De BLW rellen en plunderingen probeer ik te begrijpen en de verklaring leidt tot de volgende gedachtegang.

Dat je boos wordt wanneer je (blanke of zwarte) vriend door de politie vermoord wordt, begrijp ik, maar dat het leeghalen van winkels, of doodslaan van bewakers voor je vriend’s nagedachtenis helpt, is niet erg logisch.

Wat ik dan ook weer niet begrijp is dat tegelijkertijd een extra bewapening van een sub-politiegroep geëist wordt. Maar dat terzijde.

De rellen zijn alleen te verklaren in de verknipte redenatie en er van uitgaand wat al jaren in de praktijk bevestigd werd:

 1. Als je geen geld, school of werk hebt, ligt het niet aan jou, maar aan het systeem. Dat o.a. gebaseerd is op de slavernij van 200 jaar geleden.
 2. Je bent slachtoffer en tientallen instanties zijn voor jou bezig om je te helpen, en hebben er belang bij dat je afhankelijk blijft van die instanties.
 3. Cynisch is dat het systeem, ‘democratisch’, jou recht geeft op het geld van je buurman.
 4. Als je maar hard genoeg schreeuwt om steun, krijg je die wel. Dus wat is het verschil om het dan maar meteen direct zelf uit de winkel mee te nemen?
 5. En daarbij het mantra dat er grote ongelijkheid is, die dus? opgelost moet worden, liefst door van diegenen met meer (van wat dan ook) het meerdere af te pakken.

Alle bovenstaande punten, die makkelijk aangevuld kunnen worden met milieu-, veilgheids-, COVID- etc  maatregelen, werken bijna allemaal averechts. Met als allerergste gevolg dat, omdat die overheidsmaatregelen niet werken, we die niet afschaffen, maar nog meer maatregelen en regels gaan maken.

Blijkbaar is er schuldgevoel, erfzonde, slavernijschaamte en omdat anderen het beter hebben, dat ‘we’ goed willen doen naar de zwakkeren. Daar is natuurlijk! niets mis mee. Dat is ook Libertarisch. Het gaat pas fout wanneer we anderen verplichten om aan ons goed-doen mee te doen (of wanneer wij door anderen verplicht worden mee te doen).

En omdat het goed doen van de ene, zeg Brexiteer nou eenmaal anders is dan voor de Remainer, ontstaat er polarisatie. Het beslissen over andermans leven, is nou eenmaal niet leuk voor diegene die bij de 50% min 1 stemmers zit. En die laatste zal bij een volgende stemming, nog harder ijveren en polariseren dat hij dan wel zijn zin krijgt (ten koste van de anderen).

Of het nu Trump of Halsema is. Het systeem beslist over u in steeds onlogischer vormen. Wat dat betreft zou ik ook wel de ramen van Herengracht zoveel in willen gooien. En me dan meteen beroepen op de theorie dat dat goed is voor de economie. (zie the broken window fallacy van Hayek).

Bovenstaande punten lijken misschien losstaand van elkaar, maar ze passen in het kader van dat anderen weten wat goed voor u is, dat u recht heeft op van alles en dat het algemeen belang u tot onderdanigheid verplicht: ‘als Nederlander bent u onderdaan van de overheid’, logisch toch?

Maar nu begint alles te wringen:

 • De beloften van huisvesting, inkomen, pensioen en gezondheidszorg, blijken niet meer volledig mogelijk. Dus wel 40 jaar aan iets meebetalen, maar wanneer jij aan de beurt bent is het er niet meer.
 • De eisen van links, stroken nog niet met die van rechts. Met als gevolg polarisatie en dan krijgt de hardste schreeuwer zijn zin.

Daardoor zien steeds meer mensen dat meer links, of meer rechts, niet de oplossing is. Minder van elk zou het moeten zijn! En beslissingen moeten niet van bovenaf, maar van onderaf genomen worden: het individu weet beter wat goed voor hem/haar is dan de massa. Dat is de oplossing en het eind van links en rechts. Terug naar de individuele rechten.

29 REACTIES

 1. @Overnight.
  Dank voor het artikel.

  U heeft een aardig poging gedaan, meer ook niet. U komt niet los van het analyseniveau waarop zo goed als alle reageerders, columnisten, analisten en politici in Nederland acteren.

