Na de tweede wereldoorlog is het reë­­­­el besteedbaar inkomen tenminste vervijfvoudigd, maar heeft zich het eigenaardige fenomeen voorgedaan dat mét het stijgen van de welvaart de kwaliteit van het onderwijs gedaald is.

Mijn vader, geboren in 1904, kreeg op de kweekschool voor onderwijzers nog onderricht over de kenmerken van deelbaarheid in verschillende talstelsels. Op de lagere school heb ik omstreeks 1948 duizenden vormsommen opgelost.Voor wie niet bekend is met het begrip, volgt hier zo’n som.

Tegenwoordig is het bij onderwijzers slecht gesteld met hun eigen kennis van het vak rekenen, zodat zij niet in staat zijn, hierin goed onderwijs te geven. Met name ontbreekt het aan inzicht in de verhoudingen tussen getalgrootten. Beheersing van de tafels van vermenigvuldiging is vaak zwak.
Er schijnen nu in Nederland, in tegenstelling tot Singapore of Hongkong, veel volwassenen rond te lopen, die niet meer weten, hoeveel 7 x 8 of 9 x 7 is.

Ook op taalgebied is het niet best. Toen ik in 1969 voor het eerst in Indonesië kwam, waren daar nog ambtenaren die mij konden vertellen, wat het verschil was tussen werkloos en werkeloos. Er waren daar voortreffelijke onderwijzers aan het werk geweest. Ik vraag af, hoeveel procent van de Nederlanders nu nog bekend is met dit verschil.

Het doel van de Nederlandse overheid schijnt nu te zijn, het niveau van het universitaire onderwijs zodanig aan te passen, dat 50 procent van de bevolking doctoraal examen kan doen. Dit impliceert dat iedereen met een IQ van 100 of meer zal kunnen slagen.

Welke de leidende gedachte achter dit alles is, is niet duidelijk.

Hugo van Reijen

21 REACTIES

 1. Voor kortzichtigen is het volkomen logisch, om ‘welvaart’ omhoog te krijgen door de kwaliteit van scholing te verlagen. Dan blijft er minder weerstand over jegens sluwe spelletjes. Maar… scholing is opgezet om verschillen tussen klassen en standen te forceren, terwijl educatie ongeacht klasse of stand belabberd was en is.

  Met voldoende (zelf)educatie zie je meer verplicht gestelde culturele klimaatvervuiling dan anderen. En doorzie je dat tegen de tijd dat iemand volgens anderen ergens voor kwalificeert, diens innerlijke aard inmiddels ‘voldoende’ van buitenaf is misvormd en daardoor bruikbaar is geworden voor specifieke doeleinden. Van anderen wel te verstaan. Want wat iemand met het eigen leven kan doen, is afhankelijk van welke restanten er door anderen worden achtergelaten.

  Stephen King noemde onderwijzers in zijn boeken overigens ‘brekers’. In de innerlijke aard moet eerst het een en ander weggesloopt worden voor er ruimte is voor wat anderen met een leven zouden willen.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 2. De leidende gedachte hierachter is heel eenvoudig, in het engels staat dit bekend als “Dumbing down the population”, oftewel het volk dommer maken (en houden). Op die manier kan de heersende elite de mens makkelijker onder de duim houden. Dat is ook in NL overduidelijk aan de hand, sinds de invoering van de Mammoetwet is de kwaliteit van het onderwijs schrikbarend achteruit gehold, en dat is nog steeds aan de gang. En de investeringen in onderwijs zijn ook daarom de laatste, zeg maar 30 jaar, niet gestegen of zelfs omlaag gegaan. Het bewijs wordt keer op keer geleverd, als een examen “te moeilijk is” gaan we gewoon de eisen terugschroeven zodat alle leerlingen het halen. Netto resultaat: men denkt een diploma te hebben, maar de waarde ervan is teruggebracht tot nihil, want je kunt NIETS. Kijk maar eens naar technische studieboeken, voor bijvoorbeeld mechanica, vroeger waren dat meest uit het Duits vertaalde of Duitse boeken met wetenschappelijk bewezen formules, nu zien we slappe Amerikaanse aftreksels vol met empirische formules die het allemaal “makkelijker” maken.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Koen van Klei [4]: het verschijnsel <a href="dumbing down is inderdaad bekend. Om de reden die je noemde, hoewel dat niet alles is.

