Reacties
 1. Nico schreef op : 1

  Ongeacht individuele mening is dit een interessant praatplaatje. Je komt dan op het terrein van het zgn. Godsbeeld. Definitie, inkleuring, bijsmaak.

  Een paar godsbeelden:

  G.o.d.
  Voor de oermens was wat tegenwoordig g.o.d. genoemd wordt waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid; Gold Oil Drugs. Vrij vertaald hield je de substantie van je eigen karakter in de gaten (om die zelf te vormen), hield je de ‘vlam’ van je eigen geest brandende en regelde je zelf je zelf-herstellende vermogen. Zonder anderen te dwingen mee te werken, als bijv. slaaf.

  Zo bezien is iemand die als freelancer annex ZZP wil werken aan het werk met een apostheose of een g.o.d. te worden en brengen halfgoden zoals werkgevers etc. het er slechter af. Die zijn immers van een legertje dienaren afhankelijk om de schijn van grootsheid in stand te houden. Terwijl stervelingen blijkbaar denken dat een ander kan sterven wanneer ‘ie niet aan bepaalde eisen tot medewerking voldoet.

  Goden
  In mythologie zijn kerstbomen met goden opgetuigd, een praatplaatje voor een bestuurlijke structuur. Waarbij vergeten wordt te vertellen dat de functies van al die goden van nature (zoals voor de oermens) eigenlijk zelf-bestuurlijke functies zijn. Eendracht maakt macht, dus als je die zelf-bestuurlijke functies zelf vervult en niet innerlijk verdeeld bent, ben je niet geforceerd afhankelijk van anderen. Waar de in feite half-goden kennelijk problemen mee hebben, mogelijk vanwege de eisen van stervelingen.

  God
  De monotheïstische versie. Want God is alles in zichzelf. Ware het niet dat dit beeld samengesteld is als individuen die samen één machtsblok vormen en in dit Godsbeeld alleen iets voorstellen dankzij anderen. En net als bij goden aangeleerd middels beloningen en straffen wordt individueel afhankelijk te zijn, wat allerlei degeneratieve processen aanjaagt. Mede omdat afgeleerd wordt dat iemand een g.o.d. kan of zelfs mag zijn. Dat is ook ‘niet erg’, want voor de ‘kinderen van God’ wordt gezorgd. Die zorgen daarmee niet voor zichzelf. Anders uitgedrukt is individuele zelf-redzaamheid en zelf-standigheid geen doel. Het vangnet wordt het doel, en dat wordt dan ook nog als hemels comfortabel voorgesteld. Als dát geen degeneratieve processen aanjaagt…

  Totaalbeeld
  Je zou denken dat God geen offers nodig heeft en zichzelf kan redden. En een zuivere geest heeft, plus voldoende verstand om voor zichzelf te zorgen. Maar toch moeten er gelovigen en handlangers op pad gestuurd worden, om bijv. de sponsoring en bouw van in feite onnodige kerken en paleizen te financieren. Geloof zit in je, maar religie draait om uiterlijk vertoon. Gezien het bovenstaande praatplaatje wordt er misleiding verkocht door valse profeten. En geestesziekte… kun je opdelen in aandoeningen en gebreken. Misleiding wordt anderen aangedaan, waardoor een gebrekkige toestand ontstaat. Mooie of dreigende verhalen over God, maar de g.o.d. die zou kunnen ontstaan wordt door gelovigen in zo’n verhaal gesaboteerd. De boodschap is dan in feite; wordt even gebrekkig als ons, dan hoor je er écht bij! Als dát geen Evangelie (goed nieuws) is…

  Om de darkride over de achtbaan met religieuze attracties te voltooien moet vastgesteld worden dat bijv. het Romeinse christendom door geestelijken is geconstrueerd, onder de deskundige leiding van keizers. Verschillende keizers stonden aan het roer bij de ontwerp- en bouwactiviteiten. Waardoor filosofische en politieke invloeden niet ontkend kunnen worden.

 2. Nico schreef op : 3

  Dit onderwerp raakt bij mij een gevoelige snaar. Vanwege algemene misleiding, via culturele mainstreams.

  Staaltjes van misleiding:

  1) Technologie als Redder en Verlosser. Technologie maakt echter te vaak afhankelijk. Zelf bouwen en/of repareren is er steeds minder bij. Ook de ‘social tecnology’ van anderen in een keurslijf persen maakt afhankelijk. Terwijl de oermens, g.o.d., de technologie van zelf-beheersing ontwikkelde om zelf-redzaam en zelf-voorzienend te zijn.