  Zelfs intelligente mensen die hun gedachten goed op papier kunnen zetten, zijn niet in staat om uit de cirkel te stappen van de zoveelste analyse en de stap te zetten naar de opeenvolgende processtappen van conclusie, strategie, tactiek, plan van aanpak en risico. Kortom een business plan en een slagvaardige organisatie.

  De zogenaamd conservatief populatie krijgt niets van de grond dat op enige vorm van initiatief of samenwerking lijkt. Ik heb wel eens wat geprobeerd hier en daar. Mijn ervaringen leiden naar de conclusie dat men politiek ziet als een verdienmodel en ook dat men niet over de denk en doekracht beschikken die een succesvolle organisatie met zich meebrengt. De noodzaak tot samenwerking zag men over het algemeen niet in. En de ideeen ontstegen niet het niveau van wat marginale veranderingen ni het bestaande gecorrumpeerde bestuursmodel.

  Kortom, ik zie niet meer dan oppervlakkige betrokkenheid, gebrek aan denkkracht en de behoefte aan een platvloers verdienmodel van 500 euro per column.

  Uiteraard dient er nog aan toe te worden gevoegd dat niet iedereen het risico wil lopen om uit het leven gestoken en geschoten te worden zoals gebroeders de Witt en Pim Fortuyn. Dit is te respecteren, vooral als men een gezin te onderhouden heeft.

  Uiteraard speelt financiering ook een rol.

  Welnu even to-the-point, u stel een bottom-up beweging voor. Lijkt me logische. Ik stel voor dat u zich van nu af gaat richten op de realisatie erven en uw columns daarvan in dienst stelt?

  Ik doe even de aftrap.

  Het oprichten van een dergelijke organisatie brengt al gauw een budget met zich mee van rond de 10 miljoen euro aan voorbereidingskosten en operationele kosten voor vier jaar (cyclus van een politiek partij). Men moet rekening houden met vijandige infiltratie. De succesfactoren bestaan m.i. uit: plan, budget, leiderschap, commitment.

  Ik lees het wel.

  • @Voight-Kampff U stelt: de stap te zetten naar de opeenvolgende processtappen van conclusie, strategie, tactiek, plan van aanpak en risico. Kortom een business plan en een slagvaardige organisatie. en Het oprichten van een dergelijke organisatie brengt al gauw een budget met zich mee van rond de 10 miljoen euro aan voorbereidingskosten en operationele kosten voor vier jaar (cyclus van een politiek partij).

   Waarom denkt u dat omwentelingen een organisatie vereisen? Het enige dat nodig was, de katalysator van de val van Ceaușescu, was 1 persoon die op het juiste moment “boe” begon te roepen: https://www.vrijspreker.nl/wp/2019/12/30-jaar-geleden-begon-iemand-boe-te-roepen/ U kunt dit zelf constateren met de video in dat artikel. Geen grote organisatie nodig, geen 10 mln. 1 persoon. En een bevolking die de leugens is gaan inzien.

   Kijk ook naar de val van de Berlijnse muur. Op een gegeven moment stopten grensbewakers de grens te bewaken. Na een onduidelijk bevel.

   Wat Overnight duidelijk maakt is dat meer dwang in de vorm van klassieke politieke oplossingen en de dwang van 50 procent plus 1, niets oplost. Inzicht lost zaken op.

   • @Ratio
    Zeker, afwachten is ook een scenario. Is echter reactief en emotioneel. Zoals gezegd neemt de best georganiseerde organisatie het roer dan over. Effectief is anders. Of vindt u dat Roemenië erop vooruit is gegaan?

    Een proactief scenario werkt op basis van kritische massa en met de wetenschap dat de kudde er toch wel achter aanloopt na een omslagpunt.

    Ik begrijp het wel. Denken in bestaande patronen is wat bekend en vertrouwd is. Daarom is het ook maar beter zo; de zekerheid om te weten waar je aan toe bent. Hoe slecht dat ook is.

    Ik vind dat Overnight duidelijk maakt dat hij achterop is geraakt met het links en rechts paradigma sinds de ontwikkelingen van de Corona crisis en de BLM. Ga ik toelichten later, ben nu onderweg en in gezelschap !

   • @Voight-Kampff. u stelt: Of vindt u dat Roemenië erop vooruit is gegaan? Roemenie is er wel degelijk op vooruit gegaan. Immaterieel is de securitate of hoe de geheime dienst ook heette niet langer zo machtig. Materieel. Het BNP in koopkracht pariteit per persoon is sinds 1991 vervijfvoudigd. Dat is niet de stagnatie of achteruitgang waar u op duidt. Kunt u duidelijk maken waarom u deze stelling poneert? Zowel materieel als immaterieel is deze niet houdbaar.

