6 REACTIES

 1. Hier een samenvatting van Het (EU) verdrag van Lissabon

  In juli 2005 werd al besloten dat alle communicatie van burgers
  via telefoon en email – en surfgedrag op internet – afgeluisterd mag worden en bewaard.
  Het groene licht hiervoor was al gegeven, net als fouilleren zonder reden trouwens.
  Ook is men reeds akkoord gegaan met een Europese DNA-databank.
  In juli 2005 werden wetten aangescherpt en aangepast of ingesteld om iedereen die verdacht wordt van wat de politie denkt of
  vermoed te arresteren.

  Politici uit verschillende landen komen met voorstellen voor hun eigen
  land om steeds meer dingen te verplichten, zoals in Nederland de VVD,
  CDA en PvdA (juli 2005) het plan om het afnemen van DNA van iedereen zonder meer aan te nemen.

  Hoe meer men angst kweekt voor “gevaar” des te meer laat de bevolking zich onder druk zetten.
  Niet alleen de Europese Grondwet beperkt de vrijheid, ook politieke partijen komen regelmatig met dergelijke initiatieven, kijk de geschiedenis er maar op na.

  De grondwet maakt het mogelijk om willekeurig mensen in
  hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd
  hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes.
  Personen die alcoholist zijn of verslaafd aan “verdovende
  middelen”, en landlopers (m.a.w. “daklozen”), die er uiteraard meer
  en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat waar ditzelfde verdrag voor staat.

  Namens het zogenaamd “beschermen” van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen dat ze schadelijk zijn zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn.

  Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal
  bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
  behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn, hiertoe zal een Dienstenrichtlijn in werking treden.

  Omwille van de “veiligheid” mogen overheden naar believen over een ieder’s privé gegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz.
  Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen.

  De druk wordt opgevoerd onder het mom dat het gaat om de strijd tegen
  terrorisme en dat het in het BELANG VAN DE VEILIGHEID is, in belang van de zogenaamde veiligheid is nu iedereen verdacht.

  De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren (artikel I-41, lid 3).
  De lidstaten geven nu gezamenlijk jaarlijks zo’n 150 miljard euro uit aan defensie.
  Dit grondwetartikel zal ertoe leiden dat de gezamenlijke uitgaven aan defensie en veiligheid met miljarden euro’s toenemen.
  “Als een lidstaat wil bezuinigen op defensie, bijvoorbeeld om meer te
  kunnen investeren in verpleeghuizen of scholen, is dat strijdig met de
  grondwet.”

  Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder
  diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het
  economische “vrije verkeer” te moeten waarborgen, ook nu al het geval.

  Er zal met scherp mogen worden geschoten op demonstranten

  Een wettelijk minimumloon zal langzaam maar zeker verleden tijd worden.
  De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden.

  De grondwet stelt ook niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn.

  Het zal mogelijk worden/zijn mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week en wellicht meer, zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat.

  Dit is wat ons boven het hoofd hangt met het Europees Verdrag.

  Hoewel de meeste mensen de feiten niet kennen voelen velen instinctief en intuïtief ook wel aan dat ze (door de schaalvergroting en daarom ook alles te regelen vanuit Brussel) alle cultuureigene dingen, (zoals b.v. de munteenheid) steeds meer kwijtraken waardoor er een (bewust gecreëerde) algehele “apathie” ontstaat.

 2. Mooie toelichting Willem, we weten wat ons te wachten staat, en ook wat ons te doen staat ! ga hier verder niet op in, maar we begrijpen elkaar !

 3. Maakt het iets uit of decreten of wetten uit de koker van een gemeente, regio, land of een federatie zoals de EU komen? Me denkt dat het vooral gaat om de uitwerking van de inhoud. Wat dat betreft is er op geen enkel bestuurlijk niveau ooit een reputatie opgebouwd die de moeite waard is voor degenen die zich ernaar moeten schikken. Ik heb er althans nooit van gehoord.

Comments are closed.