoonheidsideaal dat door mannen is vastgesteld.

  Voor meten zijn nauwkeurige wetenschappelijke instrumenten ontwikkeld, die gebruikt worden om praatplaatjes te creëren en dat op een manier die aan (staats)religieus extremisme doet denken.

  Vanmorgen keek ik naar het SI-stelsel met maat-eenheden. Als je ernaar kijkt, zou je bijna gaan denken aan functieplaatsen in een sociale orde en maatschappelijk systeem. De schematische voorstelling lijkt verdacht veel op de afbeelding van de Shaaey Ora (‘De poorten van het licht’) uit de Kabbala; de tien aspecten van god.

  Anders uitgedrukt functioneert een netwerkje van goden uit mythologie een praatplaatje van bestuurlijke functieplaatsen en het SI-stelsel als een praatplaatje van bijbehorende capaciteiten om die functieplaatsen te vullen. Terwijl… van nature een ieder die capaciteiten bij zichzelf zou moeten kweken en die functies zelf zou moeten vervullen. Om te overleven en nog een bevredigend leven te kunnen hebben ook.

  Terwijl er veel moeite wordt gedaan om geprivilegieerden te vinden om de supermens te laten uithangen, m.i. een onmenselijke werklast die de draagkracht van de meesten te boven gaat, zouden de oorzaken van die werklast uit de weg geruimd kunnen worden door oorzaken middels individuele leerprocessen uit de weg te ruimen.
  Als er ‘hier’ gaten zijn ontstaan en ‘daar bergen’ kan dat met een bulldozer of desnoods geduldig met scheppen en schoppen gerepareerd worden, nietwaar?

  Overigens maakte het communisme de denkfout om middels onteigening de bulldozer uit te hangen. Terwijl iemand die werkzaamheden ook helemaal zelf kan uitvoeren middels schenkingen, zie hier. De Doe Het Zelf mentaliteit toegepast op wie het kleine niet eert…

 10. Nico schreef op : 12

  Pardon, linkje ging verkeerd.

  Hoe vervang je een schoonheidsideaal door gezondheidsideaal?