  2) IQ als religieus verschijnsel. De aanhangers van dat verschijnsel vergeten blijkbaar dat ze als computer (rekenaar) door anderen worden gebruikt – en/of anderen gebruiken – om bijv. scenario’s door te rekenen en verschillende (toekomst)beelden te presenteren. Gemak dient de mens, nietwaar? En oude, langzamere computers zijn er om afgedankt te worden, nietwaar?

  Een kandidaat voor de Quote-666:
  “Een veronderstelde god die niet zonder ‘dogs’ (trouwe dienaren) kan, is een bedrieger”

  @Bertuz [2]: De ‘Almachtige God’ genaamd ‘staat’ is een logische opvolger van de oppergod (staatshoofd). Terwijl die oppergod weinig meer is dan een halfgod in vergelijking met g.o.d.

  De beschaving rondom de stad Teotihuacan werd volgens hiërogliefen van de Maya’s de “plaats van de rietstengels” genoemd. Latere Azteken noemden deze beschaving de “geboorteplaats van goden”.
  Eigenlijk ben ik wel benieuwd of dat verwees naar een soort halfgoden, of op ieders belang om een g.o.d. te worden.

  Een m.i. kerngezonde Q-code stuurt aan op zoveel als mogelijk opgroeiende jongeren die daadwerkelijk een g.o.d. worden 😉 Dáár kunnen ze (geestelijk) gezond van blijven en gelukkig van worden.

 3. johannes schreef op : 4

  Door de overweldigende pracht en rijkdom van de créatie van onze planeet en wat er al zo op groeid en bloeid, kwamen deze eenvoudige mensen tot het denken, dat de zon over alle leven heerste, de brenger van kracht en nieuw leven, misschien het aanbidden, en hem vereeuwigen in hun levens cultuur, so what, dit is wat de Hindhu cultuur werd, gaf het leven wat meer inhoud, en een dimensi an plus !

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 4. Nico de Geit schreef op : 5

  De meeste mensen zijn op een of andere manier religieus, ze geloven dat er meer is dan wat met normale zintuigen waarneembaar is. Er schijnen ook mensen te zijn die die religiositeit niet hebben, zoals leden van D’66. Dat schijnt door een gemuteerd gen te komen.

  Het komt ook voor dat gelovigen van mening zijn dat ongelovigen ‘met blindheid zijn geslagen’, uiteraard door een onzichtbaar schepsel.

 5. Doc schreef op : 6

  buiten de gelovige en ongelovige zijn er ook robotten opkomst en die hebben geen zak met ons te maken en die flikkeren ons hopsasa zo van de planeet af…doei doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 6. hugo van reijen schreef op : 7
  Hugo J. van Reijen

  @Bertuz [2]:
  Nog steeds is het zo, dat velen veel steun ondervinden in de gedachte dat er een bovennatuurlijke entiteit bestaat. Religie speelt in hun leven een belangrijke rol.
  Eenmaal geplant gif is moeilijk uit te bannen.
  Vermoedelijk is het beter deze gelovigen in hun waan te laten;
  zij hebben het vergif reeds aan hun kinderen doorgegeven.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [10] reageerde op deze reactie.

 7. Bertuz schreef op : 8

  @hugo van reijen [7]: Dat was ik ook. Als er mensen zijn die denken voor het lopen afhankelijk zijn van een kruk vind ik dat prima, ook dat zij die kruk doorgeven. Zonder kruk lopen, gaat veel beter. Ieder zijn meug. Maar val mij er niet mee lastig. Zelfs als god bestaat, wil ik dat bestaan mogen en kunnen ontkennen. Ik wil en heb niet de intentie om mensrn die geloven te beledigen of tot atheist te maken. Ik ben er voorstander van mensen in hun waarde te laten.

 8. Nico schreef op : 9

  @johannes [4]: De zon werpt een bepaald licht op waar je mee bezig bent. De maan is daar een reflectie van. Voor zover er geen wolken in de weg hangen. Ik vraag me af waarom monarchen – voor zover ik weet – nooit kraakhelder communiceerden dat iedereen monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven behoort te zijn. Zonder oorlogje te spelen om buit binnen te halen. Dát zou verlichtend zijn, hoewel geestelijken dan andere bezigheden hadden moeten zoeken.

