11 REACTIES

 1. Uit een interview in de Telegraaf van vandaag;

  Waar stopt dit? Een persoonlijk CO2-budget voor iedere Nederlander?
  „Daar wordt in juridische kringen wel over gespeculeerd. De grootste lasten komen dan te liggen bij minder welgestelden. Zij kunnen hun extra CO2-uitstoot boven hun budget niet afkopen. Wie dat niet kan, gaat enorme beperkingen voelen. Want een vliegvakantie kun je dan wel vergeten. Met deze Hoge Raad sluit ik in principe niets uit.”

  Dit naar aanleiding van de uitspraak van de opperrechters van de Hoge Raad in de Urgenda zaak. Lezenswaardig stuk.

  NB; geen idee of deze reactie inbreuk maakt op ip-recht.

 2. waarom zou de aarde juist niet beter af zijn met een inslag,
  vroeger redde de aarde zich aardig door af en toe een ziekte nu door een inslag?

 3. Ohm namo narai !

  En het ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak THEOretisch belerend tot de Mensen en zijdde :

  De satan bestaat voor een groot gedeelte uit statisch elektrische deeltjes .
  Die deeltjes die door wetenschappers ook wel worden gemeten bij donder en bliksembuien en vulkaanuitbarstingen .
  Komen er teveel van die deeltjes te dicht bij elkaar dan dondert en bliksemt het als de pleuris .

  Aldus het kleine ondeugende Engeltje sprekend tot de Mensen op aarde….

  Stel dat die statische satanische deeltjes, die als een wolk om de aarde hangen, – – geladen zijn en voor een groot gedeelte weer terug de hel in worden geworpen, dan heeft dat zo zijn weerslag op zijn dienaren op aarde .
  Dienaren op aarde, die door de satan te dienen en te praktiseren tot satan verworden en satan verblijven .
  Zij zijn de mensen die achter de schermen middels duistere machten en via de overheden de werken van de satan tot nog toe op aarde hebben uitgevoerd. Ze regelen onder andere hun schimmige zaakjes in de wandelgangen en de achterkamertjes van het kinderdagverblijf, en nog erger !

  Aldus het kleine Engeltje…

  Omdat zij zoals zij de satan hadden verkozen ook grotendeels – – geladen zijn zullen zij zo de satan als een magneet in de hel achteraan klikken .

  Aldus het verbolgen kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde.

  Komen die satanisten dan weer bij mij aan te zeuren om genade en vergiffenis dan moet ik ze tot mijn spijt mededelen dat wij geen genade mogen hebben met mensen die de werken van de duivel op aarde uitvoeren.
  Ze zijn allemaal ooit eens als normale weldenkende Mensen op aarde geboren en we beschouwen Mensen die bewust willens en wetens voor de satan en zijn praktijken kiezen als nog minderwaardiger dan de satan zelf !
  Integendeel zelfs , als ze weer onophoudelijk met dezelfde of hernieuwde eisen komen terwijl ze mij geen voorwaarden of eisen hebben te stellen, ging het engeltje voort , dan beloof ik ze soms ver van te voren een beste donderbui op hun kop .
  ‘Ik’ gooi ze dan een aardbeving op hun kop vooraf en een donderbui op hun kop achterna of andersom.
  De datums van deze gebeurtenissen geef ik ze dan van te voren te kennen..
  Die donderbui bestaat dan onder andere weer voor een groot gedeelte uit weer diezelfde statisch elektrisch geladen deeltjes .
  Zo refereer ik nog even aan die negatieve ontlading in Leeuwarden begin juni[?] 2006.
  De paus die als de gesmeerde bliksem opdondert en het donder en bliksem concert van 2014, nauwgezet bijgehouden op de diverse blog sites in 2014 . Op en om en nabij speciale dagen en feestdagen hadden ‘we’ een bliksem concert afgeleverd tijdens popfestivals op onder andere pink pop en Glastonburi . Dit onder de noemer: satanisme in de popmuziek? Alsof de duvel er [mee] speelt .
  Totdat er 13 november 2015 , al dan niet in dit verband , zodanig op gereageerd werd dat we het even voor gezien hielden .

  Aldus het kleine Engeltje .

  Toch kwamen ‘ze’ bij mij weer ‘even kijken’ en zouden ‘ze nog wel even zien’, die satanisten .
  Aldus het kleine Engeltje ..
  Dat resulteerde dan ook weer in die donderbui in het zuiden van het land 23 juni 2016 en die aardbeving in Zuidlaren een half jaar later.
  In reactie op de halsstarrigheid en hardnekkigheid van tegen beter weten in doorzeurende satanisten in [nota bene] Nederland . Met alle gevolgen van dien .
  Zij zijn nu net zo – – geladen als de satan zelf en kunnen zich tot in de eeuwigheid bij hem vervoegen .
  Tenminste ; de mensen die de werken van de satan hier op aarde uitvoeren .

  Voor bijna alle andere Mensen heb ik goed nieuws , aldus het kleine Engeltje !