    De stelling dat Overnight afwachten voorstelt en achterop is geraakt is net zo fout als de gedachte dat de Roemenen er niet op vooruit zijn gegaan.

 2. Uw titel: Het einde van links en rechts.
  Mijn reactie: weten wat je niet wilt geeft nog geen richting.

  Geen waardeoordeel, slechts een observatie.

  Peace out.

 3. @Ratio
  Beste Ratio, nog even terugkomen op twee zaken:

  1.
  Die opstand in Roemenië heeft plaatsgevonden binnen een homogene gemeenschap. Het is in theoretische zin uitgesloten dat iets dergelijks succesvol kan aflopen in een heterogene gemeenschap, zoals bv. Nederland.

  2.
  Ik beweer dat het links/rechts paradigma verouderd is sinds de crisissen van Corona en BLM (met defund the police). Leuk is anders, maar het is geen geringe prestatie om de wereldeconomie op slot te draaien in een week, BLM protesten te organiseren in een weekend en het ‘defund the police’ thema bespreekbaar te maken binnen 24 uur. En dit over de hele wereld, terwijl de beurzen stijgen in een bevroren economie.

  We constateren (geen waardeoordeel) dat de strategisch/tactische component van deze acties van hoog gehalte is: effectief, de snelheid van handelen is indrukwekkend en de casting is goed verzorgd (inclusief masker).

  Met verbazing kijk ik ernaar:
  – Corona: De regering roept maar iets en het volk gaat thuiszitten met inlevering van grondrechten;
  – BLM: Het tuig heeft het initiatief en de beschaafde mensen zijn aan het procederen (jarenlang).

  Welnu, tijdens de BLM protesten zie ik de inzet van stoottroepen die bestaan uit verschillende culturen:
  – Antifa (socialistische broeders);
  – BLM (donkere broeders);
  – Moslimbroederschap (broeders politieke tak islam);
  – Op de achtergrond doet de katholieke kerk ook volop mee, door hier en daar aan wat touwtjes te trekken het politieke en financiele netwerk.

  Kortom, een gemêleerd en homogeen gezelschap op basis van de volgende gemeenschappelijkheden die ze delen m.b.t. de inrichting van de staat:
  – Uitgangspunt (onderdrukken volk);
  – Waarden (geen vrijheid en geen veiligheid)
  – Normen (selectieve wetstoepassing);
  – Ambitie (onbeperkte en eindeloze macht).

  Ik vind deze totale aanval op de rechtstaat verachtelijk en de inzet van geweld verwerpelijk. Ik wil er ook niets mee te maken hebben. Echter de ogen hiervoor sluiten en de tegenstander en de ontwikkelingen onderschatten is een catastrofale fout. De strijd gaat om macht en kracht, welke wordt gedeeld door links en rechts. De macht versus het volk is de strijd. De lezers of het volk wijsmaken dat discrepantie tussen links en rechts, geeft aan dat de casus slechts is geanalyseerd.

  Mijn punt, het zijn niet de slimme of rijke mensen die gaan overleven, maar zij die de informatie op een effectieve manier kunnen verwerken en zich iedere ochtend weer kunnen resetten. Een leven in vrijheid is te hoog gegrepen voor de meesten onder ons. Men blijft boos en verontwaardigd analyseren. En de overheid kijkt geamuseerd naar het kippenhok waar men terugvalt op de geschiedenis terwijl de wereld per week aan het veranderen is. De geschiedenis is tot stand gekomen zonder internet. De spelregels zijn veranderd met internet. In dezec tijd met deze dynamiek terugvallen op de geschiedenis is een grove inschattingsfout.

  • Beste Voight-Kampff
   Roemenie is ook niet echt homogeen. De getallen zijn niet eenduidig. Zes tot tien procent van de bevolking is zigeuner. Deze mensen zijn paria’s. Niet westerse allochtonen van de eerste of tweede generatie in NL worden beter behandeld en zijn beter geintegreerd. In NL is ongeveer 14 procent van de bevolking niet westers van de eerste of tweede generatie.

   Je stelt Ik beweer dat het links/rechts paradigma verouderd is. Dit is de strekking van het artikel van Overnight. Het heet niet voor niets het einde van links en rechts.

