Uiteraard is het niet de bedoeling van een overheid dat men zich aan alle gecompliceerde regels houdt en deze naar de letter of naar de geest naleeft. Zou iedereen zich aan de regels houden, dan zou de economie in de meeste landen in korte tijd tot stilstand komen. Na het dagelijks bestuderen van de regels zou men geen tijd meer overhouden voor enig productief werk.Er zou niets meer geproduceerd worden.

De vigerende regels hebben bepaaldelijk een andere functie. Die functie is het in leven roepen van een constellatie, die mogelijk maakt, iedereen op welk moment dan ook in de kraag te vatten, indien hij iets doet, dat de overheid onwelgevallig is.

Op dit stuk is bestaat er een grote gelijkenis tussen overheid en religie. Zowel overheid als religie oefenen op bepaalde wijze macht uit over haar onderdanen en tussen de wijze van machtsuitoefening bestaat een grote gelijkenis.

Ook bij het in de markt zetten van een religie is het zaak, een aantal regels uit te vaardigen waaraan niemand zich kan houden. Doordat niemand zich aan het gestipuleerde kan houden, wordt iedereen zondaar. Voor deze zonden heeft men vergeving nodig.

Voor deze vergeving moet men naar:

-de operator van de religie, zijnde de priester met zijn biechtstoel of het equivalent hiervan bij andere religies die op de religieuze markt opereren

of

-zonder interventie van de priester direct naar de bovennatuurlijke entiteit in het bestaan waarvan men gelooft en waarmee de cliënt meent in contact te kunnen treden.

Al hetgeen ik hier vermeld heb, is er de oorzaak van, dat ondernemen in vele Europese landen een hachelijke zaak is geworden en dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen die opgericht worden, niet succesvol zijn, maar na kortere of langere tijd weer moeten sluiten.

Hugo van Reijen

13 REACTIES

 1. Ik las toevallig laatst een verhaal in de Wikipedia over een of andere prins in de middeleeuwen. Deze was de baas over Holland, Brabant en nog wat oorden. Daarnaast was hij kardinaal in de kerk. Afhankelijk van hoe het hem uitkwam had hij de pet op van heerser of herder.

  Gewoon lekker makkelijk zo. De “houd jij ze dom, dan houd ik ze arm” in een persoon verenigd. Dat zouden wij nu eigenlijk ook weer moeten hebben. Als tegenwicht voor “de wil van het volk”. Willie is te openlijk hedonistisch dus ongeschikt maar Prins Bril lijkt mij al een stuk beter hiervoor.

  Terug naar de regels, worden regels niet gewoon bedacht opdat ze je altijd voor overtredingen kunnen aanklagen? Dit haakt in op een artikel van gisteren. Als burger ben je onbewust in overtreding, dus kan de bewust incompetente staat je altijd aanklagen als dat opportuun is.

 2. Deze uitkomst, wetgeving die tegenstrijdig is, is te verwachten. Wetgeving is tot op zekere hoogte een anarchistisch gebeuren. Je hebt verschillende bestuurslagen die elkaar kunnen tegenwerken. Neem de EU versus handelsorganisaties, versus nationale politieke belangen versus de lokale politiek. Die kunnen heel verschillend over hetzelfde denken. Zelfs binnen een bestuurslaag zijn er verschillende departementen / afdelingen die verschillend over hetzelfde denken. En vervolgens, na verkiezingen, kan de prioriteitsstelling weer worden omgegooid. Voeg lobbyende bedrijven toe. En particuliere actiegroepen en belangenorganisaties. Voeg jurisprudentie toe voor waar de wetgevers niet duidelijk geweest zijn. En je hebt totale chaos.

  NB, ik heb rijst en bamboe niet kunnen vinden.