  Een paar lezenswaardige boeken met zowel geschiedenis als herkenbare verschijnselen:
  Charlotte Iserbyt: “Deliberate Dumbing Down Of America”
  John Taylor Gatto: “Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling”

  Misselijkmakend, walgelijk.

 4. @Nico [3]: “Want wat iemand met het eigen leven kan doen, is afhankelijk van welke restanten er door anderen worden achtergelaten.” Dat is niet waar. En fatalistisch ook nog. Als Piet een acht haalt voor een toets, kan Klaas ook nog steeds een acht halen. En niet slechts nog maar een twee, omdat Piet een acht heeft gehaald. Er zijn meer punten te verdelen dan 10. Beiden kunnen best samen zestien punten halen. Wel komen zowel Piet als Klaas hindernissen tegen bij hun streven een acht te halen. En die hindernissen zijn niet voor Piet en Klaas hetzelfde. Ten minste niet per se.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Koen van Klei [4]: Die ervaring heb ik niet. Amerikaanse boeken zijn vaak wel vele malen dikker. Soms wel drie tot vier keer dikker. Maar dat is, omdat er veel voorbeelden in worden gegeven.

 6. De mensen moeten dommer worden van de elite, zodat ze zich gemakkelijker tot slaaf laten maken. Vandaar dat wij in NL de Mammoetwet van Cals hebben gekregen. Een andere methode is de omvolking waar bewust gestreefd wordt tot een vermenging van rassen, zodat de superieuriteit van het blanke ras daalt. Ook moeten we onze cultuur inleveren. Kijk maar naar bv het Amsterdams museum. En al die linkse deugmensen staan er bij te juichen en de grote massa heeft geen flauw benul wat voor spel er wordt gespeeld.

 7. @Bertuz [6]: Waarom zouden Klaas en Piet een toets doen? Omdat een ander dat wil of zelfs eist? Omdat kennis in hen naar het idee van anderen onvoldoende is, maar er ook (voor anderen) gekwalificeerd moet worden? Kortom, stropopredenering.

  Ondertussen verspillen Klaas en Piet praktisch gezien tijd en moeten ze het feitelijk doen met de restanten van de dag die anderen voor hen overlaten.

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.

 8. Ik kijk toch meer naar de achter deze feiten liggende gebeurtenissen, het respect naar de leerlingen toe, van uit het onderwijzers cq meester denken, heb in mijn jeugd diverse scholen doorlopen, en door omstandigheden, vaak moeten wisselen, de onderwijzers onderwijzeressen, sommigen waren echt geinteresseerd in je leren en konden je ook echt een studie gevoel geven, anderen nou ja, absoluut geen leraren – leraressen, ook mijn kinderen hebben dit persoonlijk ondervonden, de Engelse scholen vonden zij het fijnste en het duidelijkste, plus op het tot je nemen van weten gericht, Nederland en Frankrijk, ja onduidelijk wel gezellig en leuk maar niet op het weten gericht, plus de autodidactische personen voort bordurende op hun scholingen zijn nog het interessantste qua mens, vreemdsoortige buitenbeentjes die je je hele leven bij blijven, en we hebben het de hele dag nog steeds over hun gedachtes literatuur !

 9. @Rien [2]: Zeker, er is geen echte interesse meer in het goed scholen van kinderen, het is meer een ludiek gebeuren, de rest plukken ze wel van het internet, is de hier achter gelegen gedachte, plus het opbreken van het onderwijs in religeuse dogmatische groepen doet hier ook geen goed aan, is er wel eens gekeken naar het onderlinge verschil tussen deze groepen, het niveau van deze verschillende kinderen, nee want dat is rasisme, mijn oude Joodse vriend uit Amsterdam, zij je moet je kinderen de tafels van 10 tot 20 ig leren, van 1 tot 10 kan ieder één, en inderdaad heb zijn raad opgevolgt ze hebben er nog dagelijks plezier van, groet !

