Op een website van deze religie lees ik:

“Ze eten tijdens de viering een hostie, die gezien wordt als het lichaam van Christus. Kinderen doen hun eerste communie meestal als ze 6 à 7 jaar oud zijn. Dit zijn volgens het kerkelijk wetboek van de katholieke kerk de jaren van verstand.”

Wat leuk voor deze kinderen dat hun al op zo’n jeugdige leeftijd het wonder van de transsubstantiatie onderricht wordt ! En dat zij als goede kannibalen al mogen beginnen Jezus op te peuzelen!

Als voorbereiding op de overige hocus pocus die nog in het verschiet ligt, hebben ze daar echt iets aan!

Hugo van Reijen

40 REACTIES

 1. Het is helaas dat die kindjes al zo vreselijk jong gehersenspoeld worden. Want beeld je eens in. Dat je dus echt gelooft dat je het lichaam van Christus aan het eten bent. De verbeelding van een kind is groot. Het is ook niet voor niks dat zo’n hostie niet zomaar opgepeuzeld wordt. Dat moet allemaal met beleid.
  Wat doet dat eigenlijk in de hersenen als een kind zulke ervaringen opdoet?

  Overigens denk ik dat pinkstergemeenten en bepaalde evangelische gemeenten op hersenspoeling goed kunnen wedijveren. Vervuld worden met de Heilige Geest , spreken in tongen of verjagen van de duivel soms via uitdrijving van demonen. Wat ze in zulke gemeentes dan ook vaak doen. Is werken met muziek om de weg naar binnen te vinden en reacties teweeg te brengen. Dus zo zijn er meer plekken. Waar de kindjes hun onschuld wordt ontnomen.

  Ik zag deze week een paar straat evangelisten aan het werk. Die mensen gaan gewoon hardop bidden als ze denken dat ze beet hebben. In dit geval hadden ze een tiener te pakken. Ik heb dan toch het idee. Die mensen zijn wel erg ontspoord. Zulke dingen zie je katholieken dan weer niet doen.

  • Larrisa, waar komt het leven vandaan? Het perfecte systeem van de natuur, waar alles samenwerkt en van ongelooflijke genialiteit getuigt?

   Geen wetenschap die ertegenop kan. Geen wetenschap die leven kan scheppen. Het enige wat wetenschap kan is werken en experimenteren met wat de natuur en de natuurwetten ons toestaan. Wetenschap kan mixen, bewerken en assembleren, maar niet iets creëren uit het niets. Wetenschappers(een label voor mensen zoals jij en ik, waarmee ze priesterschap claimen) kunnen een dode steen niet levend maken.

   Bestaat alleen het materiële? Is de bijbel 100% fictie? Bestaat het beloofde land niet?

   Wat maakt een bepaalde religie bespottelijk en een andere niet, of zijn ze allemaal bespottelijk? Wat denk je van Islam, judaïsme, hindoeïsme, satanisme..?

   Zie je jezelf als een zak chemicaliën? Als dat zo is waarom maken we dan zo’n heisa over het klimaat? Als alles doelloos is en mensen maar chemicaliën wat maakt het dan uit of de wereld vergaat of niet?

   Wat is de waarde van een zak chemicaliën? Is het überhaupt iets waard?

   Wat is de betekenis van vriendschap, geluk, verdriet, liefde en goede bedoelingen in het licht van het atheïsme, waarin alles betekenisloos is?

   Ps, dit is geen aanval, maar puur nieuwsgierigheid.

   • @DoYouEvenExist
    Ik voel me niet aangevallen en u zegt niks verkeerds.
    Behalve dat ik een wetenschapper ben.

    Ik stel mijzelf eerder vragen als: Hoe verhoudt mijn zelfbeschikking en vrije wil zich tot religie danwel atheisme. Ik ben minder bezig met de achterliggende vragen die u stelt.

    Maar u bent wel wetenschapper? Kunt u dan mijn vraag beantwoorden?

    quote
    *Wat doet dat eigenlijk in de hersenen als een kind zulke ervaringen opdoet?*

   • We zijn allemaal wetenschappers als we maar willen onderzoeken.
    De eeuwenlange truc om mensen recht van spreken en denken te ontzeggen door beroep op autoriteit en officieel bewijs van jarenlange indoctrinatie te eisen kan je gewoon naast je neerleggen. Beroep op autoriteit is een logical fallacy.

