Dit is een leuk filmpje om de beperkingen van Ayn Rand aan te tonen. De mens is genetisch geprogrammeerd. Onder meer om kinderen te krijgen. Als individu je geluk nastreven, betekent ook dat je de genetische codering van de mens meeweegt.

Natuurlijk is er een druk uit je omgeving om kinderen te krijgen. Sommige gemeenschappen hadden en hebben als norm dat de vrouw weinig meer dan een broedmachine is. Dat moet niet de reden zijn dat je kinderen krijgt.

Het ontkennen van de genetische programmering zoals Ayn Rand dat hier doet is niet rationeel. De mens is geen dier dat zich moet opofferen. De mens is echter wel een dier met genetische randvoorwaarden. Bij ieder diersoort dat wil overleven moet de drang naar voortplanting en het in leven houden van het nageslacht sterk aanwezig zijn. Het leven doorgeven aan de volgende generatie is het belangrijkste in je bestaan. Als ouders moeten kiezen tussen zelf overleven of hun kinderen dan kiezen ze vaak voor hun kinderen, zo sterk is de drang naar kinderen en overleving daarvan. Ik zeg niet dat de mensen hun genetische codering moeten volgen, maar in het geval van kinderen krijgen moet men dit wel meewegen.

16 REACTIES

  1. Het is maar net hoe gek je het zelf wil maken natuurlijk, al die zaken die ze hier op noemt hoef je echt niet te doen met je kinderen, in deze tijd geef je ze een tablet of een smartphone en je hebt geen kind meer aan ze. Vroeger was het buiten spelen, veel goedkope aardappels in de pan en één keer in de week een stukje vlees, de kleren van je oudere broer of zus (of neef of nicht) afdragen en verder geen gezanik. Kinderen hebben alleen maar wat aandacht nodig, een beetje liefde en een volle buik, de rest hebben de ouders nodig die maken het zo gek. Ja en tegenwoordig de multinationals met al hun vreselijke reclame campagnes natuurlijk.

  2. Nou, misschien zijn we ook “gecodeerd” om maar alles te pakken wat we tegenkomen, zowel fruit van een boom (die een ander toebehoort) als vrouwen in een steegje.
    Wat de mens van overige dieren onderscheidt, is nou net zijn verstand: zijn mogelijkheid tot nadenken en zich beredeneerd te beheersen.
    Mw. Rand beheerste dat tot in de quasi perfectie en ik durf te zeggen dat ik slechts weinig voor haar moet onderdoen. Helaas zijn maar weinig vrouwen die ook zo kunnen redeneren (of die niet vervolgens toch hun emoties de boevnhand laten halen). Kortom: uit pragmatisme zocht ik dan maar naar “de minst slechte” gewone vrouw, waarbij een der belangrijkste criteria zou zijn (mijn inschatting van) haar toekomstige moederskwaliteiten, immers als ik dan toch kinderen op de wereld zou zetten, dan was ik het aan hen verplicht om hen een goede mama te geven.
    En die strategie volgde ik omdat selecteren op onvruchtbaarheid een te moeilijke zoektocht zou zijn met te weinig kandidates in de pool (en hoe die overigens efficient te pre-selecteren?) gecombineerd met mijn jarenlange observatie dat vele vrouwen die initieel beweren geen kinderen te willen hetzij hier strategisch over liegen om alvast de relatie te beginnen etc. dan wel initieel oprecht zijn maar later -wanneer hun biologische klok begint te tikken- plots van gedachten veranderen en ofschoon het dus geen opgezet spel betrof, alsnog een kind willen. Daar niet aan toegeven leidt dan tot een breuk/scheiding en dan ben je weer bij af en kan je opnieuw beginnen met wie weet welke volgende ontluistering.
    Maar omdat bewust een onvruchtbare zoeken (met wie het verder ook nog klikt op alle andere vlakken) me quasi onmogelijk leek, besloot ik om dan maar te accepteren dat vrouwen nu eenmaal kindern willen en dan dus maar een te zoeken die ook (en VOORAL) een een extra criterium moest voldoen, nl. vermoedelijk later ene goede moeder zijn.
    En alzo werd ik dus medeplichtig aan andermans (of -vrouws) egoisme, nl. het uit het niets creeren van een levend wezen dat vervolgens gedwongen wordt een leven te leiden in dit aards tranendal. Een leven waar ie niet om gevraagd heeft en dat er UITSLUITEND kwam omwille van de kinderwens van de egoistische moeder die graag een levende pop wou (hoe immatuur overigens!). Een leven mogelijk vol met ellende (de wereldwijde staat van beleg is alvast een aardig begin voor een mogelijk verschrikkelijke toekomst) waar de ongeborene niet om gevraagd heeft, maar dat werd hem dus ongevraagd opgedrongen door een egoistische moeder en een medeplichtige vader: eveneens een egoist want die handelde slechts omdat ie zelf niet allen wilde zijn. Dus omwille van zijn eigenbelang, werkte hij maar mee aan haar plan. Verschrikkelijk immoreel.