  Onder werknemers zoals (overheids)dienaren wordt niet openlijk vertelt dat de zuivere innerlijke natuur niet geschikt is om als een hond (‘trouwe dienaar’) voor anderen te moeten werken. Wordt zo’n beeld toch in de circulatie gebracht, dan komen daar allerlei misverstanden en misstanden van.
  Zo zijn wij in de loop van tientallen jaren geconfronteerd met allerlei stommetje (of robot) spelende, grommende, (toe)bijtende, vals gemaakte ‘dienaren’ en hun meesters. Dat komt ervan als de originele, zuivere innerlijke natuur ‘genetisch gemuteerd’ wordt. Mutanten reageren de mishandeling en misvorming die hen is aangedaan af op anderen, waardoor het van kwaad tot erger gaat. Hoewel begrijpelijk niet aanvaardbaar. Vandaar mijn ‘botte bijl’ en ‘scherpe pen’, een typisch geval van ‘wie de schoen past trekke hem aan’. Want alleen wie fan is van bepaalde waandenkbeelden zal er innerlijk pijn van krijgen.

  @Doc [6]: De primaire oorzaak is vanzelfsprekend het waandenkbeeld dat een ander een ding zou zijn, wat gebruikt kan en mag worden. Een aanscherping van de gedachte dat een ander als lastdier etc. gebruikt mag worden. Voor mij maakt afkomst etc. geen moer uit, want een creëerde gebruikerscultuur lijkt me de werkelijke wortel van allerlei onnodige problemen. Dat werkt allerlei kanten uit. Samenwerken kan leuk zijn, maar niet als het afgedwongen wordt. Afdwingen werkt als een soort anticonceptiemiddel, waardoor vruchtbaarheid vermindert. Uiteindelijk blijft een doodse, machinale bedoening over. Dat proces omgekeerd lijkt het me vanzelfsprekend dat individuele zelfstandigheid een zuiver natuurlijk doel is. Zelf de energiebron en smeermiddel van je eigen leven zijn. Als freelancer. Heeft iemand daar een probleem mee, dan kan ‘ie wat mij betreft opzouten of bij hardnekkigheid en stijfkoppigheid een lans in de anus geprikt krijgen (spietsen heette dat vroeger). Whahaha…

 9. Nico de Geit schreef op : 10

  @hugo van reijen [7]:

  Zware stress schijnt ook tot religiositeit te leiden.

 10. Doc schreef op : 11

  vooral de wheather app is precies wat het is: www.youtube.com

 11. Floris van den Berg schreef op : 12

  God en de staat hebben twee dingen gemeen
  1) Het zijn allebei verzinsels. Ze bestaan niet.
  2) Er zijn wel heel veel volgers die in de naam van hun opperwezen allerlei kwalijke en minder kwalijke dingen doen.

  Om maar een voorbeeld te geven. Mensen houden zich aan wetten. In het geval van aanhangers van God de tien geboden en de aanhangers van de staat de nationale wetten. Op zich is dat prima tenzij er in die wetten staat dat je alle andersgelovigen met een ferme uithaal met een mes moet ombrengen. Of dat je mensen in verre landen moet doodschieten omdat ze geen democratisch systeem hanteren. Of dat het prima is om iemand te laten bedreigen met een pistool om betaling af te dwingen voor het aanleggen van een brug. Dan wordt het je houden aan wetten toch wat problematisch.

 12. Bernhard Schat schreef op : 13

  Ohm namo narai !

  Tussen 1967 en 1997 ben ik herhaaldelijk dermate onhoffelijk en onbehoorlijk benaderd dat ik u hiervan de verdere details zal besparen .

  Het werd onoverkomelijk toen ik weer met de zelfde zaken te maken kreeg terwijl we net een pril gezinnetje hadden in het begin van de 90er jaren ..

  Een aantal hooggeplaatste personen met hun internationale gevolg in hun kielzog, een groot aantal inmiddels veroordeelde pedofielen, waren destijds in Groningen aan de studie.

  Tot overmaat van ramp kwam ik hierdoor op een 9e cirkel voorstelling terecht.

  Een voorstelling waar (je) je geen voorstelling van kunt maken.

  Als gevolg hiervan kreeg ik 1995 een uiterst ongeloofwaardige en niet te bewijzen diagnose toegeschreven.