 3. Je moet eens weten hoevelen zich deze regels aan hun laars Lappen?

 4. Er is een wereld die je waar kunt nemen, en de andere die ongezien zijn smerige werk doet, over ondernemen, voor de WWII was 70 a 80% van de Franse ondernemingen, groot en klein in Joodse handen, dat mag, maar lijkt een beetje op woeker en nog iets anders, het Epstein fenomeen, het in de val lokken van mensen om zich af te geven met kinderen, en dit op foto’s en films vast teleggen, via de Mossad tegebruiken voor chantage op belangrijke mensen, dit is niet nieuw dit gebeurde ver voor WWII ook al, er zijn hier gegevens over, en bij het lezen begrijp je ook de vele zelfmoorden, die in wezen onverklaarbaar zijn, maar met dit gegeven op eens heel duidelijk zijn, hoe weet men dat zeker 20% van de mensen die werkzaam zijn op het Pentagon Homofillen zijn, en dat een dikke 40% regelmatig kinderporno films bekijkt, deze gegevens zijn te gebruiken, in geval van nood ! klinkt niet leuk weet ik, maar helaas zo zit en zat het in elkaar !

 5. Wetgeving wordt als een soort vogelverschrikker ingezet om werelden van elkaar gescheiden te houden. Er hangen allerlei stropopredeneringen omheen. Maar in essentie is het een instrument dat door de één gehanteerd wordt om de ander te bewerken. Of te melken. Een soort psychopomp, maar dan voor opbrengsten. Niet alleen geld, maar ook het afromen van levensenergie als via een melkmachine. Gewenst gedrag impliceert meestal wel dat iemand of een groep een idee heeft en anderen dat maar moeten voeden of uit moeten voeren. Theorie (organisatie) en praktijk van elkaar gescheiden houden is iets anders kan kennis met levenspraktijk mengen.

  Zo bezien is het ‘logisch’ dat wetten eenrichtingsverkeer organiseren en dat in ‘bijzondere omstandigheden’ zoals bloeddorst naar nieuw bloed in gelederen, aan de laars worden gelapt. Dat nieuwe bloed dient immers om gaten in de gelederen te lappen. Lukt dat niet met slijmen, dan zijn er nog wel andere methodes:

  In het door Romeinen onder de voet gelopen Europa is het steeds een gewoonte, gebruikelijk, om anderen te laten lijden door perverse prikkels toe te dienen, om op die manier reacties te veroorzaken. Klaagt iemand dan over onrechtvaardigheid, dan is dat kaasje voor de zogenaamde ‘vissers van mensen’. Kan er weer iemand binnengehaald worden om de gelederen te versterken. Diegene doet dat dan niet uit vrije wil, maar is zodanig bespeeld dat degene iets denkt te willen. Maar eigenlijk… is zo iemand niet meer dan een reactieproduct, in scheikunde bekend als een vrije radicaal, die mooi gebruikt kan worden om ingelijfd te worden en gebruikt kan worden om te doen wat anderen willen.

  Opmerkelijk: Hedendaagse staatsreligie annex het geloof in een hogere macht draait het kern-gezonde idee van iets willen of juist niet, en weten waarom, precies om. Radicaal verwijst naar het Latijnse radix (wortel). Weten waarom je wel of niet in actie zou willen komen is zo’n wortel. Maar… als anderen bespeeld en gebruikt moeten wordt is het ‘logischerwijs’ helemaal niet de bedoeling dat een ander weet waarom. Als die ander maar gewenst gedrag vertoont. Gedrag gewenst door dolende zielen die in een waas leven om precies te zijn. Gebruikers-van-anderen en misleiders die de dienst uitmaken.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [5]: Wetgeving deelt de samenleving idd in in werelden. Dat is geen geheim. Ook nooit geweest. Je hebt de mensen die binnen de wet blijven. En die die de wet overtreden of hebben overtreden. Je hebt de handhavers, je hebt de producenten van wetten. Je hebt de misbruikers enz enz. Wat is je punt precies? Talent deelt de samenleving ook in. Gebrek eraan ook. Doorzettingsvermogen, faalangst, delen de mensen in. Weten gebruik te maken Gebruik van die indelingen, deelt de mensheid ook in.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Al hetgeen ik hier vermeld heb, is er de oorzaak van, dat ondernemen in vele Europese landen een hachelijke zaak is geworden en dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen die opgericht worden, niet succesvol zijn, maar na kortere of langere tijd weer moeten sluiten.

  Wat een onzin. Al het falen van ondernemers hierop af te schuiven. Er zijn er ook die ondanks deze shit het prima doen. Criminelen die zich niet of nauwelijks aan de wet houden zijn zeker niet altijd erg succesvol. Flauwekul Hugo.

