Toneelstuk “een heilige avond“. Toneel over de controle staat versus terreurdreiging. Geschreven door de Duitse auteur en filosoof Daniel Kehlmann. Bereidt u voor op een avond van verrassingen. Het is kerstavond en op deze heilige avond vindt een strijd tussen 2 personen plaats. Een ondervrager heeft anderhalf uur de tijd om een bom te vinden die mogelijk op kerstavond ontploft.

Zowel de ondervrager als de ondervraagde zijn naamloos. De vermoedelijke terrorist is een vrouwelijke hoogleraar met idealen geworteld in de jaren 70. Gelukkig geen kaalkopje of islamitische baardman. Dit haalt wel de angel uit de dreiging. Wie gelooft nu dat een post menopauzaal dametje in staat is om een aanslag te plegen?

De ondervrager moet uitvinden of de dreiging realistisch is. Als een boom valt die niemand hoort vallen, valt de boom dan? Wil de kinderloze vrouwelijke hoogleraar haar idealen uit de jaren 70 uit de vergetelheid ontrukken middels een door de stad resonerende bom?

Voor de ondervrager zijn er geen taboes. Niets is heilig, in ieder geval niet de privacy. Het is alsof de hoogleraar in een glazen stolp, een glazen huis woont, waar de geheime dienst haar observeerde als ware ze een insect.

Mensen die geweld gebruiken voor hun idealen zijn de reden van bestaan voor de ondervrager. Als er nooit een boom valt, dan bestaat de dienst niet langer, tenzij er een illusie van potentieel vallende bomen wordt geschapen.

Het interessantste van het stuk is hoe de dominantie heen en weer golft tussen ondervrager en ondervraagde, tussen man en vrouw, tussen twee eloquente intelligente doch verloren zielen die beide geloven dat hun ideaal geweld legitimeert.

De hoogleraar gelooft in het bestaan van institutioneel geweld. De nieuwe klassenmaatschappij is er een van door institutioneel geweld achtergestelde groepen. Die stuk voor stuk het recht hebben zich met geweld te verdedigen. Bomen moeten hoorbaar en zichtbaar vallen, anders verandert er niets.

De ondervrager ziet al deze dreigingen, ziet hoe filosofische onderbouwing geweld legitimeert, en hoe tal van groepen tot de conclusie komen dat ze naar de wapens mogen grijpen. Midden in dit chaotische speelveld probeert hij zich met cynisme staande te houden en als doelman, laatste linie, de maatschappij te beschermen.

De burger, die in dit stuk niet voorkomt anders dan als bezoeker, wordt geconfronteerd met een controle maatschappij die vrijheden beschermt door deze te schenden.

Ga naar het theater en u weet of de bo(o)m valt. De dialogen zullen u niet vervelen, ze zijn messcherp.

lijst met voorstellingen en tijden

4 REACTIES

 1. “Toneel over de controle staat versus terreurdreiging.” Hoezo versus? De controle staat dreigt met terreur, ook al wordt dat anders genoemd. Groep jegens individu, een oude geschiedenis die op allerlei manieren herhaald ‘moet’ worden.

  Het zal best een overdenkenswaardige voorstelling zijn, die ‘heilige avond’. Wel valt op dat voor het gemak maar direct bovenaan de escalatieladder begonnen wordt; geweld. Past wel bij allerlei bangmakerij, rechtvaardiging van een ‘hogere macht’ die (eendracht maakt macht) geweld vanuit vooral groepen probeert te bestrijden. Via verdringing van zichtbaar naar onderhuids. Symptoombestrijding. En dan maar klagen over doodsoorzaak numero uno, kanker. Een heuse welvaartsziekte die m.i. door verstikkende schendingen van buitenaf ontstaat. Van buitenaf veroorzaakte conflicten die verplicht moeten blijven aanslepen en innerlijk gaan vreten. Zie bijv. hier voor een lijstje welk soort kanker via welke route veroorzaakt wordt.

  De term ‘institutioneel geweld’ springt er wat uit. Er zijn originele natuurlijke instituties, die gewoon vanuit de individuele psyche komen. Ook geweld om jezelf te beschermen of achteraf recht te zetten hoort daarbij. Indien nodig. Als incident, niet als identiteitskwestie (zoals bij een warlord of bewoners van uniformen). Bewustzijn zaaien van originele natuurlijke instituties is taboe verklaard. Sterker, ze zijn verdrongen en vervangen door allerlei constructies en regelingen. Vervalsingen eigenlijk. Ter illustratie:
  – De originele natuurlijke institutie van de verhouding met jezelf, en de verhouding tussen man en vrouw, en binnen een gezin, moest vervangen worden door rollenspellen met van buitenaf geforceerde takenpakketten.
  – De originele natuurlijke institutie van recht spreken moest vervangen worden door rechtbanken.
  – De originele natuurlijke institutie van zelf recht handhaven ingeval van schendingen moest vervangen worden door een groepering die als ‘justitie’ bekend staat, compleet met gevangenissen, reclassering en wat dies meer zij.

