De economie is 6 jaar op rij gegroeid, en zal ook volgend jaar groeien. De aandelenkoersen stijgen met soms een kleine onderbreking sinds maart 2009. De officiële werkloosheid is tussen de 3 en 4 procent. Het regent niet, Rutte heeft jaren lang de tijd gehad om in het zonnetje het dak te repareren. Is dit gebeurd? Heeft Nederland het dak gerepareerd?

Als we kijken naar de staatsschuld als percentage van het BNP dan heeft Rutte zijn werk gedaan. Van een piek in 2014 van 67,9 procent zal de schuld in 2020 dalen tot onder de 50 procent. Tijdens de troonrede werd gesproken over een afnemende economische groei. Is Nederland daar klaar voor? En belangrijker, zijn we intussen recessie proof?

PENSIOENEN

Een paar dagen geleden meldde nu.nl dat de dekkingsgraad van de twee grootste pensioenfondsen onder de 90 procent zit. Het NOS deelde maandag mee dat verlagingen onvermijdelijk zijn. Dit is zorgwekkend want we staan aan het verwachtte einde van een bullmarkt die ongekend lang heeft aangehouden. Als de beleggingsrendementen tijdens de afgelopen tien jaar onvoldoende bleken om de dekkingsgraad te handhaven, hoe zit het dan in een situatie met economisch zwaar weer? Als de aandelenkoersen flink kelderen. Als de rente negatief wordt? Dan is de kans groot dat in een aantal jaren de rendementen van de pensioenfondsen negatief worden. Met alle gevolgen voor de dekkingsgraad van dien. Ik had verwacht dat de pensioenfondsen de cyclische aard van de economie en de aandelen koersen intussen wel begrijpen en tijdens mooi weer zouden zorgen voor een dekkingsgraad van 130 of 140 procent. Ik constateer dat die buffer er niet is, en dat voor de fondsen straks dankzij de negatieve rente vluchten in schatkistpapier geen oplossing meer is.

UPDATE: Ik gaf aan dat ik dit artikel haastig had geschreven. Het belegde vermogen is gestegen van 700 miljard in 2010 tot 1500 miljard in 2019. Dit is een relevant feit dat ik niet in het artikel heb vermeld. Door de lage rekenrente, een gevolg van de ECB politiek, is de dekkingsgraad echter te laag.

LONEN BEVOLKING

Het dak lekt nog steeds voor de koopkracht van de bevolking. Tijdens de gunstige conjunctuur is verzuimd de bevolking mee te laten profiteren van de groei. Nu, aan het mogelijke einde van de economische cyclus, een van de domste momenten om de lonen te verhogen, groeit de koopkracht van de burgers eindelijk een beetje. Maar ja, dat verhaal hoorden we vorig jaar ook en toen kwam het niet echt uit. Dit betekent dat de bevolking straks in de crisis de broekriem mag aantrekken. Zonder dat men tijdens de gunstige jaren spek op de botten heeft kunnen krijgen. Ik constateer. Na het zuur is er geen zoet gekomen. En straks komt weer het zuur.

ECB rente en opkoop

Rutte kan niet langer een zelfstandige economische politiek voeren, Nederland is afhankelijk gemaakt van de luimen van de ECB. De ECB maakte een week geleden bekend dat het de opkoop van obligaties gaat vergroten en dat het de rente verder verlaagt (bron). Economen van de Oostenrijkse school herkennen dit. Het is het versterken van de klassieke boom – bust cyclus. De politici en de centrale bankiers stimuleren de economie waardoor de toppen van de economische cyclus hoger worden en de dalen dieper. De ECB zet nu middelen in, die ze zou kunnen inzetten als er een recessie komt. Doet ze niet. Dus de recessie wordt uitgesteld maar zal dieper zijn. Bovendien is het instrumentarium van de ECB om uit de recessie te komen dan al deels uitgeput.

CONCLUSIE

Dit is helaas een haastig geschreven artikel dat meer nuance behoeft. Het voornaamste dat Rutte gelukt is, is de staatsschuld terug te dringen. Voor de rest zijn we niet klaar voor een crisis. Hoe kunnen we meer dan 80 miljard uitgeven aan sociale zekerheid als het werkloosheidspercentage zo laag is? De pensioenfondsen en de burgers hebben geen buffers kunnen opbouwen. De ECB werkt dagelijks om Mises gelijk te geven. Het ziet er niet zo positief uit.

NB:

ik ben niet ingegaan op het feit dat naast de marktverstorende acties van de ECB ook de miljoenennota an sich een marktverstoring is van enorme proporties. Het is niet aan de politiek om koopkracht te bepalen. Het is niet aan de politiek om honderden miljarden uit te geven. Dit is geld waar burgers en bedrijven zelfstandig over dienen te beslissen.

4 REACTIES

 1. Deze troonrede staat hier. De vraag is waar die tekst vandaan komt. En hoeveel degene die voorlas er zelf nog in mocht doen. Het zal niet veel zijn.

  Verder… verwees ik zojuist hier naar een ander artikel over de troonrede etc. Omdat de nadruk op cijfers en geld armoedig overkomt.

  Gezien reparatie van een dak: De burgerrechten-activist Martin Luther King jr. zei “I’ve come to believe we’re integrating into a burning house.”
  Als er brandgaten en ‘schuurwonden’ in het dak van zo’n huis zitten, ‘moet’ er kennelijk weer aarde geofferd worden om daktegels te bakken en ‘sluitend’ te plaatsen. Om symptomen te bestrijden.
  Wie de Allerhoogste in eigen leven wil zijn, moet van probleembronnen af. Die o.a. gekweekt worden door anderen onder controle te willen krijgen en houden om hen te kunnen gebruiken. Oorzaak, gevolg. Ze worden nogal eens van elkaar losgekoppeld of omgedraaid. Pensioenen, lonen, rente, koopkracht? Allemaal constructies en regelingen, stropopredeneringen. Het gaat immers niet primair daarom, maar om de innerlijke aard. De mentaliteit. Waarom worden mentaliteitskwesties niet uitgediept en eerlijk, openlijk besproken?

 2. De mens roept al deze dingen zelf over zich af. Hij is een rupsje nooit genoeg. Hij roept en de politiek draait. En waarom niet. Het levert politici, ambtenaren mooie banen en een goed gevoel op. De burger betaalt wel gedreven door het geloof en de hoop dat het paradijs er nu echt komen gaat. Die hoop en dat geloof gaat ons onze vrijheid nog eens kosten. Misschien mogen we ons wel in de handen wrijven met de huidige politici. Ons is nog niet alles afgenomen. Terwijl dat zo goed als voor het oprapen ligt.

 3. Aan rader ; Café Weltschmersz ; DBN maakt 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar ; Pieter Lakeman – Arno , duidelijk deze interessante man is goed om naar te luisteren, groet !

Comments are closed.