De coronaviruspandemie en de daaruit voortvloeiende reactie van de regering hebben een van de grootste verstoringen van het dagelijkse leven in de moderne Amerikaanse geschiedenis veroorzaakt. Omdat een groot deel van het land zich nu richt op ‘heropening’, hebben experts en beleidsmakers hun aandacht gericht op hoe het ‘nieuwe normaal’ van een post-COVID Amerika eruit ziet. Hoewel veel aandacht is besteed aan de toekomst van massale openbare bijeenkomsten en veranderingen in Amerikaanse werkomgevingen, is misschien wel de belangrijkste verandering in Amerikaanse samenlevingen het vertrouwen in onze bestuursstructuren.

De beleidsreactie op het coronavirus heeft al tot ingrijpende beleidswijzigingen geleid. Positief is dat zowel de federale agentschappen als de deelstaatregeringen veel traditionele regelgevingsvereisten hebben opgeheven of gewijzigd om rampzalige vertragingen bij medische tests te omzeilen en de levering van diensten beter te vergemakkelijken. Negatief is dat de Federal Reserve haar interventionistisch beleid massaal heeft geëscaleerd. Dit benadrukt hoe radicaal deze instellingen werkelijk geworden zijn.

Naast specifiek beleid kan de belangrijkste verandering echter de mate zijn waarin de COVID-reactie de publieke visie op gecentraliseerde politieke macht verandert. Er zijn met name drie relatief unieke aspecten van deze pandemie die de voorbode kunnen zijn van aanzienlijke toekomstige herschikkingen.

Ondanks de retoriek van president Trump over het feit dat het Witte Huis “volledige autoriteit” heeft over de regeringen van de deelstaten, is de huidige regering grotendeels tevreden met het beleid dat gouverneurs het voortouw nemen in het reageren op de pandemie. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verschillen in de ernst van economische lockdowns, testgedrag en zelfs toegestane behandelingen tussen staten.

Gezien het hypertribalisme van de moderne politiek, is het gemakkelijk om dit te vereenvoudigen tot een typische “rode staat-blauwe staat” -verdeling, maar dit ziet grote verschillen in aanpak van gouverneurs en staatswetgevers binnen dezelfde partij over het hoofd. Hoewel Michigan, New York en Californië bijvoorbeeld spraakmakende voorbeelden zijn van blauwe staten met een sterk lockdown-beleid, is Colorado een voorbeeld van een staat met een democratische gouverneur die grotendeels de richtlijnen voor heropening heeft gevolgd die door de Trump-regering worden gepromoot.

De aanzienlijke verschillen in beleid tussen staten (zoals New York en Florida) hebben meer aandacht gekregen, zowel van de pers als van de kiezers die onderworpen zijn aan ongekende beperkingen, naar hun hoofdsteden van de staat en weg van het gebruikelijke circus van Washington. Veel gouverneurs leken te genieten van deze stap, zoals gouverneur Gavin Newsom uit Californië, die zichzelf trots de leider van een ‘natiestaat’ noemde. De macht van de deelstaatregeringen heeft er zelfs toe geleid dat sommige gouverneurs zich bezighielden met het soort overkoepelende uitvoerende macht dat op nationaal niveau de norm is geworden, zoals de gouverneur van Colorado, Jared Polis, die de controle over het federale hulpgeld overneemt tegen de wensen van de staatswetgever in.

Het grote contrast tussen de reacties van de staat, in combinatie met verschillen in resultaten – zowel wat betreft economische als volksgezondheidsmaatregelen – is een belangrijke les in de macht van het federalisme dat in de Amerikaanse politiek is uitgehold. De precedenten die vandaag worden geschapen, kunnen de groeiende trend van afwijzing door de staat van de federale autoriteit verder versterken, zoals we hebben gezien bij kwesties als drugswetten en immigratiediensten. Wanneer we rekening houden met de hyperpartijdige omgeving en een voorspelbare polariserende presidentsverkiezing later dit jaar, kan de toekomst van de Amerikaanse politiek in toenemende mate worden bepaald door een strijd van federale en staatsautoriteiten.

Zoals Ryan McMaken heeft opgemerkt, zullen de staatsbudgetten met grote tekorten worden geconfronteerd, aangezien de verwoestende gevolgen van lockdowns de belastinginkomsten beperken. Hoewel geen enkele staat zal worden gespaard van de economische gevolgen, zal deze inkomstenschok bijzonder vernietigend zijn voor degenen die al een bijzonder ondeugdelijke economische basis hebben.

We hebben al gezien dat dit zich begon af te spelen in Washington, met Republikeinen die zich krachtig verzetten tegen de oproepen van de Democraat om een ​​reddingsoperatie van $ 195 miljard aan nationale en lokale overheden. The Wall Street Journal vatte deze week dit groeiende conflict samen met de vraag: “Waarom zou Florida New York moeten redden?”, En benadrukt de verschillen in de bestuursfilosofie en economische gezondheid tussen de twee staten van dezelfde grootte.

