Mensen geloven dat de Staat noodzakelijk en – in het algemeen – goed is. Ze vragen zich zelfs nooit af of dat instituut permanent is. Mijn mening is dat het instituut Staat slecht is. Het gaat er niet om de juiste mensen in de regering te krijgen; de entiteit zelf is hopeloos gebrekkig en corrumpeert noodzakelijkerwijs de mensen waaruit het bestaat, evenals de mensen waarover het regeert. Dit schokt steevast mensen, die geloven dat de Staat zowel een noodzakelijk als permanent onderdeel is van het universum. 

Het probleem is dat de overheid gebaseerd is op dwang en het is op zijn minst niet optimaal om een ​​sociale structuur te baseren op geïnstitutionaliseerde dwang. In feite is het niet alleen mogelijk, maar in toenemende mate noodzakelijk om georganiseerde dwang te minimaliseren. Wil de samenleving functioneren in de 21ste eeuw en daarna, dan moet de Staat tot een minimum worden beperkt – een omkering van de huidige trend. Hoewel door de Staat gecontroleerde technologie het steeds gevaarlijker maakt, maken diezelfde technologieën de Staat steeds meer achterhaald.

Communicatietechnologieën zijn een voorbeeld. Door het internet kunnen mensen nu gemakkelijk verschillende interesses en standpunten nastreven. Daardoor hebben we steeds minder met elkaar gemeen. Leven in dezelfde politieke jurisdictie is niet langer voldoende om ons tot “landgenoten” met vreemden te maken. Dat is een grote verandering ten opzichte van vroeger, toen leden van dezelfde regio bijna alles gemeen hadden, inclusief genetica, taal, tradities, religie en wereldbeeld. Dat is niet langer het geval met de huidige natiestaten. Als u eerlijk bent, zult u merken dat u, afgezien van oppervlakkige en triviale zaken, nu heel weinig gemeen hebt met de meeste van uw landgenoten.

Wat heb je gemeen met je landgenoten? Een manier van leven, misschien een gemeenschappelijke taal, mogelijk enkele gedeelde ervaringen en mythen en een gemeenschappelijke heerser, maar heel weinig van enige echte betekenis of belang. In feite is de kans groter dat uw medeburgers een actief gevaar voor u vormen dan die van een verondersteld “vijandig” land als Iran. Als je een goed inkomen verdient, en zeker als je een bedrijf en bezittingen hebt, zijn het je landgenoten die het gevaar vormen.

Wat eigenlijk belangrijk is in relaties, zijn gedeelde waarden, principes, interesses en filosofie. Geografische nabijheid en een gemeenschappelijke nationaliteit zijn zinloos – niet meer dan een geboorte-ongeluk. Ik ben veel meer loyaal aan een vriend in Congo – hoewel we verschillende kleuren hebben en verschillende culturen, moedertalen en levenservaringen – dan aan mijn landgenoten die mijn falende heersers steunen. Ik zie de wereld op dezelfde manier als mijn Congolese vriend; hij is een aanwinst voor mijn leven. Ik sta op gespannen voet met veel van landgenoten,  ze vormen een groeiend risico.

Zoals ik het zie, had Thomas Paine gelijk toen hij zei: “Mijn land is waar vrijheid leeft.”Maar waar leeft vrijheid tegenwoordig? Eigenlijk heeft het geen huis meer. Dus wat nu? Hier komt de voortdurende communicatierevolutie om de hoek kijken. Het heeft de mogelijkheid van Phyles mogelijk gemaakt.

Phyles

Het concept van phyles is bedacht door sci-fi-schrijver Neil Stephenson in zijn baanbrekende boek “Diamond Age”. Het lijdt geen twijfel dat sci-fi een veel betere voorspeller van sociale en technologische trends was en nog steeds is dan wat dan ook. Het boek stelt dat hoewel er in de toekomst nog steeds Staten bestaan, ze overweldigd zijn door de vorming van phyles. Phyles zijn groepen mensen die gebonden zijn aan alles wat voor hen belangrijk is. Misschien zal het hun ras, religie of cultuur zijn. Misschien hun beroep of hobby. Misschien hun wereldbeeld of wat ze in het leven willen bereiken. Misschien is het een doelstelling op vrij korte termijn. Er zijn vele mogelijkheden.

De sleutel is dat een phyle veel meer kan bieden dan een liefdadigheidsorganisatie (zoals Rotary of Lions).  “Liefdadigheid” is meestal oplichterij die de managers ten goede komt en haar leden in staat stelt zich moreel superieur te voelen, terwijl ze in het algemeen de veronderstelde begunstigden vernedert. Phyles zouden hun leden persoonlijk kennen en zo de meeste fraude en zelfverheerlijking voorkomen.