    Wat doet het in de hersenen van een kind om te horen dat het een onbeduidende zak met chemicaliën is en daarbovenop een belasting voor het millieu? Dat is ontstaan door louter toeval als gevolg van een ontploffing van niets dat toen alles werd wat we nu rondom ons waarnemen? Dat er geen goed en kwaad bestaat enkel een overheid die beslist over alles inclusief je lijf?

    Wat doet het met een kind om te horen dat geslacht slechts een social construct is en blank zijn een crime? Wat doet het met een kind wanneer het verplicht tot haar 18de wordt opgesloten in een lokaal waar het moet zwijgen en stilzitten en herhalen wat er wordt ingepomt als de absolute waarheid?

    Ik ben geen kerkganger maar als kind gingen we soms klassikaal naar de mis, daar moest ik een hostie slikken, maar net als mijn klasgenoten wist ik wel dat zo’n hostie slechts een stukje snoeppapier was, ik kan me niet herinneren dat er iemand en trauma aan over hield of zichzelf als kannibaal zag.

    Verder hebt u wel erg handig geen enkele vraag beantwoord 😉

   • Wat me de enkele keren dat ik als kind in de kerk kwam opviel was hoe de hypocriet veel van de “gelovigen” waren. Veel blablabla, maar bitter weinigen gedroegen zich ernaar. De akeligste types zaten op de eerste rij. Organised religion op z’n best. Do as i say, don’t do as i do..

    Hoewel, al snel bleek dat soort hypocrisie niet exclusief een praktijk te zijn van vele zelfverklaarde religieuzen..

   • Beste DoYouEvenExist. Dank voor je reactie, discussies zijn slechts mogelijk als er tegengas gegeven wordt. De stelling *** Larrisa, waar komt het leven vandaan? Het perfecte systeem van de natuur, waar alles samenwerkt en van ongelooflijke genialiteit getuigt? *** Bestrijd ik. Ik had graag geloofd in een perfecte natuur. En een god. Echter zie ik een aantal zeer sadistische levensvormen. Hier een documentaire die laat zien hoe genadeloos en hard de natuur is, insecten die door schimmels worden gedood: https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8. En hier hoe een rups van binnenuit wordt opgegeten en daarna via een vorm van mind control zelfs de parasieten die hem opeten verdedigt.

   • Ja, de wilde natuur geeft voordeel aan de gezondste, aan de sterkste om zo de soort sterk en in leven te houden. Wie zijn wij nietige mensen om te oordelen over de natuur. Had een van ons het beter kunnen uitdenken? Wij kennen niet eens alle dieren en planten bij naam, laat staan dat we ze zouden kunnen ontwerpen met al hun specifieke eigenschappen en taken in het grotere geheel.

    Sta er eens bij stil hoe gecompliceerd en vernuftig je eigen lichaam in elkaar steekt. Het feit dat je kan zien, ruiken, denken. Hoe het lichaam een grote mate van zelfreparerende kracht bezit. Je spijsverteringsstelsel, je ademdemhalingssysteem, hoe het zorgt voor stabiel zuurstofniveau in je bloed. Het evenwichtssorgaan dat elke beweging registreert. De manier waarop je lichaam zijn temperatuur haarfijn regelt. Hoe het vetreserves aanlegt om je overlevingskansen te vergroten.

    Je kan een heel bos afbranden tot er enkel zwartgeblakerde aarde overschiet, kom een paar jaar later terug en uit het niets is alles terug groen en staat er het begin van een nieuw bos in wording. Het feit dat uit een klein zaadje een enorme boom groeit zonder tussenkomst van eender wie. Magische onzichtbare levenskracht uit de aarde.

    Wij mensen kunnen zo geen zaadje maken en een boom is dan nog een van de simpelste levensvormen. De natuur is een wonder, en ons leven is dat ook. Tegelijk is alles vergankelijk en blijft niets of niemand gespaard, je tijd hier is beperkt dat is de grote gelijkmaker.

    De vraag is of er een reden is waarom wij mensen gezegend zijn met intellect, taal hebben om te communiceren, abstract kunnen denken en beschikken over een geweten(hopelijk). Waarom wij in tegenstelling tot de dieren een hoger bewustzijn hebben, is ons leven doel -en zinloos of is het een soort van leer -en evaluatieoefening ?

