Het Vrije Volk, 1 oktober 1968: Nederland zou Indonesische, Surinaamse en Antilliaanse arbeidskrachten kunnen aantrekken als goede vorm van ontwikkelingshulp…. Verreweg de meeste gastarbeiders keren na twee of drie jaar naar hun vaderland terug, toegerust met vakkennis en ervaring en dat is voor die landen van grote betekenis.

Voorts is sociaal, van belang, dat de gezinnen van de gastarbeiders profiteren van de sociale zekerheid, die de gastarbeiders hier vinden. De heer Verwey bestreed de veel verbreide mening, dat de gastarbeider voor de sociale verzekering „een duur paardje” is. De Marokkaan, Turk, Italiaan, Spanjaard betaalt zijn sociale premies, zo bij voorbeeld voor de a.o.w. en a.w.w., resp. 9.15 pet. en 1.45 pct van het loon, ofwel ƒ 14,65 per week. Voor 43.000 van deze arbeidskrachten is dat per jaar ƒ32.7 miljoen. Praktisch nooit staat daar een uitkering tegenover en het is niet te verwachten, dat er over 30 of 40 jaar, als deze arbeiders aan de jaren toe zijn, zij die uitkering zullen opeisen.

Niemand weet echter, hoe over enkele tientallen jaren in die landen de sociale zekerheid er zal uitzien. Nederland moet er wel rekening mee houden, dat de hier ontstane sociale rechten van deze arbeiders te zijner tijd geldend kunnen worden gemaakt. Ook dan zal, naar de heer Verwey aanneemt, slechts een gering deel van de ingehouden premiegelden worden opgeëist.

Wat de kinderbijslagen betreft, denkt men in Nederland met die buitenlandse arbeidskrachten, ook duur uit te zijn! Die gedachte is onjuist. De heer Verwey voerde aan: de Raad van Arbeid heeft in het eerste kwartaal van 1968 aan 2236 mediterrane arbeiders maar voor 2.3 kinderen bijslag betaald, aan 113.243 Nederlandse arbeiders voor 2,2 kind per arbeider, een nauwelijks noemenswaard verschil. … Zijn conclusie was: buitenlandse arbeidskrachten zijn voor de sociale wetgeving bepaald geen drukkende last.

Einde aanhaling krantenartikel.

Zelden zo’n foute voorspelling gezien. De gastarbeiders gingen niet weg, de gastarbeiders en hun kinderen zijn zelfs nog in de derde generatie oververtegenwoordigd in sociale zekerheid. En criminaliteit.

Ik plaats dit artikel niet met de bedoeling zout in wonden van een door migratie verdeelde natie te strooien. Ik schrijf dit om u waar te schuwen voor al die deskundigen die het beter weten dan u. Gastarbeiders die terug zouden keren, Y2k, zure regen, de klimaat hysterie. Ze hebben 1 ding gemeen. Ze werden en worden allemaal ondersteund door zogenaamde deskundigen.

Bron.

Link naar de pagina (lees ook het artikel over prinses Irene en de “Biafraantjes”.

Link naar artikel

Attributie: “Gastarbeiders voor sociale wetgeving geen drukkende last”. “Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 1968/10/01 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 21-12-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010956723:mpeg21:p003

13 REACTIES

 1. In feite een betoogje van Verwey dat hoogzwanger is van de eigen aannames, met een aan blijmoedigheid grenzende naiviteit. Ook nu zijn mensen slecht in staat de werkelijkheid te zien zoals die feitelijk is. Die voortdurende ontkenning van feiten en logica zal mensen uit elkaar drijven en hoewel dezelfde taal gesproken wordt, zal men elkaar niet meer kunnen verstaan.

 2. Voorspellen is niemand gegeven. Deskundig of niet. Diploma of niet. Iemand met een rijbewijs is niet per se een goede automobilist, laat staan een Verstappen. Mensen hebben hoop. Die hoop wil je zien uitkomen. Anders weer een frustratie rijker. Voed die hoop en hup je kunt als politicus aan de slag of anderszins gaan kwakzalven.

  • Hi Bas. Hele leuke link, dank. Wellicht ga ik hier een paar grafieken van maken en verwerk ik die in een artikel. Ik ben overigens zelf niet zozeer tegen migratie. Maar het is goed om de cijfers onder de ogen te zien. Ik ben wel tegen het huidige migratie beleid waar door de staat gesponsorde migratie plaats vindt en humanitaire gronden worden misbruikt.

