De vraag die we stellen: of dezelfde overheid die voor 1/5 van het aantal IC bedden tov Duitsland zorgde, draconische maatregelen kan nemen, sturend op basis van: dat kleine aantal IC bedden.

Ik voeg een aantal kanttekeningen toe en wijs op de inmiddels steeds duidelijker wordende (on)verwachte consequenties o.a. dat er door de maatregelen meer doden vallen dan zonder.

Ik ga hier uit van Çorona-geredden’, in plaats van Corona doden. Onder Corona geredden versta ik patiënten die door goede behandeling in het ziekenhuis (inclusief de IC) overleven. Bij de Corona doden moeten we helaas stellen dat velen sterven buiten het ziekenhuis, net zoals een groot deel van de opgenomenen. Ik ga niet in op hoeveel procent wel baat heeft gehad bij de ziekenhuisbehandeling, maar spits toe op al die andere doden en minder levensjaren ten gevolge van de Corona maatregelen:

 • Afgezegde zorg kost meer levens (Volkskrant):
  1. 40 % van de ziekenhuiszorg alsmede huisartsenbezoek en spoedeisende hulp is afgezegd. Daardoor worden diagnoses niet gemaakt of gemist; denk aan hartfalen en beginnende kanker. Met als gevolg een aanzienlijk aantal doden of niet meer te behandelen patiënten in 6 maanden. Gezien de jaarlijkse sterftecijfers schat ik dat dat veel meer is dan het maximale aantal Corona geredden. Want tussen een half miljoen afgezegde patiënten zitten beslist een groot aantal ernstige aandoeningen die dodelijk zijn en afgetrokken moeten worden van het aantal bespaarde Corona geredden.
  2. De GGD’s hebben preventief baarmoeder- en darmkankeronderzoek stopgezet. Elke maand uitstel is 8% meer doden dan anders met de preventieve onderzoeken was gered.
  3. Kankerbehandelingen en orgaantransplantaties zijn stopgezet. Logisch dat je met een uitgeschakeld immuunsysteem niet naar een Corona ziekenhuis kan, of dat je internist overbezet is door de Corona behandelingen. Maar je stadium 2 wordt wel het palliatieve stadium over 6 maanden. Tel die dodelijke gevolgen ook eens mee.
  4. Het aantal hartpatiënten dat zich in de lockdown gebieden bij de huisarts meldt, is 75% gedaald. Daar zitten duizenden dodelijke gevallen tussen. Cardioloog Piek UMC stelt normaal zijn er 38.000 doden per jaar aan hart- en vaat ziekten.(is 90 miljard overheidsgeld daar dan niet nuttig voor?). Ik heb geen cijfers hoeveel er niet dood gaan door tijdig naar de arts te gaan, maar dat zal een aanzienlijk aantal zijn en daarvan vanwege die 75% minder diagnoses, sterven er de komende tijd best veel. Overigens zit daarvan ook weer een deel tussen de Corona patiënten.
 • Levensjaren redden. Inderdaad een crue berekening en slechts een invalshoek. Maar als de wereld voorheen op zijn kop stond als iemand een medicijn van 1 ton kreeg om een paar maanden te rekken en ze er naar neigen om een gewonnen kwaliteits levensjaar op € 80.000 te waarderen, wil ik bescheiden op de volgende kosten van de Corona maatregelen wijzen:
  1. We redden met de huidige behandelingen, die nu al gemiddeld 1 ton per patiënt kosten en met de vergaande sociale en economische maatregelen een aantal patiënten en geïnfecteerden, maar helaas vooral die met een hoge leeftijd en relatief weinig extra levensjaren. Waarbij een indicatie van de kosten is:
   • Overheid aan steun, subsidies etc € 90 miljard
   • Overheid aan minder belastinginkomsten € 15 miljard
   • Ziekte en behandelkosten € 3 miljard
   • Verliezen Bedrijfsleven: winkeliers, KLM, ZZP, faillissementen etc zeg € 80 miljard plus
   • Beurswaarde, zeg 100 miljard plus

