Reacties
 1. Matthijs schreef op : 1

  De theorie van climate change breekt met de eerste en tweede wet van de thermodynamica.
  Er wordt 100 watt/m2 verzonnen zonder dat er ergens werk (entropie verandering) wordt verricht.

 2. Nico schreef op : 3

  Ik vergelijk huidige wetenschappers met honden (trouwe dienaren met goede bedoelingen) met de honden die wij hebben opgenomen. Die laatste vinden paardenpoep heerlijk, beter te vreten dan vieze rook uit uitlaten. Hoewel verkoold hout er wel in blijkt te gaan.

  Helaas zijn deze honden geen goede wetenschappers, want ze zijn zich niet bewust van genetisch gemodificeerde rotzooi die paarden te vreten kunnen krijgen. Gecreëerd door pseudo-wetenschappers die de gevolgen van hun goedbedoelde werk niet kunnen overzien. Om die reden… hou ik de honden veilig bij paardenpoep weg. Ze worden er chagrijnig van, maar het is voor hun eigen veiligheid. De rook uit uitlaten, daar zijn ze gelukkig wel afkerig van.

  Over milieuvervuiling gesproken… geestelijken en pseudo-wetenschappers hebben nogal wat veroorzaakt…

 3. toute va bien schreef op : 4

  Honden horen niet thuis in een stad, zijn ook geen huisdieren, hun plaats is op een boederij tussen dieren en met dieren, katten zijn weer iets anders, grote lichaams hygiëne, respecteren ook hun leef omgeving, wat wetenschap hier mee heeft te maken ? mag joost weten !

 4. toute va bien schreef op : 5

  Mijn persoonlijke mening is dat, het klimaat enorm grillig is, dat er grote verschillen mogelijk zijn, maar dit ligt buiten onze invloedssfeer, zo we moeten het ondergaan, en er zo goed mogelijk tegen wapenen, en daar is wijsheid voor nodig !

 5. only you schreef op : 6

  Schijnbaar levert de Wodc, wetenschappers commissie, het algemeen oordeel over de uitvoering van de wetgeving, in ieder geval heeft opstelten bewezen deze naar zijn hand weten te zetten,met als resultaat een totaal mislukte drugswetgeving?

 6. jhon schreef op : 7

  @Lydia [2]: De natuur bepaald dit ! overigens klimatomogie is preudo wetenschap ! ergo bestaat niet !
  newsmonkey.be

 7. IIS schreef op : 8

  Als de wereldwijde regeringen en overheden beweren het weer de baas te kunnen en deze te onderwerpen aan hun macht zal ook het volk uiteindelijk begrijpen dat ze niet de baas is en niet de macht hebben en zich net als het weer dienen te onderwerpen.

  jhon [9] reageerde op deze reactie.

 8. Hang Bejaarde schreef op : 10

  “Cartooniss need grammer teecher.”

  Linkse wetenschappers zijn nep-wetenschap aan het wetenschappen. Er zijn genoeg lastige en complexe milieuproblemen die veel geld kosten om op te lossen. Maar ja, dat kost geld, tijd en het resultaat is er niet voor de volgende verkiezingen.

  Het klimaat “redden” door de politiek is ideaal. Je bedenkt wat nieuwe regels vanwege een vrij abstracte dreiging. Heft daarom nieuwe belastingen en gaat daarna vreten, zuipen en naar de hoeren. Op kosten van de sukkels die voortaan maar in de kou moeten thuis zitten…

 9. Nico schreef op : 11

  @jhon [9]: Dat is al heel, heel veel langer gaande dan velen beseffen. Het is een eeuwenoude feodale traditie om originelen te laten verdringen door vervalsingen.

  Een eeuwenoude illustratie: Het verhaal van de aartsvader Jozef begint met Jozef als dromer, die de zon, maan en sterren in een visioen voor zich ziet buigen. Waarop zijn vader aan hem vraagt of hij zijn ouders en broers voor zich wil laten buigen. Niet zonder reden, want heel, heel vroeger nog voor feodalisme werden de zon en maan gebruikt als beeld voor ouders, opkomende sterren als hun kinderen.

  Vervolgens werd Jozef als slaaf verkocht (begin feodale denkbeelden), onterecht gevangen gezet om op een andere manier bruikbaar te worden gemaakt. Hij komt daaruit om als onderkoning gepositioneerd te worden. Waarna zijn ouders en broers gedwongen worden om voor hem, die namens de farao (koning) optreedt te buigen.
  Na dit toneelstukje en hereniging misbruiken de betrokkenen een nood in het Egyptische gebied om zich zo ongeveer alle land toe te eigenen (einde Genesis) waarna (begin Exodus) Egyptenaren bang voor hun macht worden, hen tot slaaf maken, ze een vrijheidsstrijd moeten voeren en de typisch feodale cyclus van landjepik niet alleen in beweging is gezet maar ook verder gaat door de verovering van het Beloofde Land. Ten koste van anderen uiteraard.

