Kinderen zijn de toekomst maar is de toekomst ook aan de kinderen? De meeste ouders hopen dat hun kinderen een betere toekomst hebben. Dat ze gelukkig worden. Hoe zou een samenleving gericht op de toekomst van kinderen eruit zien? Wat voor stappen kunnen we nu zetten?

Wat is geluk, wat is een betere toekomst?

Je wil dat je kinderen gezond opgroeien, dit betekent goede voeding. Maar ook een omgeving die toestaat dat kinderen kind zijn. Dat ze uitgedaagd worden. Dat ze opgroeien als sociale wezens.

Welvaart betekent niet dat je kind gelukkig wordt. Er is wel een correlatie tussen inkomen en levensverwachting. En tot op zekere hoogte een correlatie tussen inkomen en geluk. En een correlatie tussen inkomen en gezondheid. Als je kinderen later een inkomen verkrijgen van 4500 euro netto dan is de kans groter dat ze gelukkig worden, en gezonder en langer leven.

Als we kijken naar het psychisch welbevinden dan is een autonoom, doelgericht leven met persoonlijke groei belangrijk. Evenals zelfacceptatie en omgevingsbeheersing, gebruik maken van je mogelijkheden.

Wat doet de politiek?

We leven in een land waar een autonoom leven gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid bijna onmogelijk is. Alle wet en regelgeving zorgt ervoor dat de omgeving jou beheerst in plaats van andersom. Dit beperkt je mogelijkheden om een doelgericht leven met persoonlijke groei te realiseren. Overal zijn wetten en regels die zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontmoedigen.

De mate van nivellering in dit land is zo groot dat een inkomen van 4500 euro netto voor de meeste inwoners een niet te bereiken droom is. Veel mensen zitten in een inkomenscategorie waaraan een lagere levensverwachting is gekoppeld en een gemiddeld lagere geluksbeleving en gezondheid.

Tenslotte de scholing. Als we kijken naar het primaire onderwijs, dat van de 4 tot de 12 jarigen. Je zou verwachten dat de scholen op wetenschappelijke inzichten zijn opgezet. Dat is helaas niet het geval. Het klassikale model waarbij kinderen netjes achter een bureau zittend verteld wordt door volwassenen wat ze moeten weten, staat erg ver af van een optimale leeromgeving voor kinderen. Over dit laatste hoop ik nog enkele artikelen te schrijven.

Het libertarische alternatief

Het is heel lastig om in een kort artikel de vraag of de kinderen in Nederland wel de toekomst hebben te beantwoorden. Ik heb het niet gehad over de effecten van de staatsschuld, de multiculturele spanningen en het milieu en de milieu maatregelen.

Het is mogelijk de psychische gezondheid te vergroten door libertarische maatregelen die de burger toestaan weer meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Die zorgen voor lagere belastingen en meer individuele vrijheid. Lagere belastingen en minder regels kunnen er ook voor zorgen dat de netto inkomens stijgen, waarmee geluk, gezondheid en levensverwachting van onze kinderen in de toekomst toenemen.

Het is mogelijk de sociale gezondheid te vergroten door naastenliefde niet in alle gevallen met wetten af te dwingen. Lees bijvoorbeeld Karel Beckman’s Friendly Society idee. Vrijwillige samenwerking en tolerantie als basis van de samenleving.

In een libertarische omgeving zal er daadwerkelijke concurrentie zijn tussen scholen. En zullen er ook scholen zijn die beter aansluiten bij de inzichten hoe kinderen zich ontwikkelen. Nogmaals, daarover in een ander artikel meer.

Wil je een betere toekomst voor je kinderen dan kan je ze de voordelen van eigen verantwoordelijkheid bijbrengen, zelfredzaamheid in combinatie met vrijwillige samenwerking. Daarnaast is het zaak nu het roer om te gooien. En niet langer de politieke weg van meer en meer overheid te bewandelen. Maar het pad van meer eigen verantwoording en minder overheid. Door bijvoorbeeld tegen de spoedwet te demonstreren. En op sociale media actief te zijn. Of heel wellicht vrijwilliger te worden van de LP?

7 REACTIES

 1. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord “naastenliefde” gehad. Daar hangt vaak zo’n beladen gristelijke of soosjalistiese context omheen. In elk geval in mijn optiek. Je kan samenwerken, elkaar helpen en andere dingen collectief doen (wel vrijwillig) zonder klef gedoe. “Samen voor ons eigen”.

  Ben benieuwd naar je andere artikelen. Momenteel is er wel momentum voor veranderingen in het onderwijs. Nu scholen dicht zijn geweest dankzij corona zullen sommige ouders inzien dat je kinderen zelf les geven niet zo’n slecht idee is vergeleken met verplichte scholen waar je kinderen ziek kunnen worden, drugs leren gebruiken en geïndoctrineerd worden door linkse docenten.

