Vrijspreker: U stelt dat elke bron die gezien wordt als waar, uiteindelijk bevolkt zal worden door manipulatieve leugenaars. Het laatste slachtoffer is Wikipedia.

Opperdienaar: De leugen kan niet zonder geweld en andersom. Zoals Alexander Solzhenitsyn het zei:

 

Dit is de reden dat mensen leugens zo verdedigen. Omdat ze ergens een lange tijd geleden geweld hebben goedgekeurd. Voor een gedeelte is er dus gewoon vraag naar leugens en voorzien wij heersers en onze media en academici gewoon in aanbod. Hier een voorbeeld van een Amerikaanse presidentskandidaat.

 

 

Zijn mathematische boodschap doet niet veel onder voor die van Crypto queen Dr Ruja van de cryptoscam Onecoin. Die riep van vanuit Wembley stadion voor een groot beeldscherm naar een uitzinnige menigte dat Onecoin een Bitcoin killer was en dat de wereld behoefte had aan meer Onecoins, dus dat de voorraad Onecoins omhoog moest van 2 miljard naar 120 miljard. Maar ze wilde iedereen rijk maken dus werd iedereens Onecoin voorraad verdubbeld. De menigte ging door het dak 2 x zo veel coins uit een voorraad die 60 keer zo groot was. Wiskunde is kennelijk niet de grootste kracht van mensen die in gratis geld geloven.

Vrijspreker: Maar hoe past Wikipedia in de leugen?

Opperdienaar: Als een bron van informatie, moet het net als wetenschap worden gecorrumpeerd voor de machthebbers. Daarom heb je een leger editors nodig die continu de verhaallijn aanpassen op Wikipedia in het voordeel van de heersers. Als voorbeeld: Syrië. Assad is de kwaaie pier aangezien hij geen gaspijplijn door zijn land wil laten leggen en vriendjes met Putin is. Om te bewijzen dat Assad een schurk was, werden groepjes in het leven geroepen die beweerden dat Assad zijn eigen belastingbetalers met gifgas bombardeerde. Die groepje was opgericht door iemand van de Britse geheime dienst MI6, James le Mesurier onder de poëtische naam “de witte helmen”. De naamgeving doet denken aan ‘moeders tegen wapengeweld’ en ‘moeders eisen actie’ van die typische aanstekelijke smetteloos witte, tot de verbeelding sprekende namen. De witte helmen waren dan weer wel door geheim agenten opgericht. Onlangs werd de heer le Mesurier echter vermoord in Turkije en ontstond een ware edit oorlog op zijn Wikipedia pagina. Philip Cross was de voornaamste editor die nooit een moment vrij leek te nemen om de pagina bij te stellen om de geschiedenis in de juiste richting te laten lopen.

Het doet denken aan dat andere clubje ‘The Syrian Observatory for human rights‘, een enkele man in een appartement in het VK die belangrijke bron was voor de westerse media over Syrië. Hij kreeg van de witte helmen te horen wie Assad nu weer had geprobeerd te vermoorden.

Vrijspreker: Dus om geweld te plegen heeft de overheid leugens nodig, om die leugens te verspreiden, zijn autoriteiten nodig die het meest geloofd worden door de onderdaan?

Opperdienaar: Vandaar dat religie, wetenschap, pers, academici allemaal een geld douche krijgen om ze afhankelijk en incompetent te maken. Naarmate ze hun geloofwaardigheid verliezen, gaat de geldkraan weer dicht. We betalen niet voor niets. Die belastingvrijstelling van kerken moet er aan. Dan betalen we weer de mensen die dan geloofd worden. Het ‘Organization for the Prohibition of Chemical Weapons’ (OPCW) heeft kennelijk te weinig geld gekregen want daar hebben een paar klokkenluiders laten weten dat het verhaal over Assad en chloorgas niet helemaal klopte.

 

 

 

 

20 REACTIES

 1. Mooi verhaal weer. De Wikipedia is inderdaad een ranzige propagandamachine geworden zolang het politiek betreft. Ik moet nog steeds lachen om die “boreales wunderkind” edit/hoax toen Thierry Baudet weer in het nieuws was na een maffe toespraak. Je kan de Wikipedia ook in de andere richting gebruiken om de boel in de maling te nemen.