    Nihilisme

    En zo komen we bij religie, wat weer een nieuw probleem opwerpt, welke religie is de ware of moet de ware nog ontdekt worden? Of zijn we toch maar een zak chemicaliën? Dat zijn de grote levensvragen.

    Hedonisme

    Wat is rijkdom? Een groot paleis en dure auto’ of een bescheiden leven met hechte familie en vrienden? Wat voor vreugde geeft een paleis of dure auto als je alleen bent op de wereld? Is wijsheid en nederigheid ook geen vorm van rijkdom? Je kan financieel heel rijk zijn maar geestelijk heel arm. De vraag is welk soort rijkdom je wilt najagen.

   • @DoYouEvenExist *** Het perfecte systeem van de natuur, waar alles samenwerkt en van ongelooflijke genialiteit getuigt? *** Bij deze de tweede video die ik vergat te plaatsen. https://www.youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs& . Dit zijn geen voorbeelden van samenwerking. En het getuigt vooral van ongekende wreedheid. Mbt je lichaam. Er zijn relicten als het staartbeen, en de blinde darm. Het lichaam is niet perfect en een gevolg van een evolutie. Zoek in youtube op evolution fails in the human body of kijk naar https://www.youtube.com/watch?v=bmf1znpMjbI

   • De tweede hoofdwet van de thermodynamica leert dat in die totale hoeveelheid energie en materie in de loop der tijd de entropie, dat is de wanorde, onverbiddelijk toeneemt. Evolutie gaat dus totaal in tegen de waarneembare wetenschap. Het is een theorie die wetenschappelijk niet kan volgens de geldende natuurwetten.

    Hoe ontwikkelde zich het oog per random toeval? Terwijl op hetzelfde moment zich ook per random toeval de software voor het ontvangen en interpreteren van de signalen van het oog ontwikkelde? En dat zonder planning of ontwerp?

    Hoe ontwikkelden zich op twee verschillende plaatsen op aarde in exact hetzelfde tijdsbestek en mannelijk mens en een vrouwelijk exemplaar? Met voortplantingsorganen die perfect op elkaar afgestemd zijn? Dit zonder van elkaars bestaan te weten louter per toeval? En dan ook nog het geluk hebben elkaar in hun vruchtbare periode te ontmoeten op deze uitgestrekte aarde?

    En dit allemaal zonder planning? Louter toeval?

    En het evolueren naar een mens met voortplantingsorganen, hoe werkt dat? Die voortplantingsorganen moeten er in een keer zijn geweest en direct 100% functioneel, want indien niet onmiddellijk 100% functioneel is er geen nageslacht en stopt je evolutie al.

    De evolutionisten zijn al zo vaak betrapt op geknoei met fossielen, dat op zichzelf roept al vragen op.

    Een van de basisvoorwaarden is de leeftijd van de aarde, die moet miljarden jaren oud zijn anders valt evolutie al direct af, maar niemand van ons was erbij om te getuigen. En de methode waarmee de leeftijd wordt “bewezen” is gewoon een cirkelredenering https://heartbeatnederland.nl/blog/leeftijd-van-de-aarde/

    Nu creatie is geen bewijs voor welke religie dan ook, nergens in de natuur groeien religieuze instructies aan de bomen. Dus het raadsel blijft..

   • Bij mij in het dorp staat een grote mast met allemaal rare plastieken vormen erop waar allemaal kabels uitkomen. Ik heb geen idee waar het voor dient, dus is het waarschijnlijk een nutteloos relict! Want als ik de functie niet ken, dan is er geen functie!

    Acht jaar geleden publiceerden biologen al een andere theorie over de blindedarm. Toen stelden zij dat de blindedarm wel degelijk een functie bezit: het zou een toevluchtsoord zijn voor goede bacteriën. Wanneer de darmflora verstoord zou zijn, door bijvoorbeeld diarree, kunnen ze vanuit hun veilige haven de darmen opnieuw bevolken.

    Het staartbeentje en zijn functies: https://scheppingofevolutie.nl/heeft-het-staartbeen-geen-functie/

   • Beste DoYouEvenExist

    Goede reactie mbt het staartbeen, de link klinkt aannemelijk.
    mbt *** De tweede hoofdwet van de thermodynamica leert dat in die totale hoeveelheid energie en materie in de loop der tijd de entropie, dat is de wanorde, onverbiddelijk toeneemt. Evolutie gaat dus totaal in tegen de waarneembare wetenschap *** Tenzij er energie wordt toegevoegd. (voedsel, zonlicht, etc,) zodra de toevloed van energie stokt, zal na verloop van tijd, als de energie hoeveelheden binnen het organisme op zijn, het levende weer dode materie worden en uiteenvallen.

