We staan voor een tweede golf. Hoe dodelijk is corona geweest? Zie hieronder de sterfte in Nederland in de eerste 37 weken van het jaar vanaf 2010. Bron is CBS. Grafiekjes komen voor rekening van de auteur. Om Corona in perspectief te zien eerst de sterftecijfers per week vergeleken sinds 2010 voor iedereen onder de 65 jaar. De rode lijn die soms de onderste lijn is, en soms de bovenste, is dit jaar, 2020. De piek van de lichtblauwe lijn is 2014, MH17.

Bovenstaande tabel bevat de sterfte van 80 procent van de Nederlanders. De tabel hieronder is voor de 65 tot 80 jarigen. Deze categorie betreft 15 procent van de Nederlanders. Hier is wel een duidelijke Corona piek te zien. Corona is niet dodelijk voor 80 procent van de bevolking, maar de 2,5 miljoen mensen tussen 65 en 80 lopen wel enig extra risico. Geen groot risico, maar het blijkt wel duidelijk uit de grafiek. Ze hebben een beperkt aantal weken 50 tot 90 procent meer kans gehad te overlijden dan anders.

En dan zien we nu het andere gezicht van Corona. De sterfte van de 80 plussers. 2018 was dodelijk grijze lijn), maar 2020 (rode lijn) is duidelijk dodelijker. Zie ook de piek rond week 34 in 2020, de extra sterfte ten gevolge van de hittegolf. Ergens valt de Corona piek nog mee, het zijn slechts enkele weken dat deze bevolkingsgroep ongeveer 100 procent extra sterfte liet zien. Niet leuk voor de betroffenen en hun familie, maar het zijn maar 10 weken geweest in een jaar. Weken waarin de sterfte kans met enkele tientallen tot ongeveer 100 procent toenam.

Om alles in perspectief te plaatsen de samenstelling van de NL bevolking. De grafiek hieronder. De blauwe component, 80 procent, de 65 minners, heeft helemaal niets te maken met corona. De oranje component 65 tot 80 heeft een verhoogd risico. Maar wie tijdens een tweede golf wel risico lopen zijn de 80 plussers. Dit is gelukkig slechts 5 procent van de bevolking (bron CBS)

Wat betekent dit voor het beleid? Corona heeft 2 gezichten. Zo goed als ongevaarlijk voor eenieder onder de 65. En voor de 80 plussers heeft Corona geleid tot een bijna dubbele sterfte ten opzichte van normaal gedurende een aantal weken. Voor de 65 minners een griepje zoals zovelen, voor de 80 plussers een significante verhoging van de sterftekans gedurende het griepseizoen.

Hoe zinvol is het 80 tot 90 procent van de bevolking aan strenge restricties te onderwerpen en grote sociale en economische offers te vragen, voor iets dat slechts 5 procent van de bevolking treft? Deze vraag stellen is de vraag beantwoorden. Corona is een gewone griep voor meer dan 80 procent van de bevolking en zou ook als zodanig moeten worden beschouwd.

Er is een specifieke risico groep en daar zouden extra maatregelen voor genomen kunnen worden. De schaarse middelen inzetten (mondkapjes in OV, teststraten voor 70 minners, etcetera) is niets anders dan een verspilling, het in lockdown gaan al helemaal. Net als wachten op een vaccin. Het inzetten van extra geld en de schaarse beschikbare middelen voor de 80 plussers en hun verzorgers heeft wel degelijk zin. Geen mondkapjes in een verpleeghuis maar wel in openbaar vervoer is te gek voor woorden. Een griepseizoen duurt meestal 12 weken. Het is mogelijk dat corona langer duurt. Ik wil niets ontkennen, maar ik wil ook geen paniek zaaien. Als Corona nog niet is afgezwakt dan zou er tien weken of meer duidelijke oversterfte kunnen optreden bij de 80 plussers. Hoe groot de oversterfte per week zal zijn is lastig te zeggen. Is dan 200, 400, 600, 800 of nog meer?

Ter afsluiting, we zullen allemaal een keer sterven. Hieronder de uitsplitsing naar leeftijdsgroep. In 2020 zijn tot en met week 37 15 duizend mensen onder de 65 gestorven, 35 duizend tussen 65 en 80, en 65 duizend 80 plussers.