  Het goede nieuws voor bijna alle andere mensen is dat wanner de duivel op aarde en in de zee geworpen wordt, dit aardbevingen, tsunami’s, donderbuien en vulkanen veroorzaakt !
  We werpen de duivel op aarde en in de zee, terug in de hel en door de druk popt hij later gedeeltelijk de vulkaan weer uit…
  De slachtoffers die bij die zo ontstane natuurrampen vallen wonen meestal in de gammelste huisjes.
  De kastelen en de paleizen, de bunkers en gebouwen van de allerrijksten blijven wel overeind staan ..
  Zodoende behoren de slachtoffers van die natuurrampen zeker niet tot de huidige heersende elite .
  Een selectie van deze slachtoffers , die inmiddels grotendeels naar betere oorden zijn vertrokken, zal dan samen met oud uitverkorenen en oud verzegelden de Mensheid vertegenwoordigen naar God de Heer en de Engelen. Om zich vervolgens te vervoegen in een eeuwige Godseenheid waar meer gelijkwaardigheid heerst dan menigeen zou vermoeden .
  De oplettende alternatieve lezers en bloggers hadden dit na die aardbeving in Nepal inmiddels voor aannemelijk kunnen beschouwen .
  Dat waren er na een kort bezoek van mij op hun verzoek na die aardbeving in Gorka [ Mannakamanna mandir ] en Sherpaland ongeveer precies 10.000 !
  Dus ook zij behoren inmiddels [terecht!] tot een voorselectie in werking gesteld vanaf 1999 Istanbul .
  Gevolgd door onder andere: Gujarat , Marokko , Bam [met Kerst !], Zuid oost Azië [met Kerst!], Kasjmir, Haïti, Japan , [Kleddernat in] Kedarnath 50.000, en uiteindelijk Nepal .
  Inmiddels teveel om op te noemen .
  Zij zijn de eerste genodigden om de nieuwe wereldraad te vormen, het meeste was immers op afspraak geregeld …
  satanisten klikken als minuscule statisch elektrische geladen deeltjes, als een magneet de door hun verkozen en gepraktiseerde satan in de hel achterna. Hun medeplichtigen laten we hier op aarde achter, we pleuren ze nog een gedeelte van de satan op hun kop achterna en ze gaan daar maar 1000 jaar tegen de satan aan lopen zeuren zoals ze hier tegen mij hadden gedaan. Ze zijn uitgeprocedeerd en hun zaken worden verder niet meer in behandeling genomen ..

  Aldus het verbolgen kleine ondeugende Engeltje uit de hemel op aarde sprekend tot de Mensheid ……

  N.B. Boven alles wil ik vooropstellen dat God op zo’n manier van zijn bestaan laat weten !!!

  Dit blogje is verkozen voor her publicatie en refereert nogmaals aan die gangsterachtige gangstalkers van de inlichtingen dienst .
  Sinds 2 Sumatra tsunami’s en 3x te laat bij Ternate wordt er geen uitstel meer verleend..

  Sri sri Magnitude ./ Tsunami Giri Babba

  AardbevingsGoninger
  Donder en bliksem predikant

 4. Ohm Namo Narai !

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op Aarde sprak om 2020 voor het laatst tot de Mensheid op aarde en zeidde ter aanvulling en tot slot : Over de verlossingen, het duizendjarige vredesrijk, het eind Oordeel en een nieuwe Hemel en Aarde…

  Alles in één en dezelfde beweging ?

  Omdat er veel Mensen zijn die vervelende herinneringen op aarde hebben, er zijn oorlogen gevoerd en er zijn rampen en ziektes geweest. Woorden als ‘triggeren’ bijvoorbeeld kunnen bij sommige Mensen nare herinneringen oproepen en zo meer. Willen wij ook daar voor eens en altijd voorgoed mee afrekenen. Daarom is het best mogelijk dat de wederkomst en het eindoordeel één en dezelfde gebeurtenis is. De levende Mensen worden op aarde eerst benaderd door Gods gezanten waarna de balans wordt opgemaakt. Om ze vervolgens als gelijkwaardig te kunnen beoordelen is het best mogelijk dat eerst de hele Aarde eerst zal branden. Mogelijk verkassen we dan naar een nieuwe Aarde waar geen vervelende herinneringen in hun ziel zullen branden. Voor sommige Mensen is het niet leuk om tijdens hun eeuwigheid op aarde nogmaals in Treblinka of Auswitz rond te lopen bijvoorbeeld …
  De uitgeprocedeerde satanisten en hun medeplichtigen laten we hier op, of in het binnenste der Aarde achter en zij mogen daar de satan die zij hadden verkozen gaan bevechten.

  De meningen hierover lopen echter nogal sterk uiteen. Er is na 2000 jaar nog steeds geen duidelijk protocol van de Eschatologen.

  En een nieuwe aarde zal verschijnen. [Ze hebben hem net wetenschappelijk ontdekt…]

  De Mensen die zich tegen de satan en de zijnen verzetten kunnen misschien nog genade vinden, maar sinds 2 Sumatra tsunami’s en 3x te laat bij Ternate wordt er geen uitstel meet verleend…

  Dit is de laatste aflevering van een bijna 10 jaar lang durende feuilleton van mij op alternatief nieuws.
  Van de vele uiteenlopende onderwerpen die we hebben aangeroerd is het volgende volgens mij het meest relevant ;
  God heeft gedurende die periode op allerlei manieren duidelijk van zijn bestaan laten weten !
  Voor mij waren de hier direct mee verbonden ontwikkelingen op de schaal van richter van onmisbaar belang…
  Ik ben ook blij dat ik dit heb mogen doen, heb er met plezier aan gewerkt en bedank iedereen die mij hiermee heeft ondersteund nogmaals van harte !

  Ik dank dat ik moeilijk afscheid kan nemen van internet, maar vind het na bijna 10 jaar wel mooi geweest.

  De Groeten
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

Comments are closed.