   Ik deel met jou ongetwijfeld net als Overnight dat corona en BLM het laagste uit de bevolking en de heersers naar boven halen.

   Ik denk soms dit. De beste propagandisten van de vrijheid zijn de heersers met hun manipulaties.

   De stelling De strijd gaat om macht en kracht deel ik niet. Het gaat om gezag. Door met geld kracht en macht kopen verandert niets. Het is dan een herhaling van zetten. Een volgende iteratie. Alleen als de heersers al het gezag verliezen dan is 1 boe roeper voldoende.

   • @Ratio.
    Onze discussie samenvattend: ik ben cynisch en ga van de realiteit uit (macht) en u bent optimistisch en gaat van utopia uit (gezag).

    Gezag: dit is een subjectief begrip en door demagogen verkocht als wettelijke orde. Het gezag van de overheid is gebaseerd op wapens. Gezagsverhouding is dan ook het synoniem voor machtsverhouding.

    Ben het dan ook volledig met u oneens dat corona en blm het laagste in de mens boven halen. Ik beweer dat macht doet wat macht doet; namelijk macht vergroten en continueren. In het machtsspel bestaat geen ethische component. Corona en BLM zijn machtsinstrumenten. Heeft dan ook niets te maken ‘mens zijn’ of ‘menselijkheid’.

    U zit ook in dilemma, daar uw laatste en voorlaatste alinea elkaar tegenspreken.

    En Overnight denkt waarschijnlijk ik heb mijn artikel geschreven en ik vind het wel best zo; na mij de zondvloed.

    U vindt dat dergelijke artikelen er voor zorgt dat er een roepende opstaat en dat uw libertarische staat wordt opgeleverd. Ik ben van mening dat analyses zonder conclusie en plan nutteloos zijn.

    Kijkt u anders eens naar de recente coups in Egypte en Oekraïne, waarbij het volk is opgestaan en de macht (weliswaar in een andere gedaante) er weer met de hoofdprijs is vandoor gegaan.

    Anyway, ik heb in ieder geval nog nergens een plan gezien die de situatie in zijn geheel adresseert en een adequate oplossing biedt. Wel wat gemakzuchtig bespiegelingen en oppervlakkige oplossingen die wat accent verschuiving oplevert en het systeem onaangetast in tact laat.

 4. @Ratio.
  Roemenië, er is overigens inderdaad wat veranderd; het zoveelste nieuwe top-down aansturingsmodel !!

  De mensen staat er nog steeds zelf voor en de enige economische impuls komt van de Roemenen zelf die in Europa werken en geld naar huis sturen. En die zigeuners van u, die vormen nog steeds een outcast gemeenschap.

  Nothing changed.

  • @Voight-Kampff. Zolang je van machtsdeken uitgaat dan zal er inderdaad weinig veranderen. Dan laat je juist het systeem in tact. En dat systeem moet juist veranderen. Alleen als mensen inzien dat het instituut overheid niet langer als gezaghebbend moet worden gezien, en men gaat zijn eigen leven claimen, en eigen verantwoordelijkheid, dan verandert er wat.

   Als de staat niet langer gezag heeft is 1 persoon die boe roept voldoende. Bij de Roemenen en de Oost Duitsers was er slechts afwijzing van het gezag van een bepaalde regeringsvorm. Niet een afwijzing van de overheid als concept. Niet een drang naar een minarchistische samenleving. Die drang moet er wel komen, dat is het doel. Daar proberen we aan te werken. En ja, sommige artikelen zullen meer bijdragen aan inzicht dan andere artikelen. En ja, we zouden meer willen.

   Je hebt altijd mensen die dromen over die de grote sprong voorwaarts. Hier tien miljoen, daar een vijf jaren plan. Even dit, even dat. En vervolgens mensen die al jaren daadwerkelijk bezig zijn een gebrek aan visie voorhouden.

 5. @Ratio.
  Ik ben er uit. Met dit samenvattende commentaar.

  Ik zie het patroon tussen uw pleidooi voor analyses zonder plan en de libertarische gedachte zonder plan hier op deze website. Deze zijn congruent in vaagheid.

  Argumentatie.

  Op deze libertarische website wordt de libertarische gedachte gepromoot zonder enige structuur en plan, dat uitmondt in een doel. Ik luister naar wat goede maar ongestructureerde gedachtes over vrijheid. Echter, deze op zichzelf staande gedachtes zijn niet gegoten in een structuur van een libertarische samenleving.