    OK, tot zoverre mijn oorspronkelijke (atheistische) zienswijze. Die is op zichzelf nog niet veranderd alleen heb ik er inmiddels een alternatieve naast en weet ik niet welke de juiste is. Het is of de ene of de andere maar voorlopig weet ik niet dewelke en kan ik dat evenmin weten.
    In 1 opzicht verschil ik nl. van mw. Rand en wel dat ik geen atheist ben, doch agnosticus. Aanvankelijk neigde ik binnen mijn agnotische erkenning dat ik het niet zeker weet, om een atheistische visie als meest waarschijnlijk te beschouwen (m.a.w. een visie zoals mw. Rand doch minder categorisch), maar later begon ik steeds meer aanwijzingen te hebben -het zou evenwel te ver voeren om daar hier nu gedetailleerd op in te gaan- om in reincarnatie te geloven. Waterdicht bewijs ontbreekt maar ik vind het zeer waarschijnlijk, dus nu ben ik nog steeds agnosticus maar i.p.v. atheisme als meest waarschijnlijke te beschouwen, neig ik reincarnatie als meest waarschijnlijke te beschouwen.
    En die die visie zou de ziel van mijn kind sowieso terug op aarde incarneren, zoniet in mijn gezin dan elders in een dat min of meer vergelijkbaar is qua welvaart, intellect, liefde etc. Niet significant beter want dat verdiende ze (nog) niet, maar ook niet slechter want dat verdiende ze evemin.
    M.a.w. als mijn dochtertje niet bij ons geincarneerd was, dan wel in een vergelijkbaar gezin, desnoods elders in Frankrijk of Duistland of zo.
    Zo bezien, hoef ik me dan ook niet schuldig te voelen dat ik uit een niets iemand creeerde en die dwong om hier in de staat van beleg te komen leven: die was heus wel geincarneerd, alleen heb ik de wachtrij in het “hiervoormaals” wat verkort. Wie mij kent, weet dat ik die alternatieve zienswijze overigens reeds had ontwikkeld voor ik mijn vrouw leerde kennen en niet pas na de geboorte van mijn dochter als excuus achteraf. Het was dankzij deze zienswijze dat het makkelijker was om te aanvaarden ooit een kind te maken en dus een vrouw te zoeken die (tenzij toevallig onvruchtbaar mocht zijn) kinderen zou willen en die dan met haar te maken.

    Dus mogelijk heeft mw. Rand gelijk en heb ik niet alleen iets irrationeels maar zelfs iets immoreels gedaan: egoistisch in de traditionele slechte zin van het woord. Ofwel, indien er sprake is van reincarnatie, heb ik slechts mogelijk gemaakt wat voor mijn dochters ziel sowieso ergens moest gebeuren en heb ik daarmee iets goeds gedaan door als vrijwilliger de wachtlijst te verkorten.
    Ik weet het nog niet maar hoop er ooit wel achter te komen. Mocht ik de foute keuze hebben gemaakt, dan hoop ik dat een god (zo die toch mocht bestaan in een mogelijke 3e variante) rekening zal houden met mijn onwetendheid als ie oordeelt over de beslissing die ik nam.

