Hub schreef het volgende artikel in 2008. Helaas is het nog steeds actueel. Er zijn nog steeds mensen die op basis van geloof, of een afkeer van een 24 uurs economie, u iets onschuldigs als winkelen verbiedt.

Hub: Moet je eens over denken.

Wat een idioterie dat andere mensen jou verbieden op “andere” zondagen te kopen. Wat bezielt mensen eigenlijk om zich zo met jouw leven te bemoeien?

Omdat ze je dan persoonlijk niet van het kopen kunnen weerhouden, hebben ze de overheid ingeschakeld die dat verbod met (dreiging van) geweld uitvoert.

Onder de bemoeials zitten onder andere mensen die een bepaald “geloof” hebben. Het opperhoofd dat zij aanbidden schijnt iemand ingefluisterd te hebben dat toen hij de wereld gemaakt heeft, hij vond dat hij op de zevende dag moest rusten. En nu vinden de volgelingen dat zij dat zelf ook moeten. Maar niet alleen zij. Ook ieder ander moet tot rust worden gedwongen.

Waarom? Ze hoeven er toch geen last van te hebben? Is het machtswellust?
In ieder geval gebaseerd op de onlibertarische gedachte dat zij recht hebben op jouw leven en eigendom.
Bovendien is het raar dat het 12 zondagen per jaar wel mag en de rest niet! Volledig onlogisch.

Ook zijn er misschien mensen die uit zichzelf niet meer willen werken dat 5 of zes dagen per week, of nog minder. Of liefst helemaal niet. En misschien willen die ook anderen verhinderen bepaalde producten of diensten te verkopen, zodat er voldoende klanten over blijven op hun werkdagen. Ook dit is weer gebaseerd op de onlibertarische gedachte dat zij het leven van anderen mogen besturen.

Deze koopzondagregels zijn een ingreep in de vrijheid van anderen. Gewoon afschaffen. Geeft ook weer besparing op de overheid.

14 REACTIES

 1. In een cyclus van 7 dagen één dag rust was een beschermende maatregel, geen dwingelandij, werd me ooit verteld. Rust creëer je niet door een wet uit te vaardigen, maar door principes te verhelderen. Altijd bezig zijn is simpelweg niet gezond. Wannéér iemand rust neemt, zou een eigen keus moeten zijn. Voor zelf-bescherming. Die rust samen met bijv. intimi kunnen meemaken vereist afstemming. In rust. Daarmee is de paradox van zondagsrust dan het uitoefenen van druk rust zou moeten geven. Praktisch gezien wordt er echter nogal krampachtig over gedaan.

  En oh ja, dat gedoe over zondagsrust betreft volgens de 10 geboden niet de zondag maar de sabbath (zaterdag). Dat dag waarop Saturnus actief is mag er geen economische activiteit zijn. Een uiting van symboolpolitiek met nogal praktische gevolgen.

  • Je kunt iedere minuut van de dag met je créateur in onderhandeling gaan, zo van wat zou hij hier van vinden,
   of waarom is dit zo, of waarom klopt mijn hart al 83 jaar lang, zonder te stoppen om te rusten, denk je dat eens in, wat een denken energie en precisie hier achter zit, en dat is dan maar één van de vele natuur wonderen, maar dat werkt verwarrend voor de liberaal denkenden onder ons, nou het is te mooi en precies geregeld om toeval te zijn, dus het is gecreéerd door wie of wat ?! het staat in de Rig Veda volgens het grote intellect van deze créatie ! groet !

  • Scheppers (architecten etc.) van collectieve projecten bekend als ‘beschaving’ wil ik niet verwarren met ‘scheppers’ van een individueel lichaam. Wie is de schepper van een individueel lichaam? Opgeblazen verhaal, want ooit werd er in een (letterlijke) baarmoeder een startsein gegeven door twee ‘ingrediënten’ samen te laten komen. Daarna liet iemand zichzelf groeien met wat er vanuit de omgeving beschikbaar was. Wat ook voor individuele levens en de aard daarvan geldt. Hoeveel daarvan kan toegeschreven worden aan omgevingsfactoren, hoeveel aan een individu zelf? Wat zijn de naakte feiten?

   • Nee mijn beste Nico dit kun je op jouw manier niet ontkrachten, deze créatie van het leven, met zijn onuitwisbare gecompliseerde DNA streng is uniek, geen wetenschapper heeft dit ooit uit kunnen leggen, een beetje knoeien in de marge, vandaar dat werkelijke intelligentia geloven, in een créateur, en niet een menselijke God, het dichtstebij komen de Enki, of andere hoog intelligente wezens, het maken is nog daar aan toe, maar het leven, d’ame dat is uniek, lees de griekse filosofen, l’Etre het wezen, maar als de uit onwil geboren aversion ( violante antiphatie ) tegen iets overheerst, ja dan stop ik, groet !

