De Nederlandse overheid houdt van mij. Ik mag dit jaar ongeveer 170 k belasting betalen. Ik verdien bruto ongeveer 75- 85 k per jaar. Mijn vader is dit jaar overleden. De staat viert dit feit met een extra belasting aanslag die rond de 135 tot 140 k zal gaan bedragen.

Een deel van het vermogen is straks vier keer onderworpen geweest aan belasting. Mijn grootvader is gaan sparen. Betaalde keurig zijn belasting. Toen hij stierf en mijn vader erfde was de successiebelasting net ingevoerd. Mijn vader betaalde dus belasting over de erfenis, die met inkomsten waar al een keer belasting was betaald, was opgebouwd. Mijn vader betaalde belasting. En is dit jaar gestorven. Over het gedeelte van het vermogen opgebouwd door mijn grootvader is straks 4 keer belasting betaald. Inkomsten belasting door mijn grootvader, successierechten door mijn vader, vermogensrendement heffing door mijn vader, en straks erfbelasting door mij. Deze erfbelasting is echter niet genoeg want daarna zal ik over dit vermogen jaarlijks vermogensrendementsheffing dan wel OZB dienen te betalen.

Ik ben financieel redelijk gezegend, verdien rond de 45 – 50 k netto. Maar daar gaat het niet om. De laatste wens van de stervende is zelden dat de erfenis naar de overheid gaat. Of dat zelfs maar een deel van de erfenis aan de overheid toevalt. De overheid trekt zich hier niets van aan. En pakt een flink deel van de erfenis.

In mijn geval betekent dit dat ik eigenlijk drie jaar voor niets heb gewerkt. Wel, niet voor niets. Ik heb eigenlijk 100 procent voor de fiscus gewerkt. Want 3 keer het resterende netto jaarloon is ongeveer de erfbelasting aanslag die ik moet betalen. Natuurlijk ben ik daarna redelijk gefortuneerd.

Als ik een slechte zoon was, of om wat voor andere reden dan ook, had mijn vader kunnen zorgen dat ik minder zou erven. Dat heeft hij niet gedaan. Hij wou dat zijn prive bezit geheel naar mij zou overgaan. De staat negeert deze wens en vult haar zakken.

Dit artikel is niet geschreven om zieligheid op te wekken. Het is slechts een beschrijving hoe spaarders en harde werkers door de overheid worden behandeld. En hoe wordt omgegaan met de wensen van dood kiesvee.

18 REACTIES

 1. @johannes [1]:

  Een mogelijke maatregel is emigreren. Je bent dan na 10 jaar (!) verlost van deze lijkbelasting. Of wellicht is het mogelijk om het nederlanderschap op te zeggen. Hoe het dan met je “recht” op AOW zit weet ik niet, maar dat zal je als gefortuneerde weinig uitmaken.

 2. Wie teveel waarde hecht aan geld komt bedrogen uit. En/of bedriegt. Erf belasting kan lastig zijn, maar nog veel lastiger is erfelijke belasting met denkbeelden en redeneringen. Verschoon je jezelf ervan, dan wordt je er via anderen alsnog mee lastig gevallen. Dat leert onze ervaring. Viezerikken die toch echt hun geesteszieke zin willen hebben.

  Geld en geldzucht zijn symptomen, geen oorzaken. Net zoals heersen (ruling, regels uitvaardigen) symptomen zijn, geen oorzaken. Hoewel die symptomen wel weer volgende verschijnselen veroorzaken. Wat verder en verder gaat, als zuur dat zuurdesem doortrekt.

  Er wordt wel gezegd: Degenen met een gezond, goed karakter overlijden het eerst. Geen wonder, want diegenen worden teveel lastig gevallen vanuit hun omgeving, worden ziek aan ‘welvaart’ ziekten zoals kanker waarna het lichaam verzwakt en onbruikbaar wordt voor de bewoner (psyche).
  Dat komt ervan als het karakter, de innerlijke aard van anderen zodanig is gemuteerd dat ze als sociale kankercellen of deel van een sociaal kankergezwel zijn geworden. Wie van buitenaf verdrukt en verstikt wordt kan niet gezond blijven. Vandaar dat wie machtsgeil is (verslaafd geraakt) allerlei druk-werk liefst door anderen laat doen. Vermeende kankerbestrijding is vooral lucratief, een verdienmodel. Misschien vandaar dat kanker in ‘volle glorie’ op de eerste plaats van doodsoorzaken mag blijven staan. Wat is er tegen op een wereld waarin ieder lekker in eigen vel zit? Heel simpel, dat zou de winst drukken. Waardoor allerlei verwennerij niet in stand gehouden kan worden.

