Voor de coronawet is geen enkele goede reden te geven. Wie ermee instemt, wordt medeverantwoordelijk voor alle leed en schade die er het gevolg van zullen zijn.

Al jaren ga ik met een stel gezinnen een weekje weg rond Oud en Nieuw. Eén keer, toen we in België zaten, werd de hele groep, op een enkeling na, getroffen door de griep. Wat een week – iedereen hoesten, kotsen, koorts. Later hebben we er nog vaak smakelijk om gelachen.

Maar wat als we het komende jaar weer ziek worden met zijn allen? Nemen we het dan ook weer zo luchtig op?

Ik vrees van niet. Ik ben bang dat we dan ineens afstand gaan houden. Mondkapjes op gaan doen. Thuis in quarantaine gaan zitten.

Waar zijn we mee bezig?

Als ik aan het rennen ben op straat, zie ik mensen schichtig uitwijken, alsof ik een potentiële verkrachter ben. In de supermarkt angstige oogjes om me heen, terugdeinzende mensen die me aankijken alsof ik hun portemonnee wil stelen. Als ik naar een restaurant ga, is het half-leeg, moet ik looproutes volgen, een telefoonnummer achterlaten zodat ze me kunnen traceren als er corona wordt vastgesteld. De treinen en bussen zitten vol met patiënten in plaats van reizigers.

Wat is er met ons gebeurd?

We zijn in een collectieve angstpsychose beland. Een wereldwijde massahysterie, zoals professor Michaéla Schippers het noemt. Een hysterie die in geen verhouding staat tot de realiteit van de dreiging waar we mee te maken hebben.

Nutteloos

Over de werkelijke effecten van corona is inmiddels meer dan genoeg bekend. In Nederland staan we op ruim 6000 coronadoden. Dat is een stevige griepepidemie. Niet meer en niet minder.

 

Oversterfte aan de griep, bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte

In de rest van de wereld: hetzelfde verhaal. Er zijn nu ruim 400.000 coronadoden volgens de officiële statistieken. Het wereldwijde gemiddelde voor de griep ligt rond datzelfde aantal. In 2016 stierven volgens de WHO 3 miljoen mensen aan longinfectieziekten. In datzelfde jaar gingen overigens ook 1 miljoen mensen dood aan HIV/Aids, bijna twee keer zoveel als aan Covid-19. Malaria: gemiddeld 700.000 doden – en vooral veel jonge kinderen.

Je kunt hoog of laag springen, maar dit zijn de feiten. Corona is niet veel anders dan een stevig griepvirus.

Corona heeft ook ongeveer hetzelfde sterftecijfer (het aantal doden in verhouding tot het aantal besmettingen) en de mensen die eraan overlijden hebben ongeveer dezelfde karakteristieken als bij griep: ouderen met onderliggende ziekten.

Klinisch ethicus Erwin Kompanje van het Erasmus Medisch Centrum zegt hierover: “Het zijn altijd ernstig zieke, chronisch zieke mensen die op de IC terecht komen. Dat zien we ieder jaar bij de griep. … Er komt niemand op de IC zonder onderliggende ziekten. Dit waren bij voorbaat al ernstig zieke mensen.”

Hier hebben we het allemaal voor gedaan. De lockdowns, die sowieso nutteloos waren – het lockdown-loze Zweden laat dezelfde cijfers zien als Nederland – en zelfs schadelijk, bijvoorbeeld vanwege de uitgestelde zorg aan niet-coronapatiënten, die zal leiden tot meer doden dan de slachtoffers van corona. De kapotte horeca, de opgesloten ouderen, de mondkapjes in het OV, de angstaanjagende persconferenties, de dagelijkse dodencijfers in de media, de ingestorte zorg aan niet-coronapatiënten, de anderhalve meter.

Overdonderd

Goed, het is gebeurd. Het is ook verklaarbaar. Iedereen is overdonderd geweest door het mediageweld. Het paniekvirus vloog over de wereld. Het is ook moeilijk voor mensen om cijfers in het juiste perspectief te plaatsen. Dodenaantallen komen angstwekkend en absoluut over. Die wil je niet relativeren.

