Het kan nog tot 4 oktober, reageren op de klimaatwet: https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan/reageren

De voorlopige resultaten lijken desastreus voor de regering. Daarom is het zeer interessant om te zien wat er mee wordt gedaan. Voor het geval het onder de tafel wordt gemoffeld, lijkt het me dat we moeten “meehelpen” om de “stemmen” te tellen. Maar het gaat om meer dan 1200 reacties. Ik heb nu nrs 1-50 gedaan. Kunnen we dit teamverband doen?  Als je me mee wil helpen, stuur even een mailtje. (UPDATE: gebruik dit contact formulier)

Aldus André Bijkerk van climategate. U kunt dus uiterlijk vandaag deelnemen aan de consultatie die de overheid heeft opgezet om burgers deel te laten nemen aan de klimaat dicussie. En u kunt de reacties helpen categoriseren. Het zijn open vragen dus dat wordt nog een hele klus.

Mocht u willen reageren dan kan dat middels knippen en plakken van de volgende tekst bij vraag 1:

Onmiddellijk stoppen. Er is geen klimaatcrisis (zie de Clintel oproep aan de VN europereloaded.com/500-climate-scientists-write-to-un-there-is-no-climate-emergency/). De crisis die er is, heet massa-hysterie die Nederland aan de rand van de afgrond zal brengen door de ondermijning van het energienet met een non-oplossing voor een niet bestaand probleem.

Daarnaast:
artikel 10 van “VERORDENING (EU) 2018/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018” stelt:

“Onverminderd eventuele andere Unierechtelijke vereisten, moet elke lidstaat ervoor zorgen dat het publiek in een vroeg stadium effectieve kansen krijgt om deel te nemen aan de opstelling van het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie en klimaatplan — wat betreft de plannen voor de periode 2021-2030, bij de opstelling van het definitieve plan ruim voordat het wordt aangenomen — en aan de opstelling van de in artikel 15 bedoelde lange termijn strategieën”

Aan de klimaattafels zat niet “het publiek” doch belanghebbenden en NGO’s en daarom is de klimaatwet in strijd met voornoemd artikel 10 en derhalve onwettig.

Met de provinciale verkiezingen maart jl heeft de kiezer een signaal afgegeven door massaal te stemmen op een partij die tegen de klimaatwet is. De regering heeft dat signaal niet alleen genegeerd maar er ook volledig negatief op gereageerd door in allerhaast de wet door de eerste kamer te frommelen.

Wat u bij de andere 8 vragen invult is aan u.

Met dank aan climategate

5 REACTIES

  1. Da’s wel een mooie, goed bedacht. Dat ‘het publiek’ al in vroeg stadium geen publiek meer hoort te zijn maar gewoon meedoet. Of dat in ieder geval probeert. Je zou denken… een balancerende kracht?

  2. Er moet toch af en toe iets aan gedaan worden om publiek bezig te houden?

  3. Rutte neemd het voortouw, bij Nederland aan de afgrond brengen, hij volgt zijn in de USA gekregen orders stipt op, na het kopen van super dure jachtvliegtuigen, nu meer NATO want Rusland, het is nota béne The USA die de hele wereld in brand zet, tot aan de grenzen van Rusland, hopelijk geeft Putin deze clowns van daag of morgen een flinke bloedneus, dit soort gelul komt altijd als in eigenland het beleid vaalt, oppassen oorlog is een uitkomst, soms gebleken !

Comments are closed.