  Verder blijf ik mij verbazen hoe goed de oude Grieken, Romeinen, Chinezen en Russen engels konden spreken.

 2. Die uitspraak getuigt van inzicht. Het is een feit. Stel jezelf iemand voor die laks en lui is, besluit om anderen te gaan beroven. Zo iemand kan zichzelf gaan zien als een Robin Hood die denkt van de rijken te stelen om terug te geven aan de armen. Wat uiteraard grote onzin is, een waanidee. Een leugen wordt meestal extra effectief, als iemand zó goed tegen zichzelf liegt, dat degene zichzelf gelooft. Doordat iemand zelf gelooft wat hij of zij beweert (zelf-misleiding), wint de misleiding aan ‘overtuigingskracht’.

  Ter illustratie: Het Vaticaan maakt daar al eeuwen dankbaar misbruik van. Romeinen vonden dat bepaalde anderen, die volgens hen in het verkeerde bed waren geboren, op voorhand afgeschreven moesten worden. Dood verklaard werden, om hen bruikbaar te maken voor degenen die in een ‘beter bed’ waren geboren.
  Daartoe is een Heilige Zee (Latijn: Sancta Sedes) van medewerkers bedacht. Medewerkers die via religie gesedeerd (verdoofd) werden en worden. Hoewel niet ieder even gevoelig is voor die verdoving. Soms werkt die verdoving niet, en ontstaan ‘lastige gevallen’ die ‘teveel’ doorzien.
  Ondertussen werd ‘maritieme wetgeving’ bedacht (zoals de Cestui Que Vie Act 1666), waardoor degenen in die zee als ‘gevonden voorwerp’ toe-geëigend en gebruikt konden worden. De Romeinse Jezus had het nadrukkelijk over het maken van ‘vissers van mensen’.
  De zoon van een geestelijke liet zich in een onbewaakt moment jegens ons ontvallen ‘ze zijn toch dood’. En kunnen volgens hem daarom naar believen misleid en gebruikt worden. Terwijl gelovigen ‘wijs’ is gemaakt dat gebruikt worden door de Heer, hun hoogste levensdoel is. De vervulling van hun lotsbestemming. Sluwe misleiding, want originele, natuurlijke levensdoelen zijn iets anders dan lotsbestemmingen.

  Het toepassen van dwang en ‘desnoods’ geweld om overhand over anderen te hebben heeft nogal gevolgen voor de innerlijke toestand van degenen die dat moeten ondergaan. Zie hier voor causale verbanden tussen verschillende soorten kanker en groepen die als sociale kankers functioneren; verstikkend.
  In het boek Anatomy of the Spirit legt dr. Caroline Myss PH.D. vanuit inzichten in India ook een causaal verband tussen aandoeningen en gebreken in specifieke zones in je lichaam, die ontstaan door bepaalde spanningen in contacten met anderen. In China is voor geneeskunst een ander denkmodel ontwikkeld, dat uitgaat van dezelfde principes.
  Gebruikers-van-anderen moeten zich echter van misleiding bedienen. Vandaar dat bepaalde naakte feiten, over het ontstaan van aandoeningen en gebeken, door de medische en farmaceutische sector geestdriftig ontkend worden. En er misleidende rookgordijnen gestrooid worden. Zodat anderen in de rol van medewerker gebruikt kunnen blijven worden.