Beelden zijn nog ingrijpender. De IC-patiënten en doden in Italië hebben waarschijnlijk de paniek in Europa in gang gezet. Het is dan moeilijk om te bedenken dat er iedere dag mensen op de IC liggen en dat er iedere dag doden worden afgevoerd. Er sterven dagelijks 400 mensen in Nederland. Daar kun je dagelijks hartverscheurende beelden van laten zien als je zou willen.

En uiteraard hakte het virus er een tijdlang stevig in. Dat valt niet te ontkennen. Onze respons daarop was niet erg rationeel of effectief – niet gericht op de echt kwetsbare groepen, en heel slecht voorbereid, met een acuut tekort aan IC-bedden. Allemaal begrijpelijk. We zijn mensen en we maken fouten.

Maar er is nu geen reden meer om in onze angst te blijven vastzitten.

Er is geen reden meer om coronamaatregelen, zoals de anderhalve-meter onzin, te handhaven. Al helemaal geen reden om ze in een wet vast te leggen, zoals de regering wil. Totdat er een vaccin is of een ander wondermiddel.

Ja, er is alle reden om te kijken hoe we in de toekomst beter kunnen reageren op een virus. Maar er is geen gevaar meer – geen ongewoon gevaar – geen gevaar waarvoor speciale wetten en maatregelen nodig zijn.

Gevangen

Er is geen enkele reden waarom het normale leven niet kan worden hervat.

Toch gebeurt het niet. De meeste mensen zitten nog steeds gevangen in hun angst. Maatregelen worden niet of maar heel halfslachtig teruggedraaid. Ouderen in verpleeghuizen mogen nu één persoon ontvangen, en alleen dezelfde persoon, in plaats van nul. Misdadig.

De anderhalve-meter regel blijft ook gehandhaafd. Daarmee wordt het plezier in ons sociale leven vergald. Alles wat het leven voor veel mensen mooi maakt – uitgaan, concerten, daten, dansen, zingen – wordt kapotgemaakt.

We stevenen af op een maatschappij waarin de overheid willekeurig kan ingrijpen in ons leven elke keer als er een bedreiging is.

Willem Engel, een ex-wetenschapper die een dansschool is begonnen en nu ten strijde trekt tegen de vele misvattingen rond het coronavirus, noemt de anderhalve-meter regel “een martelwerktuig dat wordt gebruikt voor het controleren van menigten, dat is het enige waar het goed voor is. Het doet niks aan het controleren van besmettingen. Het geeft heel veel schade, dat is het enige.”

En waarom?

Er wordt gezegd: ja, maar er is altijd nog kans dat je iemand besmet. En dat die iemand weer iemand anders besmet en daar aan doodgaat. We moeten het zekere voor het onzekere nemen.

Maar het leven zit vol risico’s. Als je het zekere voor het onzekere wil nemen, moet je niet in een auto stappen, niet op vakantie gaan, je niet in mensenmassa’s mengen, geen eten tot je nemen waar je in kunt stikken. (In de V.S. sterven 5000 mensen per jaar omdat ze zich in hun voedsel verslikken.)

Het gaat er niet om of anderhalve meter, of verplichte mondkapjes, een effect hebben. Het is best mogelijk dat ze de verspreiding van een virus vertragen (niet elimineren).

Waar het om gaat is dat we onze maatschappij niet moeten gaan inrichten om verspreiding van een virus te voorkomen.

We hebben dat ook nog nooit eerder gedaan. Daar is een hele goede reden voor. De baten van dergelijk beleid zijn minimaal. Je redt er misschien een paar mensenlevens mee. Misschien niet eens. Weet u nog, het Hemelvaartweekend, waarin mensen op grote schaal “de regels overtraden” en er een piek in besmettingen werd voorspeld? Die piek is er nooit gekomen.

Maar de kosten – die zijn gigantisch. De economische, maatschappelijke, sociale, psychologische kosten. En de kosten in termen van gezondheid en, ja, mensenlevens.

Corona-daten

Aan de economische kosten van het coronabeleid is al veel aandacht besteed. Toch worden ze nog onderschat. Er zijn nog teveel mensen die economische kosten afdoen als een “kwestie van geld” (waar ze zelf blijkbaar voldoende van hebben). Het gaat om werkloosheid, een lagere levensstandaard, schulden, armoede, honger.

Trouw meldde op 10 mei dat volgens de directeur van het World Food Programme van de Verenigde Naties miljoenen mensen in ontwikkelingslanden van honger zullen sterven als gevolg van de wereldwijde lockdown. Een bericht dat ontstellend weinig aandacht heeft gekregen.