   • @DYEE

    “De tweede hoofdwet van de thermodynamica leert dat in die totale hoeveelheid energie en materie in de loop der tijd de entropie, dat is de wanorde, onverbiddelijk toeneemt.”

    A) dit is niet zeker, maar we hebben nog geen waarnemeningen die dit ontkrachten
    B) we kunnen alleen lokale en tijdelijk begrensde waarnemingen doen

    Maw: Ik ben er nog niet zo zeker van dat deze tweede hoofdwet universeel en altijd gelden is.

    “Evolutie gaat dus totaal in tegen de waarneembare wetenschap.”

    De tweede hoofdwet zegt niet dat de entropie altijd en overal moet toenemen, enkel dat in een gesloten ruimte de totale entropie zal toenemen. In een klein deel van de ruimte kan de entropie afnemen.

 2. Vroeger, geloofden de mensen dat ziektes van onzichtbare boze geesten kwamen, Pasteur de fraudeur (volgens zijn eigen dagboek) vertelde eigenlijk hetzelfde sprookje, maar maakte de boze geesten gewoon heel heel klein, dus ook onzichtbaar, voor iedereen uitgezonderd Big farma(de nieuwe duiveluitdrijvers).

  De ene religie vervangen door een andere, de mensen geloven toch alles klakkeloos, besteden hun denken uit aan anderen en volgen gehypnotiseerd de kudde.
  je hebt natuurlijk altijd ketters (Bechamp,, Dr M.L. Leverson, Stefan Lanka en vele anderen) maar zoals met alle religies, maak je daar ketters van en zet je ze weg als afvalligen.

  Elke religie blijkt altijd lucratief voor degenen die de doctrine ontwikkelen en onderhouden. Er is altijd een centrale kliek van priesters aan wie de nieuwe god zijn geheimen exclusief doorfluistert, de gewone man(de zondaar) moet vervolgens blind accepteren wat het nieuwe geloof dicteert. Niets nieuws onder de zon(ook een spreuk uit de bijbel).

  It is a fundamental principle that the burden of proof lies with those who propose a theory. Yet in the case of the ‘germ theory’ that ‘proof’ does not exist; there is no original scientific evidence that definitively proves that any ‘germ’ causes any specific infectious disease. Although this statement will be regarded as highly controversial and even outrageous, its veracity can be demonstrated.

  There are a number of sources that provide a corroboration of the assertion that the ‘germ theory’ lacks any original scientific proof. One of these sources is Dr M.L. Leverson MD, who, in May 1911, gave a lecture in London in which he discussed his investigations that had led him to the conclusion that,

  ***“The entire fabric of the germ theory of disease rests upon assumptions which not only have not been proved, but which are incapable of proof, and many of them can be proved to be the reverse of truth. The basic one of these unproven assumptions, wholly due to Pasteur, is the hypothesis that all the so-called infectious and contagious disorders are caused by germs.”***

  Dr M Beddow Bayly also exposed the lack of any scientific basis for the ‘germ theory’; in his 1928 article published in the journal London Medical World, he states that,

  *** “I am prepared to maintain with scientifically established facts, that in no single instance has it been conclusively proved that any microorganism is the specific cause of a disease.”***

  It is clear that evidence to support the ‘germ theory’ remained conspicuous by its absence many decades after it had been proposed by Louis Pasteur. However, the situation has not been rectified; the germ theory of disease remains unproven with overwhelming evidence to demonstrate that it also remains a fallacy.

  https://whatreallymakesyouill.com/germ-theory-html/

  De hele wereld is een wonder, voor wie ogen heeft om te zien, de ‘wetenschap’ weet eigenlijk zeer weinig, vooral veel aannames en theoriën.
  En veel van onze technische wonderen zijn gewoon afgekeken van de wonderen van de natuur.

  Als er één goed advies in de bijbel staat is het wel “vertrouw niet op mensen” en “koester geen idolen”.
  Ongeacht hoeveel geld, macht of talenten iemand heeft of pretendeert te hebben, het gedweep ermee is belachelijk en getuigt van kindelijkheid.
  Waarheid zit niet in getallen of op een bankrekening, waarheid staat op zichzelf.

