Stikstof is erg verstikkend, vooral voor de boeren. Daarom is er nu een plan om boeren die niet aan de stikstofnormen kunnen voldoen, uit te kopen. Op zich wel terecht: de overheid maakt de stikstofregels strenger en onmogelijk, dus moet zij de schade aan de getroffen boeren vergoeden. Zou dus ook bij die kroegen moeten gebeuren die zwaar geïnvesteerd hadden in legale rookruimtes die nu waardeloos zijn vanwege de nieuwe regels..

Maar toch wrikt het een beetje: waarom zouden stoppende boeren, met mijn belastingcenten de ‘gelukkigen’ zijn die met vervroegd pensioen kunnen? En dat ook nog eens omdat de overheid de regels verandert?

Want de regels voor heel veel mensen worden dagelijks veranderd: notarissen, kroegbazen, aannemers, banken, Stint etc. maar ik merk weinig van uitkopen van die ondernemers.

Het zal toch niet zo zijn dat we de boeren nu uitkopen omdat het wel zo leuk is en een breed draagvlak heeft om naast zo’n  160 natuurgebiedjes (meer dan Frankrijk) nog wat gebiedsuitbreiding te zoeken?

En wat te denken van die immer groeiende regels voor, mestboekhouding, bouwvergunning tot verbetering etc etc. en dat je ze dan van arren moede laat uitkopen? Met een grote kans dat zijn kinderen dan een groter nieuw (stikstof producerend) bedrijf in Canada of Ukraine gaan opzetten.

Wil de laatste boer het licht uitdoen?

5 REACTIES

 1. Het is me niet duidelijk wat er precies bedoeld wordt met boeren. Misschien heb ik het nieuws onvoldoende gevolgd, maar ja, ook andere dingen te doen. Betreft het vooral veehouders? En/of boeren die ook aan landbouw doen?

  Een tendens die al jaren aan de gang is… schaalvergroting. Mechaniseer de boel, zet wat mega-farms en mega-stallen neer en alles zou goed komen. Niet dus. Het beste groeit in jezelf en direct om je heen. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, qua omstandigheden. Planten hebben net als dieren ruimte nodig, gezond vocht en voeding, dieren moeten lekker kunnen rondlopen etc. Massale monocultuur en allerlei benauwende en verstikkende toestanden werkt nogal schadelijk, verziekend uit.

 2. Beetje duistere greep uit wat?, niet echt duidelijk, je kunt geen appels met peren vergelijken, plus Nederland is geen echte vervuiler zo als China en India, het is net als met de van oudsher blanke landen, iederéén wil er wonen leven, waarom om dat wij en onze voorouders voor hebben gezorgt dat het fijn is om er te wonen en leven, dat is helaas niet te zeggen van waar deze armlastige verpauperde mensen van daan komen !

 3. ” Wil de laatste boer het licht uitdoen? ” Niet alle boeren worden uitgekocht. Alleen die die in bepaalde gebieden wonen. Daar waar de gevolgen van de stikstof zwaar merkbaar zijn. En bij wie het niet meer lonend is alsnog maatregelen te treffen. Bovendien wil men weer zo snel als mogelijk met de bouw van woningen beginnen aangezien er een tekort aan woningen is. Uitkopen gaat daarbij waarschijnlijk het snelst en het gemakkelijkst. Regeren is vooruitzien pleegde men in Den Haag te zeggen. Ik hoor de kreet nooit meer.

 4. Een paar ideetje als voor iemand die politicus wil worden.

  Grof geschetst voorbeeld.
  Je laat boer jan eerst werken op zijn land, een groot deel de opbrengsten in geld neem je hem af in de vorm van milieu en andere belasting vergunnigen, wetten enz. Met dat geld en wat je van hem gestolen hebt, steel je zijn land, voor de slaven lijkt het of je zijn land koopt. (dan zou je zeggen dat jan in ieder geval zijn geld/werk/tijd terug heeft, dat klopt. maar hij is, in plaats daarvan, het geld/werk/tijd kwijt waarvoor hij het land gekocht heeft, waar hij ook voor gewerkt heeft)
  Dit systeem heeft als voordeel dat het voor de buitenwereld lijkt alsof jij “de plaatselijke staat” heel redelijk is en iets doet als overlegggen. En als dan bijv. boer Jan zijn land niet wil verkopen dan zien de buitenwereld hem als dwars en eigenwijs of hebberig om zich zo onredelijk te verzetten tegen zo’n jou (de redelijke staat) en ze zullen smeken dat je boer Jan onteigent.

  Dit is natuurlijk een grof voorbeeld maar zo zou je het kunnen doen Vooral als je je ook nog opwerpt als beschermer van een illusoire “moeder aarde” die jij beschermt tegen “de mensen/slaven” misschien met de boer als zondaar/boeman.

  Als politicus/politie ben je dienaar van de staat. Niet dienaar van medemensen.
  Als jij als politicus/politie mensen rondcommandeerd en je straft (tot moord aan toe als je niet uiteidelijk gehoorzaamd) was je niet, wordt je niet en, ben je niet een dienaar.
  Heersers/meesters zijn geen dienaren. onthou dat goed.

  Een ander ideetje.
  Misschien kunnen je als politicus scheiden verbieden bij wet, helpt ook om de woningnood te verkleinen.
  Nee grapje, dat is niet gunstig voor de staat/politici, veel vrouwen gaan bij hun man weg gaan en nemen de staat als nieuwe vader of man (die hen verzorgd met gestolen geld in ruil voor hun stem)
  Plus woning nood is een probleem wat de mensen niet zelf denken te kunnen oplossen, ze denken de staat nodig te hebben, terwijl de mensen altijd het enige is die problemen oplost. De staat doet niets alleen in de weg staan met zijn verguningen belastingen enz. (maar ssstt niet vertellen)

  Bij slaven tiraniseren moet je nog steed wel een beetje vooruitkijken, maar dan in de zin van hoe houd ik de macht en vergroot ik die voor de staat (en pik ik in dit proces een graantje mee, door goed te zijn in het vergroten van de onzichtbare tiranie voor de staat), hoe trek ik de kettingen nog strakker tegelijkertijd er voor zorgend dat de slaven denken dat ze vrij zijn, omdat ze één keer in de vier jaar mogen biechten in een biechthokje hoe ze willen dat de staat (hun god) hun naaste uitroofd afperst en onderwerpt aan hun wil.

  Natuurlijk onderwerp je als politicus, de slaven, nadat je verkozen bent, aan jou persoonlijke willekeurige wil/mening/idee/ideologie/gelooft/theorie/visie, wat de slaaf wil is niet belangrijk. Hij heeft gestemd en moet nu zijn bek houden en doen wat hem gezegd word. Over vier jaar mag de slaaf, weer stiekum in een hokje een bloedkruisje zeggen (alsof hij analfabeet is) om daarmee de staat en jou als politicus toestemming te geven, zijn buren te offeren op het altaar van de staat, de slaaf hoopt natuurlijk dat hij met dit offer de staat gunstig stemt om de zegeningen van de staat te ontvangen. (de eigendommen van zijn buren)

Comments are closed.