  Samenlevingen die zich bedienen van misleiding zijn gedoemd om in elkaar te storten of te ontploffen. Anderen die op stand leefden als burger, behandelden ons als doden. Dingen. Ook edelachtbaren tijdens scéances (zittingen) om klassenjustitie te handhaven. Andersom heb ik vele jaren geleden beschaving-naar-het-idee-van-anderen dood verklaard. Stilzwijgend, innerlijk. Logische reactie op gedrag van aangestelden etc. Het was toch wel heel duidelijk dat we de tering konden krijgen, een medische term voor wat ik het ‘witte gevaar’ (geforceerde kleingeestigheid) noemde. Gezien (overheids)organisaties die ons leefklimaat systematisch verstikten, als sociale kankergezwellen, was het ook wel duidelijk dat we net als anderen de kanker konden krijgen. Maar verplicht misleiding moeten slikken stuit me zeer tegen de borst. Wat mij op het volgende brengt:

  Mededeling voor lezers van de Vrijspreker
  Ons leven is gesloopt nádat bepaalde feiten waren vastgesteld. We lieten ons niet afpersen voor achterstallig onderhoud van het huis van een ander. We denken ‘te’ zelfstandig’. De man vrouw en ouder kind verhoudingen waren ‘te’ gezond. Sinds de sloop van ons leven worden we inmiddels ruim 4.5 jaar vastgehouden. Kennelijk in de hoop ons te laten buigen, zodat we ons laten gebruiken. Wat ooit ons gezin was, is nu een ruïne verspreid over meerdere landen. We zijn uit de rol van opvoeder gezet. Met ‘dank’ aan anderen. Ik vertrouw met een gerust hart op natuurkrachten, om zieke beschavingen ineen te laten storten of ontploffen.

  Andersom doen natuurkrachten ook hun werk. Gezien de langdurige psychische foltering die op ons losgelaten zijn en worden, ontstaan in onze lichamen steeds meer aandoeningen en gebreken. Er zijn aanvallen gedaan op ons hart, en dus hebben we last van hartproblemen. Anderen gedragen zich als sociale kankers, en dus groeit er in mijn lichaam iets wat er niet thuishoort. Het is ons zeer duidelijk gemaakt dat anderen, en dan vooral degenen die beslissingen over anderen nemen, niets moeten hebben van een kern-gezonde manier van denken. Voel ik wat er in mijn lichaam gebeurt, dan komt mijn overlijden nu kennelijk rap dichterbij. Jammer dat een cultuur die om de geheimen van de dood (als overgangsritueel) draait ontworpen is om tegen te houden dat de geheimen van het leven in de circulatie komen.

  Helaas voor anderen is mijn psyche sterker dan mijn lichaam. En ben ik meedogenlozer voor mezelf dan anderen kennelijk denken. Het is jammer en triest dat je eigen lichaam als het erop aankomt de enige buffer is tussen je psyche en die in anderen. Aan de andere kant wordt daar dankbaar misbruik van gemaakt, wat ons leven etaleert. Het is jammer en triest dat wij aan sociale kankers niets mogen doen. Ze zijn te vol van zichzelf en hebben allerlei beschermende constructies voor zichzelf geregeld, waardoor kanker lastig is om vanaf te komen. Dat wordt lastig gemaakt. Door anderen. Hoe dan ook, als een verschijnsel ergens is begonnen, eindigt het gegarandeerd een keer. Wat triest, dat geprivilegieerden zich systematisch tegen een kern-gezonde manier van denken keren. Helaas voor hen ligt de slachtofferrol ons niet. Dat zou problemen alleen maar gaande houden, en probleembronnen operationeel. Onvervalste, onversneden liefde bestrijden onder de valse vlag van liefde. Misleiding in optima forma?

  Vaak heb ik me afgevraagd “Waarom moet dat nou zo?” Ook hier, moet er nu echt systematisch misleid worden? Waarom blijven valse profeten als pausen in het zadel, en mogen valse profeten als pseudo-wetenschappers naar believen misleiding rondstrooien? Is dat nu echt alleen maar om anderen bruikbaar te maken en houden? Wat een armoedezaaiers… Helaas zijn onze lichamen onvoldoende bruikbaar voor wat we er zelf mee willen, omdat anderen dat zo willen. Het zou te gek voor woorden zijn om onze psyche door anderen te laten gebruiken. Want als er één ding is wat we niet zijn, dan is dat wel een instrument van anderen. Gelukkig zullen we daarvan af komen. Gegarandeerd. Heel misschien via (sociale) kanker-bestrijding, of anders wel via overlijden. Het is maar net hoe anderen het willen en of er voor ons nog genoeg overblijft wat de moeite waard is. Wat wij eerst zéér kritisch zullen bekijken, wetende dat er allerlei fopspenen klaar liggen om ons voor de gek te houden.