In dezelfde geest kunnen phyles zeer effectief verzekeringsdiensten verlenen, aangezien een gelijkgestemde groep – bijeengehouden door groepsdruk en sociale goedkeuring – veel morele risico’s elimineert. Het zou heel goed beschermingsdiensten kunnen bieden; een misdadiger zou gemakkelijk schade kunnen berokkenen aan een burger die door een Staat wordt “beschermd”. Maar ze zullen twee keer nadenken voordat ze leden van de maffia aanvallen – wat in feite een criminele variant van een phyle is. Mensen zijn sociaal. Ze zullen zich onvermijdelijk in groepen organiseren om allerlei redenen.

In het verleden stond technologie mensen alleen toe om zich geografisch te ordenen – ze moesten in hetzelfde gebied zijn. Dat is in de afgelopen eeuw veranderd, met de opkomst van de trein, de auto en vooral het vliegtuig. Hetzelfde geldt voor communicatie. De telefoon en televisie waren grote sprongen, maar het internet is de katalytische doorbraak. Het is nu mogelijk voor mensen om over de hele wereld de hand te reiken en om anderen te vinden die hun echte landgenoten zijn, niet zomaar de lokale idioot die een zelfde identiteitsbewijs heeft.

De natiestaat was meestal een contraproductieve en dure overlast; het wordt snel volledig ondraaglijk en aangezien regeringen zichzelf failliet laten gaan, gevaarlijk. De mensen die van de Staat leven (degenen die als parasieten hun “medeburgers” uitzuigen) zullen zich verzetten tegen het irrelevant worden van hun bron van ‘ inkomen’. Ze zullen ongetwijfeld het geweld van de Staat gebruiken om te proberen de status quo te handhaven. Het leger en de politie zullen de komende jaren in strijd zijn met oproer. Ze zijn nodig om de orde in de wereld van vandaag te handhaven. Maar vergeet niet dat hun loyaliteit in de eerste plaats is aan hun collega’s, dan aan hun werkgever, en pas daarna aan degenen die ze geacht worden te ‘dienen en beschermen’. U kunt er niet op vertrouwen

Het volgende decennium wordt tumultueus. De Grote Depressie is aangejaagd door de massahysterie rond COVID-19. Het virus zal de komende maanden verdwijnen, zoals ze allemaal doen. Maar de schade die de hysterie heeft aangericht, zal blijven hangen en verergeren. Ik vermoed dat het bankroet van de meeste Staten, evenals van grote delen van de bevolking, zal leiden tot grote politieke en sociale verstoringen. We staan ​​nog maar aan het begin van een nieuw tijdperk. De Staat zal een intimiderende verscheidenheid aan technologieën gaan gebruiken om haar onderdanen onder controle te houden en om zichzelf, zijn handlangers en parasieten in stand te houden. Maar terwijl dat gebeurt, zullen vrije denkers evoluerende technologieën gebruiken om elkaar te vinden en hun loyaliteit te heroriënteren. Steeds meer mensen zullen concluderen dat de Staat niet langer een nuttig doel dient.

Hier het originele artikel van Doug Casey.

Hijseenberg, September 2020

28 REACTIES

 1. “Het virus zal de komende maanden verdwijnen, zoals ze allemaal doen. ”

  Naief, en feitelijk onjuist. Het virus zal nooit meer verdwijnen, alleen in steeds gevaarlijker vormen muteren. De diverse elite kopstukken hebben dit al gezegd.

  • Biologisch gezien: het virus was dit jaar net zo onschadelijk als in de jaren ’60.
   Etatistisch gezien: er werd een pandemieverhaal gepropageerd om de instorting van de kredietzeepbel te maskeren en de resulterende depressie te kunnen afschuiven op een virus waardoor de ware schuldigen (top politici en centrale bankiers) vrijuit gaan. Indien zij dit nodig en functioneel achten zullen ze komen aanzetten met een net zo verzonnen 2e golf, 3e golf etc. Het virusVERHAAL gaat misschien inderdaad nooit weg. En dit p zichzelf toont reeds aan hoe gelijk Doug Casey wel heeft omtrent de onwenselijkheid van overheden.

   • @Jets

    Dank voor het compliment.

    Reken maar dat ik het begrijp.
    De reden waarom ik jaren geleden reeds emigreerde is omdat ik de Grotere Depressie zag aankomen en voorspel dat deze m.n. in Europa zal ontaarden in (burger)oorlog.

