Geschreven door Stefan Gleason van Money Metals Exchange

De dramatische stijgingen op de edelmetaal markten gedurende deze zomer kan het begin zijn van een lange termijn daling en val van de waarde en status van de Federal Reserve Notes (de US dollar)

Terwijl de goudprijs de 2000 dollar per ounce grens heeft doorbroken, heeft dit edelmetaal een recordhoogte bereikt tegenover de belangrijkste fiat valuta’s. Goud is, zoals de voormalige voorzitter van de Fed, Alan Greenspan heeft toegegeven, “het ultieme geld”.

De Fed, is juist de ultieme aanjager van inflatie.

De beleidsmakers van de Fed tolereren geen deflatie (een toename in de koopkracht van een valuta) – of zelfs “no-flation” (in de vorm van een stabiele waarde van de USD).

In tegenspraak met hun statutaire mandaat om prijs stabiliteit na te streven, voeren de beleidsmakers binnen de Fed een bewuste campagne om hogere prijsinflatie te bewerkstelligen

Uit een rapportage van de CNBC, “Gedurende de komende maanden zal de Federal Reserve een politiek gaan voeren waarmee ze zich verbindt aan lage rentepercentages voor de komende jaren, terwijl ze een hogere inflatie nastreeft …. waarbij de inflatie boven de gebruikelijke 2 procent wordt getolereerd of zelfs wordt gewenst”

Ondertussen blijft de Fed renteniveau’s verlagen. Afgelopen donderdag daalde de opbrengst op een staatsobligatie van tien jaar tot een record laagte van 0,52%.

Een dalende dollar (de USD index van juli daalde het sterkte in 1 maand sinds 2010) samen met sterk stijgende edelmetaal prijzen en verwachtingen van een toenemende inflatie zou normaal gesproken zorgen dat beleggers minder waarde hechten aan obligaties, waardoor een hogere rente betaald moet worden.

Maar dit zijn geen normale tijden

“Niet alleen zijn staatsobligatie opbrengsten historisch laag, ze zijn ook ongewoon stabiel.” Zo stelt Barron’s. Dit zou overeenkomen met “yield curve control” (Ratio: yield curve is de verhouding in opbrengst tussen korte en lange schulden, yield curve control is het beheersen, manipuleren van de markt en haar verschillende rentepercentages voor de korte en lange schulden). Met yield curve control probeer je de lange termijn rente vast te leggen. Dit is steeds een van de beleidsopties die door de Fed werden overwogen.

Het ziet ernaar uit dat “yield curve control” achter de schermen wordt uitgevoerd als onderdeel van de obligatie aankoop programma’s van de Fed.

De Fed is thans de grootste institutionele houder van Amerikaanse staatobligaties en schatkistpapier. Middels de macht om zelf te handelen en een ongelimiteerde geldpers kan de Fed de obligatie markt bespelen als een poppenspeler.

De vraag is hoe lang centrale planners kunstmatig een bull markt in obligaties in stand kunnen houden die steeds verder af komt te staan van de realiteit van de markt? Op een gegeven moment zullen de renteniveau’s de bodem bereiken.

De boerenwijsheid was dat deze grens 0 % was. Echter hebben de laatste jaren gezien dat biljoenen aan Europese kasgelden en schuldtitels negatieve opbrengsten realiseerden.

Er hoeft dus geen ondergrens van nul procent te zijn op ieder deel van de opbrengsten curve. Echter, ook indien de US renteniveau’s nooit negatief worden in nominale waarde, kunnen ze bloedrood worden in reële opbrengst – zonder dat er sprake is van een ondergrens.

Niets jaagt de waarde van goud en zilver zo aan als sterk negatieve rente niveau’s.

Ter toelichting, als de opbrengst op een obligatie rond de 0,5 % schommelt, dan is deze nominale positieve opbrengst in realiteit negatief (-1,5%) uitgaande van een inflatie percentage van 2 %. (Ratio: dus, nominale rente minus inflatie is reële rente)

De beleidsmakers bij de Fed kunnen reële opbrengst verminderen door de inflatie toe te laten nemen.

En nogmaals, niets doet de waarde van goud en zilver zo stijgen als sterk negatieve rente niveau’s op fiat valuta

Negatieve reële rente nastreven – in tegenstelling tot negatieve nominale rente – is het beleid dat de Fed is ingeslagen … dit is anders dan het beleid in Europa.

Men is het er nu algemeen van overtuigd dat de Europese negatieve rente politiek gefaald heeft om de doelstellingen van de centrale bankiers, het stimuleren van lenen en economische activiteit, te realiseren.

De negatieve nominale rente gaven het signaal af dat er sprake was van een economische stagnatie, en derhalve bleven mensen zich op financieel vlak rustig houden.

Echter, hogere inflatie geeft de illusie van groei.

Alhoewel de economie krimpt ten gevolge van de coronavirus lockdowns, is er een opgeblazen aandelen markt door de liquiditeit injecties van de Fed welke een papieren waarde schepping heeft veroorzaakt. Theoretisch kan deze waardeschepping indirect de economische vraag doen opleven en zorgen voor meer banen.

De Realiteit is dat de Fed waarde overhevelt naar Wall Street en de prijs neerlegt bij “Main Street”.

De financiële welvaart zal gevolgen hebben voor de echte econmie – en wel in de vorm van hogere prijs inflatie. Dat is het signaal dat we kunnen afleiden uit de sterke stijgingen in de edelmetaal markten.

De politiek van de Fed om de inflatie te doen toenemen is vanwege diverse redenen veel gevaarlijker dan een negatief interest beleid.

Als ze voorzichtig zijn dan kunnen centrale banken interest niveau’s met precisie manipuleren. Maar ze moeten niet zo arrogant zijn dat ze geloven dat ze succesvol inflatie niveau’s kunnen manipuleren naar een bepaalde waarde en die daar zo houden.

Op het moment dat het inflatie spook uit de fles is – op het moment dat consumenten, bedrijven en beleggers beginnen te handelen op de verwachtingen van hogere niveau’s van prijsinflatie – kan het psychologische gevolg zijn dat de inflatie sneller toeneemt dan de Fed persberichten kan doen uitgaan.

Periodes met inflatie zoals aan het eind van de jaren 70 – en wat we mogelijk hebben gezien over de afgelopen vier maanden – worden gekarakteriseerd door extreme volatiliteit. (Ratio: volatiliteit is schommelingen in de markt)

De houders van Federal Reserve Note dollars (Ratio: papiergeld en giral geld) en in dollars uitgedrukte schuldbekentenissen zijn schapen die netjes in een rij wachten om geslacht te worden door koopkracht verliezen.

Zij die de komende inflatie financieel willen overleven moeten de bescherming zoeken van gezonde activa, waaronder klinkende munt, goud en zilver.

Stefan Gleason is President of Money Metals Exchange, the national precious metals company named 2015 “Dealer of the Year” in the United States by an independent global ratings group. A graduate of the University of Florida, Gleason is a seasoned business leader, investor, political strategist, and grassroots activist. Gleason has frequently appeared on national television networks such as CNN, FoxNews, and CNBC, and his writings have appeared in hundreds of publications such as the Wall Street Journal, Detroit News, Washington Times, and National Review.

1 REACTIE

Comments are closed.