De sociale en psychologische impact van coronamaatregelen is ook desastreus. Beperking van lichamelijk contact, verplichte mondkapjes, beperkingen aan groepsbijeenkomsten zoals begrafenissen en feesten – het leidt allemaal tot angst, stress, onzekerheid, eenzaamheid. Wetenschappers zijn het erover eens dat sociale isolatie en gebrek aan lichamelijk contact rampzalige effecten hebben op het immuunsysteem en de gezondheid van mensen.

De vele verhalen uit onze verzorgingshuizen, van mensen die onnodig in eenzaamheid verkommeren en doodgaan, zijn diep treurig. In een ziekenhuis in Californië meldden artsen een epidemie aan zelfmoorden. Ze krijgen in deze tijd meer zelfmoorden te verwerken dan coronadoden.

De aanhoudende angst ondermijnt ook het plezier van mensen in het leven. In het uitgaansleven, bij concerten, in relaties is de ongedwongenheid verdwenen. De Telegraaf geeft tips voor “veilig” corona-daten.

Op school wordt de natuurlijke ontwikkeling van kinderen verstoord door krampachtige regels die alle spontaniteit en spelplezier naar de knoppen helpen. Als je leest wat het CDC in de V.S. – het Amerikaanse RIVM – scholen aan regels aanbeveelt, rijzen de haren je ten berge: afstand houden, mondkapjes waar dat niet mogelijk is, zelf eten meenemen, scheidingswanden.

We zijn bezig onze kinderen hun jeugd te ontnemen.

Totalitaire ethiek

Dan zijn er nog de politieke gevolgen van het coronabeleid. Het verlies aan vrijheid. We stevenen af op een maatschappij waarin de overheid willekeurig kan ingrijpen in ons leven iedere keer als er een bedreiging is.

Waarin de overheid niet gebonden is aan enig voorspelbaar, rationeel actieplan, maar kan doen wat ze wil – van ouderen opsluiten en boetes uitdelen aan mensen die samenzijn op straat tot het verplicht stellen van vaccins en locatie-apps.

Het gaat nog verder. Er worden nieuwe definities bedacht van wat het betekent om mens te zijn. Van wat zelfbeschikkingsrecht betekent.

Dit schrijft een invloedrijke jurist van Oxford University, Leslie Green: “Weken van slechte gezondheid vormen voor iedereen een beperking. Mensen die weigeren voorzorgsmaatregelen te nemen of die erop staan om grote indoor-evenementen te laten plaatsvinden, belasten anderen met het risico op een vrijheidsbeperkende ziekte.”

Voorheen schond je iemands vrijheid als je die persoon bedreigde of geweld aandeed. Nu wordt de maatstaf voor wat je wel en niet mag een theoretische, minimale kans dat je iemand een griep bezorgt.

De regering wil ons een permanente noodtoestand in rommelen, met permanente stress, angst en onderling wantrouwen.

Dit is een totalitaire ethiek waarin niemand meer eigen verantwoordelijkheid heeft en we allemaal als een zwerm vliegen aan elkaar vastgeplakt zitten en waarin iedere hoest, iedere kuch, iedere aanraking, iedere lach, iedere vloek, ieder woord, wordt gezien als een mogelijke bedreiging voor de hele zwerm.

Overdrijf ik? Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei bij een van zijn persconferenties precies dit: “Dit is geen tijd voor ieder voor zich. Door je niet aan de afspraken te houden kun je wel degelijk een rol spelen in de verspreiding van het virus, die voor je buurman of je oma een ziekenhuisopname kan betekenen. Je hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar.” Erwin Kompanje noemde dit terecht “inhumaan”. Het stelt zelfbeschikkingsrecht, het recht op je eigen leven, gelijk aan egoïsme.

Feesten

Toch, ondanks al deze schadelijke effecten, wil de regering, de VVD voorop, de partij die beweert voor vrijheid te staan, de desastreuze coronamaatregelen vast gaan leggen in een wet. De regering wil ons een permanente noodtoestand in rommelen, met permanente stress, angst en onderling wantrouwen.

Is dit de wereld die we willen?

Voor wat?