    Waarom ik precies voor mijn specifieke bestemming koos, kan u lezen in de reacties onder dit oude vrijsprekerartikel:
    https://www.vrijspreker.nl/wp/2015/10/waar-moet-je-heen-als-woiii-uitbreekt/

    Neen, die “pandemie” had ik destijds niet voorspeld.
    Maar toen ze uitbrak en de berichten in China zich almaar verder opstapelden (qua draconische maatregelen) begreep ik meteen wat er gaande was en vervroegde ik mijn terugvlucht van Shenzhen naar Brussel. Achteraf bleek deze vlucht op 30/1 de laatste van Hainan Airlines geweest te zijn. (Goeie actie dus).
    Vervolgens schatte ik in dat men ook in Europa zo tekeer zou gaan en dus vervroegde ik ook mijn vlucht naar Uruguay (van 2/3 naar 7/2). Goede move want per 20/2 werd de luchthaven gesloten.
    Ik heb op geen enkel moment schrik gehad voor mijn gezondheid of die van mijn kroost, maar voor de burocratie des te meer. Als ik mijn vluchten niet had omgeboekt zou ik pas in eind Augustus weer thuis in Uruguay geraakt zijn na maanden lang in China te hebben vastgezeten.

    Maar met of zonder corona: die depressie komt er 100% zeker (en kan tot 2040 duren). En de oorlog komt er … nou zeg 85% zeker.
    In Belgie of Nederland (of elders in Europa) was dit 10 jaar geleden een idee wat wellicht niet 1 persoon op 1000 voor ogen stond. Begin dit jaar was dat al geevolueerd tot misschien wel 1 op 100. Inmiddels na BLM/Antifa en overige “incidenten” zoals in Blankenberge, Scheveningen, Den Haag zelf, de welhaast dagelijkse granaatontploffingen in Antwerpen etc. … denk ik dat misschien al wel een kleine 10% van de mensen een burgeroorlogscenario voor realistisch houdt.
    Maar … wie dit al langer inzag, emigreerde doorgaans ook, zij het soms naar andere bestemmingen (bv. Panama, Singapore, …), maar ook een hoop naar Uruguay.
    Als je dus hier op de expat club Duitsers, Fransen, Britten en ook de sporadische Nederlanders of Belgen tegenkomt, dan zijn die bijna allemaal om dezelfde reden geemigreerd. Kortom: daar waar mensen met mijn doemscenario als toekomstvisie in Europa een absoluut kleine minderheid waren, was is het hier in de expat community gewoon al jaren de consensusopvatting. Op een uitzondering na, die zich heir vestigde bv. omdat ie met een Uruguaan(se) getrouwd is, zitten verder alle Europeanen hier om dezelfde reden.
    Wat in Europa dus een minderheidsopvatting is, is hier onder expats de consensustoekomstvisie. Op zich wel gezellig om omringd te zijn door gelijkgezinde lotgenoten (afkomstig uit verschillende “natiestaten”) 😉

  • Het was en is een gewoon griepvirus misbruikt en gebruikt, 5G crowdcontrol masten geplaatst tijdens de lockdown, mensen onderdrukt en vermoord in verpleeghuizen, kinderen doodsbang gemaakt straks verplichte vaccinaties anders heb je niks meer te vreten dan wordt je uitgeslorten van alles, dat is er aan de ahnd. Onbegrijpelijk hoeveel mensen zonder bewustzijn er rondlopen op deze planeet.

 2. “Ik ben veel meer loyaal aan een vriend in Congo … dan aan mijn landgenoten die mijn falende heersers steunen.”

  Ik vraag me af hoe die vriend dat ziet, en hoe je landgenoten hun loyaliteit tov jou zien.

  • “Ik vraag me af hoe die vriend dat ziet”
   Die ziet dat ook zo, immers hij werd een vriend juist omdat ie op een golflengte zat.
   I.t.t. landgenoten, selecteer je vrienden nl. zelf en wel aan de hand van bepaalde criteria, doorgaans qua karakter/mentaliteit: “het over normen en waarde met mekaar eens zijn”.

   “en hoe je landgenoten hun loyaliteit tov jou zien.”
   Dat laatste is wel duidelijk: zijn geld moet het onderwijs van hun kind betalen. Zo ziet de collectivistische massa dit. Slechts een minderheid ziet dit anders. Als je die tegenkomt, kunnen het vrienden worden en die zullen dan loyaal zijn. Niet o.b.v. het toevallige “landgenootschap” maar o.b.v. de bewust aangegane vriendschap.
   Dat ze naast vriend ook landgenoot zijn, is dan eerder een irrelevant toeval. Ongeveer even relevant als dezelfde schoenmaat blijken te hebben.

   • “… het over normen en waarde met mekaar eens zijn.”

    Dat is de essentie van culturele gebondenheid. Dat je dezelfde normen en waarden deelt. Dat je dezelfde gebruiken, tradities, taal, humor, eetgewoontes etc met elkaar deelt. Je beschrijft in wezen hoe ver de natiestaat is afgebroken en dus wat we verloren hebben.