  Wie idolen koestert en achter patsers aanloopt, is een idioot, ware wijsheid staat los van populariteit.
  Priesters, pausen en alle religieuze instituten en leiders mag je daar bijrekenen.

  • De Engelsen zeggen: The proof of the pudding is in the eating. Het lijkt mij een fair voorstel om een kudde overtuigde Bechamps-aanhangers naar West Afrika te sturen als er weer eens een Ebola-uitbraak is. Kunnen ze hun theorieën bewijzen. Tot die tijd hoop ik zo weinig mogelijk van ze te lezen op Vrijspreker.

   • Ja censuur is het middel wanneer inhoudelijke argumenten falen.

    Jij bent duidelijk anti-wetenschap, de essentie van wetenschap is namelijk alles in vraag stellen. Elk fout dogma uit het verleden is pas doorbroken doordat iemand het in vraag stelde. Als iedereen was zoals jij voerden we nu nog bloodletting en lobotomie’s uit.

    Nu je ebola ter sprake brengt, die kwam ik tegen op Toutube:

    If It’s So Real, Why The Massive ‘Ebola Is Real’ Propaganda Campaign?
    https://www.youtube.com/watch?v=TP6qMY1_6dg

   • @Linda

    “Een oude bekende” (hierna: EOB) is naar mijn mening niet zins om verder te kijken dan zijn neus lang is, en daarom hoopt deze beste man (of vrouw, who knows) dat degenen met alternatieve theorieën (sic) svp maar hun mond houden op deze voor hem blijkbaar heilige site. Hij wenst krampachtig vast te houden aan datgene waarin hij gelooft. En dat is prima, ieder z’n ding tenslotte. Dit soort mensen kun je niet interesseren voor andere ideeën net zo min als dat er mensen zijn die menen dat democratie de beste uitvinding is sinds het gesneden brood. Vandaar ook de platitudes over het eten van pudding in West Afrika. Duwen aan een veter helpt niks.

    Het vreemde is dat zo iemand als EOB naar ik stellog vermoed wel vreemd staat te kijken als iemand dogmatisch vasthoudt aan het concept democratie maar ondertussen zelf dogmatisch vast blijft houden aan een theorie (dat is iets wat niet bewezen is, een veronderstelling), in dit geval van Pasteur en degenen die het wagen een alternatieve theorie voor te stellen zo’n beetje afdoet als idioten, hen daarmee dezelfde behandeling gevende als degene die een alternatief voor democratie voorstelt. Iets met de wijsheid in pacht denken te hebben, hoedjes, malloten, alu-folie en ga zo maar door. Het getuigt niet echt van een open mind, maar dat is meer zijn probleem dan van wie dan ook.

    Onlangs was er ook “Een oude bekende” die een beetje in de war was met 5G als zijnde 5e generatie mobiele communicatie vs. 5GHz WiFi. Wel oud, maar niet bekend met feiten, zoiets zal het zijn. (Of twee mensen met dezelfde nick). En ondertussen de gewichtige meneer uithangen natuurlijk. Niet handig dunkt me, maar goed. Ieder z’n ding, en daarom heet dit vrijspreker.nl en niet nietzovrijspreker.nl.

   • Ja ondertussen krijgt EOB versterking van zijn vrienden bij de WHO.
    Want wie het meeste geld en middelen die bepaalt wat waar is en wat geridiculiseerd of als dat niet werkt, gecensureerd moet worden.

    Als je de waarheid verkondigd heb je niets te vrezen en hoef je niet te censureren. Vreemd dat de MSM nergens bericht heeft over de finale uitspraak in het proces met Stefan Lanka..

    https://www.mostholyfamilymonastery.com/news/scandal-ridden-who-listening-in-on-online-conversations-to-counter-fake-covid-19-news/?utm_source=WPhp&utm_medium=Slider&utm_campaign=Theme2020