Voor de coronawet is geen enkele goede reden te geven. Zoals Jeroen Pols en Willem Engel schrijven op hun website Viruswaanzin: “Met deze wet is de regering geen virus aan het bestrijden maar onze democratische rechtsstaat aan het afschaffen.”

Dit mogen we niet laten gebeuren. Wie als politicus of bestuurder nu nog mee blijft gaan in de corona-hysterie, wie instemt met deze wet en andere coronamaatregelen, wordt medeverantwoordelijk voor alle leed en schade die mensen hierdoor wordt aangedaan.

Politici en bestuurders hebben juist de plicht om er alles aan te doen om de bevolking uit de angst te helpen. Om ervoor te zorgen dat we weer terugkeren naar het leven zoals we dat altijd hebben gehad.

Het leven – weet u nog? – waarin we er zijn voor elkaar. Waarin instellingen en individuen verstandig genoeg zijn om rationele maatregelen te nemen tegen bedreigingen en risico’s, maar waarin we elkaar ook weer aanraken, vertrouwen, met elkaar werken, eten, spelen, dansen, feesten. Dat leven.

15 REACTIES

 1. “We zijn in een collectieve angstpsychose beland.” Neen, een minderheid is in een collectieve angstpsychose beland, de meerderheid is dat niet dus er is geen “we” in dit geval. De andere “we” die niet bang zijn en weten dat het waanzin is en er heel andere motieven spelen hebben eerder last van een ergernis-psychose door dat achterlijke gedrag en gedoe. Sommige supermarkten kun je beter vermijden omdat er constant een opname wordt afgespeeld met die vreselijke tekst over WE houden ons aan onze afspraken (zijn geen afspraken zijn bevelen want ons is niks gevraagd) houdt afstand, kom alleen de winkel in, betaal bij voorkeur met pin, was handen doe dit doe dat en dan het vreselijke SAMEN komen we er doorheen. Ook langs de weg en fietspaden en parken overal van die teksten overal stickers en lijntjes en ze hebben opeens heel veel boa,s en politieagenten maar als je drie maanden terug een aangifte wilde doen kon dat niet, te weinig mensen. Waar komen al die lui opeens vandaan? Nou ze hebben stiekem mensen (met een laag IQ) geronseld bij sociale zaken enz en die hebben ze nog voor dat “corona” gezeik begon klaar gestoomd, waarbij nogmaals bewezen is dat het een vooropgezet plan was om ons er onder te krijgen en te houden en het is ze gelukt en het gaat ze lukken. Dit is einde verhaal dus geniet maar van je laatste “vrije” zomermaanden, hierna zit je voorgoed vast. Met dank aan de bange mensen en psychopaten met een laag IQ in de overheden en de agenten, ME en boa,s die klaarkomen op de macht die ze toegedeeld is. De wereld zit vol goede mensen maar de ratten en imbecielen hebben als minderheid de meerderheid, zalig zijn de armen van geest want zij zijn het die de aarde zullen beërven, nou veel geluk ermee.

  • Ik spreek in het artikel over “we” – ik probeerde wij-zij beetje te vermijden, juist om mensen te bereiken.Dit artikel is ook gepubliceerd op Wynia’s Week voor een groter (ander) publiek dan de Vrijspreker. Maar je hebt wel gelijk natuurlijk dat het niet geldt voor iedereen. Of het een meerderheid of minderheid is, valt moeilijk na te gaan!

 2. Die open brief is een uitstekend initiatief. Ben bang dat het niet reëel is om er veel van te verwachten gezien de opvatting van Karl Rove (Bush administration) over macht:

  “We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.”

  Ook handig om te weten hoe die jongens denken over organisatie van de samenleving – die zij vanzelfsprekend managen – en hun rol daarin: “a proud member of the reality-based community”.

 3. Om er verder geen woorden aan vuil te maken, heel simpel verhaal: Corona is niet alleen een keiharde zwendel, maar ook een wereldoorlog en velen van ons/jullie zullen deze wereldoorlog niet (ongeschonden) overleven. We staan aan het begin van een grote uitrotting der mensheid of dat alleen het doel is zal moeten blijken.

  Allen oprecht veel sterkte gewenst en hopelijk is deze wereldoorlog in het minst erge geval een controle-, vaccin- en chipoorlog, die ook z’n tol zal eisen.