  Geconstrueerde instituties die moeten vervangen wat er van origine, van nature in ieder hoort te groeien en leven missen ieder denkbaar natuurlijk gezag. M.i. zijn beschavingen een dwaalweg in geslagen door originele natuurlijke instituties te verloochenen, de hoop op te geven dat die in optima forma kunnen leren werken en mismaakte (en mismakende) vervangers op te tuigen.
  Een self-fulfilling prophesy eigenlijk, want als je niet tijdens opgroeien zelf mag trainen met wat er in van origine, van nature in jezelf groeit, dan is training en inhaalwerk om van buitenaf toegebrachte schade te herstellen extra intensief en extra pijnlijk. Tegen de tijd dat het eindelijk eens mag, is er immers op achterstand gezet en is onnodige schade ontstaan en is die opgelopen.

  Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat er van buitenaf veel gedaan wordt om onnodige schade zoveel als mogelijk op te laten lopen. Dat komt er dan óók nog eens bij. Hoe meer schade, hoe beter wordt er kennelijk gedacht. Vermeende eigenaren van landen en woonplaatsen menen daar kennelijk wel bij te kunnen varen, van te kunnen profiteren. Daar is over nagedacht… Voor geesteszieken is kern-gezond onacceptabel. En ‘dus’ moet er verziekt worden.

  Ooit waarschuwde een zekere Thomas Hobbes voor een oorlog van allen tegen allen. Daarom was hij fervent voorstander van de Rule of Law. De paradox is dat die Rule of Law precies dát veroorzaakt, een oorlog van allen tegen allen. Psychologische oorlog wel te verstaan, compleet met terreurdreigingen als iemand zich niet naar een ziekte cultuur schikt. Een internationaal probleem, want voor zover ik weet is dat in alle landen ter wereld hetzelfde.

 2. Inzake geweld zag ik een tekst van iemand voorbij vliegen:

  “Hong Kong is making me rethink my position on gun rights. Perhaps it’s best for common people to have access to fire arms to counterbalance an over-reaching government. Gun violence is terrible, but systematic state violence also must be deterred”.

  Als er geen een rem op groepsgedrag gezet kan worden, gaat het grenzenloos door. Helaas hebben we daar ervaring mee opgedaan. Bewoners van uniformen zoals toga’s weten prima hoe ze schade kunnen veroorzaken, en maken daar dankbaar misbruik van.

  • Zolang men zichzelf nog ¨common¨ noemt ten opzichte van andere mensen die toevallig een baantje in de politiek hebben zal er niets veranderen Nico.

 3. Ohm namo narai !

  Over: Zich ook van de Prins geen kwaad weten…

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak om 2019 voor de laatste keer dit jaar tot de Mensen op aarde en zeidde ;

  Als we lief met onze Schalen en op onze Violen aan het spelen zijn.
  En,
  Op onze Trompettenen en Bazuinen aan het blazen zijn, dan komt daar soms gedonder van.

  Na de wedstrijd die begon zoals geëindigd en eindigde zoals begon, maar dan andersom.
  Op Ambon en Ternate of andersom .
  Met de eerste helft geëindigd zoals de tweede begon en de tweede helft beginnend zoals de eerste was geëindigd , of andersom.
  Met 13 November en 25 November retour datums , wordt het wel wat ingewikkeld…..

  Aldus het Engeltje,

  Maar het ging dit jaar voornamelijk om de retour datum, vice versa en/of retour.

  Ging het Engeltje voort.

  Nu geloven ze in Italië niet dat we lief aan het spelen zijn geweest ..
  De laars is vol water gelopen. En met Kerst was het daar ook al mis..

  Aldus het kleine Engeltje, spreken tot de Mensen op aarde…

  De meeste Mensen begrijpen dat niet.
  Ze vinden aardbevingen, vulkanen , donder- en hagelbuien gewoon niet leuk..
  Toch staat er in alle geschriften dat ze er blij mee moeten zijn. Dat is Universeel.

  Aldus het kleine Engeltje.

  Volgend jaar wordt het spannend !

  Ging het Engeltje voort..

  Alvast Prettige feestdagen en Gelukkig 2020.

  Zo zeidde het kleine Engeltje om 2019, voor de laatste keer dit jaar sprekend tot de Mensen op aarde.

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba.
  AardbevingsGroninger
  Donder, bliksem en hagel predikant.

Comments are closed.