   • Onwil is een stap te ver. Denk meer aan een strak afgesteld filter. Ik heb teveel misvormde, misvormende vervalsingen van het idee ‘hogere macht’ voorbij zien komen. Meestal komt het erop neer dat een ‘hogere macht’ erop uit is om de levens van anderen te gebruiken. Ongeacht de schade die daardoor veroorzaakt wordt.

    Eerlijk is eerlijk, ik moet het eerste 100% geloofwaardige verhaal over een ‘hogere macht’ nog tegenkomen. Een verhaal waarin eerbiedigt wordt, niet geschonden en niet misvormd. Qua individuele psyche. Mocht er zo’n verhaal zijn, dan sta ik daarvoor open. Die ruimte is in mijn ‘filter’ ingebouwd. Vooralsnog ga ik uit van zelf-kennis, verrijkt met mensen- en dierenkennis die uit eigen ervaring voortkomt. Het zou me zeer verbazen als er ergens een verhaal circuleert die dat soort eigen leerervaringen bevestigt in plaats van doodleuk ontkent.

    Voor zover ik kunnen reconstrueren, zijn heel oude (pre-historische) inzichten zodanig ‘hervormd’ dat er iets kon ontstaan dat weliswaar lijkt te werken, maar tegelijkertijd ook buiten beeld schade heeft veroorzaakt die in de loop der eeuwen steeds verder is opgestapeld tot een soort grote afvalberg. Waarmee telkens weer volgende generaties worden lastig gevallen en belast. Iedere generatie wordt zo steeds meer en steeds langer op achterstand gezet. Zo bezien.. is de reconstructie van origineel DNA veel interessanter dan allerlei verhalen zoals over de mythische Enki.

   • Ik heb ooit mogen vernemen dat de Katharen, de beschikking hadden over gegeves en taal, die van voor de Zonsvloed stamde, de D’oc taal er zijn ook enkele Eskimo stommen die deze taal kenden, men zegt dat dit de taal van Jezus was, hier was de Catholieke kerk bang voor, vandaar de uitroeing, en pijnigingen om te weten te komen waar deze heilige boeken en voorwerpen zich bevonden, onder anderen de Heilige Graal, maar hij was eeuwig onderweg, tot dat de rust was terug gekeerd ! de Heilge Graal zou de geheimen van het leven kennen en bezitten !

   • De ene stropop na de andere hé? Als je het verhaal over de Heilige Graal op de ‘autopsie-tafel legt’, dan denk je… wat lijkt dit verhaal mysterieus! Er zijn er kennelijk die hun tanden stuk hebben gebeten op Perceval ou le Conte du Graal. Het mysterie moest kennelijk verborgen blijven. Ondertussen betekent het woord graal kennelijk zoiets als ‘het hoogste doel’. Is dat hoogste doel een ding? Maakbaar?

    Jammer van dat soort mysteries, want als gevolg daarvan zijn er nu die nogal waanideeën hebben bedacht over ‘hoogste doelen’. Dat is de (overigens te verwachten) uitkomst van het handhaven van bepaalde mysteriën. In feite veroorzaakt die handhaving achterstand en rotzooi, geen vooruitgang. Dat hadden de bedenkers van ‘mysterie religies’ in Babylonische contreien toch wel vooraf kunnen bedenken?

   • “hier was de Catholieke kerk bang voor”
    Reformatoren noemden het pausdom niet zonder reden anti-christ. Die Romeinen lullen wat af over Jezus, maar wie zou Jezus zonder Christus zijn? Volgens Romeinen een gebruiksvoorwerp. Dat klinkt waarschijnlijk heerlijk in de oren van degenen die anderen willen kunnen (gaan en blijven) gebruiken. En het liefst nog verhandelen ook, als eigendom. Het is in Romeinse termen doodnormaal om zowel mannen als vrouwen als hoer te gebruiken, hen in te zetten als speelstuk. Wat in o.a. Europese landen nog steeds als doornormaal wordt beschouwd. Nog stééds. Krankzinnig.