  M.b.t. de vorming van een samenleving is het raden hoe de libertarische filosofie:
  – Vorm krijgt in een structuur met de factoren: uitgangspunt, waarde, norm en doel?
  – De dagelijkse leiding ziet op de hoofdlijnen: staatsvorm, overheidsrol en bestuursvorm?
  – Het takenpakket van een overheid concreet samenstelt en indeelt?
  – Controle en correctie uitvoert op de ingehuurde activiteiten van overheid en rechtspraak
  – Het doel meet van een libertarische samenleving?

  Kortom, vaag. Dat is m.i. dan ook de reden dat iedereen hier maar wat aan wauwelt en ook nog gelijk heeft, zonder een concrete stap te maken. Tenzij u, zoals beweerd, op die roepende wacht en dan hoopt dat die uw libertarische gedachte uitvoert. Indien dit uw aanpak is dan trek ik mijn woorden in en wacht af.

  • Het is een kwestie van IQ en gezond verstand Voight-Kampff, een naam gebruiken uit Bladerunner getuigt ook van niet al teveel gezond verstand. We hebben een naam vanaf onze geboorte, iedereen met een Nicknaam zou niet zo hoog van de toren moeten blazen wanneer ze de wijsneus uithangen zonder kennis van zaken met alleen Google als bron.

   • @Willem.
    U bent hardleers. Ik heb u in de ban gedaan en dat ook beargumenteert. In het kort komt het erop neer dat ik nu eenmaal geen emmer water in een vingerhoed kan gooien. Dat u het daar niet mee eens bent, soit. Doet u verder geen moeite, ik reageer niet langer op u.

  • Beste Voight-Kampff. U stelt: De mensen staat er nog steeds zelf voor . Dat is toch prima? Libertarisme is geen verzorgingsstaat. De overheid moet de burgers zo veel mogelijk met rust laten. Dat is libertarisme. Je hebt minarchisme dat stelt dat de binnen en buitenlandse veiligheid taak van de overheid zijn. En je hebt anarcho kapitalisme dat onder meer stelt dat binnenlandse veiligheid te belangrijk is om aan de overheid toe te vertrouwen.

   Op deze site is ruimte voor schrijvers die binnen de vrij brede stroming van libertarisme vallen. We hebben geen enkele behoefte om onderling te strijden door een definitie van het uiteindelijke doel. We delen onze wens naar een veel kleinere staat. Minarchisten en AK-ers en enkele klassiek liberalen gaan hier door 1 deur. Er is geen behoefte aan een richtingen strijd. En dat zou een precieze definitie van het doel ons brengen. Dan zouden we ons moeten opsplitsen en verdelen in AK sectie en een minarchistische sectie. De de geschiedenis leert dat als je eenmaal gaat opsplitsen je blijft opsplitsen. Er ontstaat een drang naar ideologische zuiverhuid die uitmondt in haarkloverij. Wat jij ziet als onze zwakte is kracht. Samenwerking vanuit een brede groep mensen die streven naar individuele soevereiniteit.

 6. Beste Voight-Kampff. Macht is vaak geweld. Streven naar macht is niet libertarisch, waarom zou ik mezelf boven anderen willen stellen? Soevereine individuen willen geen macht boven zich anders dan dat ze iemand als gezeghebbend kunnen erkennen. Binnen minarchisme wordt nog een minimale vorm van macht erkend, binnen AK niet.

  Als je je neerlegt bij macht wat je als de realistische weg beschouwt, dan verandert er niets. De macht moet naar de burgers. (oa wapenbezit). De weg daarnaar toe is inzicht van burgers dat ze zaken beter zelf kunnen regelen en niet door de staat laten regelen. Sowieso zullen libertarische personen een afkeur hebben van uitgewerkte bestuurlijke modellen. Het gaat niet om het bestuurlijke intermediaire model, het gaat om vrijheid. Het bestuurlijke model moet steeds een stapje meer vrijheid bieden. Steeds meer eigen verantwoordelijkheid pakken. Dat is wat er moet gebeuren. En dat is waarschijnlijk een lang proces.