  • Misschien moet ik hier naar de Rolling Stones aan toevoegen: Time is on my side. Wie volgens anderen in het verkeerde bed is geboren heeft tijd, terwijl anderen geld hebben. Meer dan ze in feite nodig hebben. Vanuit die situatie is veel een kwestie van tijd. Natuurkrachten zijn per definitie sterker dan welke constructie of regeling dan ook. Gelukkig maar.

   Gek eigenlijk, dat Nederland een reputatie heeft opgebouwd van succesvol vechten tegen natuurkrachten. Je kunt er veel beter vrinden mee zijn. Dan ontstaan heel interessante ‘vrijages’. Dat hebben wij, vooral dankzij emigratie, toch wel geleerd. Waaruit blijkt dat uit een informatiebubbel weg gaan zeer zinvol is.

   Gisteren ontstond onderweg spontaan een hilarische edoch leerzame act. We konden er zelf in ieder geval hartelijk om lachen. Ik denk dat ik maar eens een audio opname ga produceren en online gooi. Over ‘verlichte’ geesten die doelbewust misleiden. Eerst even een tekst schrijven, en dan maar kijken of het spontane via acteerwerk opnieuw ‘tot leven gebracht’ kan worden… wie weet.

   • Niets is voor eeuwig, aan alles komt een eind, of niet. Een falend lichaam is niet per definitie een falende geest Nico. Sterven is mijns inziens ontwaken, krijg er genoeg op bezoek in mijn dromen van die overledenen, ook van hen die mijn interesse nooit hebben gekenmerkt en waarvan ik al jaren het bestaan niet eens meer wist.
    Maar zoals Lucebert eens dichtte,
    Overal zanikt bagger
    zwachtelend rond de reuzenlaarzen
    waarin ik mijn tijd beklim haast verzadigd ja
    maar het is nog steeds de mij bemestende tijd
    mijn voertuig vore en trog

   • Het is ons zeer duidelijk gemaakt dat we ‘undercover’ moesten leven. Toen er teveel informatie naar buiten lekte, die te gezond van aard was, werden we voor het duivelse dilemma gesteld: Een gezonde psyche houden en onze lichamen laten schaden, of buigen voor geestesziekte. Liever met een nog gezonde psyche lichamelijk overlijden, dan buigen voor georganiseerde geestesziekte. Hoewel er nog een andere keuze is die systematisch verzwegen wordt. Kanker wordt ingezaaid en kan uitgezaaid raken. Daar kan ik een heel verhaal omheen vertellen, maar hoe dan ook is het voor ons niet acceptabel wanneer anderen voor ons beslissen hoe de toestand van ons leven en onze lichamen moet zijn. En hoe onze toekomst eruit moet zien. Daar zál een einde aan komen, via welke route dan ook. En dat is maar goed ook!

   • Duidelijke taal Nico, strijdbaar in denken en doen doet leven, helemaal mee eens.

   • Strijdbaar is een toverwoord, gehanteerd door degenen die anderen als instrument (wapen) willen gebruiken. Het zegt me dus niet veel, want als er íets is dat we niet zijn, dan is dat wel een instrument in de handen van anderen.

    Daarom wijs ik even terug naar iets dat ik eerder schreef over de Excalibur. Qua beeldtaal werd een éénsnijdend zwaard eeuwen geleden gebruikt voor een vrijgezel, een tweesnijdend zwaard voor man en vrouw samen. Er wordt gemakshalve over het hoofd gezien dat ieder zichzelf moet leren hanteren, en in tegenstelling tot wat ‘wijs’ gemaakt wordt niet geboren is om door anderen gehanteerd te worden. Dat is de oervorm van monarchie; ieder monarch (‘sole ruler’) over innerlijk en (huishoudelijk) intern leven, zonder door anderen gehanteerd te worden als gebruiksvoorwerp. Dit los van Romeinse verhalen over Tweezwaardenleer etc. etc.

