Artikel eerder verschenen in 2007. Een oplossing voor terugkeer naar een vrije maatschappij bedoelen we natuurlijk! Dat zou dan een “Libertarische Politieke Partij” moeten zijn.

Neil Lock stelt in een prijswinnend artikel dat dat niet de oplossing is.

Neil Lock won op de recente Najaarsconventie van Libertarian International en Libertarian Alliance de jaarlijkse “Chris Tame Memorial Prize” voor zijn essay: “Does Britain Need a Libertarian Party?”.

Hij bedoelt dan een politieke partij, met als doel om “overheidsmacht te verkrijgen, compleet met manifest, hiërarchie, leden, kandidaten, slagzinnen en te verwachten schandalen”.

Hij behandelt dit voor “Britain”, maar het is zonder meer toepasbaar op Nederland/België en elke andere staat. Voor de staat gebruikt Lock dan de omschrijving:
“Een organisatie die gebaseerd is op geweld, diefstal, bedrog en mentale manipulatie en die zorgt voor de belangen van de machthebbers en hun aanhang”
“En daarin is de staat erg goed: oorlogen, beperken van onze vrijheid, stelen, herverdelen en verspilling van onze prestaties met constante leugens, verdraaiingen en angstzaaien. Daarbij constant bezig met nieuwe methodes om ieder aspect van ons leven te controleren en dat op een steeds hardere en indringender manier. Het opdringen van niet bewezen milieu beleid, ons volgen met overal camera’s en belasten met allerlei politieke correctheid.”

Het vormen en tijd besteden aan een politieke libertarische partij in het huidige systeem is volgens Neil Lock voor het verkrijgen van vrijheid een stap in de verkeerde richting, en hij geeft daar nog vijf redenen voor, oplopend in belangrijkheid:

1. Praktisch. Het kost heel veel geld en tijd die we niet hebben
2. Zeer moeilijk om het onder libertariërs eens te worden over het programma, omdat er zoveel individuele verschillen zijn.
3.Uit de praktijk blijft dat als de vorming van een partij lukt, dat het decennia duurt eer ze werkt.
4.Ook blijkt uit de praktijk dat eenmaal gevormd, libertarische partijen niet werken.
5.Politiek is ouderwets. Er moeten nieuwe vormen van samenleving komen. Dit blijkt ook uit de groeiende verachting over het huidige politieke stelsel [dat zich ook uit in lethargie en apathie]
Nieuwe wegen, niet gebaseerd op geweld en leugens zijn nodig.

Neil adviseert om vier dingen wel te doen:
1.Degenen die dat kunnen en willen kunnen acties ontwikkelen op allerlei deelgebieden. Bvb een antibelasting beweging.
2.Allemaal zoveel mogelijk doorgaan met het verdedigen en promoten van individuele vrijheid
3.Waar mogelijk de slechtheid van het huidige systeem openbaar maken
4.Degenen die ambitie hebben in bestuurlijke taken kunnen werken aan het vormen van publieke (niet politieke) organisaties. Daar zal zeker behoefte aan komen. Zeker in een Minimale Staat die op morele principes is gebaseerd.

En Neil Lock besluit:
“Een libertarische partij is niet de weg voor vrijheidslievende personen. Ons gaan bemoeien met politieke procedures zou de verkeerde weg zijn. In plaats daarvan kunnen we beter onze ideeën promoten en verspreiden, werken om het mentale klimaat te veranderen. En niet nalaten om het falende politieke systeem te helpen om zichzelf sneller te vernietigen.”

21 REACTIES

 1. een oplossing voor terugkeer naar? wat???
  en wanneer was dat? of doel(en) je (we) op zo’n 10000 jaar geleden waar we naar toe terug willen keren?
  ik heb geen algemeen geslagen vrijheidspaaltjes kunnen ontdekken, tot nu toe. die moet iedereen echt zelf slaan en zullen onmiddelijk resultaat leveren.

  Floris van den Berg [3] reageerde op deze reactie.