   • @Youp

    “Je beschrijft in wezen hoe ver de natiestaat is afgebroken en dus wat we verloren hebben”.
    Neen. Ik heb nooit de normen en waarden gedeeld van allerhande collectivisten, van welk pluimage dan ook.
    Wel die van mede-libertariers ongeacht aan welke kan van een manmade grens ze leefden.

 3. Een eventuele private eigendomsbeschermer zal eveneens van alle aanwezige technische hulpmiddelen gebruik maken lijkt me. Ook dan mag je je voorbereiden op de meest geavanceerde elektronische afluister-, aflees- en afhoorpraktijken, terwijl drones boven je hoofd zoeven en je middels een gericht laserschot buiten gevecht kunnen stellen zo mocht je hun aanwijzingen niet willen opvolgen en ze je krediet score niet verder willen verlagen voor het vermeende vergrijp waar middels een juridisch algorithme per direct snelrecht voor is uitgevoerd.

  Overigens lijkt mij de gedachte achter ‘blut und boden’ voornamelijk te zijn dat er meer zekerheid bestaat dat soortgenoten met een hogere genetische en culturele affiniteit schouder aan schouder naast je op het slagveld staan en bereid zijn hun leven te geven om ook jouw eigendommen en naasten te beschermen.

  Nu denk ik niet dat Doug Casey, als de ultieme anywhere, op welk slagveld dan ook te vinden zal zijn. Hij stapt in een prive-jet en vliegt naar een ander aangenaam oord. Echter, niet iedereen heeft die opties tot zijn beschikking.

  • Schouder aan schouder staan de slaven op het slagveld, om de eigendommen van de meesters, en het slavernijsysteem te, te beschermen.

   • Nee, het is jouw eigendom en dat van je dorps-, stad-, landgenoten. Beter lezen en probeer in het vervolg eens wat minder eendimensionaal te zijn.

  • Je stopt een beetje te vroeg Youp.
   Nee, het is jouw eigendom en dat van je dorps-, stad-, landgenoten, je mede Europagenoten (en over niet al te lange tijd van je mede Wereldgenoten).

   • Ik verwijs vanzelfsprekend niet naar een sociaaldemocratisch hellhole, maar naar een samenleving waar eigendom heilig is. Je bent hier niet op Joop.nl.

 4. Het lijkt me dat die natiestaat ook gaat verdwijnen, Klaas Knot gaf laatst nog aan dat om de euro te redden er meer macht en geld naar Brussel moet. Weg met de national soevereiniteit. Onder one world government new world order, kunnen we nog steeds slaaf zijn maar dan zonder naties.

 5. Jouw Phyles zijn geen voorspelling, ontsproten aan de geest van een sci-fi auteur, maar gebaseerd op de zgn Friendly Societies uit de 19e eeuw. Vrijspreker-auteur Karel Beckman kan je hier alles over vertellen: https://thefriendlysociety.nl/

 6. U zegt

  *Geografische nabijheid en een gemeenschappelijke nationaliteit zijn zinloos – niet meer dan een geboorte-ongeluk. *

  Hier had u natuurlijk ook positief kunnen insteken. Nationaliteit bindt juist wel! En geografische nabijheid…Uw buren doen er verder niet toe? En geboorte ongeluk…. Het klinkt een beetje als die linkse mensen die dan zeggen dat ze white privilege hadden door hier geboren te worden. De gemene deler is dat er een wrok in beide uitspraken zit.

  Kennelijk heeft de Nederlander en Nederland voor u waarde verloren. En verbindt u liever met de Congo.

  Dat u zo de rug keert naar wat eigen is vind ik bijna erger dan al het gehersenspoelde volk wat zich straks misschien tegen ons keert. Juist omdat u helder bent en goed weet waar u het over heeft. U gooit het kind met het badwater weg.

  Ik kan er toch net zo weinig mee als toen Andre een poos terug kopte
  ” Nederland daar wil je toch niet dood gevonden worden”

  Zo werken de heren dan allebei mee aan de ‘waardeloosheid’ van Nederland.

  • “Nationaliteit bindt juist wel!”
   Alleen voor de succesvol gebrainwashten. Het genre mensen dat zich op koninginnedag volledig in het oranje hult en zelfs hun smoel oranje schminckt en op prinsjesdag met een vlaggetje staat te waaien langs het parcours van de gouden koets etc.