   • Klinkt niet goed Nico, vechten tot je laatste druppel bloed, zou ik zeggen, als strijdbaar mens wat jij bent, staat je niets anders te doen, wens je sterkte en courage, mijn beste Nico !

   • Strijdlustig tegen steen en been dan Nico? En i.p.v. strijdbaar inzetbaar omdat je zelf inzet en da uitkomst afhangt van de inzet.
    Op den duur komt alles goed, overwinning op iets wat niet vanzelfsprekend is maar zou moeten zijn, hoewel moeten ook weer zo’n verbastering is. Al het fysieke is een uiting van het geestelijke, maar daar heb jij zo je eigen gedachten bij uiteraard. Maar het komt wel goed want dat is de route die je neemt.

   • @Toute va bien: Het verorzaken van lichamelijke aandoeningen en gebreken is een oud pressiemiddel. Al is het de vraag of je jezelf daardoor, of een ander instrument uit het arse-naal van dwingelandij, moet laten dwingen. Verder… het geloof in hogere machten blijft uit je schrijven doordruppelen. Ik zou dat geloof laten varen. Je hebt er niets aan. Geloof op zich is neutraal. Afhankelijk waar je precies wel of niet in gelooft kan geloof zinvol uitwerken. Bijvoorbeeld… als je gelooft dat je geen bloeddonor bent voor bloeddorstigen naar nieuw bloed in hun gelederen, dan draag je ertoe bij dat die gelederen toch maar mooi afsterven vanwege bloedarmoede 😀 Geen probleem, want die bloeddorstigen hebben genoeg bloed in zich om die in zichzelf te laten circuleren. Of niet. En dát is hoe het van origine, van nature hoort te zijn.

    @Willem: Kennelijk heb je inmiddels gezien dat wij ervoor staan dat ieder individueel zelfstandig hoort te zijn. Waarbij last hebben van overlast door de erfelijke belasting (groepsdenken, collectiviteitsdenken) die in de psyche van anderen is gestopt. Dus ja… het fysieke is inderdaad een uiting van het geestelijke. ’t Is jammer dat het veroorzaken van lichamelijke aandoeningen en gebreken nog steeds als instrument gebruikt wordt om naleving van geesteszieke denkbeelden te proberen af te dwingen.

    Even wat grappenmakerij vanuit folklore:
    – Vrouwen hebben heksen in hun gelederen. ‘Undercover’. Via de Engelse taal is een heks een witch. Spreek je uit als ‘which’. Zie hen als headhunters, die kiezen welke kandidaten gerekruteerd kunnen worden.
    – Mannen hebben weerwolven in hun gelederen. ‘Undercover’. Via de Engelse taal is een weerwolf een werewolf. Spreek je uit als ‘wherewolf’ of ‘ware wolf’. Zie hen als een soort uitzendbureau’s die gerekruteerde kandidaten ergens plaatsen (where), zodat kopstukken zich kunnen ‘bekleden’ (waring) met medewerkers.

    Je zou denken dat je hier tegen zgn. wereldwonderen aankijkt, slimme edoch sluwe constructies die nuttig zijn voor anderen. Maar… aangezien dit soort denkbeelden in de kern ongezond en zelfs schadelijk uitwerken, zijn ze bepaald niet zinvol. Het zijn eerder een soort cosmische grappen voor de ‘cosmetica’ van samenlevingen. En die cosmetica… moet kennelijk per sé een soort clownsmasker worden. Kijk maar her en der, hoe er een soort aards kermisterrein is gebouwd met allerlei inhoudsloze vertoningen. Veel kwantiteit ten koste van kwaliteit. Dat komt ervan, als geld als een god gepositioneerd wordt en alles en iedereen daar omheen moet draaien. Hoe kweek je dolende zielen? Nou, doodgewoon door naar valse profeten (misleiders) te luisteren en hen na te praten, te doen wat ze verkondigen. Laten we eerlijk zijn, vanwege de verering van de god ‘geld’ is nu technologie op het voetstuk van een halfgod gehesen. Als Redder en Verlosser en niet te vergeten als Grote Leider (GPS in auto en zo). Je zou denken… het moet niet gekker worden. Maar nee, net als je denkt dat het toch echt wel gek genoeg is, duikt er altijd wel weer een geesteszieke op die het nóg gekker mag maken. Vanwege een toegekende juridische titel en zo. En het geloof in een in wezen geesteszieke manier van denken. De horror versie van folklore? Het moest er eens een keer van komen en is natuurlijk prachtig om er de draak mee te steken!