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.
  Rien [19] reageerde op deze reactie.

 10. @toute va bien [11]: Leuk deze anekdote. Maar het is bewijs noch toetssteen.

  Mijn kinderen hebben VWO gedaan. En hebben allen twee diploma’s; N&T en N&G. Zelf heb ik HBS b oude stijl. Ik vind het niveau goed en zeker niet lager/minder/onderdoen voor “mijn niveau”. Zeker als je bedenkt hoe weinig contacturen er zijn. Het is een wonder dat kinderen nog zo goed onderwezen worden.

 11. @Bertuz [12]: Na je vraag en een opmerking over fatalistisch illustreerde je met een toets en punten die gescoord kunnen worden. Een stropopredenering. Ik ging terug naar de wortel ervan voor een overzichtsbeeld met wat aandacht voor oorzaken en gevolgen. Aandacht was afgeleid voor een stropop, waarna ik je illustratie gebruikte om je vraag aan het begin te beantwoorden.

  Lezen Bertuz… Had je een andere uitkomst gewild, dan had je een andere vraag kunnen stellen of een andere illustratie kunnen gebruiken. Mij maakt het niet uit wat je schrijft, alleen moet je een ander niet verwijten wat je zelf doet zonder jezelf te herstellen. Daarnaast lok je op deze manier uit dat de Vrijspreker als chatbox wordt gebruikt. Waarbij insiders liefst outsiders zoals Nico als zondebok zouden gebruiken. Veel van dat gejammer is weinig meer dan projectie, waarmee het een soort goddelijke komedie wordt 😀

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [14]: Ik kan er niets aan doen dat je de redenering niet snapt of weigert te snappen. Je kwalificeert iets als stropopredenering en borduurt daar dan op verder. De samenleving is geen zero sum gemeenschap. Maar je bent vrij om dat te (blijven) geloven. Abstract denken helpt wellicht.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. Volgens Michael Woodley of Menie en Edward Dutton worden we dommer, ongeveer 1 IQ punt per 10 jaar. Wat niet veel lijkt maar wel snel ophoopt. De reden is dat dommere mensen meer kinderen krijgen, die niet meer vroegtijdig sterven en de massa-immigratie uit laag-IQ gebieden. De daling is volgens hun bezig sinds 1850, eerst nog gemaskeerd door het Flynn-effect (meer onderwijs voor meer mensen), maar nu voll in schwung. Het gaat allemaal minder worden: onderwijs, productie, services, geneeskunde, zeg maar: zodra er mensen bij betrokken zijn. Misschien dat technologie nog wat kan compenseren.

 14. @Bertuz [15]: Begrijp ik het goed dat als iets een stropredenering genoemd wordt je zo’n reactie dan als niet snappen plaatst? Lijkt me een nogal een gedachtesprong.

  Lezen Bertuz [16], zoals je me zelf aanbeval, dat schreef ik niet. Wat wel?

  Om je eigen woorden te gebruiken: “Blijf bij het topic zou ik zeggen.” Of in ieder geval bij wat ermee te maken heeft. Wat hebben toetsen en punten scoren te maken met de kwaliteit van… onderwijs / scholing / educatie? En, wat zegt het doorzien van stropopredeneringen over inzicht?

 15. @Rien [19]: Ja dat zou goed kunnen, het individualisme beheerst en gebruikt door ?!, maar het is toch niet in het algemeen, er zijn voldoende uitzonderingen !

 16. @Bertuz [1]:
  Rekenen hoeft niet meer sinds de I.pad op de scholen zijn introductie heeft gedaan,Als mensen niet kunnen rekenen nemen ze sneller een lening, Leve de Banken, die dan weer meer verdienen.

Comments are closed.