    • “de egoistische moeder die graag een levende pop wou (hoe immatuur overigens!).” Nou dat is de aard van het beestje daarom willen ze ook trouwen in een prinsessenjurk en balschoentjes verzamelen en tasjes en ontelbare flesjes en zeepjes verzamelen.

      • Wie zegt dat er alleen leven op aarde is?
        Misschien is de aarde wel het vagevuur?
        Misschien leven er op planeet XYZ (in zonnestelsel ABC) permanent ca. 50 miljard mensen. En als die goed geleefd hebben (in hun 1e leven), gaan ze naar de hemel en als ze slecht geleefd hebben, gaan ze naar de hel.
        Maar als het er wat tussenin zat, dan krijgen ze nog een herkansing … hier op aarde. Die 7mrd is maar een kleine fractie van die 50 mrd.
        Gek genoeg zouden de christenen het dus (bijna) juist hebben met hun verhaal van 1 leven en daarna hetzij hel, hetzij hemel oh en … er is ook nog een vagevuur maar dat is eerder een randverschijnsel. Welnu, het enige detail wat je moet aanpassen, is dat dat initiele leven niet hier is en dat het vagavuur … dat dat de planeet is waar je je nu op bevindt. (Kortom wij zouden hier allemaal herexamen aan het doen zijn) 😉

        Als agnosticus poneer ik niet categorisch de wijsheid in pacht te hebben. Bovenstaande is dus wellicht niet helemaal (of helemaal niet?) juist, maar het zou zomaar kunnen en alleszins kan je zonder het ruimere plaatje te kennen niet zomaar stellen dat er steeds maar meer zielen bijkomen. Tenzij je ervan uitgaat dat alle leven(svormen) beperkt zijn tot de aarde en alleen mensen opnieuw als mens terugkeren (in welk geval het raar is dat de totale bevolking maar blijft groeien) maar … dat is dus een aanname. Ik weet niet hoeveel zielen er op XYZ (en wellicht nog andere locaties) zijn die na een initieel leven daar ergens heen moeten (in principe meteen naar hemel of hel) en welke fractie er nog eerst even moet herkansen op onze planeet.
        Zoals gezegd: misschien heeft de atheistische mw. Rand het toch bij het rechte eind. Daar sta ik nog steeds voor open. Voorlopig ben ik daar nog niet uit.

      • Tja, nu kom ik in een 2 strijd omdat ik het ook niet kan weten, misschien wel of niet, rest mij 1 vraag …en waar is de liefde dan?

    • ad Peter:
      “Waar is de liefde dan?”
      Ik begrijp de insteek van uw vraag niet.
      Het toch is niet omdat ik na analyse over de moraliteit van kinderen maken, besloot om 1 extra criterium te hanteren (nl. op zoek naar een goede moederfiguur), dat daarmee al de rest kwam te vervallen?
      Iedereen heeft toch bepaalde vereisten (bv. knap, slim, matchende hobby’s)? Vraagt u aan iedereen die een criterium hanteert (en stug weigert een lelijk dom, oninteressant mens te nemen) “waar is de liefde dan” omdat ie “teveel had nagedacht over criteria” en er “dus” van spontaneiteit geen sprake meer zou zijn waardoor liefde plots onmogelijk zou zijn? Lijkt me een rare gedachte. Iedereen hanteert bepaalde criteria. Bij mij kwam er uit verantwoordelijkheidsgevoel jegens mijn toekomstig nageslacht gewoon 1 extra bij (ten behoeve van hen – en van mijn geweten).