 2. Neem de aanpak van Greenpeace als voorbeeld. Ter linkerzijde heeft men veel beter in de gaten hoe je doelmatige en effectieve beinvloeding kunt prioduceren. Ter rechterzijde komt men meestal niet verder dan wat reactief geschreeuw en verzet zoals opstandige kinderen dat plegen te doen. Links loopt voorop en zet de toon, rechts sukkelt er achteraan. Zoals moeder het kind aan de arm pakt en meeneemt terwijl het krijst en wat schreeuwt.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.
  johannes [11] reageerde op deze reactie.

 3. Het antwoord (op de vraag in) de titel is simpel: “Nee”. Dat heeft Neil Lock goed gezien. Maar een lock… kan niet zonder key. Wat is de sleutel voor de terugkeer naar… ja, naar wat eigenlijk?

  Daarmee komen afslagen in beeld. Als je ergens een filosofische afslag neemt, dan kom je op een filosofische dwaalweg terecht. De enige manier om dat te corrigeren is… jezelf corrigeren. En als het nodig blijkt te zijn dolende zielen om je heen.

  Afslagen naar dwaalwegen:

  1) De eerste monarchen waren precies dat: Monarch oftewel ‘sole ruler’ over het eigen leven. Ook al werd dat misschien niet zo genoemd. Raadgevers prima, maar dan moet je jezelf niet op een dwaalweg laten sturen en bijv. een harem met raadgevers gaan onderhouden. Militaire assistentie voor defensie kan nuttig zijn, maar een leger moeten onderhouden is een last. Je zou kunnen zeggen dat onzuiver raadgevers en militaire raadgevers je in de Val van Eden laten trappen. Waardoor je in een situatie gevangen raakt en je voor je het weet een zielloze monarch wordt. Want wat blijft er nog van jezelf over als je geleefd wordt door het programma dat je staf voor je opstelt?

  Andersom, wat blijft er van een leven van werkmieren en bloedhonden over als ze oeverloos met de rottigheid van anderen geconfronteerd blijven worden?

  2) Industriëlen en politici. Kennelijk gecreëerd en ingezet om bevolkingen tevreden te houden. Industriëlen induceren (inspireren) niet, maar produceren voor anderen. Die daardoor afhankelijk worden. Politici produceren niet, maar organiseren productie – veelal door industrietakken. Waardoor afhankelijkheden ontstaan. Geforceerd. Waarbij dan opgemerkt moet worden dat militairen, politie en politici ook nog eens als een soort pollepels fungeren die scheiding tussen bevolkingsgroepen en capaciteiten handhaven in plaats van te stimuleren dat ze in elkaar overvloeien zodat ongezonde toestanden omgetoverd worden in gezonde processen.

  De weg terug om het werk van valse profeten en dwaalleraren te neutraliseren laat zich raden. Alleen moet ik nog van de eerste monarch horen die eerlijk zegt dat het de bedoeling is dat iedere levensvorm monarch oftewel ‘sole ruler’ over het eigen leven wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat monarchen geen staatsgeheimen moeten bewaren en laten bewaken, maar ze maar beter kunnen openbaren. Want hoe bereik je individueel nu eigenlijk een gezonde, onafhankelijke staat (toestand)? En hoe handhaaf je die?

 4. Voor degenen die bang zijn voor hun baantje of positie tijdens een transitiefase:

  “Bricks in the wall” zoals militairen, politie en politici kunnen van anderen een stuk meer sympathie krijgen door anderen te leren hoe ze ‘het’ zelf kunnen doen. Da’s wat anders dan als een havik je eigen baan of positie beschermen, zodat een middel tot een doel verwordt.

  Laten we eerlijk zijn… iedere levensvorm kan van nature in allerlei rollen kruipen. Hoewel gezonder wordt wanneer het geen acteerwerk is en uit eigen beweging met voldoende zelf-discipline de eigen zelf-expressie geregeld wordt. Om een liefst voor ieder gezonde koers te kiezen en handhaven.