  Libertarisme kan je niet met een staatsgreep verkrijgen. Burger voor burger moet het gezag van de overheid afwijzen en eigen verantwoordelijkheid eisen. Een klassiek liberaal model zonder verzorgingsstaat is voor velen thans ondenkbaar. Naarmate de samenleving echter meer en meer ervaring opdoet met eigen verantwoording, zal het voor velen denkbaar worden. Een precies eindpunt vaststellen zoals je voorstelt, dat is niet nuttig. Er moet een proces naar vrijheid optreden, zeg maar de tegengestelde film van de afgelopen eeuw. Dat is belangrijk. En ik ben al lang blij als er uiteindelijk een klassiek liberaal iets uit komt, alhoewel ik hoop dat de reis naar vrijheid verder gaat.

 7. @Ratio.

  Voor mijn begrip voeg ik uw woorden even samen in een structuur:
  – Uitgangspunt , vrijheid;
  – Waarde , heterogeniteit;
  – Norm , geen grondwet en nationale wetten (volk is bewapend);
  – Doel , volk kan zich ontwikkelen naar eigen behoefte zonder schending rechten anderen;
  – Staatsvorm , geen (geen koning en ook geen president);
  – Bestuursvorm , geen (want geen overheid);
  – Overheidsrol , geen (want geen overheid);
  – Taken
  . Financiën geen
  . Economie geen
  . Infrastruct. geen
  . Rechtspraak geen
  . Bin Zaken geen
  . Buit. Zaken geen
  . Defensie geen (volk is bewapend).

  Kunt u even corrigeren en waar nodig aanvullen?

 8. Beste Voight-Kampff. Nu komen we ergens. De taken van de overheid:

  Geld, geen. In een libertarische samenleving zullen verschillende valuta ontstaan, waarvan velen een link hebben met een onderliggende waarde als zilver of goud. Er vindt geen QE plaats en banken zullen als gevolg daarvan geen negatieve rente kunnen berekenen. De roof en herverdeling die via monetair beleid plaats vindt komt ten einde.

  Er zal ook geen economisch beleid plaatsvinden. Leestip, de boom en bust cycli. Geen monetarisme en geen Keynes. Niet het kunstmatig door de staat oppompen van de economie waarop de bust komt, de crisis. En geen verdragen die in naam van vrijhandel worden afgesloten maar juist de handel reguleren en onvrij maken (TTIP en zo). Geen voordelen voor de lobbyende multinationals.

  Infrastructuur is lastig voor te stellen. Maar waarom zou je bijvoorbeeld veel woonstraten niet aan de eigenaars van de woningen kunnen overdragen? Die kunnen dan beslissen of het een woonerf wordt of niet. En wonen ze in een binnenstad dan kunnen ze kiezen voor maximale parkeeropbrengsten die ze dan kunnen delen of groen voor de deur. Waarom moet dat beslist worden en daarvoor betaald worden door mensen die niet eens in die straat wonen?

  Rechtspraak, in een minarchistische situatie wel degelijk. Idem landsverdediging. En binnenlandse zaken als daar de politie onder valt. En buitenlandse zaken in minimale vorm voor eventuele ambassadeurs en zo.

  Heterogeniteit hoeft geen uitgangspunt te zijn. Mensen mogen kiezen. Als de grondeigenaren besluiten dat op hun grond geen buitenlanders komen, dan komen er geen buitenlanders. Er is geen staat die multiculturalisme bevordert of afdwingt.

  Het NAP is het uitgangspunt. Er is geen vooraf bepaald doel, het gaat ook niet om een volk. Een volk kan verkiezen onder 1 leider in 1 land te leven, het kan zich ook opsplitsen in tal van kantons. Met een al dan niet los vaste defensie alliantie / federatie. Het kan ook zijn dat volken verkiezen samen te leven in 1 land.

  In minarchisme is er een staats en bestuursvorm en een overheidsrol

 9. @Jhon.
  Ja, en?

  Daar is iedereen het toch over eens. We hebben een meningsverschil hoe dat op te lossen (volksgezag te laten domineren en autonome overheids- en rechtspraakmacht te voorkomen)!

 10. @Ratio.
  Ik zie het al, uw nachtwakersstaat heeft zo goed als alle activiteiten van iedere samenlevingsvorm. Het enige verschil is dat u niet wenst te organiseren! Naïef. Het is zoiets als een bedrijf opzetten zonder structuur en leiding. De kans op succes: nul.

  Kortom, zo’n nachtwakers staat is iets voor pubers. Jong en idealistisch, maar zonder de levenservaring dat we in een land wonen met psychopaten in het bestuur en omringd zijn door een vijandige wereld.

