The New York Times had altijd een liberale vooringenomenheid in zijn nieuwspagina’s. Maar de vooringenomenheid zat bijna volledig in de onderwerpkeuze. De verhalen zelf werden op een zorgvuldige, onpartijdige manier geschreven en bewerkt. Op een gegeven moment begon de Times met ‘nieuwsanalyse’, waardoor verslaggevers de kans kregen om de dingen te brengen zoals ze ze zagen (…) maar de lezers wisten in ieder geval van tevoren dat dit geen echte nieuwsverhalen waren.

De NYT ging echt het hellend vlak op sinds de presidentiële campagne van 2008 toen de toon van de berichtgeving duidelijk maakte aan welke kant de verslaggevers stonden. Desalniettemin was het nog relatief subtiel, zelfs tijdens de Trump-Clinton-campagne.

Sinds 2016 heeft de Times te maken gehad met een opstand van zijn personeel met betrekking tot hun neutraliteit. De werknemers zouden vinden dat de Times in volledig verzet tegen Trump had moeten gaan. Het nalaten hiervan draagt ​​de verantwoordelijkheid voor de verkiezing van Trump. Sindsdien is het een neerwaartse spiraal op de redactie.  Met onder meer veel gerapporteerde interne bijeenkomsten waarin het personeel duidelijk maakte dat het niet gelooft in “objectieve journalistiek”.

Een voorbeeld van subjectieve journalistiek is te lezen in het volgende deel van een rapportage uit de New York Times. Het betreft dus geen opiniestuk en ook geen nieuwanalyse:

‘Het feit dat een buitenstaander als de heer Mellon naar voren is gekomen als één van de weinige supporters die bereid is zo genereus te zijn, illustreert een verrassend probleem voor de president: zijn strijd om een ​​betrouwbare stal van miljonairs en miljardairs aan te trekken en te behouden die bereid zijn om zevencijferige cheques uit te schrijven. Ondanks zijn overname van de Republikeinse Partij en een beleidsagenda die grotendeels de belangen van de zeer rijke Amerikanen dient.’

Dit is het soort openlijke opinie in een nieuwsbericht waar een eerdere generatie nieuwsredacteuren zich in hun graf voor zou omdraaien. In één zin worden drie verschillende meningen uitgesproken: (1) Impliciet maar duidelijk dat zeer rijke mensen geld schenken op basis van wat de belangen van zeer rijke mensen dient. Niet op basis van welke andere waarden of meningen die ze ook hebben; (2) Dat Trump zich richt op de superrijken, en niet alleen hier en daar, maar “grotendeels”; en (3) dat dit beleid in de praktijk in feite grotendeels de belangen van de superrijken dient. Dit bevat twee deelopvattingen (a) dat wat de superrijken ten goede komt, niet de rest van Amerika ten goede komt; en (b) dat welk naamloos beleid dat Trump ook nastreeft om de superrijken te helpen, in feite grotendeels hun belangen dient. Over (b), zouden sommige progressieven zeker beweren dat Trump’s belastingverlagingen of wat dan ook het land bankroet zal maken en dat dit op de lange termijn alle Amerikanen zal schaden door uiteindelijk een begrotingscrisis te creëren, die op zijn beurt iedereen zal schaden, maar misschien onevenredig veel degenen die profiteren van stabiele kapitaalmarkten, dwz beleggers met grote portefeuilles.

De New York Times wijdde begin juli zijn hele “Sunday Review” -gedeelte aan een economisch manifest dat een radicale linkse visie uiteenzet voor het herontwerpen van de Amerikaanse economie in de nasleep van de coronavirus-pandemie. Het manifest “The Economy We Need” is het derde deel van een opiniereeks in de NYT “over het uit deze crisis komen met een rechtvaardige, veerkrachtige samenleving.”

Op 11 augustus omschreef de New York Times senator Kamala Harris (D-CA) als “pragmatisch gematigd” in haar rapport over haar selectie als running mate voor voormalig vice-president Joe Biden. Harris werd door de onpartijdige website GovTrack.us beoordeeld als de 4e meest liberale senator, op basis van haar steun voor linkse wetgeving. Ze was een vroege voorstander van de Green New Deal, een utopisch plan dat tot doel heeft fossiele brandstoffen tegen 2030 te elimineren. Ze steunde ook de ‘Medicare for All’-wet van senator Bernie Sanders (I-VT).

Toch schreef de Times dat Harris ‘pragmatisch gematigd’ is zonder enige voorbeelden of bewijs daarvoor te geven. Behalve haar dienst als officier van justitie in het uiterst linkse San Francisco en het democratische bolwerk Californië.

De NYT is van een redelijk objectieve internationale kwaliteitskrant verworden tot de propagandadienst van Democratisch links en extreem links. Een fanclubblaadje voor de gelovigen kortom.

Bron: Reason 

Bron: Breitbart