  Mijn klachten betroffen mijn ervaringen rond seksueel kindermisbruik en mijn vrees dat mijn kinderen het zelfde lot zou treffen.

  Mijn klachten werden niet serieus genomen.

  In combinatie met dwangmedicatie, het voorafgaande en andere complicaties leidde dit tot agressieve uitingen van mij .

  Dit liep uit op een dwangopname en een veroordeling van mij, eind 1997 .

  Daar werd het allemaal niet veel beter van want ik kreeg telkens weer met dezelfde personen te maken.

  Tot die tijd had ik nog een blanco strafblad.

  Voor, tijdens en na mijn veroordeling waarschuw ik voor 9-11 en Sumatra Tsunami Kerst 2004.

  Begin maart 2004 vertrek ik voor langere tijd naar India en loop daar via Ujjain Khumba mela na die 2004 Kerst tsunami de tempel in.

  Tijdens het Khumb, halverwege 2004 had ik ze daar al verteld over die te verwachtten ´natuurramp´ met Kerst 2004.
  Ik krijg daar dan na die Kerst tsunami in 2004 terecht een mooi baantje in de Tempel.

  Om mij verder te bekwamen in Tsunami´s Aardbevingen en donderbuien .

  Iets wat ik zelf eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden tot en met Kerst 2004.

  Na wat heen en weer gereis ben ik in 2010 weer terug in Nederland.

  Stuitende op een muur van valse onwetendheid en echte onwil .

  Ik had ze hier immers voor vertrek over die Kerst tsunami verteld en later bij een kort verblijf in het slaaphuis eind 2008 over L’Aquila aardbeving April 2009 !?
  Aardbevingen zijn legitiem als gerechtelijke uitspraken ter ondersteuning van Gods dienaren tegen onder andere die van de satan en zijn personeel .

  Na terugkomst in Nederland begin ik een carrière als blogger op internet, mede omdat ik daar als vrijwillig jongerenwerker in 1981 al afspraken over had gemaakt .

  Dit in verband met schrijnende klachten die we destijds kregen van jongeren die met name uit rijksinstellingen waren weggevlucht .

  In verband met een geheimhoudingsverklaring die door sommige sociaal werkers was ondertekend voor de duur van 30 jaar, hadden we dertig jaar later op internet afgesproken.

  In de tijd dat nog bijna niemand een computer had.

  In India en andere landen hadden we inmiddels al veel voorbereidend werk gedaan .

  Vanuit mijn positie in de Tempel kreeg ik daar uiteindelijk in de praktijk nou eenmaal meer voor elkaar dan hier destijds in Nederland.

  Ik ga op de diverse blog sites vrolijk door met tsunami´s , aardbevingen , onweer en vulkanen en ben de gebeurtenissen vaak ver vooruit.

  Inmiddels vrijgegeven rapportjes geven mij hierbij in één beweging meer inzicht in de problematiek.

  Met een korte terugblik hierop refererend aan blogjes als:

  Jammer dat de Pedopausen niet zo goed naar hun Penopauze hebben geluisterd .

  Nog voor Paus Ratzinger als de gesmeerde bliksem het Vaticaan uitvloog, compleet met bliksem inslag en gedonder in het Vaticaan .

  Mooi voor een inmiddels gevorderd Tsunami, aardbevings, vulkanen en donder en bliksempredikant .

  Daaraan toegevoegd het donder en bliksem concert van 2014. Te beginnen op 5 December 2013 tot en met 13 november 2014 .

  Onder het motto van: de satan in de Popmuziek ? Alsof de duvel er mee speelt !

  Er worden, zoals vooraf gemeld op en om en nabij speciale datums, feestdagen en met name op Popconcerten beste donderbuien afgeleverd .

  Nauwkeurig bijgehouden op de diverse blogsites.

  Mijn grieven hier in Nederland op de huidige Bananen monarchie, de pedocratie en de door GGZ ers vervangen inquisitie ventilerend .

  Ik beschouw Nederland inmiddels als een middeleeuws inquisitie staatje, een bananen monarchie naar zuid Amerikaans model .

  Mijn vrouw en kinderen heb ik sinds eind 1997 nauwelijks weer gezien.

  Het gaat iedereen in mijn directe omgeving schijnbaar onopgemerkt voorbij en men houd tegen beter weten in vol mij niet te geloven .