  Het resultaat van non-organisatie zien we op deze site. Een groep monologen schrijvers en een schreeuwende en inhoudsloze Antifa-groep aan reageerders die de content leverende reageerders overstemt. U probeert dat gezelschap bij elkaar te houden en bent daarin niet succesvol omdat uzelf ook geen richting heeft. Zoiets van ik bedoel het toch goed.

  Zo zal het ook vergaan met uw nachtwakersstaat. Het recht van de sterkste ipv een rechtstaat. U maakt werkelijk geen enkele kans tegen het kartel van aristocratie en oligarchie.

  En eerlijk gezegd verdient u, en het Nederlandse volk, ook niet beter.

  Take care.

 11. beste Voight-Kampff. Nachtwakerstaten zijn wel degelijk mogelijk. Zowel NL in de gouden eeuw als GB tijdens het Britse rijk waren nachtwakerstaten. Met minimale communicatie middelen kon men een wereldrijk opzetten.

  De overheid is thans een vehikel geworden voor het recht van de sterkste. De overheid beschermt vooral multinationals en banken. In plaats van de zwakkeren.

  U wenst de markt ook te reguleren? Stel je eens voor, allemaal ondernemers die zonder coordinatie producten aanbieden? Of gelooft u wel in de vrije markt?

  Met welke politieke richting bent u het het meeste eens?

 12. Stelling: Nachtwakerstaten zijn wel degelijk mogelijk. Zowel NL in de gouden eeuw als GB tijdens het Britse rijk waren nachtwakerstaten. Met minimale communicatie middelen kon men een wereldrijk opzetten.
  Reactie: Iedere organisatie is gerelateerd aan schaalgrootte. De oude vormen van nachtwakersstaat zijn in de huidige tijd niet mogelijk. Het beste bewijs is de evolutie van de oude situatie naar de huidige situatie; het recht van de sterkste. Ik stel dan ook dat libertarisme de snelste weg is naar de huidige dictatuur.

  Stelling: De overheid is thans een vehikel geworden voor het recht van de sterkste. De overheid beschermt vooral multinationals en banken. In plaats van de zwakkeren.
  Reactie: Eens.

  Vraag: U wenst de markt ook te reguleren?
  Reactie: Zeker, zonder regulering ontstaat monopolisering onder invloed van kartelvorming. De kleinste wordt zonder mededogen opgegeten door de grootste.

  Vraag: Stel je eens voor, allemaal ondernemers die zonder coördinatie producten aanbieden?
  Reactie: De burger als ondernemer is m.i. de economische grondslag. Daarbij is macro-economische regulering onontbeerlijk (zie antwoord boven betreffende monopolisering).

  Vraag: Of gelooft u wel in de vrije markt?
  Reactie: Een vrije markt is voor pubers zonder levenservaring.

  Vraag: Met welke politieke richting bent u het meeste eens?
  Reactie: Politieke richting komt van politieke partijen welke een non-entiteit zijn in een rechtstaat. De actor politiek staat ook niet opgenomen in de grondwet en is daarom niet legitiem. Mijn strategie bestaat uit het oprichten van een politiek soevereine partij om via hervormingen uiteindelijk het politiek systeem te elimineren en volksgezag te introduceren. Volksgezag als dominant gezag op basis van bottom-up democratie uit de 355 gemeenten. Uiteraard is overloop van volksvertegenwoordiging naar uitvoerende macht niet langer mogelijk in mijn model d.m.v. separate presidentsverkiezingen (staatsvorm: republiek). De rechtspraak gaat eveneens aangevoerd worden door een separaat gekozen bestuurder welke is gekozen door het volk. De overheidstaken worden onderverdeeld in primaire en secundaire taken. De overheidsrol: technocratie is gericht op de primaire taken.

  Kortom, een nieuw bestuursmodel gebaseerd op een Bill of Rights (grondrechten), volkssoevereiniteit (gelegitimeerde volksrechten van vrijheid) en een Grondwet. Dit alles opgesteld door het volk en niet door de elite.

  • beste Voight-Kampff je stelt een nieuw bestuursmodel gebaseerd op een Bill of Rights (grondrechten), volkssoevereiniteit (gelegitimeerde volksrechten van vrijheid) en een Grondwet Dit is al een keer gebeurd. Men noemde dat de Amerikaanse revolutie.

   Mijn strategie bestaat uit het oprichten van een politiek soevereine partij om via hervormingen uiteindelijk het politiek systeem te elimineren en volksgezag te introduceren Dit is al een keer gebeurd in Nederland. Men noemt dat de D66.