   Zelf voel ik me (als Vlaming) meer verwant met een libertarier van waar dan ook, bv. de Amerikaan Doug Casey die hier in Uruguay woont, dan met een socialist van eigen bodem.
   Wat is een Natiestaat trouwens? Als Belgie zich nooit van Nederland had afgescheiden (wat overigens door Lord Ponsonby t.b.v. van de Britse koning bekokstoofd werd, of dus eigenlijk … t.b.v. diens bankiers), dan zou u ook op “onze Nederlandse bieren” trots geweest kunnen zijn in ik als Vlaming op “onze Nederlandse kazen”. Maar doordat 190 jaar geleden een handvol beslissingsnemers besloten een bufferstaat te creeren tussen Frankrijk, Nederland en Pruisen en daarom Belgie creeerden, hebben u en ik 2 verschillende nationaliteiten en mag u niet trots zijn op “mijn” bieren en ik niet op “uw kazen”. Belachelijk, temeer ik nog nooit van mijn leven zelf bier heb gebrouwen en u vermoedelijk nooit kaas heeft gemaakt.
   Het hele idee van nationaliteiten en dat je daar trots zou moeten op zijn en dat dit zou verbinden, valt in duigen zodra je er langer dan een kwartiertje op doordenkt.
   Als de geschiedenis toevallig anders ware gelopen dan zouden we nu allebei trots zijn op “onze autoindustrie” met onze Duitse topmerken: Audi, BMW, Mercedes etc.
   Laat je gevoel van EIGENwaarde toch niet afhangen van ANDERMANS prestaties. Hoe kan je nou TROTS zijn op iets waar je zelf part noch deel aan had?
   Ik beschouw collectivisme (op welke basis dan ook) als iets voor mensen die zelf niets hebben om trots op te zijn, waardoor ze zich dan maar psychologisch moeten vereenzelvigen met een groep, zodat ze kunnen trots zijn op de prestaties van anderen uit die groep, die ze zichzelf dan psychologisch kunnen toeeigenen.

   Maar het is dus een geboortetoeval. Denk ook aan de Duitsers geboren na de splitsing in Oost en West. Is het de prestatie van een baby om in de BRD geboren te worden? Of de mislukking van een andere om het levenslicht te zien in de DDR?
   Behoort de ene zich 1 te voelen met Wessies en zich van de “losers” in het Oosten niks aan te trekken? En behoorde de ander zich 1 te voelen met de Ossies en de Wessies als vijand te beschouwen? En wat als je plots “een ander” was geweest wanneer de toevallige grens 50km naar het Oosten of naar het Westen ware getrokken? Had je je dan plots met een heel andere groep 1 moeten voelen? Omdat je als baby aan deze of gene kant van de grens het levenslicht zag? Hoe belachelijk wil je het hebben?

   Verder kan Andre vast wel namens zichzelf spreken maar ziehier hoe ik zijn uitspraak interpreteer.
   Het Nederland van weleer is niet meer. Het land van zijn jeugd is de afgelopen 50 jaar DRASTISCH veranderd. Het geografisch afgebakend terrein wat Nederland heet, is anno 2020 zo afgezakt dat je daar misschien inderdaad niet meer dood gevonden wil worden. Ik vermoed dat Andre maar wat graag zou kunnen terugkeren naar het Nederland van zijn jeugd (maar met internet en mobiele telefonie) maar dat ie inziet dat dat niet kan en daarom besloot zijn heil elders te zoeken in een land wat zo dicht mogelijk bij zijn idealen aansluit.
   Daarin is ie niet uniek. Ook Doug Casey (oorspronkelijk Amerikaan) is verhuisd, net als Jim Rogers, Marc Faber etc. net als menig minder bekend vrijdenker. Hier in Punta del Este zijn heel wat Amerikanen en Canadezen die doorgaans na 5 jaar in Uruguay ook het staatburgerschap aanvragen en … i.g.v. Amerikanen vaak gevolgd door het opgeven van hun oorspronkelijke US citizenship (mede uit oogpunt van belastingen).
   Dat behoort hen vrij te staan.
   Maar overigens zijn ze de illustratie van mijn vorige punt.
   Op de expat club, sluit men nieuwe vriendschappen met gelijkgezinden, vaak ook Fransen, Duitsers, Engelsen, etc. Enerzijds ziet men vaak wel dat mensen uit een oorspronkelijke tax farm samenhokken, maar dat heeft vooral te maken met praktische zaken, zoals taal alsook gedeelde ervarigen uit het thuisland (die deels nog niet helemaal voorbij zijn). Logisch dus dat Duitsers onderling veel praten over hun Steueramt en Amerikanen over hun IRS. En verder logisch dat Duitsers vaak met Zwitsers en Oostenrijkers hun gemeenschappelijke taal spreken, net zoals de “Anglos” (uit VS, Canada, VK, Australie) onderling ook vaak een op taal gebaseerde kliek vormen. Maar … er is daarenboven een hoop contact over de taalgrenzen heen.
   LBNL spelen ook producten een rol: oh, ga jij volgende maand weer naar Nederland? Zou je voor mij 2 potten Calve Pindakaas kunnen meebrengen? Versus: Carnation coffee creamer with Vanilla flavour…
   ’t Is maar wat je gewend bent van je land van oorsprong. Voorwaar Calve pindakaas schept een band tussen mezelf (na 17 jaar in NL gewoond te hebben) en de Nederlanders in Uruguay 😉

   • “Maar het is dus een geboortetoeval.”