  Als je als automobilist je niet kunt of wilt houden aan de verkeersregels hoor je niet op de weg thuis.

  hugo van reijen [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [6]: Aangezien er maar één wereld is, zou je ook kunnen denken dat juist indeling in verschillende groepen met bijbehorende werelden misschien juist een probleembron is.

  Niet alleen schept het opdelen in groepen en werelden gaten in kennis, indeling in bijv. insiders en outsiders schept ook sekt-arisch gedrag.

  Ter illustratie: Recent keek ik de mini-serie The Last Czars. De Romanov dynastie ging kennelijk ten onder door een in een paleis van arbeiders afgescheiden belevingswereld waardoor ze bepaalde dingen niet wisten of wilden weten. Maar toch een regering aanstuurden. Andersom werden arbeiders kennelijk opgestookt, om wat voor reden dan ook. Waren de Romanovs gewoon in liefst ontspannen contact geweest met allerlei ‘delen’ annex bevolkingsgroepen, had die revolutie misschien niet ontstaan.

  Wetgeving veroorzaakt druk. Een in groepen opgedeelde samenleving ook, beide vanwege te organiseren grensverkeer. Het grensverkeer tussen individuen kan veel simpeler en soepeler verlopen. Alleen moet je dan wel weten dat je met een zelfstandig individu praat, want met een groepslid of functionaris praten voegt dimensies en moeilijkheden toe. Met welke agenda zo iemand wordt aangestuurd of beïnvloedt, wordt immers meestal wel (in ieder geval deels) geheim gehouden. Wat onnodige spanningen veroorzaakt, wat op wrijvingen en conflicten kan uitdraaien.

  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.

 9. @1 In die dagen had je vele prinsbisdommen, zoals ook het Prinsbisdom Luik. Het wereldlijke gebied en kerkelijke gebied vielen overigens niet samen, zodat hij over sommige delen alleen prins en over andere delen alleen bisschop was. Als ‘burger’ was de oude lappendeken van heersers en heersertjes veel beter leefbaar, omdat je ze tegen elkaar kon uitspelen, deze heren zich niet bezig hielden met onbenulligheden als de kromtestraal van komkommers of het vermogen van stofzuigers.

 10. @Bertuz [10]: Dan mis je een punt. Dat indelingen er zijn is een feit. Dat ze niet te vermijden zijn of moeten voortbestaan is een dogma. Los van de gevolgen van indelingen, die allerlei richtingen in kunnen gaan. Het is inderdaad niet alles kommer en kwel. Maar van chargeren kun je leren.

  Onderstaand iets dat ik voor een ander platform schreef, wat ook te maken heeft met indelingen en regels. En (on)gevoeligheden:

  Alleen de politiek kan hier nog beweging in krijgen. Een wetenschapsfilosoof over de vuurwerkramp in Enschede, doofpotten en tunnelvisie. Zijn politici daarvoor niet te beperkt door ambtseed en partijbaronnen?
  Een verhaal over denkfouten, steeds meer leugens, geknoei met bewijsmateriaal, rechters die niet onafhankelijk blijken te zijn.

  De olifant in de kamer: Traditioneel en ook in de moderne wereld worden miljoenen zo niet miljarden vuurwerkrampen veroorzaakt die liefst niet besproken worden. Gebrek aan kennis over de psyche, waardoor frustraties worden veroorzaakt, wordt systematisch als vuile energiebron misbruikt om projecten genaamd ‘beschaving’ draaiende te houden. Terwijl ook schone energie mogelijk zou zijn.

  Vergelijk dit met de gevoelige G-spot* waar hartverwarmend vuurwerk ontstoken kan worden, of juist met een soort vrouwenbesnijdenis ongevoelig gemaakt kan worden om ‘functionele redenen’ oftewel aandacht in een bepaalde richting dwingen. Allerlei overheidsdienaren en werkgevers misdragen zich zodanig dat het nog maar de vraag is of degenen die door hen bewerkt zijn ooit nog alsnog plezier in bepaalde activiteiten kunnen krijgen.

  * Gevoelige plekjes waarvan je moet weten waarvoor ze zijn:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/G-plek

Comments are closed.