 

 

 

 

 

15 REACTIES

  • Niet helemaal vreemd, het jaar duurt tot week 52 / 53, en vanaf week 40, begin oktober, begint het weer te stijgen. Om 2020 met voorgaande jaren te kunnen vergelijken moest ik dit afkappen op week 37. Dus tijdens de zomer als er normaal gesproken minder mensen sterven

 1. IJzersterk betoog; volkomen mee eens. De maatregelen van de beleidsbepalers zijn veel te generiek en bevatten enorm veel overkill, het is intussen echt zorgwekkend dat men kennelijk niet in staat is met meer proportionele en op het probleem toegesneden oplossingen te komen. Het blijft allemaal grote halen snel thuis, symboolpolitiek, autoritair ook. Niet meer van deze tijd; dat kan en moet echt veel beter.

 2. Uhh, ja, die conclusie is reeds veel langer duidelijk in alle landen. Je zou zomaar gaan denken dat er iets anders aan de hand is en dit helemaal niet om onze gezondheid gaat. Maar dan, ik ben maar een wappie. Iemand opgevallen dat geenstijl inmiddels volledig de zienswijze van de overheid onderstreept, een site die voorheen alles bekritiseerde plaats nu elk 2e artikel over hoe desastreus corona is en we vooral de regels moeten opvolgen en iedereen verkettert die dit anders ziet. Het kan verkeren, lijkt wel gecontroleerde oppositie. Maar dan, ik ben maar een wappie.

  • Volgens zichzelf op Twitter had ‘onafhankelijk journalist’ Chris Klomp 65K cadeau gekregen van het Ministerie van de Viruswaarheid om zijn volgers ’te informeren’. Geenstijl zal vermoedelijk een veelvoud van dat bedrag hebben gekregen en sindsdien staat hun website vol propaganda en worden reageerders die een ander geluid laten horen ‘weggejorist’. Subsidie happen is toch wel makkelijker dan leden à €33 bij elkaar zien te bietsen.

 3. Goed verhaal. Bedankt voor het uitzoeken. Hieruit blijkt dat er gemiddeld niet meer overlijdens tijdens corona zijn, maar wel meer sterfgevallen aan corona worden toegeschreven. Corona is van alle tijden, dus wat is de echte reden voor de paniekzaaierij?

  • Ik heb dit nooit uitgezocht, maar ik heb sterk het vermoeden dat “griep” geen doodsoorzaak is, maar het onderliggende lijden als doodsoorzaak vermeld wordt. Bij corona wordt waarschijnlijk “corona” als doodsoorzaak vernoemd en niet het onderliggend lijden.

   • @Rien. *** ik heb sterk het vermoeden dat “griep” geen doodsoorzaak is ***. Goed en valide punt. Die discussie wou ik hier niet aangaan. Ik ga daarom uit van CBS sterfte en niet van RIVM gegevens. En constateer duidelijke pieken bij de 80 plussers en in minder mate bij de 65 – 80 jarigen. Tijdens de weken waarin Corona piekte. Of het nu Corona was, of dat het de conditie van de gastheer was, daar heb ik me niet mee bezig gehouden. De 65 minners hebben kennelijk voldoende gezonde lichamen dan wel genoeg weerstand tegen Corona. Het feit is dat er gedurende de “Corona weken” veel meer mensen stierven. Dat kan niet ontkend worden. Of Corona een katalysator was of de oorzaak doet er voor mij in dit verhaal niet toe. Er zijn significant meer mensen gestorven. En dat is een feit. Ik steek mijn kop niet in het zand. En met een tweede golf kunnen er weer significant meer mensen sterven.

    Mijn boodschap is deze: politiek is een afweging van belangen. En die afweging wordt nu uit de weg gegaan. De enige vraag bij Corona is hoe beschermen we onze 80 plussers zonder de economie de nek om te draaien en zonder de maatschappij lam te leggen en zonder een “medische dictatuur” te vestigen. Die bijna alles wat het leven mooi maakt verbiedt. Dansen, cultuur, zingen en juichen in een stadion, elkaar aanraken, elkaar op het werk ontmoeten, cruises, voor de gelovigen kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen en verre reizen.

 4. Om bovenstaande tabellen of grafieken te begrijpen dient men natuurlijk wel eerst te gelov…aan te tonen dat virussen bestaan. En dat is tot op heden niet gebeurd en derhalve zijn alle cijfers en wetenschappelijke verhalen rond virussen, met een heel grote korrel zout te nemen.