   • Dat is niet zo vreemd. Dr. Lanka is een aluhoedje die niets dan onzin debiteert. Kijk maar op Wikipedia. /sarc Zijn wetenschappelijk onderzoek was tegen het zere been van de medische industrie want het ondergraaft het kaartenhuis dat zorgvuldig opgebouwd is door de jaren heen. En dat kunnen we niet hebben, hè. Wat dat betreft is het een wonder dat hij nog leeft. Maar een baan bij de reguliere door de usual suspects gefinancierde wetenschappelijke instituten kan hij wel op zijn buik schrijven. Hij is kaltgestellt, een term waarmee EOB naar ik vermoed ook wel bekend is. Over EOB gesproken, vermoed ik ook niet dat hij het in zich heeft om een vriend van de WHO te zijn (maar wie weet, in deze bizarre tijd..) Ik gok op dommigheid aangaande het begrip “theorie”. Want als iedereen in een theorie gelooft, dan moet het wel waar zijn. De theorie is bewezen doordat deze algemeen geaccepteerd is. Errug wetenschappelijk, dat. Probeer maar eens door een dergelijke plank voor de kop te breken, dat is voorwaar geen sinecure.

    Dr. “aluhoedje” Lanka aan het woord: https://abruptearthchanges.com/2017/11/17/dr-stefan-lanka-the-history-of-the-infection-theory/

    Dit verhaal past uiteraard he-lu-maal niet op Vrijspreker want het heeft ook niets maar dan ook niets te maken met invloed die een bepaalde groep mensen door het definiëren van de waarheid (middels propaganda en het uitsluiten van alternatieven via allerlei door de overheid afgedwongen matregelen etc.) al tijdenlang uitoefent om jouw- en mijn vrijheid (en die van EOB alhoewel hij dat mogelijk nog niet helemaal beseft) in te perken. Men moet deze opties helemaal niet willen onderzoeken, gekkie. Stel je voor dat de aarde niet plat is..

    En zo komen we weer uit bij geloof. Sommige libertariërs vinden geloof maar niks maar geloven wel in een onbewezen theorie. Interesting, zoals de Engelsen zeggen.

   • Het atheïsme is ook een geloof. De dingen die je moet aannemen/geloven voor big bang en evolutie vergen een ook heel sterk geloof. Want bewijzen zijn er niet, het is weer een theorie.

    Zo is de cirkel rond, iedereen gelooft, zelfs de zelfverklaarde ongelovigen. De een gelooft dankzij indoctrinatie en uitbesteding van zijn denken, de ander dankzij logos en deductie..

    Het ene geloof brengt orde en liefde, het ander chaos en miserie..

   • “Onlangs was er ook “Een oude bekende” die een beetje in de war was met 5G als zijnde 5e generatie mobiele communicatie vs. 5GHz WiFi. Wel oud, maar niet bekend met feiten.”
    Klopt, excuus. Nu wel: de frequentie blijkt bij raadpleging van Wikipedia 3.5GHz te zijn, zo’n beetje tussen mijn 2,4GHz en 5GHz verbindingen van mijn routertje in. Daarnaast worden ook de oude banden voor o.a. digitale TV en 3G weer in gebruik genomen.

    Verder heb ik geen behoefte aan discussie. Volgens mij zijn diverse VS-medewerkers én reaguurders het helemaal zat dat élk onderwerp wordt gekaapt door complottertjes die op elk ander platform volledig uitgekotst zijn. Zie ook dit topic: het gaat over indoctrinatie van de katholieke kerk, maar de reacties zijn voor 90% van het niveau “Hey, ik ben nog niet gebanned, dus ik kan mijn psychose nog steeds verwoorden op VS”. Sterkte jongens. Overtuig je zorgverlener maar. En vergeet je zyprexa niet.

  • Zelfs op Wikipedia staat een uitgebreider verhaal o er 5G. Dat je blijkbaar alleen de eerste alineas leest en daarbij denkt de antwoorden gevonden te hebben die je perspectief bevestigen, past in een patroon vermoed ik. Dat, samen met het geen behoefte hebben aan discussie. Je verpakt je morele superioriteitsgevoelens in een afwijzing van meningen en feiten van anderen in de vorm van al dan niet on-topic reakties.

   Succes met het leven in een echokamer.

 3. Vanzelfsprekend is de procedurele poespas van bv de katholieke kerk nogal lachwekkend. Wat niet wegneemt dat mensen niet enkel individuen zijn, maar ook groepsmensen: in gezinsverband, familieverband, dorpsverband, mogelijk natieverband en behoefte hebben aan bindende activiteiten. Dat mensen sinds het begin der tijden in groepen leven is essentieel voor ons overleven. Dat mensen behoefte hebben aan een gedeelde moraliteit om de coherentie van de groep te versterken, het vermogen tot samenwerken te vergroten en het onderlinge wantrouwen te verkleinen dient evident te zijn. Religie heeft deze functie. Ook niet-religieuze mensen hebben behoefte aan bindende morele dogma’s. Meest pregnant zichtbaar bij de linkse kerk, maar weinig minder zichtbaar bij de rechtse kerk. Ontkenning en ridiculisering van deze elementaire menselijke noden komt op mij steeds meer over als kortzichtig en typerend voor een beperkt menselijk en sociaal inzicht. Een leeg consumentisme, waar Nietzsche al voor waarschuwde, is niet wat een mensenhart gelukkig maakt.