  3. Ayn Rand had het wel vaker mis. Uit Atlas Shrugged blijkt vooral dat ze geen snars begrijpt van hoe kapitalisme werkt. De verheerlijking van captains of industry als intellectuele giganten die de bron zijn van het kapitalistische systeem is gewoon lachwekkend. Zoals de meeste ondernemers zijn ze alleen geïnteresseerd in het genereren van geld en de meesten pakken de eerste de beste mogelijkheid om bij de overheid aan te kloppen voor bescherming tegen andere ondernemers.

    • Daar denk ik genuanceerder over.
      Ik zou stellen dat zoals uit Atlas Shrugged blijkt, Ayn Rand heel goed begrijpt hoe corporatisme gedoemd is te falen.
      Ze beschreef m.i. heel realistisch hoe de boel instort omdat (op een handvol uitzonderingen na die helaas het onderspit delfden) de meerderheid der ondernemers (of “ondernemers”) inderdaad met de overheid in bed ligt. Atlas Shrugged kent een 3-tal helden en een dertigtal moreel corrupten, ook en vooral onder CEO’s (genre James Taggart). Dat beschreef Ayn Rand heel goed en ze zag ook in dat een handvol John Galts en Hank Rearden’s de zaak helaas niet konden veranderen en niet opgewassen waren tegen het geweldsmonopolie waardoor ze er (al dan niet bewust of ontmoedigd/doodgetergd) de brui aan gaven waardoor vervolgens heel de rest als kaartenhuis instortte. Is dat niet precies was we nu zien gebeuren?

      Het enige wat in Atlas Shrugged ontbrak, is een virushoax waarmee de overheid de ware toedracht van de economische instorting kan verdoezelen om te vermijden gelyncht te worden in een revolutie van een razende hongerige meute wanneer de economie in een depressie belandt met meer dan 30% werkloosheid en een instortende sociale zekerheid.
      Op de coronacrisis na, is AS zo profetisch als wat.

      Je kan beter in de avonduren 4 maand lang AS lezen (of tijdens de lockdown gewoon in 1 maandje binge reading) dan 6 jaar naar de EUR te gaan om er je bul als drs. Economie te halen na gebrainsmothered te zijn in de Keynesiaanse Mythologie. Helaas ontdekte ik AS pas een jaar of 10 na mijn afstuderen. Ik wou dat ik het op mijn 16e had ontdekt en in de zomervakantie had gelezen. Dan had ik vervolgens architectuur kunnen studeren i.p.v. mijn tijd te verschijten aan Keynesiaanse Mythologie en was ik dankzij AS net zo’n goede economist/belegger geweest als ik uiteindelijk alsnog werd maar dan ware dat geweest bovenop een zowel interessante als nuttige studie architectuur.

      Als mijn dochter 16 is, geef ik haar een exemplaar om in de zomervakantie te lezen.
      School zie ik als een plek waar je basisvaardigheden leert zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar ECHTE opvoeding krijg je er niet. Alleen maar linkse indoctrinatie. Dus heb ik zelf een literatuurlijst samen gesteld en AS wordt verplichte kost.
      Verplicht? Euhm … Neen, dat zou erg onlibertarisch zijn maar laat ons zeggen dat ik evenmin verplicht ben haar hogere studies te bekostigen. Ik zal het evenwel met plezier doen (neen, niet in “vrouwenstudies” of Keynesiaanse Mythologie maar bv. wel ingenieur of IT oid) mits ik vind dat ze het verdiend heeft en dat is niet door op het VWO goede cijfers te halen voor maatschapijleer of geschiedvervalsing doch door “mijn” literatuurlijst te doorwroeten (die begint trouwens op haar 8e met “The avonturen van Jonathan Gullible”).

      • “..waardoor ze er (al dan niet bewust of ontmoedigd/doodgetergd) de brui aan gaven waardoor vervolgens heel de rest als kaartenhuis instortte. Is dat niet precies was we nu zien gebeuren?”