    Geldt dat niet voor alles?

    Hoe rijk je bent..
    Welk ras je bent..
    Je kans op (politieke) macht of invloed..
    Welke groepen je geacht wordt leuk te vinden of niet..

    Welke door mensen geschreven religieuze boeken je voor je kiezen krijgt..
    Boedist, Moslim, Protestant, Katholiek, Jood, Hindoe, Mormoon, Sikh, Atheist of medicijnman..

    Of je gelooft in reïncarnatie, dat je sociale positie in een kaste vastligt, dat de koning door god is aangeduid, dat koeien heilig zijn, dat god zijn zoon(die hij eigenlijk zelf is?) laat sterven omdat hij ons moet straffen van zichzelf, maar dan besluit zijn zoon te straffen? Dat god zijn boodschap telkens maar aan enkelen doorgeeft(profeten, verschijningen, ect) soms zelfs kinderen.

    Waar je wieg staat heeft grote invloed, maar langzaam aan steeds minder, door de globalisatie begint alles te vervagen, religieuze invloeden verminderen, rassen leven door elkaar.. Steeds meer mensen spreken Engels als 2de taal. Elke generatie nemen de verschillen zo beetje bij beetje af. Hopelijk daarmee ook de conflicten..

   • Ik denk dat je overtuigend beschrijft hoe het expatleven In Punta del Este in Uruguay eruit ziet en waarom westerlingen aldaar samenhokken. En dat degene die dezelfde taal spreken wat makkelijk met elkaar omgaan dan wanneer een taalbarriere geintroduceerd wordt. Ik neem aan dat de relatie met de Uruguayanen eerder vriendelijk, respectvol, maar zakelijk van aard is vanwege culturele en misschien ook economische verschillen. Ook beschrijf je hoe de Belgen (en de Nederlanders niet minder) uit elkaar gedreven zijn. Het is duidelijk dat mensen wel graag willen samenleven met anderen van gelijke ideologische, culturele en morele gezindte en dat nu, in jouw geval in Punta del Este, proberen te herhalen. Echter, dit zijn geen argumenten tegen een natie, eerder voor een natie.

   • @Youp

    De relatie met Uruguayanen hang af van persoon tot persoon, zoals altijd met iedereen.
    Mijn relatie met mede-libertariers is altijd vrij goed, ongeacht hun nationaliteit en die met collectivisten aanzienlijk minder.
    In dit landje van immigranten met “Libertad o Muerte” als devies (voor wat het waard is) is de algemene spirit behoorlijk libertarisch, al heeft het Frente Amplio gedurende 15 jaar regering (3 termijnen) wel flink haar best gedaan om de geesten te verzieken. Maar gelukkig werden ze in December weggestemd en is de nieuwe president uit het goede hout gesneden, zoals onder meer blijkt uit een recente aanpassing in de immigratiewetgeving die het makkelijk maakt voor mensen die zelf hun broek weten op te houden, om hier legal resident te worden na een vastgoedinvestering van ca. USD 380k.
    Maar de meeste middle class Uruguayanen zijn uit het juiste hout gesneden, althans meer dan de massa in de lage landen.
    Mijn dochtertjess gaan dan ook bewust naar een locale priveschool, niet naar eentje vol expats. Ze groeien er op tussen de Uruguayanen.
    Maar met locals omgaan is geen doel op zich.
    Juist als mensen libertarisch ingesteld zijn en andermans vrijheid respecteren, is dat geen probleem.
    Ik heb er evenmin problemen mee dat bepaalde immigranten in Belgie of Nederland, zoals Chinezen, vooral onderling samenhokken EN hun eigen taal spreken. Staat hen vrij, prima.
    Waar ik wel problemen mee heb, is als vreemdelingen mij hun cultuur willen opdringen, vaak via de wetgever om.
    Maar dat geldt eveneens voor “eigen volk”. Ik vind cultureel marxistische staatsindoctrinatie op school principieel niet minder onwenselijk als bv. pogingen om de sharia er door te drukken.

    Kortom dat vele Amerikanen na jaren nog steeds geen Spaans spreken, is vooral hun eigen probleem: moeten ze lekker zelf weten. Zolang ze maar niet bij wet winkeliers verplichten om Engels te spreken bv.
    Als mensen (nieuwkomers zowel als oudgedienden) zich aan het NAP houden, is er geen probleem.