  • @Youp. Reflectie op “wat is een mens” is erg belangrijk. Vanuit de geschiedenis volgt onze genetische programmering. Onze hersenen hebben zich zo ontwikkeld dat de mens kan functioneren in een groep. Een goed functionerende groep met cohesie waar het groepsbelang soms boven het individu ging. (vloeken in de libertarische kerk). Religie, muziek, dans, rituelen, maar ook zaken als zonde, en de eeuwig leven belofte, het is er allemaal nog. Dit alles botst met rationaliteit. Het individu. Verwerp je rationaliteit dan ben je een volger van je genetische programmering, word je misbruikt door manipulatoren, en weet ik niet of je echt gelukkig wordt. Zeker in het tijdperk met grote staten die met elkaar in oorlog gaan, is verwerpen van rationaliteit en toegeven aan “instincten” dodelijk. Kijk naar de honderden miljoenen doden die de staten op hun geweten hebben alleen al in de voorgaande eeuw.

   Naarmate er meer mensen kiezen om zich niet langer te laten manipuleren, en de knoppen herkennen die in hun hersenen zitten, kan er een betere wereld ontstaan. Dat is geen leeg consumentisme. Maar een bewuster leven. Waarbij men soms aan de drang naar bijvoorbeeld rituelen toegeeft op een zo onschuldige mogelijke manier. Bijvoorbeeld kaarsjes branden in een kerk of wierook in een huisaltaar voor je voorouders.

   • Dit alles is juist een betoog voor het individu, en tegen collectivisme. Collectivisme, waar men geloof verwerpt maar wel geloof heeft in de staat, of niet beseft hoe je als mens in elkaar steekt, en daardoor wordt gemanipuleerd, is dodelijk. De uitweg is individualisme icm vrijwillige groepsvorming. In een zo libertarisch mogelijke setting

   • “Dit alles botst met rationaliteit.”

    Dit alles, zijnde het feit dat mensen kiezen om in groepen te leven met alles wat daarbij hoort, botst niet met de rationaliteit. In tegendeel: alles wat je overlevingskansen vergroot is rationeel gedrag. Jezelf in je eentje afzonderen uit overwegingen van moreel purisme of hoger bewustzijnsstreven en vervolgens kreperen wanneer je je enkel een keer goed verstuikt; dat is pas irrationeel gedrag.

    En dan weer het eenvoudig waarneembare feit dat mensen in groepen leven en dat altijd gedaan hebben, gelijkstellen met oorlog en manipulatie. Alsof iedereen zijn eigen morele code kan en wil ontwikkelen en dan geheel uit vrije wil naar de andere kant van de wereld verhuist om daar bij zijn favoriete intellectuele voorkeursclubje te gaan hokken. Alsof groepsvorming, zoals dat altijd heeft plaatsgevinden, onvrijwillig is.

    Zolang dit soort uberindividualistisch wensdenken de rigueur is, begrijp ik waarom het niks zal worden met het libertarisme. En terecht ook want het is een wereldvreemd, abstract theoretisch concept: oh, wat zou het leuk zijn al iedereen zijn eigen morele standaard zou ontwikkelen en zich daarnaar gaat gedragen. Is nooit gebeurd, nergens. Waarom niet?

   • @Ratio: “dat de mens kan functioneren in een groep”

    Ik denk dat dat “dat de mens alleen kan functioneren in een groep” moet zijn.

    Hoewel de mens ook kan overleven als eenling, deze eenlingen planten zich niet voort. Waar je ook kijkt ter wereld, je vindt nergens een aantal individuen die overleven als eenlingen en ook de nakomelingen als eenlingen blijven.