Het is duidelijk dat het Congres geen enkele vorm van budgettaire terughoudendheid heeft als het gaat om nationale economische hulp of stimuleringsprogramma’s. Maar hoe meer het debat zich richt op staats- en partijgebonden verschillen, hoe meer kans dat de federale vertegenwoordigers van fiscaal voorzichtige staten zich in hun eigen belang bezig gaan houden met reddingsoperaties. We hebben al gezien dat blauwe staatsleiders zoals gouverneur Newsom hun eigen versie van het Washington Monument-syndroom bedreigen, waarin staat dat de politie en eerstehulpverleners de eerste slachtoffers zullen zijn als Washington zich niet aan zijn reddingsvereisten houdt.

Dit zou gemakkelijk kunnen losbarsten in het soort wetgevende strijd van staat tot staat die we in lange tijd niet in Washington gezien hebben.

Gedeelde ervaring en nationale eenheid

Ten slotte is een van de aspecten van het coronavirus dat veel van de radicale verschillen in verhaal en beleid tussen staten heeft veroorzaakt, het verschil in ernst in het hele land. In eerdere nationale tragedies was er meestal een trend naar nationale eenheid, omdat de gebeurtenis een gemeenschappelijke ervaring creëerde onder alle Amerikanen. Hoewel New Yorkers die te maken hadden met de nasleep van 9/11 of inwoners van de Gulf Coast tijdens de orkaan Katrina deze gebeurtenissen op een meer persoonlijke en intieme manier hebben meegemaakt was iedereen er getuige van op televisie en had het een overkoepelende impact.

Dit is duidelijk niet hetzelfde met het coronavirus.

Ik had onlangs een goede vriend die verpleger is in het noorden van Louisiana, en hij was geschokt over hoe laks inwoners van Noord-Florida op het virus reageren. Hoewel de stad waar hij momenteel woont erg rood en cultureel zuidelijk is, was het een vroege hotspot voor COVID-19. De littekens daarvan hadden grote gevolgen voor een groot deel van de gemeenschap. In Panama City Beach, Florida, waren de grootste angsten van de afgelopen maanden de gevolgen die de afsluitingen hadden voor een lokale economie die zo afhankelijk is van het toerisme en de dienstensector.

Gezien het feit dat gemeenschappelijke ervaringen de nationale eenheid veel krachtiger kunnen vormen dan overheidsinstellingen, is het mogelijk dat de culturele gevolgen van het coronavirus verdeeldheid tussen staten zullen aanwakkeren op een manier die onenigheid over marihuanawetten nooit zou kunnen. Het is zowel redelijk als natuurlijk dat een inwoner van New York City, die bijna twintigduizend coronavirusgerelateerde sterfgevallen heeft opgelopen, veel meer door het virus is getraumatiseerd dan inwoners van Houston, die er minder dan tweehonderd heeft geleden.

Aangezien een belangrijke vraag voor de toekomstige politieke gevolgen de mate zal zijn waarin de economische schade die dit land is toegebracht, “gerechtvaardigd” was door de dreiging van het virus, maken de verschillen in ervaring het onwaarschijnlijk dat het coronavirus iets zal bouwen dat lijkt op een nationaal consensus.

De blijvende impact van het toekomstige coronavirus – naast de verwoestende economische gevolgen waarmee we nog niet echt te maken hebben – zou een regionale, culturele en politieke polarisatie die de afgelopen jaren is opgebouwd, kunnen verdiepen. Dit zijn ook precies het soort verschillen dat alleen maar escaleert door gecentraliseerde politieke macht en dat zal alleen worden aangewakkerd door het aanstaande theater van de presidentsverkiezingen van 2020.

Al met al drie positieve ontwikkelingen die we in Europa ook kunnen zien. De EU heeft massaal gefaald, onderling zijn de verschillen qua aanpak in de landen ook groot en het vertrouwen in de overheden heeft vrijwel overal een flinke knauw gekregen.

Bron: Mises 

 

2 REACTIES

  1. In het frame van de r/K politieke zienswijze is COVID-19 een flinke steun voor de K-zwaai.
    Dwz we mogen verwachten dat men nationalistischer wordt, meer bereid is tot het brengen van offers voor de in-groep (maar niet de staat zoals deze nu is) een groter verschil ziet tussen “wij” en “zij”. Minder afwijkingen van de norm gaat accepteren etc.
    Maar ook: meer realiteitszin, en waarschijnlijk een positieve economische impuls omdat men meer waarde aan de toekomst gaat hechten dan aan het moment.

    Overigens was de K-zwaai al lang begonnen (in volksbevragingen ‘nee’ tegen EU, Brexit, Trump, opkomst van rechts in het algemeen…), maar deze heeft nu een extra impuls gekregen.

Comments are closed.