   • Wat ik altijd heel bevreemdend vindt, is dat men er van uitgaat, dat alles zo’n 15000 tot 2000 jaar geleden begonnen is, volkomen gebrain washed, bewezen millioenen jaren aanwezig op deze planeet, tot voor kort in grotten gewoond, en toen de heilige vlam, kom nu toch dat er met regelmaat van de klok er zich natuurrampen voordoen, die rampzalig zijn voor het leven op deze planeet dat is zeker, als ik bepaalde inzichten geef, gekregen doort mijn vele contacten in uitzonderlijke denkgroepen, houd niet in dat ik dit allemaak klakkeloos geloof, ik ben en blijf een beschouwer, en weeg alles wat ik zie of hoor op een gouden schaaltje, groet !

   • Dit heb ik rustig laten bezinken. Want… denkers van doeners scheiden is geen slimme zet. Denkers missen daardoor voldoende doe-ervaring, terwijl doeners daardoor voldoende denk-ervaring missen. Het verstandigste is denken en doen te mengen, of in ieder geval regelmatig met elkaar af te wisselen.

    Niets ontstaat zomaar. Daar zijn allerlei verschijnselen aan vooraf gegaan. Daar dikke, opgeblazen verhalen over ophangen heeft geen zin. Waar het om gaat is dat individueel leven onder voorwaarden bevredigend kan zijn. Hoewel niet altijd. Wat dan tot de conclusie leidt dat er teveel onnodige problemen worden veroorzaakt. Er wordt teveel mishandeld, misvormd, vergiftigd, vervuild etc. Te vaak (bewust of onbewust) onder het mom “jij zult moeten ondergaan wat ik ondergaan moest”. Dat laatste wordt geacht ‘beschaving’ bij elkaar te houden, m.i. een denkfout.

    Eerlijk is eerlijk, bla bla verhalen hebben geen zin, hoe dreigend, mooi of ‘intelligent’ ze ook klinken. Aandachtspunten die wél de moeite waard zijn om te bespreken worden helaas meestal ontweken. Om de hete brij heen draaien (want in feite innerlijke littekens en gevoeligheden), zolang het kan. Dát hebben denkers en doeners dan weer wél met elkaar gemeen, helaas.
    Deze situatieschets doet denken aan een soort omgekeerde versie van de allegorie van de grot van Plato. Komt die hete brij in beeld? “Hup, die grot in jij!” Of daarbuiten verplicht de schone schijn ophouden. Aan beide kanten geketend, hoewel op verschillende manieren. Alles beter dan dat innerlijke vuur (litteken) aftasten en zien te doorzien om innerlijk te genezen. Of… is precies het omgekeerde het geval? Tsja… da’s staatsreligie: Je wordt soms wat duizelig en misselijk van al dat verhullende gedraai.

   • Wat we vaak, tevaak over het hoofd zien is onze intuïtie, die ons handelingen laat uitvoeren zonder voor af denken, hij moet wel worden getraind, anders blijft het slappe thé, hij houdt gelijke tred met ons gezonde verstand, beter nog hij voedt zich hier mee,
    LET OP de betere beslissingen van ons, geschieden, begaan door onze Intuïtie, vaak zonder dat we hier erg in hebben, ook ons sentiment is van belang, gevoelsmatige bestuurde beslissingen, zijn niet het zelfde als de door onze intuïtie genomen afslagen in ons leven, denk hier maar eens over na, pas op niet duizelig worden, hier steekt niets verhullends in, puur natuurlijke overlevings methodique !

   • Mee eens. Intuïtie is ‘inner tuition’ oftewel de innerlijke leraar m/v 😉
    Nooit te onderschatten, niet verstandig om te negeren.

 2. Mijn frustratie is dan weer dat dit uiteindelijk het afzetten is tegen geloof ipv voor vrijheid zijn. Ik hoor namelijk niemand erover dat hij ’s ochtends vroeg of wat later op de avond nergens meer iets kan kopen. Daar loop ik persoonlijk veel vaker tegenaan.
  Ben je in het buitenland, dan is het logisch dat je een half uurtje in de auto moet zitten voor je bij een winkel bent. Als je in Nederland ’s zondags wil winkelen kan dat, maar moet je iets langer in de auto zitten. Wil je ’s avonds laat wat hebben, heb je in Nederland gewoon pech, alles is dicht.
  Maar alles heeft zijn prijs, uiteindelijk betalen we met z’n allen voor ruimere openingstijden. Dus van mij hoeft dat niet zo nodig.

 3. Alleen de niet vooruitzienden, en slordige mensen hebben behoefte aan steeds meer mogelijkheden van iets te kunnen aanschaffen, als je orde in je leven brengt ken je deze problemen niet, maar wees gerust de middenstand is aan het verdampen, dus dag service, de grote mall’s komen er aan day and night open, wat een geluk voor die paar sijkers !!!

Comments are closed.