    Maar u wil niet dat Den Haag u voorschrijft dat u Nederlands Hervormd moet zijn of dat u de zonnevlekkencyclus moet ontkennen of whatever.
    Dat pleit dus sterk tegen een staat. Immers dat Rutte (of destijds Den Uyl) hetzelfde kleur paspoort hebben als u, is dat zo belangrijk in uw relatie? Of had u liever wat meer vrijheid gehad? I.p.v. het lekker gezellig samen eens te zijn met een hoop collectivisten die u slechts tot kuddedier willen africhten?

    Overigens wat ik schreef over de afsplitsing van Belgie was slechts om het punt te illustreren dat het onzinnig is om een gebeurtenis die door een handvol (Engelse) beslissingnemers geinitieerd werd, 190 jaar later te nemen als maatstaf voor uw gevoel van identiteit. Mijn bierbrouw-talenten of kaasmaak-talenten werden er totaal niet door beinvloed en ik ben dus sowieso niet trots op andermans prestaties van “mijn” land, welk land dat toevallig ook zou mogen zijn.
    Ik heb meer gemeen met een naar Uruguay uitgeweken Doug Casey of een naar Singapore geemigreerde Jimmy Rogers dan met een doorsnee Belgische of Nederlandse collectivist.
    Ik ken niet zoveel Congolezen als Doug Casy maar bv. wel een hoop Chinezen. Met velen heb ik niets gemeen, maar met menigeen juist wel. Doorslaggevend is niet hun paspoort maar hun gedachtengoed.

   • @DoYouEvenExist?

    Ja, wel meerdere zaken zijn inderdaad niet je eigen verdienste.
    Maar daar behoor je je dan ook niet mee te identificeren.
    Je kan er bepaalde voor- of nadelen aan ontlenen maar dat bezie ik eerder praktisch.

    Of iemand arm of rijk geboren werd, is niet zijn verdienste, noch zijn schuld (behoudens wanneer je uitgaat van reincarnatie). An sich bewonder ik niemand omdat ie uit een rijkere familie komt, noch kijk ik neer op iemand die de pech had in een arm gezin geboren te zijn.
    Maar eenmaal hier op aarde, staat het elkeen vrij om te streven naar het verbeteren van zijn toestand, doch met inachtname van het NAP. A need is not a right, dus eisen dat je rijkere landgenoot jouw factuur voor hoger onderwijs betaalt is uit den boze.
    Zo is het ook met ras.
    Men kan o.b.v. allerlei statistiekje wel proberen een beeld te vormen over gemiddelden, wat soms handig kan zijn voor een bepaalde beeldvorming maar uitiendlijk op individueel niveau, is het toch het individu wat telt.
    Zo zijn heus niet alle zwarten geweldige basketbalspelers of zo zijn niet alle aziaten wiskunde genieen.
    En er zijn misschien relatief weinig zwarte libertariers maar bv. Thomas Sowell en Walter Williams zijn m.i. monumenten van formaat. (En over Candace Owens durf ik me niet eens uit te laten, voor het geval mijn vrouw mocht meelezen) 😉

    M.a.w. beoordeel mensen op individueel niveau. Racisme is gewoon een vorm van collectivisme en in wezen net zo verwerpelijk als de overige varianten.

    Wat boeken betreft: tja dat klopt. Helaas wordt je heel wat voorgeschoteld/opgedrongen door allerhande collectivisten. Mensen (soms eigen ouders) die je een religie willen opdringen of anderen die je een politieke coctrine willen opdringen etc.
    Maar zie … ooit ontdekte ik op internet 5 jaar na mijn afstuderen als econoom de Oostenrijkse school. Wow, die had men keurig voor me verzwegen tijdens mijn studie aan de vermaarde EUR. Maar zie, door zelf zoekende te zijn, kwam ik von Mises tegen en dat leek me veel juister dan al die Keynesiaanse Mythologie waarin ik examen had moeten doen.
    M.M. gold hetzelfde voor Ayn Rand/Atlas Shrugged. Waarom stond dit op het VWO niet op onze goedgekeurde/aanbevolen literatuurlijst?
    Nou goed, op mijn 34e las ik het. Wow, wat een openbaring!
    Ik was niet alleen! Alles wat ik zelf ooit zo bedacht had (zonder de parabelvorm maar conceptueel) had iemand anders ook ooit gedacht, ca. 50 jaar eerder zelfs. En er hadden nog mensen dat boek gelezen en die deelden dat gedachtengoed en het was een stroming. Ik voelde me als een homo die ontdekte dat ie niet de enig is.