        Dat zie ik anders. Voorlopig werkt corporatisme uitstekend, en blijft het werken. De 1% is net gespekt met vers gedrukt geld om hun aandelenkoersen weer terug op niveau te brengen. Amazon draait als een tierelier in deze barre tijden. Ik zie geen CEO’s verdwijnen, en als ze het doen dan worden ze gewoon vervangen door iemand(en) en het spel gaat gewoon verder. The show must go on. De CEO’s zijn echt niet de mensen die als enigen de wijsheid in pacht hebben, net zo min als dat Trumpet dat als kop van jut van de VS heeft. Zelfs nadat Steve Jobs zijn laatste pyama aantrok, bleef Apple overeind. Wat we thans zien gebeuren is dat de overheden moedwillig de economie platleggen en daarmee een “correctie” die toch al in de lucht hing vervroegen en vergroten. De 1% heeft daar ook last van maar die worden gecompenseerd, in ieder geval deels. De rest lijdt eronder en deels hebben ze niet eens voldoende geld om er de brui aan te geven, afgezien van het feit dat reizen momenteel praktisch onmogelijk is. Aangezien de overheid aalmoezen verstrekt, is dat het punt waar men naar toe gaat. Langzamerhand glijden we af richting soosjalistiese heilstaat waar armoe troef is, maar niet op de manier zoals beschreven door AR. Dat is wat ik zie wat er momenteel gebeurt.

        Kortom: ik zou toch liever Human Action lezen van Ludwig von Mises dan die onrealistische hersenspinselen van AS, om eerlijk te zijn. En Socialism.

      • ad Andre:
        Nou CEO’s worden slechts vervangen als er nog een bedrijf over is.
        Die van Neuman Marcus od JC Penney zullen wel niet meer vervangen worden…
        Bovendien zin de -vaste- salarissen van CEO’s helemaal niet zo exorbitant (weliswaar een paar miljoen maar niet de beruchte “honderden miljoenen”) maar verdienen ze vooral veel aan bonussen en stock options. Welnu, in deze tijden zullen zij er dus fors op achteruit gaan.
        AS is natuurlijk maar een roman. En zo ontbrak er ook internet en mobiele telefonie in die fictie uit 1957. Maar verder vind ik het toch een onovertroffen profetisch meesterwerk (in de categorie romans), zelfs al is een theoretisch boek als Human Action in absolute termen nog beter.

      • Addendum: Human Action stond trouwens eveneens op de literatuurlijst, voor de volgende zomervakantie (als mijn dochter 17 is en VOOR ze naar de universiteit gaat om VOORAL geen economie te studeren). Het is met AS en HA dus niet of/of maar en/en 🙂

  4. Agnosten passen goed binnen de objectivisten/libertariers. Agnosten aller landen verenigt u!
    Maarja Agnosten hé.

    • Niet-agnosten passen er ook uitstekend in. Zat gelovigen van allerlei pluimage die respect hebben voor andermans bezittingen. Lees de bloggers op lewrockwell.com maar eens, diverse katholieken en protestanten. Geen van hen die het liberarische gedachtengoed niet onderschrijft. Je kunt de Bijbel perfect libertarisch uitleggen. Er is iemand die daar zijn levenswerk van heeft gemaakt en de Bijbel van voor tot achter heeft geanalyseerd in het kader van de kapitalistische, vrije markt.

      Ik begrijp dat het voor deze en gene moeilijk is om te bevatten dat zoiets mogelijk is, maar het is overduidelijk dat dat een foutief inzicht is. Wat niet wegneemt dat iemand (van mij althans) best wel een hekel mag hebben aan gelovigen, alhoewel ik het lichtelijk kortzichtig vind. Met name ook omdat je er potentiële aanhangers van het libertarisme mee voor de kop stoot, en daarmee jezelf als libertariër in de voet schiet.

Comments are closed.