  De psychopaten hebben gelijk; het leven zal nooit meer worden zoals het ooit was en dat kan omdat de massa roerloos blijft zitten staren naar de lichten van de aanstormende trein en het vertikt eensgezind in beweging te komen en daarbij geen acht slaat op de waarschuwingen dat we in groot gevaar zijn. Degene die waarschuwt krijgt, zelfs nu nog steeds, de deksel op de neus of wordt uitgemaakt voor samenzweringsidioot, complotgek of aluhoedje. Was er ook niet eerder een soortgelijke situatie voor de WOII, toen er werd verkondigd dat er niets aan de hand was en men zich geen zorgen hoefde te maken en rustig verder kon slapen?

  Het is wel goed zo en haak af. Ieder voor zich en god voor ons allen. Dit omdat de verdoofde en gehersenspoelde massa hardnekkig, stoïcijns en roerloos blijft zitten staren naar de lichten van de aanstormende trein. Daar is schijnbaar geen kruid, geen wakker schudden of oproep meer tegen gewassen. De massa bepaalt de richting, alle schapen dezelfde kant op, richting slachthuis.

  Succes ermee!

  • IIS,
   Helemaal mee eens.
   Ik had hetzelfde kunnen schrijven.
   De mensen hadden dit allang kunnen zien aankomen.
   Wat he ook zei, ook al jaren geleden, de mensen willen de werkelijkheid niet kennen.
   Inderdaad, wanneer je waarschuwt, dan ben je een gek, complotdenker etc.
   Zelfs als iets duidelijk zichtbaar was of simpel na te trekken was, dan nog kreeg je de wind van voren.
   Wat nu gaande is, maar vooral wat gaat komen was vele jaren geleden al bekend.
   Buiten de Bijbel en waarschuwingen vd Hemel.
   De mensheid verkeert in een afschuwelijke duisternis naar ziel en geest.
   De mensheid heeft voordurend God en Zijn geboden vertrapt en verguist.
   Nu krijgen ‘ we’ onze zin.
   Geen God, geen Jezus en Zijn geboden?
   Nu krijgen met de tegenpartij te maken met hun geboden.
   Valt het al zwaar nu? Dit is pas begin hoor, het moet nog beginnen.
   Miljarden zullen omkomen, we zullen alleen maar moord en verkrachting zien, genocide, natuurrampen, oorlog en verdrukking.
   De mensen zullen waanzinnig worden van angst en ontzetting.
   Geen naam is aan de mensheid gegeven om gered te worden(naar ziel)dan die van Jezus Christus.
   Alle christenen moeten nu bereid zijnom hun leven te geven.
   Onze zielen zullen veilig zijn.
   Iedereen word tegen elkaar opgezet.
   Nu even de coronabelievers tegen de mensen van gezond verstand, zwart tegen blank, maar uiteindelijk ook binnen de familie.
   Ouders tegen kinderen, andersom, broer tegen broer.
   De haat in de wereld is onmetelijk.
   Plus een enorme zelfhaat.
   Onderschat dat niet.
   De mens is destructief tegenwoordig.
   Niets is meer logisch, goed is kwaad en kwaad is nu goed. Geen logica meer.
   Geen intuïtie of gezond verstand maar haat, emoties, leugens.
   Ik wist al lang geleden dat de eindtijd er aan kwam, maar had nooit verwacht dat het gewone volk zo makkelijk mee zou lopen, zelfs je eigen familie.
   Ik kan mijn eigen stokoude moeder waarschijnlijk nooit meer zien.
   Is 3,5 uur met OV. Ik weiger om een muilkorf te dragen.
   Ene kant bovendien uit principe (slavensymbool, onderwerping) andere kant vanwege gezondheid.
   Ik heb ademhalingsproblemen, bovendien wil in zuurstof inademen en niet mijn eigen rotzooi.
   Ik zit zeker in spanning op wat gaat komen.
   Ik vertrouw en geloof in Jezus en de eeuwige zaligheid (2x op de rand vd dood gestaan, 7 jaar terug een BDE).
   Ik heb in die BDE Jezus zelf gezien en Hij heeft mij toegesproken (zeer bemoedigend).
   Maar ondanks dat ben Ik gewoon een man van vlees en bloed en heb ik mijn gevoelens en angsten.
   Beste mensen, sterkte allemaal.
   Oja weiger ten koste van alles de vaccinaties en chip. Zelfs met je leven.
   Er zal geen weg meer terug zijn voor jou.
   Die chip maakt jouw tot slaaf en daarna de eeuwige verdoemenis.
   Geloof het maar niet! Wel belangrijk om van te voren te weten, zodat je nooit kan zéggen: ik wist het niet.
   Ik wens iedereen het eeuwig geluk toe.
   Natuurlijk ook geluk op aarde, maar er is nu weinig reden tot vreugde.
   Geniet nog vd kleine dingen, je partner, kinderen, natuur.
   Binnenkort zal dat geschiedenis zijn.