   U verwijt mij en andere schrijvers en bezoekers naïviteit. Wat u voorstelt is al meerdere keren geprobeerd en faalde. Heeft u een analyse gemaakt waarom dit faalde? Dat lijkt me belangrijk zodat u met uw actie die fouten niet herhaalt. D66 is intussen zelfs tegenstander van hervormingen en voor de sleepwet.

 13. beste Voight-Kampff. Ik denk dat uw actie uit onvrede voortkomt. En een eerlijke idealist bent. Misschien zelfs een beetje een dromer.

  De vraag breder trekkende, waarom falen bestuursmodellen? Heeft u persoonlijke ervaring met ambtelijke en politieke besluitvorming? Bent u geschoold in organisatiekunde? Snapt u de dieper liggende dynamiek van hetgeen u behandelt? Als u dat doet dan zou u beseffen dat wat u voorstelt naïef is. Probeer te snappen waarom het huidige systeem niet functioneert. Het systeem dat u, net als van Mierlo ooit, probeert te herstellen. Er is een reden dat de geschiedenis zich herhaalt en dat is dat mensen niet voldoende kennis opdoen. Als u wenst te slagen moet u de fouten analyseren die van Mierlo maakte, en het proces bestuderen hoe D66 van een groep idealistische vernieuwers is afgegleden tot het huidige hoopje ellende. U moet bestuderen hoe de Verenigde Staten is afgegleden van een vrij land naar de huidige status. Pas dan kunt u met uw organisatie die fouten proberen te ontwijken (als dat al kan).

 14. Beste Ratio.

  Dank voor uw adequate reactie.

  Ik constateer dat het onderwerp is verplaatst van uw ideologie naar die van mij. En dat u mijn stelling niet kunt weerleggen dat libertarisme een directe weg is naar dictatuur. Het was zeker geen aanval, maar ben zoekende waar de ontsnappingsroute zit van de dictatuur.

  Dan wat betreft mijn bestuursmodel. Zonder dat u de activiteiten direct benoemt, meen ik dat we op dezelfde manier redeneren, namelijk in strategie en tactiek.

  Wat betreft mijn bestuursmodel. Mijn onderzoeksmethode is gangbaar en het onderwerp is simpel. Kortom, mijn bestuursmodel staat. Uiteraard gaat deze dieper en verder dan mijn reactieve antwoorden op uw vragen. De strategische keuzes zijn er niet, want effectieve hervormingen kunnen uitsluitend bereikt worden d.m.v. een politieke partij.

  Tja, en dan de tactische component (hoe de strategie te ondersteunen en te laten slagen). Kort en krachtig, uw aanbevelingen snijden hout en zijn to the point. Ben bekend met macht en de werking ervan. Echter de specifieke case studies waarnaar u verwijst heb ik (nog) niet gemaakt. Ga ik doen.

  Tenslotte, uw vraag of ik een idealist ben; ja. Uw vraag of ik een dromer ben; nee. Ik ben me bewust van mijn omgeving en ook van het risico dat gepaard gaat met een eventueel actief politiek leven. De kans dat ik het overleef en succesvol ben is zo goed als uitgesloten. Denk ook dat uiteindelijk ieder initiatief van binnenuit gesloopt gaat worden. Net zoals bij D66. Te groot om alleen te doen en te beheersen. Daar komt nog bij uw terechte opmerking dat mensen niet bereid zijn om voldoende kennis op te doen. Met name deze externe afhankelijkheid is groot en tijd is beperkt.

  Alles bij elkaar is het een hopeloze situatie. Het ziet ernaar uit dat wij elkaar in de kroeg tegenkomen.

  Take care.

 15. @Ratio.
  Nog even drie nabranders:
  1. Mijn observatie tav Vrijspreker was gericht op de hoeveelheid aan analyses zonder opvolging van oplossing. Geen verwijt, meer een aansporing.

  2. Ben me goed bewust van de menselijke factor als succesfactor in ieder bestuursmodel. De VS is hierbij het voorbeeld bij uitstek. De volledige nationale economie is opgekocht door China met medewerking van het zo goed als voltallige House en Senaat.

  3. Reeds benoemd en ik herhaal het toch graag even vanwege het complete beeld; D66 is van binnenuit (van Mierlo was de enige authentieke actor) gesloopt en gebrek aan steun van andere partijen.

  Take care.

Comments are closed.