   • @Rien
    Ik geloof niet dat Ratio de alleengang voorstelt. Hij zou graag willen dat mensen, geheel individueel en rationeel hun eigen normen en waarden definieren en vervolgens daarnaar handelen, idealiter natuurlijk die normen en waarden die 1 op 1 overeen komen met Rothbard’s ‘For a new liberty’. Vervolgens kunnen alle ‘For a new liberty’ aanhangers met elkaar een groep gaan vormen. Het is mij duidelijk dat ‘For a new liberty’ dan niet meer te onderscheiden is van een religieus werk met bindende proporties en functionaliteit.

    Verder moet opgemerkt worden dat het slechts zeer weinigen gegeven is een moreel kader gelijk ‘For a new liberty’ te scheppen, waarmee de meerderheid der mensheid per definitie een volger zal zijn van een of ander geestelijk leidsman en daarmee daardoor gemanipuleerd wordt.

    Daarnaast, over rationaliteit, zo rationeel zijn wij mensen niet. We doen dingen waarvan we heel goed weten dat we ze beter niet zouden moeten doen. We zeggen soms onaardige dingen, ook als we dat eigenlijk niet zo bedoelen. We verzinnen talloze smoezen om ons ergens onderuit te kunnen draaien. Soms lichten we de zaak een beetje op, omdat we denken dat we er mee wegkomen. Goede voornemens worden vrijwel nooit opgevolgd. En dat zijn nog de meer onschuldige varianten. Om het in religieuze termen te verwoorden: we zijn zondaars. Of, om het op zijn Nietzscheaans te verwoorden: wij mensen zijn in voortdurend conflict tussen Apollo (het goede, het rechtvaardige, het logische) en Dyonisus (het onredelijke, moeilijk verklaarbaarbare, onlogische). Waren wij inderdaad rationele wezens, dan zouden wij al die slechte eigenschappen niet hebben. Hoe kun je rationaliteit gedrag van mensen verwachten wanneer ze slechts ten dele rationeel zijn? Begeef je je niet onmiddellijk in een onwerkelijk scenario met deze aanname?

   • @Youp. *** Dit alles botst met rationaliteit. Het individu. Verwerp je rationaliteit dan ben je een volger van je genetische programmering *** Kennelijk ben ik niet duidelijk geweest. Een evolutionair proces is niet rationeel, het is trial and error. Maar dat is niet het punt wat ik wou maken. Ik zeg ook nergens dat ik tegen groepen ben. Ik zeg *** De uitweg is individualisme icm vrijwillige groepsvorming *** Dus hoe mijn betoog kan worden opgevat als “uberindividualistisch wensdenken” is mij een raadsel.

    Ieder mens staat voor de keuze als hij beseft wat zijn genetische programmering is, om de poorten van het doemdenken, de erfzonde, de zondvloed gedachte, het groepsdenken de religie en al die andere knoppen die er zijn vol open te zetten. Dan wordt je een pion. Marcheer je als bruinhemd door de straten. Of ga je als BLM-er knielend door het leven (erfzonde), of geloof je in een god dan wel de staat.

    Dit soort groepsdenken wijs ik af. Daarmee ben ik niet uberindividualistisch. Een rationele manier van leven is juist deze zwakheden of hoe je het ook wenst te noemen, erkennen en zoals ik zeg “De uitweg is individualisme icm vrijwillige groepsvorming”. Dus als individu nadenken en je vervolgens vrijwillig associeren

   • @Youp *** Hoe kun je rationaliteit gedrag van mensen verwachten wanneer ze slechts ten dele rationeel zijn? Begeef je je niet onmiddellijk in een onwerkelijk scenario met deze aanname? ***
    Ik verwacht geen rationaliteit. Ik hoop op rationele zelfreflectie en het zoeken naar een rationeel mensbeeld.

    Waarbij men in het leven soms aan de drang naar bijvoorbeeld rituelen toegeeft op een zo onschuldige mogelijke manier. Bijvoorbeeld kaarsjes branden in een kerk of wierook in een huisaltaar voor je voorouders.

 4. Allemachtig dit heb ik al 4000 keer geplaatst de laatste 20 jaar, het lichaam van Christus en het bloed van Christus (de wijnkelk) is symboliek voor de Satanskerk waartoe alle religie behoort, het is symbolisch kannibalisme en offering, mensen worden heeeel traag bewust en dan nog maar 3% dus deze wereld kan als verloren worden beschouwd.

 5. Geloof en geld: Zijn de oorzaak: Dat de mensheid velt!!!!
  Het veroorzaakt: GEWELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in