 3. @Ivor Biggun [5]: Het belangrijkste wat je tijdens een opvoeding kunt doorgeven, als erfenis, zijn gezonde denkbeelden, bijbehorende kennis en de groei van een gezond karakter. Voor wat geld en spullen betreft moet ieder zichzelf kunnen redden. Voor ons waren erfenissen in termen van geld een leuke extra, meer niet. Wie zichzelf niet kan of mag redden is per definitie de sigaar. Wie dat soort beperkingen voor anderen organiseert ook, dus da’s een geruststellende gedachte 😀 Heerlijk, die natuurkrachten!

 4. Gecondoleerd met u Vader

  als u een aftrek post zoekt ik zoek iemand die in een project wil inversteren ik zoek 75k heb onderpand 10% rente over het bedrag max looptijd 4 jaar aflosing per maand vanaf 1-1-2020 met pandrecht

 5. @Ivor Biggun [9]: Eten is inderdaad losgekoppeld van moraal. Van God los zullen we maar zeggen. Wie die koppeling wél maakt, zal in een gebrektoestand geforceerd worden. Doodgewoon omdat dat de geesteszieke wil van anderen is. Business is war en zo. Waarvan gezegd wordt dat je het jezelf niet persoonlijk moet aantrekken, want het zijn gewoon zaken. Meer niet. Meer zit er kennelijk niet in.

  Is het niet opvallend, hoe iemand zichzelf na lancering vanuit gebrektoestand een andere moraal aan kan praten, eventueel sluipenderwijs? ‘Nieuw geld’ slaat andere taal uit dan ‘oud geld’. ‘Zonder geld’ denkt en spreekt anders dan ‘met geld’. Hoe kan dat? Waarom? Waartoe? Zit er niet ergens een ontwerpfout in cultuur? Of misschien, meerdere denkfouten als erfelijke belasting die in feite degeneratieve aandoeningen en gebreken veroorzaken?

 6. Mooi praatplaatje om van erf belasting en erfelijke belasting (qua denkbeelden en redeneringen) af te komen:

  ‘Livin’ on A prayer by 270 + musicians: Allemaal hetzelfde liedje zingen voor een publiek. Klinkt mooi, netjes uitgevoerd.

  Als praatplaatje wel interessant: Het moet toch mogelijk zijn om allemaal in de kern hetzelfde liedje te zingen, zonder dat er scheiding is tussen muzikanten en publiek? Muziek verenigt. Een enig idee!

  Bij een kern-gezonde manier van denken kan ieder in de kern hetzelfde liedje zingen en muziek uit het eigen leven laten komen. En dat geheel in eigen stijl, zonder dat iemand een bepaalde songtekst of stijlvorm verplicht stelt. Als het met de kern maar goed zit, dan komt het al het andere ook wel goed…

 7. En alle mensen die hetzelfde verdiend hebben, maar het wel hebben uitgegeven zodat er niets te vererven viel, zou je een boete moeten opleggen. Immers, de staat is inkomsten misgelopen.

  Overigens schijnt het inmiddels in zwang te zijn, te zorgen dat je schulden nalaat.

 8. Als U het huis of bezit van Uw vader had gekocht, en Uw vader had dit geld op een ? buitenlandse rekening geplaatst, had U geen belasing hoeven te betalen, Uw vader had per notariele acte U het beheer over dit geld kunnen geven, zo dat U rustig het had kunnen laten weg sijpelen in Uw eigen leven, ik heb hier waar dat mogelijk was een groot stuk omgezet in goud 21 jaar geleden, anoniem, mijn kinderen kunnen nu aantoonbaar dit goud inwisselen, 10% belasting is verschuldigt, maar goed het is zo toegenomen dat dit geen pijn doet, geduld is een schone zaak en daarbij het geluk !!! van oud worden, groet

