Voor de weinigen onder ons die nog enige twijfel mochten koesteren aan het IQ van hun overheid, is nu vermoedelijk aan deze twijfel een einde gekomen.

Hoe komt het, dat de overheid zo dom is? Het zijn wijzelf immers, die de overheid kiezen?

Een van de factoren is, dat zij die het minst ongeschikt zouden zijn voor een overheidsfunctie waarschijnlijk niet bereid zijn, zich ter beschikking te stellen van een inherent niet capabel en corrupt apparaat.

Hoewel het er in de negentiende eeuw naar uitzag, dat het percentage slaven zou dalen, is deze voorspelling helaas niet bewaarheid. Het is geen eenvoudige zaak iemand op te sporen die nog niet als slaaf door de overheid gerecruteerd is, meestal reeds vóór zijn of haar geboorte.

De bedoeling is nu, iedereen de indruk te geven dat hij over een grote mate van vrijheid beschikt, maar deze vrijheid in werkelijkheid tot een minimum te beperken. De corona-paniek is hierbij een fantastisch hulpmiddel.

Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. Personificatie van de overheid is niet correct. De overheid is een uitvoerend instituut, welke aangevoerd wordt door de uitvoerende macht. De leden van de uitvoerende macht komen doorgaans voort uit de wetgevende macht. Deze grove schending van scheiding van machten is een ingebakken systeemfout. Het onderwerp hier op tafel is het gecorrumpeerde staatsrechtelijke bestuursmodel. De bestuurlijke systeemcrisis is de bron van het probleem (de dominante overheid).

  Voorts is het van belang te vermelden dat de leden van de wetgevende- en uitvoerende macht voortkomen uit de politieke kartelpartijen, welke niet voldoen aan het legitimiteitsbeginsel. Dit heeft niets met domheid te maken, maar alles met gebrek aan democratische vaardigheid.

  Het gebrek aan democratische vaardigheid is terug te voeren op de deconstructie van de familie (werkende moeders), waardoor gezinnen ontregeld raakten en kinderen meer onder de indoctrinerende invloed van het overheidsonderwijs kwamen.

  Aan de deconstructie van de soevereine grondrechten van het individu en uiteindelijk de rechtstatelijke samenleving is gedurende tientallen jaren grondig gewerkt. Een confronterende tegenkracht dient rekening te houden met eveneens tientallen jaren van corrigerend onderwijs (grondrechten van vrijheid en veiligheid , staatsrechtelijke cultuur van homogeniteit, ambitie van het volk, structuur van een soevereine samenleving en het recht op afscheiding).

  Hierin de vaart houden en de samenhang, terwijl de waan van de dag overheerst in de socialistische consumptiemaatschappij, is een ondoenlijk zaak.

  Kortom, het is ieder voor zich. We zijn van de rechtstaat aangeland in de samenleving waar het recht van de sterkste geldt. Het maken van juiste analyses is daarin een existentiële aangelegenheid geworden.

  De leden van de politieke kartelpartijen inclusief de oppositionele partijen van PVV en FvD (willen gebruik maken van hetzelfde gecorrumpeerde staatsrechtelijke bestuursmodel) zijn androids.

  Nog een prettige dag verder.

  • Stel je eens voor dat mensen vrijheid zouden hebben zoals men zich voorstelt dat vrijheid is, dus geen beperkingen. Denk dat er altijd oorlog en ellende zou zijn, moord na moord om een grotere tuin, een naar de mening van een ander fout geplaatste dakgoot en noem maar op. Mensen kunnen echte vrijheid niet aan en het bestaat ook helemaal niet, grenzen hebben we nodig, tot hier en niet verder, net kinderen eigenlijk. Wij zijn geen solitaire wezens namelijk, zoals alle sociale wezens hebben we een grens nodig net als in de dierenwereld. Een witte haai kan gewoon zonder soortgenoten dan is er meer te eten voor hem/haar, heeft geen leider of grens nodig. Nu is alles doorgeslagen en dat komt door de incest binnen de politiek, dezelfde ambtenaren en politici blijven in het zelfde circuit en daardoor vervuilen de “genen” om het zo maar te benoemen.
   Trouwens Voight Kampff, je had het goed kunnen vinden met ex-reageerder Nico, die plaatste ook altijd van die mooie lange, vaak niet terzake doende reacties met allerlei woorden ongerelateerd aan het artikel, maar dat is slechts mijn mening natuurlijk.

   • Speciaal voor u de korte versie (zoals in mijn eerste zin): personificatie van instituten is onzin.

    U beweert dat mensen de vrijheid niet aankunnen, zonder enige onderbouwing!

    Vrijheid zonder beperking, zoals u stelt, is aperte onzin. Bestaat niet. Beweert ook niemand. Mij woorden in de mond leggen en daarop verder delibereren is ongerijmd.

    Ik beweeg dat vrijheid in een samenleving wel degelijk mogelijk is; dit is namelijk een grondrecht en gestructureerd in grondwet en nationale wetten.

    Ik beweer daarentegen dat mensen wel degelijk vrijheid aankunnen, maar niet over democratische vaardigheid beschikken, en onderbouw dat ook.

    Ik geef u mee dat een abstracte discussie mbt de inrichting van een samenleving iets anders is dan uw persoonlijke ervaring en mening.

    Dank voor uw “mooi” compliment

    Peace out.

  • @Perspectief; kunt u uw vraag ook toelichten? Ik begrijp er niets van!

 2. The Voight-Kampff machine (or device) is a fictional interrogation tool and is used by Blade Runners to assist in the testing of an individual to determine if they are a replicant; an android. A test designed to provoke an emotional response: https://www.youtube.com/watch?v=Umc9ezAyJv0

  • Als je onderzoekt wat die testen onhouden, dan weet je dat de resultaten onbetrouwbaar zijn. Maar ondertussen worden ze wel gebruikt (misbruikt in feite).

 3. De overheid is een collectief en een collectief heeft geen intelligentie, dat is voorbehouden aan individuen. Je kunt nog zulke slimme mensen bij elkaar zetten, als polderen de normaal is, dan zal de uitkomst altijd minder zijn dan de som der individuen. En wat we inmiddels ook wel weten is dat je niet terzake deskundig hoeft te zijn om het beleid te bepalen, je hoeft enkel een sterke mening te hebben op basis van je gevoel.
  Zoals J. Klaver ooit zei toen hij een discussie niet inhoudelijk kon winnen: “en daarin verschillen wij, want ik GELOOF dat dit de juiste manier is”. Het geloof zou sterk wegen dan rationele argumenten?

Comments are closed.