  Als je een deel van die 4500 euro omzet in vrije tijd en werken in deeltijd, dan verdien je misschien genoeg voor je eigen onkosten en heb je extra tijd voor andere zaken die ook belangrijk zijn. Dat is misschien evenveel of meer waard. Het lijkt mij ook positiever dan 20 uur extra werken per week om het salaris te betalen van je buurman die ambtenaar is.

 2. Beste vrijsprekers,
  Zonder de intentie te hebben mijn website hier te promoten, wil ik wel graag op wat artikeltjes van mij wijzen die wellicht kunnen bijdragen aan een gezonde beeldvorming m.b.t. onderwijs.
  In dit verband noem ik gezond: individueel inzicht, zoveel mogelijk vrij van groepsbinding. Strevend naar de verlossing van – en beïnvloeding door politieke zinloze kreten of wat we inmiddels als normaal beschouwen omdat het zo gebruikelijk is. Staatsinmenging binnen het onderwijs voert altijd tot dictatuur.

  Vrijheid van Onderwijs:
  https://wakkermens.info/vrijheid-van-onderwijs/

  Waarom de leerplicht er is:
  https://wakkermens.info/waarom-leerplicht/

  Vrijheid van onderwijs is noodzakelijk
  https://wakkermens.info/vrijheid-van-onderwijs-is-noodzakelijk/

  Een groet met de hoop op een vruchtbaar debat!
  Ronald

  PS: Deze is op de Vrijspreker natuurlijk ook nog leuk:-)
  Hoezo geen alternatief voor democratie?
  https://wakkermens.info/hoezo-geen-alternatief-voor-democratie/

  • @Ronald. Ik heb een mail gestuurd naar het bij je reactie vermeldde mailadres. Vrijspreker en Wakker Mens hebben gedeelde belangen maar kijken soms vanuit een verschillende invalshoek naar dezelfde problematiek.

   @ eenieder. Linkjes zijn lezenswaardig. Hier de missie van Wakker Mens dat men “hutspot in je hoofd” noemt: https://wakkermens.info/

   Hier kan ik me grotendeels in vinden, echter ben ik van mening dat het de politiek en bureaucratie zijn die toenemend het overgrote deel van onze samenleving, ja zelfs van ieders persoonlijke leven overnemen. De politiek is het vehikel waarmee “grootkapitaal” of de multinationals, overheersen. Ik zie de macht van de politiek en de staten / EU als oorzaak van ellende.

 3. Ohm namo narai !

  Toch nog even voorbij komen fietsen..

  ”Ze” maken misbruik van hun geslachtsdeel hun juridisch personeel en bijna alles en iedereen.
  Maken zich zodoende schuldig aan de meest uiteenlopende vormen van lulmisbruik.
  Zoek uit wie ‘ze’ zijn en kom tot een merkwaardige conclusie….
  Ondanks het feit dat ik die verhalen omtrent lulmisbruik van hooggeplaatsten na 55 jaar wel zat was heb ik voor [slachtoffer] Kinderen toch nog even een verhaaltje geschreven. Dit om aan te geven dat de daders vroeger of later ook slachtoffer kunnen worden van hun eigen praktijken. Analytisch gezien ….

  Voor de Kinderen over de ; sorrymaarikdachttochzekerdattertjeswantzehaddenmegezegtertjesdusdatwistikhelemaalniettertjes.

  Ik weet niet of het wel geschikt is voor Kinderen, maar er zijn wel meer dingen die eigenlijk niet geschikt zijn voor Kinderen.

  Over; Hemel en aarde bewegen en als een geschenk uit de Hemel!

  Er staat in de Hemel een beste afwas klaar voor de Bisschop! Hij komt er niet onderuit.
  Achterhaal de details en vind het bewijs op de diverse Nep-Nieuws sites. Onder andere in de Demmink doofpot, Irma Schiffers en op Vrije Wereld.
  Het is wel even passen en meten maar dat komt wel vaker voor. We hebben het immers over pedofilie.
  Je moet soms weer even van voren af aan beginnen, maar je zult zien;
  Hij ontkomt er niet aan, de Bisschop kan in de Hemel de afwas gaan doen!
  In sommige gevallen best nog wel genadig.

  en;
  We hebben een geweldige overwinning behaald voor de hele Mensheid en we waren maar met 3 man,
  en 1 vrouw.
  Petronella, Benjamin Fulford , Gerardo en ik ….
  Zoek de details en vind het bewijs op alternatief nieuws. Vanaf 12/13 April t/m iets verder dan 13 en 28 augustus 2020.
  Het is wel even puzzelen maar zeker de nep moeite waard !

  Wel wil ik boven alles voorop stellen dat God natuurlijk zelf op zo’n manier van zijn bestaan laat weten…
  Het zijn niet zijn woorden die u hier leest, gelezen heeft of nog zult lezen, die zijn door mij geschreven!

  Lees voor God zijn woorden de Heilige geschriften !

  De Groeten en bedankt!

  Sri sri Magnitude/ Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksempredikant

Comments are closed.