2.Dus een ruwe kosten schatting van € 300 miljard. En omdat we nog geen goed behandelmiddel hebben stel ik dat door de afvlakkings maatregelen en ziekenhuisbehandeling nog geen 10.000 patiënten gered worden (met 1150 IC bedden die 2-3 weken bezet gehouden worden kom je niet veel hoger uit). Het is een afschuwelijke berekening, maar die indiceert wel dat we in de orde van zo’n 30 miljoen per geredde corona patiënt komen. Zelfs al zou die gemiddeld ook nog 10 (het is veel minder) extra levensjaren daardoor hebben, dan kost dat zo 3 miljoen per levensjaar! Dertig keer zoveel als aangehouden door diezelfde overheid bij medicijnvergoeding.

3. Dat geld en die enorme kosten post, kan niet uitgegeven worden aan nieuwe kanker medicijnen of hoognodige nieuwe antibiotica, waar veel meer mensen aan sterven. Die toekomstige doden daardoor moet je ook van de Corona geredden aftrekken. En dan tel ik nog niet eens de nu ruw gestopte Tech- en BioTechstarters, die bezig waren ons leven te verbeteren, maar nu failliet aan het gaan zijn.

4. Ik durf niet te schatten hoeveel mensen door ontslagen en faillissementen extra in de bijstand komen. Maar het zal een aanzienlijk aantal worden als het zo nog een paar weken doorgaat. Er zijn studies dat bijstandmensen gemiddeld 10 jaar korter leven. Weer een groot aantal verloren levensjaren dat je van de Corona geredden af moet trekken. En niet meetbaar, maar heel veel anderen met minder welvaart, hebben daardoor ook jarenlang een lagere levenskwaliteit.

5. En nog zo’n cru feit: het aantal zelfdodingen in een recessie is nu eenmaal hoger dan normaal. Nog een groot aantal levensjaren dat je van die geredde Corona jaren moet aftrekken.

Samengevat:

Al die bovenstaande punten van verloren levensjaren en (verwachte) consequenties door de Corona maatregelen, geven mij te denken dat het middel erger is dan de kwaal.

Daarmee wil ik niet zeggen dat het verkeerd is om 2 weken binnen te blijven bij een kuchje, ik wil iets verder kijken dan de waan van de dag. En dat we nu weer zien dat de overheid eerder het probleem maakte en daarom moeten we niet om nog meer overheid vragen om het probleem op te lossen.

39 REACTIES

 1. Je meldt je bij een staatshospitaal vanwege je kuchje. Een staats-arts laat een scan maken van je longen en zegt dat je ‘zeer zwaar ziek bent’. Je moet direct op de ic, slangen erin en meer. Dan opeens moet je verplaatst worden, naar een staatshospitaal in een andere stad. Je gaat met bed en al in een bus.

  De bus gaat kapot op de snelweg. Maar je mag er niet uit, want dan breng je mensenlevens in gevaar. Uiteindelijk sleept de sleepwagen de bus naar een staatshospitaal.

  Nee, bovenstaande is niet verzonnen, zo gaat het momenteel echt in Nederland.

  • Je leest veel over Q, dat die zou komen, de oplossing van het systeem, Q staat voor quarantaine let maar op, Rutte zal het verkondigen, Rivm doet alsof er een stijging is sinds gisteren en de boel wordt aangescherpt en op den duur zal het zo zijn als in italie, dat is het plan, totale ontwrichting met als gevolg??

  • Je gaat niet naar de IC voor een ‘kuchje’, het zou je sieren dit wat serieuzer te nemen

  • Je kunt corona ook gewoon uitzieken als je een goed werkend immuunsysteem hebt.

 2. En we sluiten het eerste kwartaal af met winst, ongeveer vergelijkbaar met 2019.

 3. Of het corona-festijn nu georganiseerd is of dat het spontaan opkwam, het maakt niet uit. Het zal worden gebruikt om doelen te verwezenlijken.