  Om die reden kunnen ze bij mij dan ook geen aanspraken maken op de voordelen van de door mij afgeleverde bewijsvoeringen in de vorm van Tsunami’s, aardbevingen en donderbuien.

  Dat zou immers geheel tegen hun handelen dus hun wil indruisen.

  Het zou hun diagnose ontzenuwen, dus hun hieruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken illegitiem .

  Hierbij wijs ik nogmaals op Sumatra Kerst tsunami 2004 en L’Aquila aardbeving half April 2009 .

  Eind vorig millennium waren Tsunami’s en Pausen in onze kringen nog vrij onbekende fenomeentjes.

  Vandaar het volgende . Ter verdediging en-of ter ondersteuning.

  De gegeven datums en data zijn ter indicatie .

  Let hierbij s.v.p. niet op een paar uurtjes, een paar dagen of een paar kilometer.

  De gegeven feiten ter verificatie en staan verder niet ter discussie.

  7 plus 2 x 7 jaar na mijn veroordeling Sumatra tsunami.

  Ongeveer 7 jaar na vertrek Japan tsunami en weer 7 jaar daarna onweer in Nederland .

  Idem ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 April.

  Het venijn zat ´m uiteindelijk eind 2018 gedeeltelijk in die Kerst aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië .

  Met het venijn bedoel ik kortweg gezegd de satan en zijn personeel.

  Met onder andere , De Rothschilds , De bohemian grove club , vrij metselaars en inrichtingen diensten* aan de ene kant en aan de andere kant de koningshuizen , 9e cirkel , ndrangetta en RK Kerk.

  Ruwweg gezegd; fascisten en satanisten .

  Mensen die het , om hun talenten , intelligentie en capaciteiten te compenseren op een akkoordje met de satan hadden gegooid .

  Iets waar ze hier in Nederland zonder schroom overal openlijk vooruitkomen .

  Zodanig zijn zij verworden tot duivelse zielen en satanische geesten, die met geen mogelijkheid voor rede vatbaar zijn .

  Met visuele excessen zoals de satanskerk, hellraizer feesten en de vele onzichtbare geheime genootschappen.

  De duistere machten achter de schermen en de (zodoende door de oververtegenwoordigde Roomse kerk en satanische geheime genootschappen gedomineerde) overheden

  Zowel psychiaters als de juristen kunnen geen of maar schaarse bewijzen leveren van hun door satanisten gemanipuleerde veroordelingen .(zie hiervoor : gaslightning)

  Belangrijk hierbij zijn de datums van de geleverde feiten .

  Zodat van reactie geen actie en van actie geen reactie kan worden gemaakt.

  De duistere machten achter de schermen en de overheden .

  Ze kunnen hun eigen diagnoses niet bewijzen, doen de door mij geleverde bewijsvormingen als de duivel teniet of trachtten die als de satan ten eigen bate te gebruiken .

  Beletten mij het spreken en trachtten mij het zeggen te doen .

  Schijnen over mijn hebben en willen te kunnen beschikken en worden om die redenen door mij voor religieus en spiritueel zwakzinnig verklaard .

  Blijkbaar niet in staat om hun eigen geloofszaken naar behoren te kunnen behartigen .

  Zo zijn ze hier in al hun ijver voorbij gegaan aan een groot aantal fundamentele geloofsprincipes .

  Kunnen zodoende bij mij geen beroep doen op de voordelen van de door mij geleverde bewijsvoeringen.

  Het zijn niet hun argumentaties of bewijzen tegen mij .

  Hebben zo hun eigen kliek op voorhand uitgeprocedeerd en dood gezwegen .

  Ze zijn tegen beter weten in niet tot inkeer gekomen en hebben zo hun leven niet kunnen beteren.

  Omdat het niet veel meer zijn dan domme lafbekken en leugenaars.

  Ik heb het hier nogmaals over ,ruwweg gezegd, fascisten, satanisten en hun poortwachters bij de overheid.

  De meeste datums en data waren ver vooraf door mij te kenen gegeven en probeer hiermee al Hindoe Babba onder andere het bewijs te leveren dat God bestaat .

  Dit is inmiddels door veroordelingen en andere omstandigheden onlosmakelijk aan mijn persoon verbonden.

  Zoals je dat al duidelijk kon opmaken uit het hieraan voorafgaande stukje tekst.

