3 REACTIES

 1. Een breed onderwerp; dat academie. Ik waag toch een poging en ga uit van het bèta begrip wetenschap.

  Wetenschap kan alleen als wetenschap worden beschouwd als haar beweringen verifieerbaar, reproduceerbaar zijn en voorspellingen mogelijk maken.

  De rest is emotie; subjectief van aard en uitsluitend de moeite van het discussiëren waard in combinatie met probleemstelling en doelstelling.

  Is dit laatste ook niet het geval dan zitten we in de hobby hoek. En daar valt niets zinnigs over te beweren; is een individuele beleving.

  Wat betreft het onderwerp; hoe groepsdenken op de academie te bevechten?

  Wat de wetenschappelijke discussie betreft:
  Indien de discussie zich betrekt op een wetenschappelijk onderwerp dan doen uitsluitend argumenten ertoe. De groep is niet van belang. Hoe groot de groep ook is, wetenschap wordt beslecht op wetenschappelijke basis en niet op democratische basis.

  Wat het universitaire onderwijs betreft:
  Alle alpha en gamma wetenschappen kunnen als universitaire opleiding geëlimineerd worden en ondergebracht worden bij de sector beroepsopleidingen, en op HBO niveau worden ingeschaald.

  Wat de markt betreft:
  De weg van de sociale wetenschappers naar de overheidssubsidies sluiten we af met een technocratische overheidsrol. De sociale wetenschappers kunnen dan uitsluitend nog terecht bij het onderwijs en de multinationals (kunnen ze voor de rest van hun leven wat marktonderzoekjes doen naar consumentenpopulaties).

  Kortom, niks bevechten; ontmantelen die groep van ‘mutual admiration society’.

 2. Wetenschap bestaat niet uitsluitend God weet ! mensen bezitten “kennis” onderhevig aan voortschrijdend inzicht.

 3. En hiermee is uw (m.i. correcte) interventie een uitstekende inleiding voor het artikel (video).

Comments are closed.