 4. Bizar inderdaad meer dan 10 mln per leven voor mensen die in de meeste gevallen nog maar een paar jaar te leven hebben. Leg dit maar eens uit aan de familie van kinderen die geen behandeling kregen omdat die te duur was (bijvoorbeeld te dure medicatie die niet vergoed wordt)

  • Dat mensen dure zorg willen moeten ze zelf weten. Het is alleen niet netjes als de rekening door anderen onder dwang moet worden betaald. Start dan een vrijwillige inzamelingsactie.

  • ‘Bizar inderdaad meer dan 10 mln per leven voor mensen die in de meeste gevallen nog maar een paar jaar te leven hebben’

   Volgens Darwinistische wetten zoals ze golden in 1780 horen die mensen niet eens te bestaan. Ze hebben een fout in hun immuunsysteem, en dat staat de natuur niet toe. Die mensen leven alleen bij de gratie van allerlei vaccins, medicijnen, de industriële revolutie en de solidariteit van anderen, die vaak de rekening mogen betalen.

   De moderne mens, walgelijk. De blanke Europeaan voorop, bezig de hele wereld te verzieken. Uiteindelijk roeit de natuur alles uit dat ze niet wenst.

 5. Sowieso zijn de cijfers onduidelijk. Zijn er nu echt veel meer doden dan in vergelijkbare weken van andere jaren? Meer dan met een griepgolf? Meer dan met een andere ziekte?

  Ik vind het nog steeds massahysterie. OK, de bedden van de intensieve zorg zijn vol met corona-patienten. Misschien voller dan het anders was geweest? Of niet? Elke corona-dode is nieuws. Een griep-dode niet. Waarom eigenlijk?

  • Het idee is dat de grote golf nog moet komen. En als de grote golf uitblijft komt dat door uw goede gedrag.

  • In Nijmegen hebben ze acht IC-bedden, en die kunnen ze uitbreiden naar 12 of zelfs 20 bedden. Daar zijn ze echt heel erg druk mee.

 6. De berekening klopt aardig. De effectiviteit van de maatregelen, zeg maar de economische winst van het aantal gewonnen levensjaren van kwaliteit (“Quality-adjusted life years”, ofwel QALI’s) in Euro’s bedraagt 10000 x 80000 = 800 miljoen. Dat bedrag staat in geen verhouding tot de te investeren sommen zijnde een bedrag van rond 300 miljard Euro. Daar mag een overheid om economische redenen dus nooit mee akkoord gaan.

  • Ik denk dat ze precies weten waar ze mee bezig zijn. Dit is wereldwijd georganiseerd. Zelfs Rusland doet mee, inclusief gebrek aan mondkapjes en ademhalingstoestellen, maar met enorme noodkredieten – heel toevallig ook voor zes maanden.

 7. Jhon mijn bek valt open ik dacht dat ze het al op grote schaal gebruiken!!!! Maar ze gebruiken het niet eens!

  A New York doctor says he has successfully treated coronavirus patients’ symptoms using hydroxychloroquine sulfate, zinc, and azithromycin. Zink toevoeging is belangrijk want hydroxychloroguine breekt zink delen in je RNA af en dat is niet ok.

  Dr. Vladimir Zelenko is a registered family doctor in Monroe, New York, where he runs two clinics and has said he has successfully treated respiratory symptoms of 699 coronavirus patients using a cocktail of the drugs, including the anti-malarial drug hydroxychloroquine, a derivative of chloroquine.

  En nog goedkoop ook! Despite being controversial, Zelenko is confident in the treatment and said it has been 100 percent effective. It costs $20 over a period of five days.