    Punt is: je kiest (waarschijnlijk) niet wie je ouders zijn en welke indoctrinatie je tot je 18e voorgeschoteld krijgt, maar als je zoekende bent en moeite doet, kan je vroeg of laat zelf wel achter heel andere inzichten komen dan degene die men je als kind voorschotelde.
    Zelf heb ik een literatuurlijst aangelegd t.b.v. mijn kinderen: te beginnen met “Las Aventuras de Jonathan Gullible” op de leeftijd van 10 jaar. Op 12 jaar gevolgd door “How the economy works and why it doesn’t” (wel in originele Engelse versie) en Atlas Shrugged als ze 15 zijn etc.

 7. @Scrutinezer.

  Zeg ik ergens dat het de heren niet vrijstaat te doen wat zij willen of zich te voelen zoals zij willen? Of zeg ik ergens dat mensen geacht worden trots te zijn op hun land en afkomst? Of dat nationaliteit het enige is wat bindt en dat dat op kilometerzones te bepalen is en dus goed of af te keuren valt? Of dat met vriendschap over landsgrenzen heen iets mis is? Nee. Alhoewel ikzelf meer uitgesproken principes hanteer maar dat terzijde.
  Kan het een zonder het ander bestaan? Volgens de schrijver wel.
  En daarmee heeft Nederland verder voor hem afgedaan. En leeft hij op gespannen voet met medelanders.

  Nederland zoals wij dat kenden is niet meer. RIP. Het verdriet kennen wij allen. En ik kan echt wel begrijpen dat de heren net als waarschijnlijk velen van ons ook een rouwproces kennen. En keuzes maken die ze in het Nederland van vroeger niet zouden maken.

  Maar als ik zulke dingen lees komt de EIGEN waarde juist wel van nationaliteit en (wan) prestaties van anderen. Het is de voeten afvegen aan de eigen oorsprong. En vooral de mensen erin.
  Dat kan ook anders zonder meteen patriot te zijn.
  Kennelijk is dat een grote angst voor de doorsnee libertarier. En al helemaal om daar met gepaste trots vorm aan te geven.

  Afgeven op je eigen afkomst is gewoon niet het beste mechanisme om persoonlijk verdriet te verwerken. En het sterkt ook niet in libertarische gemeenschapszin. Voor zover die er is.
  Want wat hebben we nog als voor het nastreven van persoonlijk geluk geen persoonlijke verantwoordelijkheid gedragen wordt?

  • “Afgeven op je eigen afkomst is gewoon niet het beste mechanisme om persoonlijk verdriet te verwerken”
   Ik denk niet dat Andre afgeeft op zijn eigen afkomst (ouders/grootouders etc.) maar op de doorsnee Nederlander van vandaag. T.g.v. decennialange indoctrinatie in het onderwijs en de MSM is het anno 2020 kennelijk mogelijk dat een Rutte bepaalt welke koers het land vaart.
   Wellicht koestert Andre wel nog sympathie voor de minderheid die kiest voor PVV of FvD maar niet voor de meerderheid die een kabinet Rutte heeft mogelijk gemaakt. Hij is m.i. dus heus niet gekant tegen ALLE Nederlanders maar wel tegen de massa zombies. Wellicht heeft ie meer respect voor een volk wat een Orban aan het roer van hun land zet, dan een volk wat een Rutte op het schild hijst.
   Geef hem eens ongelijk – zou ik zeggen.
   Mochten steeds meer Nederlanders zijn zoals die minderheid en mocht dit een meerderheid worden en mocht er daardoor een andere wind gaan waaien in Nederland, dan is mijn inschatting dat Andre mogelijk graag zou willen terugkeren. Maar zoals de zaken er NU voorstaan, kan ik goed begrijpen dat ie zich prettiger voelt in een land waar de bevolking een andere inslag heeft: een zoals Nederland zelf die ooit had in de goeie ouwe tijd.
   Maar uiteraard pretendeer ik geenszins namens hem te spreken.
   Hopelijk pikt ie dit op en dient ie je zelf van repliek.

 8. @Allen. de anti spam plug in Aksimet lijkt op hol geslagen te zijn, ik heb deze nu uitgeschakeld. Zal wel vrij veel spam doorkomen, kijk morgen wel of overmorgen of Aksimet gerepareerd is, zo niet dan zoek ik een andere anti spam plug in die wel reacties zonder controle vooraf toestaat. Excuses voor de overlast

  • Dank voor deze toelichting.
   Ik dacht gisteren nl. “Wat krijgen we nou: heeft iemand mij gerapporteerd waardoor mijn reacties voortaan eerst goedgekeurd moeten worden voor plaatsing. Dat is wel ERG onlibertarisch”.
   Ben blij nu te concluderen dat het slechts om een softwareeuvel ging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in