  Wel wil ik voorop stellen dat God natuurlijk zelf op zo’n manier van zijn bestaan laat weten.

  Nog nooit eerder vertoond in Nederland.

  Van kleinere orde maar van groot belang en ter verificatie;

  Soms op speciaal verzoek aan en van de allerhoogste Goddelijke macht op maat afgeleverd, op verjaardagen ter ondersteuning of ter verdediging .

  Sommige uitspraken zijn hierbij tweeledig.

  Die donderbui van 8 maart 2018 op iemand zijn verjaardag en 14 jaar na vertrek …

  Die donderbuien ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 april waren ook recentelijk bedoeld tegen die groepsstalkers van de inlichtingen diensten.

  Mensen die 50 jaar aaneengesloten overladen met verontschuldigingen en vol beloftes ”even” komen kijken en nog wel ”even” zullen zien.

  Zodat ze er wel even ” iets over kunnen zeggen ”, van alles dachten maar nooit iets hebben geweten.

  Mensen die in de praktijk uitsluitend en alleen maar vragen stellen.

  Vol verontschuldigingen en beloftes met hun tekortkomingen, onwetendheid en incompetentie argumenteren.

  Domme vragen tot in den treuren herhalen. (zie : N.T.T.)

  In al hun arrogantie om in ruil voor hun praktijken, veroordelingen en valse ongeloof nog een enkeltje naar de Hemel of het Paradijs gegarandeerd te kunnen krijgen van mij.

  Personen die op zo’n manier mijn ideeën te gelde hebben gemaakt zonder mijn toestemming vallen dan ook onder de DSM5 gebruikers.

  Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

  23 Juni onweer Nederland en een half jaar na dato ,waar het allemaal ooit eens begonnen was, aardbeving Zuidlaren 23 december 2016 .

  St.Maarten en St.Maarten met Kerst .

  Als de zee er rijp voor is i.v.m. die aardbevingen in en nabij Zeerijp 8 januari en 13 April 2018 .

  De onweersbuien zoals 8 maart 2018 (14 jaar na vertrek ),

  13 November 2015 plus 22 en 30 April 2018 zijn gemakkelijk te verifiëren.

  De aardbevingen die ik ver vooraf te kennen had gegeven zijn o.a. nogmaals Sumatra Tsunami 2x , L’Aquila Italië April 2009 , Christchurch 2x , Nepal en vele andere .

  Zoals beloofd op o.a. 9 for news is er met Pasen inderdaad een Hemelpaleis op aarde neergedaald !

  Dit bovenstaande is officieel gedeeltelijk te verifiëren in observatie rapporten en gerechtelijke stukken opgemaakt tussen 1967 – 1995 – 1997 en na 2008 te Groningen en Zuidlaren .

  Voor de regio ,

  Zomer 2015 Noordlaren 2018 Noordenveld .

  Moge mijn vrienden naar de Hemel gaan en mijn vijanden naar de hel …

  Ik gooi ze een donderbui op hun kop vooraf en een aardbeving op hun kop achterna !

  Wetende dat ik die aardbevingen en donderbuien niet uit mijn binnenzak haal beschouw ik hiermee, hoe je het ook wend of keert , het bestaan van God als bewezen .

  13 november 2015 Onweer in Nederland . 1 jaar na dato (2016)aardbeving in Nieuw Zeeland. 1 jaar daarna Costa Rica en Iran Irak border en tot slot 25 november 13 november retour dit jaar .

  Daarom lijkt mij het logische gevolg hiervan dat, zoals in de praktijk is gebleken, zowel uw grondwet als wel uw roomse kerk bijbel vervangen worden door de DSM5 bijbel.

  Daar hadden ze tot nog toe het meeste aan gerefereerd .

  In de openbaringen van de DSM5 bijbel is middels opgenomen dat alle DSM5 bijbel gebruikers en-of iedereen die daarmee zijn voordeel heeft gedaan voor religieus en spiritueel zwakzinnig worden verklaard.

  Omdat zij zo massaal de satan hadden verkozen en tegen beter weten in halsstarrig volhouden mij niet te geloven.

  Dit is inmiddels met gerechtelijke uitspraken op de schaal van richter onderstreept bekrachtigd .

  Ter bescherming van hun omgeving en van zichzelf wordt ze daarom een dwangopname in de hel aangeboden voor de duur van 1000 jaar .