  Als je het een patiënt geeft is de benauwdheid al na vier a zes uur verdwenen zo snel werkt het goedje!
  Nog een keer hydroxychloroquine alleen is NIET OK!!!!!!!!!

  https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/03/30/New-York-doctor-touts-use-of-hydroxychloroquine-as-coronavirus-treatment

 8. Overnight,

  De economische schade is niet het gevolg van mismanagement van dit griepje: het is de oorzaak van het mediacircus. De economie doen crashen is geen onbedoeld neveneffect, het was van meet af aan het doel. Door een virus de schuld te kunnen geven, kunnen politici verbergen dat zij verantwoordlijk waren voor de depressie die sowieso had plaatsgevonden wanneer de moeder aller zeepbellen (1.5x zo groot als in 1929) vroeg of laat onvermijdelijk uit mekaar gespat ware.

  De economische schade is dus geen resultaat van slechte gemanagede gezondheidszorg waarin teveel en foutief bespaard zou zijn geweest, doch van overbelasting van het systeem t.g.v. een run op hospitalen die er zonder de bewust gecreerde panic nooit ware geweest voor de seizoensgriep (ook niet die van 2 jaar terug toen ze nochthans heftig huishield en 9k extra doden veroorzaakte). De ziekenhuiscapaciteit in NL was voldoende, en zou dat nog steeds zijn als niet iedereen die wat kucht meteen histerisch zich wil laten onderzoeken en dan gemisdiagnosticeerd wordt (cfr. Jon Rappoport op nomorefakenews.com) en wordt opgenomen en daarmee een bed inneemt wat ie voor een gewoon griepje niet had ingenomen in pre-propagandatijden.
  Niet dat er op de zorg in NL niets aan te merken valt, maar ik kan uw analyse hierboven niet delen aangezien ze uitgaat van verkeerde premissen. Deze crisis overkwam ons niet, maar werd zorgvuldig geensceneerd.

  Ik meen dat u zich onledig houdt met beleggen. Welnu bedenk dan ook dat voor allerlei macro-analyses je je niet slechts hoeft af te vragen wat het normale verloop zou zijn (ook al is dat een leuk startpunt van een analyse om een soort benchmark te hebben) doch vooral: “welke schade wil men dat er aan welke sectoren wordt toegebracht?”. De beurzen kunnen dus veel lager eindigen (over ca. 1,5 jaar) dan u zich nu kan voorstellen. Ik acht een Dow beneden de 10k erg waarschijnlijk. Die val zal m.i. echter niet in rechte lijn verlopen en er zullen wat sucker rallies tussen zitten maar weet dat het dieptepunt van deze controlled demolition dus ERG laag kan liggen.

  Dit gezegd zijnde, wie t.z.t. de survivors koopt aan bodemprijzen, kan m.i. gouden zaken doen.
  Bedenk bv. hoe mooi de toekomstvooruitzichten zouden zijn voor Ford, als GM van het toneel zou zijn verdewnen (of omgekeerd: je hoeft nu niet te gokken doch kan gewoon de kat uit de boom kijken en de overlevende partij kopen nadat zijn concurrent sneuvelde).

  Verwacht over enkele jaren koopjes te kunnen doen aan single digit P/E’s, P/B onder de 1 en dividend yields van 8% of meer, voor bedrijven die kennelijk solide genoeg waren omde grootste depressie allertijden te overleven en die nu minder last hebben van concurrentie waardoor ze ZOWEL meet marktaandeel hebben (en daardoor zelfs in een gekrompen markt mogelijk toch meer units kunnen afzetten) als minder prijsdruk ervaren (waardoor hun marges kunnen toenemen en hun winsten nog veel harder: bedenk dat 7% marge versus 5% een toename is van 40%…).