   • @Ruben

    Sterkte en veel wijsheid gewenst, voor ons allemaal!

    De bruikbare idioten, de people of mass self destruction, de corona zwendelaars en believers, de opgehitste en gekochte anti-blanken, al deze soldaatjes en pionnetjes van de corrupte machten, ze zullen uiteindelijk dat krijgen wat ze over zichzelf afroepen.

    Ze waren en zijn gewaarschuwd en kunnen achteraf niet roepen “das haben wir nicht gewusst”.

 4. De domheid bij de mens is belachelijk te noemen. Het gezonde verstand werkt niet meer naar behoren. Manipuleren van geest was nooit moeilijk, zodra je verantwoordelijkheid en zelfdenken bij de mens wegneemt. Dat begint op scholen, dan de luxe, de overheids propaganda, ook een indoctrine, de afhankelijkheid, zoals in schulden blijven, enfin modern society. Lui en verwent zoals de moderne mens is, zijn streken en begeertes alsnog fris, oppertunisme. We raken aan het plafond, er is straks geen groei meer. Domheid van moderne mens, de kern van het leven uit het oog verliezen. The basics of life.
  Op een dag komt alle hulp te laat, en dan kan de gedomesticeerde kuddemens de scherven bijeen rapen, en weer van voren af aan beginnen. Zinloos en doelloos? Er is een evolutonaire reden achter dit alles. Ik spreek van het bestaan zelf.

  • @Gied

   Wonderbaarlijk is de weg van de machten der machten die eerst de boel economisch en monetair opblazen, waardoor mensen zich beginnen te vermeerderen als konijnen, om vervolgens moord en brand te schreeuwen dat er te veel mensen op de planeet zijn en gereduceerd moeten worden middels bijv. vaccinaties tot behapbare aantallen.

   Rare jongens, die Romeinen.

 5. …… “Met deze wet is de regering geen virus aan het bestrijden maar onze democratische rechtsstaat aan het afschaffen.”….

  De politici, de overheid, de staatsi’s misleiden, manipuleren en verstrekken bewust foute en onjuiste waarheden, aan dergelijke misdadigers vragen het gezonde verstand te gebruiken is hetzelfde als clementie vragen aan een ongeneeslijke ziekte en een beroep doen op diens gezonde verstand.

  Er zijn door politici/overheid gevaarlijke en onmenselijke maatregelen genomen waardoor mensen zijn overleden. Er zijn mensen vermoord door bewust foute maatregelen te treffen, het is alles moord met voorbedachte rade.

  ….”Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste vier en twintig jaren. Omschrijving: Doodslag met voorbedachten rade wordt moord genoemd. Hij wordt gestraft met levenslange opsluiting…”

  Politici lopen ondanks al hun misdadige praktijken nog gewoon vrij rond i.p.v. achter slot en grendel te zitten en mogen zelfs verder aanblijven en ons de dood in jagen.

  Voor de ‘toekomst’ is de keus, als het zo verder gaat:

  Je laten injecteren met onbekende vloeistof, met kans op verschillende bijwerkingen voor de korte of lange termijn, met zels kans op overlijden. Inclusief het nu of later onderhuids chippen t.b.v. medisch paspoort.

  Of weigeren van dergelijke zaken waardoor je als potentieel gevaarlijk voor je omgeving zult worden beschouwd en je niet langer vrij buiten de deur mag bewegen of zelfs van huis gehaald kunt worden.

  Of de handdoek in de ring gooien en zelfmoord plegen

  De nazi covid-19 wet gaat er simpelweg komen.

  • @Karel & @Ratio
   Een prima initiatief.
   Daarnaast.
   Wellicht is het een overweging om een juridisch geschoolde columnist in te huren, die het legitieme verzet per onderwerp kan duiden en inkaderen?

Comments are closed.