Waar het om gaat is de rol van de staat. De rest is bijzaak.

11 REACTIES

 1. Nu nog definiëren welk “recht” je hebt 😉

  Voorstel: Recht is dat waarvoor anderen bereid zijn voor jou op te komen, en waarvoor jij opkomt voor anderen.

  Dit is impliciet aanwezig in een samenleving, en dat is imo waar een overheid voor op dient te komen en te garanderen.

  • @Beste Rien. Principieel. Als je de overheid definieert als territoriale monopolist op het gebied van belastingheffing. Dan begint de opkomst van de overheid met het einde van de individuele soevereiniteit. Met andere woorden. Je moet je soevereiniteit en zelfstandigheid opgeven om rechten te verkrijgen….. Beetje krom. Als de overheid vervolgens het geweldsmonopolie claimt, dan kan je je niet tegen de overheid verdedigen. Anders dan via door diezelfde overheid bepaalde bezwaarprocedures. Als je je niet kan verdedigen dan heb je geen rechten meer maar gunsten.

   Daarnaast, praktisch. In een democratie met een one man one vote principe zie je dat het eigendomsrecht in hoge mate door progressieve belastingheffing wordt geschonden. De dictatuur van de meerderheid die in het kader van een rechtvaardige inkomensverdeling bepaalt dat sommigen meer moeten betalen dan anderen. Daarnaast bepalen ouderen op democratische wijze dat de jongeren mogen sterven als dienstplichtig kanonnenvoer in een oorlog. Of dat kinderen 14 jaar van hun leven worden opgesloten op scholen. Hoezo bescherming van rechten? Je kan slechts hopen op gunsten van de overheid.

   • A) “recht” is geen ding in de natuur (het is een -menselijk- concept)
    B) Iedereen zal proberen om het concept in zijn voordeel uit te leggen (of interpreteren) – en dat gelt ook voor libertariërs (en mijzelf)
    C) We kunnen de invulling van het concept observeren in de samenleving, en proberen om daaruit tot een onpartijdige (wetenschappelijke?) definitie te komen. Deze zal noodzakelijkerwijze altijd incompleet blijven.

 2. Als je kijkt naar de willekeur in de rechtspraak en de vooringenomenheid bij OM en rechters, op dit moment, dan denk ik dat het beschermen van rechten niet aan een overheid kan worden overgelaten.

  Mensen lijken alweer vergeten te zijn dat kort geleden een rechter de Nederlandse overheid gelijk gaf in een rechtszaak rondom het ‘anti virus’ beleid en corona. Hoewel het beleid in strijd is met wetten en verdragen en een bedreiging voor onze vrijheid. Deze wetten en verdragen zou je als rechten kunnen zien.

  Het enige waar overheden goed in zijn? Ik kopieer/plak nu even de quote die nu in de rechterkolom staat:

  “Powerful government tends to draw into it people with bloated egos, people who think they know more than everyone else and have little hesitance in coercing their fellow man. Or as Nobel Laureate Friedrich Hayek said, “in government, the scum rises to the top”.”
  Walter E. Williams

 3. Recht is iets waarop je aanspraak kunt maken zonder tegenwerping van anderen, inclusief de overheid.
  Helaas bepalen overheden wat zij als recht beschouwen en dat kan voortdurend veranderen, al naar gelang het inzicht van de overheid; recht is dus in de praktijk flexibel. Bij recht hoort plicht; rechten bestaan alleen door plichten van anderen.
  Overheden gebruiken rechters om plichten af te dwingen; het recht van de ene groep is de plicht voor anderen. maar rechters zijn daarin zeer inconsequent. Overheden passen rechten en plichten aan om het volk makkelijker onder de duim te kunnen houden.
  Overheden hebben daarnaast belang bij draagvlak voor de rechten en plichten om aan de macht te blijven, dus wie het hardst schreeuwt krijgt zijn zin; dat heeft zelden iets met onafhankelijke wetgeving of eerlijkheid te maken.
  Bij ons gaat het niet anders dan in bijv. China.

 4. Recht = niet-krom.
  Wat krom is weet iedereen. En dan weet je ook wat recht.
  Recht is de kortste verbinding, zonder omweg.
  Zonder doorleren is dit begrip voor iedereen helder en transparant.
  (Transparant = je kunt er zonder hinder doorheen kijken).
  Het gaat er vooral om de Natuurlijke Gang niet te hinderen.

 5. Dus het is ook mijn recht toegang te hebben tot informatie en zelf een mening te vormen. Alleen soms is het lastig. Omdat mensen toch met zand gooien.
  Enfin.
  Ik kreeg deze link. Dat de CDC van hun site heeft verwijderd. Dat Corona via de lucht overdraagbaar is. Dat is toch best vreemd?

  https://youtu.be/NezUFe1J7C8

  • Maurice de Hond heeft deze mogelijkheid al veel eerder aan gekaart maar dat valt bij de overheid en het RIVM verkeerd. Daar doet men de Hond af als nepviroloog.
   Maurice de Hond zegt helemaal niet dat hij viroloog is maar hij is wel een eminent statisticus die zeer goed in staat is om een onderzoek van virologen te duiden.
   Elk onderzoek van enige kwaliteit op ieder gebied, bevat altijd een statistische beoordeling omdat geen enkele uitkomst 100% betrouwbaar is, zo weet ik uit mijn eigen wetenschappelijke loopbaan.
   Maurice de Hond staat nu in een belangrijk medisch tijdschrift, samen met een Nederlandse specialist op Covid-19 gebied; daarnaast geven US onderzoeksinstituten De Hond gelijk.

   Het RIVM zit er volkomen naast, weigert dat toe te geven en onze overheid dekt ze. Schandalig!

Comments are closed.