  M.a.w. wie de komende 2 jaar zonder al te veel kleerscheuren overleeft (bv. in goud als shuilplaats), kan daarna mogelijk jarenlang de vruchten plukken van 8% dividend op een portefeuille vol solide survivors.
  Maar om de juist beslissingen te nemen in een goed begrip van de context onontbeerlijk.
  De economie ware sowieso gecrashet, maar nu werd dit in gang gezet. So far so good. Punt is alleen dat wie dat deed niet slechts met een speld een prikje uitdeelde en dan de rest op zijn beloop laat. Er wordt achter de schermen flink gestuurd. Vraag is waarop precies en tot hoever precies. Dat inschatten is nu de grote uitdaging.
  Maar begin bij het begin: erken dat er geen sprake is van een pandemie doch van een “plandemie”.

 9. Echt corona nieuws Belgie
  HLN 31 maart 2020
  Uitvaartsector: “Minder overlijdens in maart dan vorig jaar tijdens grieppiek
  Er vallen ieder jaar doden en er komen weer levenden bij, normale tijd van overlijden ligt tussen de
  70 (zwakkeren) en de 90 (sterkeren)
  Wel verdacht is het als vier mannen in dezelfde serviceflat, in dezelfde week ziek worden en ook allen overlijden in die week.
  Wie controleert, wie houdt toezicht, is er een grondig onderzoek geweest na de overlijdens ?

 10. De Russische Federatie:

  Iedereen krijgt geld van de overheid, of kan voordelig lenen (1-2%).

  Heb je corona en steek je iemand aan, en overlijdt die persoon, dat kan je vijf jaar cel opleveren, of een boete van twee miljoen roebel, dat is € 24.000,–.

  Tevens zware straffen voor handel in nep-producten, waaronder nagemaakte medicijnen etc. Twee jaar cel of één miljoen roebel (€ 12.000,–) boete.

  Rijkenheffing: een heffing van 13% over alle vermogens (spaargeld etc.) boven één miljoen roebel, (€ 12.000,–) – ik lees niks over een heffing op eigen-woningbezit.

  Over oligarchen wordt schande gesproken. Het zal niet lang meer duren totdat ze aan de beurt zijn.

 11. ‘Rijkenheffing: een heffing van 13% over alle vermogens’

  Herstel: het gaat over ‘een heffing van 13% over het rendement’. We wachten af.

 12. ‘De lockdown spaart levens, maar is dodelijk voor heel veel bedrijven’

  https://www.quotenet.nl/zakelijk/a32000606/de-lockdown-spaart-levens-maar-is-dodelijk-voor-heel-veel-bedrijven/

  Steeds maar die beperkte blik, op alleen Nederland. Volgens mij is het allemaal gepland, en moet de aap nog uit de mouw komen.

  Ik verwacht extreem lage rente – ‘voordelig veel geld lenen’, en bijgevolg een grotere schuldenzeepbel. En natuurlijk ‘herverdeling van vermogen’, want iemand moet dit gaan betalen: de pensioenfondsen, mensen met geld in box 3, en meer.

  Eerst Grote Paniek, dan de maatregelen, zodat we weer verder kunnen.

 13. Waarom zijn zóveel mensen zó negatief? Ik verwacht dat het eerste door muppets geleende XXL-krediet al vóór 1 juno op mijn rekening staat. Banken zijn in ieder geval al druk om het ‘voordelige geld’ bij de muppets te krijgen.

  En straks zit ik dus, samen met heel veel anderen, met dat ‘voordelig geleende geld’. Wat is dat geld eigenlijk nog waard?

 14. Hoognodige antibiotica? Voor wie? Jan met de Pet kan het schudden, ergens antibiotica voor te krijgen.

 15. Eén of andere chinees eet een hoop rotzooi en de hele wereldeconomie stort in mekaar.

 16. Как контролируют людей в карантине: в Польше для подтверждения делаешь селфи из дома, в Израиле за «бегунами» следят беспилотники

  https://www.kp.ru/daily/27113.7/4190545/

  Hoe controleer je mensen in quarantaine? In Polen door een selfie te sturen vanuit huis, in Israël worden ‘weglopers’ opgespoord met drones. Enz.

  (In de Russische Federatie vooralsnog 40 euro boete voor verlaten quarantaine)

Comments are closed.