5 REACTIES

 1. Altijd weer vermoeiend die symbool-politieke praatjes over de Eerste, Tweede en Derde Wereldoorlog (of andersom).

  Even kijken… was het niet de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk en zijn vrouw aartshertogin Sophie Chotek die de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte, waardoor de dubbelmonarchie werd vernederd? En als je het verhaal over die wereldoorlogen omdraait, zou het dan de bedoeling zijn om via vooraf vastgestelde stappen een soort dubbelmonarchie ’tot leven te wekken’? Helaas zijn ideeën over de ‘maakbare mens’ nogal hallucinant van aard, waardoor uitkomsten niet zijn zoals zouden kunnen zijn.

  Voor zover een libertariër problemen zou hebben met de term monarchie, is het van belang om te weten dat iedereen monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven zou moeten zijn. Wat alleen in ‘redundante uitvoering’ optimale uitkomsten kan produceren, als man vrouw samen, waarvoor kennelijk de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie als symboolpolitiek plaatje is uitgekozen.

 2. Kan iemand mij vertellen wat het zinvolle is van steeds opnieuw onze geschiedenis omspitten, zoeken naar gegevens die we al lang en breed kennen.
  Er is wordt geen lering uit getrokken, de kennis die wij hebben, worden terzijde gezet, en de fouten herhéalen zich, om dat ze gewenst zijn.
  Willen wij overleven is er een revolutie nodig, helaas misschien met bloed vergieten, want de kwaad verspreiders zullen hun plekjes niet zo gemakkelijk opgeven !
  Ze zijn bezig WWIII te organiseren, deze orchanten zijn niet menselijk, maar zieke moordenaars, en waarom misschien alleen
  een versteende misvatting, van verkeerd geinterpreteerde gegevens, deze gevaarlijke kliek moet worden opgeschoond, gesnoeid, gekotwiekt ! willen wij de mensheid over leven !

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. @toute va bien [2]: Fouten worden inderdaad herhaald omdat ze gewenst zijn. Kennelijk menen archonten dat ‘het’ niet zonder genderrollen kan, niet zonder een traditioneel gezinsmodel, niet zonder groepsvorming. Dat zit diep in het bestuurlijke DNA en veroorzaakt allerlei problemen.
  Misschien vandaar de tegenkracht van de ondermijning en vernietiging van het traditionele gezinsmodel met bijbehorende genderrollen. Eerst destabiliseren en desoriënteren om de weg vrij te maken, zodat vervolgens andere denkbeelden gepropageerd kunnen worden.

  Veel nodeloze ellende komt voort uit dat traditionele gezinsmodel waarin de vader op jacht gaat, de moeder vooral goed genoeg is om genaaid te worden, als legkip te dienen, om het huishouden te verzorgen, zonen als landarbeider of soldaat worden ingezet en dochters als dienstmeid. Hoewel de verpakking van termen tegenwoordig veranderd is. Die bestuurlijke taakverdeling is zeer invasief van aard en komt met een nogal penetrant luchtje van karakterbederf dat gewoonlijk verplicht genegeerd wordt. Als gevolg ervan wordt leven een falsificatie, onvervalste liefde een sprookje waar alleen af en toe van geproefd kan worden.

  Het is niet zonder reden dat ik me telkens weer op die kern richt, want als bepaalde (eenvoudige) elementaire kennis niet langer weg gecensureerd wordt dan is het Evangelie (‘goede nieuws’) m.i. dat juist middels het propageren van een daadwerkelijk gezonde individuele levens- en gezinskern verlossing mogelijk is van allerlei erfelijke aandoeningen en gebreken (mentaal, sociaal, (zelf)bestuurlijk). Dat vereist herstructurering van mentale landschappen. Terwijl traditioneel bijvoorbeeld ondergeschiktheid aan de goden, geestelijken, adel, patriciërs en tegenwoordig pseudo-wetenschappers, politici en werkgevers wordt gepropageerd, kan een gezonde levenskern en gezinskern niet zonder individuele autonomiteit. Die heden niet algemeen erkend maar systematisch ontkend en geschonden wordt.

  De geschiedenis doorspitten is m.i. vooral nuttig om problemen in beeld te brengen die bestonden voor bepaalde oplossingen werden geïntroduceerd die weer andere problemen produceerden. Ga je ver genoeg terug in de geschiedenis, dan kom je op een voor iedereen gezond beginpunt. Me dunkt dat het er na de val van de huidige beschaving om gaat om daar vanuit te gaan en de problemen die daarbij in het verleden ontstonden op een andere manier te tackelen, zodat de huidige oorzaak-gevolg keten (die net een kerstboom lijkt, met allerlei vertakkingen en camouflerende versierselen) niet opnieuw ontstaat. Het moge duidelijk zijn dat voor zo’n ombuiging meer nodig is dan de beperkte, vervuilde geesten die allerlei problemen veroorzaken. Geestverruiming en reiniging, zuivering kan gelukkig georganiseerd worden. Wat begint op het hoogste niveau, om van valse profeten af te komen. En die zijn er, ook boven het nationale niveau – om een bepaalde wereldorde te handhaven en sturen.
  De Rothschilds werden door iemand (hoewel in andere bewoordingen) de schatbewaarders van het Vaticaan genoemd, om wereldleiders in het zadel te zetten of eruit te halen. Het pausdom mag nog steeds als valse profeet optreden. De Reformatie moet nog afgemaakt worden… liefst grondig. Als primaire bronnen van misleiding niet uit de weg worden geruimd, blijft het dweilen met de gifkraan open. En dat laatste eigenlijk alleen maar omdat bepaalde figuren hun positie willen handhaven ten koste van anderen. Onder machtsevenwicht wordt in de westerse wereld verstaan dat grootmachten een machtsoverwicht handhaven ten koste van anderen. Wel een ratio (verhouding), maar geen evenwicht.

 4. Een aandachtspunt bij (wereld)oorlogen is dat het te vaak instrumenten zijn om misbruik te maken van de pure innerlijke natuur, waardoor misvormingen ontstaan. Gedrochten, monsters. Een eenvoudige vorm daarvan is het zelf bouwen van een woning (nestdrang) en zelf-bescherming (overlevingsdrang) te verbieden. Dat kan pijnlijk aankomen. Als reactie willen sommigen afreageren, compenseren, menen te moeten overcompenseren of zelfs hypercorrigeren. Op die manier kunnen functieplaatsen gevuld worden, met daarin veronderstelde helden die hun leven op een tegen-natuurlijke manier offeren (opbranden) voor anderen. Wat per definitie niet bevredigend kan uitwerken, voor niemand.

  Welbeschouwd worden bouwlieden, politie-agenten en soldaten misbruikt om karikaturen neer te zetten van woningen en veiligheid. Zonder afwijkingen van de pure innerlijke natuur betreft het immers Doe Het Zelf projecten waar kunstwerken van gemaakt kunnen worden. En bevindt ieder individu zich op het kruispunt van genees-, krijgs-, levens- en (zelf)opvoedkunst. Van nature kunnen alle treden in de piramide van Maslow vanuit een primitieve klei-woning bereikt en bevredigd worden. Wie iets anders beweert is misleid en treedt bewust of onbewust als valse profeet op.

 5. @toute va bien Alsof duizenden mensen er niet op konden wachten om naar het slagveld te gaan want er was natuurlijk een heel goede reden voor…. ehm… ehm… Wat was die nou ook alweer?

Comments are closed.