 9. @ratio
  Gek eigenlijk dat een overheid wel zijn excuses aanbiedt wat daarna veelal gepaard gaat met overeenkomstige bijdragen/toelagen/uitkeringen/schadeloos stellingen. De overheid, wij dus, bestaan bij de gratie van belastingheffingen. Ook onze volksvertegenwoordigers buitelen over elkaar heen door van de overheid te eisen;
  1) excusses
  2) schadeloosstelling
  Dus doe ik het als burger maar; “mijn dank” en excusses voor mijn/uw irrationele overheid.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 10. @DzVzTkM [14]: Het idee dat ook na de nazi Tweede Wereldoorlog geprobeerd wordt geperfectioneerd te krijgen (fascisme, tegenwoordig onder andere vlag) is kennelijk dat ieder als publiek van eigen leven moet worden. En dan maar kijken wat anderen ervan maken. Welvaart of welzijn toevoegen, of juist wegknippen, een variant op het thema ‘overgeleverd zijn aan de goden’. Laat jezelf ‘lekker’ door anderen opblazen of juist uithollen. Het exact tegenovergestelde van individueel zelfstandig zijn.

  Het probleem is alleen dat de krachten die regeringen, overheden en overheidsdienaren aansturen last hebben van geestesziekte. In zichzelf wel te verstaan. Daarom; laat maar lullen, werk er niet aan mee. Westerse cultuur draait om in feite systematische psychische verkrachting. Van man, vrouw, jongens, meiden en dieren. Dat hebben ‘kundigen’ en ‘wijzen’ zo bedacht. Als je er niet aan meewerkt kun je tenminste met jezelf leven, hoewel je van anderen die fan van dit systeem zijn zult walgen. Althans, van hun denkbeelden, redeneringen en gedrag.

  Gelukkig doet niet ieder mee met de ‘het systeem is god waaraan geofferd moet worden’ religie! Wat het aantal slachtpartijen helaas niet vermindert. Dat willen de krachten die regeringen etc. aansturen kennelijk niet. Het verhaal over Libië maakt duidelijk dat ‘te gezond’ niet mag. Daar komen aasgieren op af. Wanted dead or alive, maakt niet uit of iemand wel of niet dood is. Helaas zijn dat soort aasgieren niet op uit op gezondere toestanden.
  Reformatoren met vrij scherp inzicht wezen nadrukkelijk het Vaticaan aan als de kop van de slang, die nodig afgehakt moest worden. Die klus is nog niet afgemaakt, met allerlei gevolgen van dien. Misschien zijn Europeanen nog steeds zo verdwaasd van het Romeinse verleden, dat ze nog niet zien hoe het anders kan dan wat ze gewend zijn, wie weet.

 11. Deze successierechten zijn een vorm van diefstal, die door iedereen gesignaleerd, maar door niemand afgeschaft wordt.

 12. In Uruguay zijn er formeel geen successierechten.
  Alleen voor wat vastgoed betreft is men wel wat geld kwijt aangezien men doet alsof er een transactieplaatsvond tussen de erflater en diens erfgenaam aan een getaxeerde marktwaarde en hierover is dan overdrachtsbelasting verschuldigd.
  Verder graait de overheid iet in roerende vermogens, noch in buitenlands vastgoed (al zal dat buitenland er wellicht in graaien).
  Dus stel jij en je ouders wonen officieel in Uruguay, en hebben
  a) een aldaar gelegen woning en
  b) bezitten nog een flat in Belgie alsook
  c) nog een bankrekening en effectenrekening in Uruguay
  d) nog een bankrekening met effectenrekening in Belgie
  Dan zal bij overlijden Uruguay formeel geen successierechten heffen maar alleen een overdrachtsbelasting (reken op zo’n 3%) op a) en anderzijds zal Belgie alleen successirechten rekenen over b) en dit in schijfjes waarbij je (ik meen:) vanaf 250k 27% betaalt en over het mindere in totaal (verdeeld over wat subschijfjes) 20k

 13. Wie zichtbaar iets bezit, zal hem dat ontnomen worden tot hij niets meer heeft, opdat het geld verdeeld zal kunnen worden onder personen die hij niet kent, die het zullen gebruiken voor doeleinden waar hij niet mee instemt.

Comments are closed.