  Merk op dat de vervalste zon (farao, vorst) in dit verhaal de originele zon verdringt en voor zich laat buigen om te kunnen gebruiken. De gebruikersmentaliteit die het feodalisme kenmerkt, want in feodalisme is het gebruiken of gebruikt worden. Meer is er niet te koop. Een recept wat verkocht wordt onder de vlag van vervalste liefde. Nog steeds grossiert staatsreligie in vervalsingen. Wie echter liefde gaat vervalsen voor een schone schijn van constructies en regelingen heeft geen duurzaam concept bedacht. Het zaad van de ondergang zit reeds in de kern gebakken, effectief verstopt, dat wel.

 10. formidabele schreef op : 12

  We komen uit een ijstijd-periode in een warmer klimaat, wat nog goed is voor de groei van vegetatie?

  Ettur [13] reageerde op deze reactie.

 11. Ettur schreef op : 13

  @formidabele [12]: Warmte en CO2, daar groeien planten van als kool. CO2 is op het moment historisch laag, maar stijgende, gelukkig gaat het de goede kant op, dan groeien de bossen die nu gekapt worden om “hernieuwbaar” bij te stoken in kolencentrales wat sneller aan dan de dertig jaar die ze er anders over zouden doen.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 14

  @Ettur [13]: Dat lijkt zo, maar teveel wetenschappers DENKEN iets te weten, naar het voorbeeld van geestelijken. Dat is iets anders dan feitelijk weten. Of in ieder geval een ‘educated guess’ in de feitelijke richting van naakte feiten doen.
  Zo bezien is het niet vreemd dat geestelijken en pseudo-wetenschappers anderen op een (filosofische) dwaalweg brengen en houden. Wel verklaarbaar, tegelijk onaanvaardbaar. In veel – zo niet de meeste – verhalen mis ik onderscheidingsvermogen en zuiverheid. Waarna een ‘pot verwijt de ketel’ verhaal ontstaat.

  Zojuist schreef ik hier iets over de bedwelmende, betoverende roes van fascisme (bundeling van krachten). Een oud concept. Het letterlogo van de SchutzStaffel (SS) is een andere weergave van de eeuwenoude swastika. Datgene wat traditioneel als ‘oplossing’ wordt gezien en als verworvenheid wordt beschouwd is m.i. juist een systematische probleembron.
  Traditionele bestuurlijke filosofie vereist dat man en vrouw (genderrol voor groeperingen) op een bepaalde manier langs elkaar heen moeten blijven leven, als een paar schoenen. Levenslang. Een denkbeeld dat tot diep in individuele belevingswerelden penetreert, voor zover het daar niet bewust buiten gehouden wordt. De frustratie die daardoor individueel geproduceerd wordt is reeds eeuwen de vuile energiebron waarop beschavingen draaien. Tegelijkertijd ten diepste ook de aanleiding van de uiteindelijke ondergang.

  Recent keek ik verspreid over een aantal dagen de film Iron Sky, waarin nazi’s vanaf de donkere kant van de maan een offensief inzetten om de Nieuwe Wereld aan zich te onderwerpen (het Vierde Rijk). Aan het einde van die film toonden de makers inzicht door een zwarte voormalige Amerikaan en een witte voormalige Duitse nazi, man en vrouw, in elkaars armen te laten vallen. Daar waar onvervalste liefde begint, smelten problemen weg en doen nationaliteiten en politieke ideologieën er niet meer toe, vandaar mijn ‘voormalig’.

  Zo bezien zijn alle ‘ismen’ die maar door geestelijken en wetenschappers bedacht kunnen worden verwerpelijk, omdat ze verdeeldheid en frustraties veroorzaken en/of handhaven.
  Op iedere regel is een uitzondering, zo ook op deze; naturisme in de betekenis van naakte feiten die openlijk zichtbaar zijn is aanbevelenswaardig. Hoewel er ook zoiets is als voor intimiteit noodzakelijk privacy en gebrekkige, rottige feiten het niet waard zijn om te mogen voortbestaan.

  De naakte feiten op een rijtje krijgen om ze te zien voor wat ze zijn wordt sterk bemoeilijkt door ze te verhullen of verstoppen. Nog los van waandenkbeelden die worden geproduceerd. Fata morgana’s ontstaan echt niet alleen maar in de woestijn. En kunnen voor individuele levens en beschavingen als geheel fataal uitpakken. Hoewel die fataliteit niet altijd van buitenaf zichtbaar wordt.