  • @ Begeerte voor Lies. Ik erken dat de leugen vaak regeert. Zo is de mens kennelijk geprogrammeerd. Zie mijn kruisende commentaar op Rien. Bechamp of Pasteur, er zijn daadwerkelijk meer mensen gestorven tijdens de corona weken. Feit. Het is voldoende statistisch significant om het aan “het corona event” te koppelen. Of bacterien en virussen nu de causale agent zijn of volgens Bechamp de “brandweerlieden” is in dit verhaal niet relevant. Het heeft er alle schijn van dat er een tweede golf komt, dat die begonnen is, en de vraag is nu hoe te handelen.

   Libertarisch gezien is het ieder voor zich. Geen overheidstaak. Dat heeft mijn voorkeur. Je moet niet tegen jezelf beschermd worden. Door zogenaamde “beschermende en wijze” politici. Dat is namelijk een ongehoorde ingreep in je zelfstandigheid, het is dictatuur. Niets anders. De politieke realiteit erkennende is de enige rationele weg die van maximale bescherming bieden aan de ouderen en geen tijd en middelen verspillen aan de 65 minners.

   • Het is inderdaad dictatuur. En ik heb de indruk tot nu toe dat het eerder een dictatuur is op basis van onwetendheid en “angst om het verkeerd te doen” dan een implementatie van de teksten op de “Georgia Guidestones”. Maar in deze gekke tijden is niets uitgesloten. https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

    Ik wil wel eens een foto van Lies zien. Als het maar niet Lies Pies is, die enge minister van lang geleden.

   • @Rat.i.o.

    Het is voldoende statistisch significant om het aan “het corona event” te koppelen. Of bacterien en virussen nu de causale agent zijn of volgens Bechamp de “brandweerlieden” is in dit verhaal niet relevant.

    Dan heeft u een goed verhaal, waarbij één van de meest relevante onderdelen ontbreekt.

   • @Lust For Lies *** Dan heeft u een goed verhaal, waarbij één van de meest relevante onderdelen ontbreekt *** Het doet er hier niet toe of Pasteur of Bechamp gelijk heeft, dit is een statistisch verhaal en de statistiek is duidelijk. De 65 minners lopen statistisch gezien geen enkel risico als we de eerste golf als maatgevend kunnen beschouwen. Slechts 5 procent zou zich zorgen kunnen maken. En hoe je vervolgens die 5 procent het beste beschermt, daarover kan je van mening verschillen. Maar dat is dan een ander artikel. De boodschap die uit de statistiek spreekt en die ik probeer over te brengen is dat 80 tot 90 procent zich nauwelijks zorgen hoeft te maken.

   • @Ratio

    “De boodschap die uit de statistiek spreekt en die ik probeer over te brengen is dat 80 tot 90 procent zich nauwelijks zorgen hoeft te maken.”

    Wat betreft corona is mijn boodschap; “100 procent zich over het ‘corona virus’ geen zorgen hoeft te maken”. Simpel as that.

    We willen feiten en concrete bewijzen en geen blinde paniek of emotie alleen gebaseerd op een meer dan honderd jaar oude theorie, ondersteund en leven gehouden met marketing en geloof. Misschien is het tijd om de miljarden zwendel rond virussen eens en voor altijd te fileren en te ontleden, i.p.v. erin mee te gaan.

    Wel heel, heel grote zorgen mogen wij ons maken omtrent de doodenge, simpele, goedgelovige, niet zelf kunnen nadenkende massa, die de leugens,
    onwaarheden en natuurlijk vooral de maatregelen rond aanstaande vaccinatiedwang en de toegebrachte, desastreuze sociale-maatschappelijke en de economische verlammingen zonder angst en zorg accepteren en vol in de corona bulltrap trappen. De massa die met volle overtuiging en -gave heel enge, heel geesteszieke mensen in de politiek, bij de overheid en de gezondheidsdiensten omarmen alsof ze onze redding zijn. Dat zijn doodenge en levensgevaarlijke mensen, de ware vijanden, de voedingsbodem van corruptie en foute regimes/machten.

    Deze massa trekt zich helaas niets aan van de boodschap waaruit blijkt dat 80 tot 90 procent zich geen zorgen hoeft te maken. Die zien altijd nog 20 tot 10 procent gevaar in een (niet bestaand) corona virus.

Comments are closed.