 5. Reden 1, het kost tijd en geld, is toch een flutexcuus van jewelste. Sneuer dan dat kan het toch niet worden. Als je geen moeite wilt doen, verdien je je vrijheid niet. Een blauwdruk voor een plan van aanpak kan je van internet halen of uit een managementboek. Greenpeace draait voor een deel op subsidie. Geen geld, ga achter subsidie aan. Ambtenaren helpen je bij de formulering van de aanvraag maar al te graag. Greenpeace is ook geen politieke partij. Toch heeft Greenpeace invloed.

 6. Als je het systeem van binnenuit probeert te veranderen dan is het niet jij die het systeem verandert, maar het systeem dat uiteindelijk jou zal veranderen.

 7. Beeld van invloeden die agressieve havikken produceren:

  In de TV-serie Zoo duiken mutanten (dieren en later ook mensen) op die agressief worden. Dieren die de tanden in mensen zetten, mensen die de tanden in dieren zetten, militairen die de tanden in dieren en mensen willen zetten.

  Deze mutanten hebben in het DNA helix een 3e string erbij. Een beeld voor een trio met ‘de staat’, een harem raadgevers, een roedel beschermers etc?

 8. @johannes [11]: Goede vraag. Maar is dat wel zo? Kijk eens wat een wensen van links in vervulling gaan. Rutte regeert bij de gratie daarvan. Hij geeft links zijn zin, omdat hijzelf zo graag naar Brussel wil. Links zet hinderkracht in en doet dat met resultaat. Rutte wil graag aanblijven en geeft links zijn zin. De rekening komt bij het bedrijfsleven terecht en dat geeft de rekening weer door. Het spel is doorzichtig. Iedereen ziet het en laat het gebeuren.

 9. @Floris van den Berg [14]: In de vroege middeleeuwen waren er staatsloze samenlevingen. Zonder heersers en vaak ook zonder enige vorm van belasting. Deze samenlevingen hadden meestal wel een koning, maar die koning was geen monarch. Hij was meer een beschermheer. Rechtens gezien was hij gelijk aan elk ander mens: de eerste onder gelijken (first among equals). Het recht was gebaseerd op gewoonterecht dat vaak sterke raakvlakken had met het natuurrecht (als in: ieder het zijne).

  In delen van het 19e eeuwse Amerika heerste ook veel vrijheid. Zaken als ordehandhaving, rechtspraak, het aanleggen en onderhouden van (lokale) infrastructuur inclusief straatverlichting, stadsplanning, aanleggen van stadsparkenn, onderwijs, gezondheidszorgn postbezorging en onderlinge sociale bijstand werden er zonder overheid door de mensen zelf geregeld. Meestal werden er verenigingen voor opgericht, zoals bijvoorbeeld The Friendly Societies.

  Floris van den Berg [16] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.
  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 10. @X [15]: Bronnen zijn veelal verontreinigd en vervalst middels geschiedvervalsing. Maar eigenlijk is het heel simpel. In de pre-historie (voor er überhaupt geschiedenis werd geschreven) bestond ooit een zuivere situatie waarin niemand een ander onnodig lastig viel. Gebrek of overdosis neutraliseren was toen de enige nood. Incidenteel wel te verstaan, want chronische toestanden duiden op een ziektebeeld.

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Bertuz [19]: Het ging lang goed maar nu uiteindelijk weer te hoog… te paard…jammer…dat oordeel. Maar ach… het is wel vermakelijk.

 12. @Bertuz [17]: https://wiki.mises.org/wiki/Friendly_society

  Ik weet niet wat u exact bedoeld met “juridisch ingebed”. Als u daar mee bedoelt dat de overheid regels opstelde voor dergelijke verenigingen, dan klopt dat. Echter was dat in beginsel zeker niet zo. Bovendien opereerden er ook veel van deze verenigingen in de periode dat de overheden zich met deze verenigingen ging bemoeien “onder de radar”, simpelweg door zich niet officieel te laten registreren.

Comments are closed.