  Zij zijn hiermee dan ook mooi gezegend .

  Diverse personen zijn dan ook met een donderbui en-of aardbeving op hun geboortedag mooi gefeliciteerd.

  Ik kan ze wel als getuigen voordragen maar het probleem hierbij is dat we elkaar blijkbaar niet op ons woord kunnen geloven.

  Zij zeggen mij niet te geloven en vanuit mijn positie bekeken heb ik geen enkele reden om hun wel te geloven.
  Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

  Hun argumentaties betreffen vaak niet veel meer dan een paar lettertjes of een paar loze woorden .

  Ja maar .. ik dacht

  Ik ben..

  Ik heb …

  Ik wil ..

  En het nog even vlug veranderen van 4 lettertjes niet in 3 lettertjes wel t.a.v mijn persoon als het over het al dan niet geloven van bewijs gaat.

  Een verschil van welgeteld 1 lettertje .

  Bijna altijd gaat hier het onontkoombare, geërodeerde en inmiddels onacceptabele ”sorry” aan vooraf.

  Ondanks herhaaldelijk verzoek heb ik nog steeds geen correspondentie of andere schriftelijk stukken mogen ontvangen .

  Om die redenen kunnen ze bij mij dan ook geen aanspraken maken op de voordelen van de door mij afgeleverde bewijs voeringen in de vorm van Tsunami’s, aardbevingen en donderbuien.

  Dat immers geheel tegen hun handelen en hun wil indruisen.

  Het zou hun diagnose ontzenuwen en de hieruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken illegitiem .

  Hierbij wijs ik nogmaals op die Sumatra tsunami op 2e Kerstdag 2004 en L’Aquila aardbeving half April 2009 .

  Eind vorig millennium waren Tsunami’s en Pausen in onze kringen nog vrij onbekende fenomeentjes.

  Met vriendelijk groet.

  B . Schat

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba

  AardbevingsGroninger

  Donder en bliksem predikant

  * Note :

  Onder de code naam `Operatie paperclip` , zijn vlak voor het eind van de 2e wereldoorlog via het Vaticaan een groot aantal hoge nazi´s naar Amerika weggemoffeld .

  Daaronder kampbeulen als Mengele (dr.Green), Gothlib en geleerden als Werner von Braun ( Rocketeers ) en meer van dat soort engerds .

  In het geheim hebben zij hun experimenten voortgezet resulterend in projecten als MK Ultra, Project Monarch, Gaslightning en Operatie Mockingbird.

  De delta programmering van MKUltra is dan ook uiteindelijk mijn eigen diagnose onder de noemer van trauma based mind controle .

  Conclusie:

  Terwijl er door minstens 100 verschillende ambtenaren bijna 50 jaar is gewerkt aan mijn dossier en zij hierbij minstens een halve kilometer aan rapportages hebben aangelegd, is hier bij navraag niet veel meer van over dan een halve pagina .

  De helft hiervan beslaat dan weer, en nog steeds , die stigmatiserende, maar niet te bewijzen diagnose .

  Er van uitgaande dat ik die resterende kwart pagina dan zelf ook wel had kunnen schrijven, zeggen ze hiermee dan ook meer over zichzelf dan over mij .

  Ik wens dan ook onder andere om die redenen verder niet zo stigmatiseren te worden weggezet als gepland door telkens weer een nieuwe ambtenaar die van niets schijnt te weten .

  Omdat mij inmiddels aan alle kanten vakkundig de mond is gesnoerd.

  De inmiddels officieel vrijgegeven rapportjes inzake deze staan inmiddels breed uitgemeten onder de bovengenoemde trefwoorden op internet

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 13. Nico schreef op : 14

  @Bernhard Schat [13]: Interessante observaties van een Groningse donder- en bliksem predikant. De DSM5 bijbel vertoont inderdaad veel overeenkomsten met andere heilig verklaarde geschriften. Het mag dan wel business betekenen, maar leidt niet tot een gezondere situatie voor en door ieder.

  Gewenst (gedrag) is niet altijd hetzelfde als een feitelijk gezonde uitwerking. Vandaar die aardbevingen, donder en bliksem natuurlijk. En niet te vergeten vulkanen die zich roeren. Da’s een soort reactie op de oproer tegen de innerlijke rust in die vulkaan (aardplaten menen te mogen roeren), anders zou een vulkaan niet uitbarsten. Best logisch…