   • Ik ben in eerste instantie ook niet tegen immigratie maar het moet wel beter gereguleerd worden. Zeker uit bepaalde landen waar compleet andere normen en waarden in de samenleving worden gehanteerd. Bijna een half miljoen uit Marokko, ik kan mij niet herinneren dat Marokko gevaarlijk is.
    Nog een linkje dan met interessante informatie, onderaan de pagina toon tabel
    Werkloosheid (% van beroepsbevolking)
    https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/werkloosheid-naar-migratieachtergrond

    Arbeidsdeelname; migratieachtergrond
    https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?dl=8012

    Het grote probleem is dat het hoge werkloosheidscijfer onder migranten zware druk legt op ons sociale/financiële stelsel. zelfs onder westerse migranten zijn deze cijfers al met de helft lager.
    Werk en een ‘vast’ inkomen en het spreken van Nederlands of Engels zou in mijn ogen een vereiste moeten zijn om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen. Leg langs deze cijfers maar eens criminaliteit per bevolkingsgroep neer en je snapt denk ik wel waar ik heen wil.
    De nuchtere Wynia, (Cafe Weltschmerz) altijd een genot om te luisteren. (13.25min.)
    WYNIA’s WEEK: Waarom migratie het verkiezingsthema is
    Premier |Mark Rutte en vice-premier Hugo de Jonge hebben samen de verkiezingscampagne geopend met het inperken van immigratie. Waarom? Waarom nu?
    https://www.youtube.com/watch?v=dvv0Rtie89o

   • https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81947NED/table?ts=1578753476323
    78840 Nederlandse verdachten van een misdrijf over 13.2 miljoen Nederlanders.
    51580 Met een niet westerse migratie achtergrond over 2.3 miljoen niet westerse achtergrond. 79910 totaal over alle immigranten, westers en niet westers migratie achtergrond.
    Ik vind dit echt een schrikbarende verschillen, dit zijn cijfers die je gewoon niet kan ontkennen. Maar als Baudet of Wilders hierover begint worden ze weggezet als racist.

 3. Je gaar eraan voorbij dat er door de werfakkoorden van Biesheuvel en de Jong hele volksstammen Marokannen en Turken naar Nederland gehaald zijn. Ze hoefden niet te intergreren of de taal te spreken want ze gingen toch weer terug. Maar ze gingen niet (deels omdat dat niet mocht van het land van herkomst). Ondanks dat in de jaren 70 de werkloosheid opliep bleven ze werfen, met als gevolg dat de arbeidsmigranten wekloos werden en zich gingen richten op hun geloof met alle gevolgen van dien.

  • @graftak, daar ben ik het wel mee eens wat je zegt. Maar dat doet niets af aan de keiharde cijfers. Kort door de bocht screening migranten en begeleiding van Nederland is gewoon zeer slecht dat staat wel vast. Daarom moet het hele immigratie beleid ook op de schop en moeten wij er zelf over beslissen en zeker Brussel niet.
   Een systeem wat er is in bijvoorbeeld Canada en Australië is met een greencard en werkvergunning kan in mijn ogen al een deel van het probleem oplossen. Niet werken en een aandeel aan de samenleving leveren? Opzouten.

   • Eens, de IND is een waardeloze orgenisatie,met dank aan de vakbonden mogen ze niet hun eigen broek ophouden en vervallen daarom in de criminaliteid. wat een apenland ziijn we dus geworden, met dank aan de politiek, bah

 4. Het schijnt dat mensen in derdewereldlanden doorgaans een erg laag IQ hebben. Dat schijnt erfelijk te zijn. Als ze daar geen oplossing voor verzinnen, een werkende oplossing, dan gaan ze nooit onze pensioenen betalen. Problematisch, ook voor de mensen zelf.

   • Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat opmerking van Nico wel klopt. Even een paar voorbeelden.Ik kom regelmatig bij een bedrijf in A’dam west om afval plastic op te halen wat weer word verwerkt, (we komen er 1x per week) een kwestie van lege bakken voor volle omruilen. Een Antilliaanse jongen werkt in het magazijn en is niet de vlotste maar is ook druk want hij moet ook de productie draaiend houden. Dus ik zie dat hij druk is en los zelf met mijn pompwagen de lege bakken bakken en de volle bakken zet ik al klaar naast de klep zodat hij ze kan opscheppen met de heftruck.
    Zijn Nederlandse collega komt dan met een bak koffie aanzetten en een bedankje want met 5 minuten is het laden klaar. De Antilliaanse man word helemaal gek en begint te schelden omdat ik ‘zijn systeem’ verpest en dan raakt hij helemaal de weg kwijt. Terwijl ik hem HELP!. Ik ga geen 15min. wachten ik wil ook op tijd weer thuis zijn dus dan help ik even.
    Ik rijd ook voor hulporganisaties, gereedschap bedden enz. Die lever ik af bij bijvoorbeeld een pastor of een bedrijf die de transporten regelt. Afrikaanse immigranten verzamelen de spullen en sturen het af. Maar even een mailtje van tevoren dat de spullen verstuurd en opweg zijn naar de pastorie met een lijstje wat op de pallets staat zit er niet bij terwijl de pastor het wel gevraagd heeft.
    Zo moeilijk is dat allemaal niet om even op te schrijven wat op de pallet staat en een mail te sturen wanneer de pallets aankomen en wat erop staat. Ik heb woorden uit een Belgische pastor gehoord waarvan je oren gaan klapperen. Ik zal het niet herhalen maar je snapt denk ik wel de strekking. Het is een combinatie van luiheid en domheid. Op de 1 of andere manier zijn deze mensen niet vooruit te branden.

Comments are closed.