 3. Geen enkele bron wordt gezien als waar. Een bron wordt op zijn best beschouwd als betrouwbaar. En de waarheid is. Per definitie. De waarheid kan je geen geweld aan doen. Nogmaals die is. De waarheid kan je wel besmeuren. Schoonmaken is dan de remedie. Wikipedia is voor zover ik dat kan overzien, en dat is erg beperkt, betrouwbaar te noemen. Of je Wikipedia als enige bron moet nemen? Neen. Is Wikipedia zonder fouten. Vermoedelijk niet.

 4. De waarheid is. Ook als er geen mens meer op aarde is, is de waarheid er. Een mens kan slechts waarnemen. Is die waarneming gelijk aan de waarheid, dan kent hij de waarheid. Maar de kans dat een waarneming gelijk is aan de waarheid is klein. Alles wat de mens aan “waarheid” produceert, zijn (slechts) scheppingen. Geen waarheden. Dit omdat scheppingen zij gebaseerd op waarnemingen.

  • Dit laatste is niet noodzakelijk, je kunt heel goed creéeren van uit je fantasien van uit je denken !

   • Klopt. Maar dan is de kans dat je schepping gelijk is aan de waarheid erg klein.

 5. Wat is een waarheid Bertuz, tegenwoordig spreekt men van waarheidsbevinding, hoe benoem je je bevinding, en hoe weet je in Godes naam dat het de, of één waarheid is, kun je waarheid, bemeten, een grote of een kleine waarheid, ik ga er van uit dat hij niet bestaat, net als democratie, of eerlijke vinder, ze zijn er, maar niet alle vinders zijn eerlijk, de twijfelende twijfelaar !

  • Dat zijn alle fenomenen die er ook zonder de mens zouden zijn. Met de mens zijn er slechts waarnemingen. Die kunnen met de waarheid in overstemming zijn of niet.

  • Democratie is een schepping. Gebaseerd op waarnemingen. Waargenomen zijn allerlei staatsinrichtingen en daaruit is als minst slechte de democratie ontstaan.

 6. Zoals ik eerder stelde is waarheid kennelijk weinig meer dan wat een winnaar stelt en wat door anderen aanvaard zou moeten worden. Hoe noem je die andere confronterende dingen ook alweer, waarmee ‘waarheden’ zo mooi aan barrels geschoten kunnen worden? Feiten? Naakte feiten? Omdat aangekleede feiten zachter aankomen? Toegegeven, feiten kunnen ontkend worden. Je hoeft de geschiedenisboeken maar door te lezen om allerlei ontkende feiten te zien. Want wat níet opgeschreven is, is qua feiten vaak veel interessanter en veelzeggende dan wat wél is opgeschreven. Zie daar de ‘macht’ van de pen-is: Als een pen iets uitgebraakt heeft, dan ‘is’ dat zo. Wat ook geldt voor de grote monden van geestelijken. Die overschreeuwen ‘hier’ en waken ervoor om ‘daar’ doods stilzwijgen te handhaven. Vanwege de ‘waarheid’, zich niet storend aan naakte feiten.

  • Tegengif werkt vaak precies andersom. Wat ook geldt voor de ‘waarheid’, anders moeten misleidden het alleen maar langer ontgelden doordat bepaalde feiten doodleuk ontkend blijven worden.

  • Hier nog iets over waarheid als in naakte feiten die nogal explosief kunnen worden. Gelukkig maar dat verstikkings-tactieken zo effectief zijn geworden. Dan weet je vrij zeker dat er geen kern-gezonde toestanden gaan ontstaan 😀

Comments are closed.