De meeste mensen weten al dat de PCR-test geen virus kan detecteren. Dit werd bevestigd door de uitvinder Kary B. Mullis zelf. Hij noemde deze praktijk zelfs een “oxymoron”, wat een contradictio in terminis is.

De validatie van de PCR-test bestaat niet. In principe is het zo dat zolang er geen zuivere isolatie van het vermeende virus is en de postulaten van Koch niet worden nageleefd er geen enkele test in deze wereld kan bepalen of iemand besmet is. Ondertussen schreeuwen de media en politici de testresultaten van de daken en gebruiken ze het als excuus voor hun rampzalige beleid.

Op grond van deze PCR-test – die niet gevalideerd en goedgekeurd is – werd de lockdown en andere inperkende maatregelen beslist door ambtenaren. Het gebruik van deze PCR-test is in strijd met de medische normen. Dus de Europese ministers die dit inzetten plegen willens en wetens fraude en dragen de volledige wettelijke verantwoordelijkheid (privéaansprakelijkheid).

Een echt massaproces bestaat momenteel alleen in de VS en wordt daar class action genoemd. En nu is er de mogelijkheid om een ​​class action-rechtszaak aan te spannen tegen de fabrikanten en verkopers van het defecte product – PCR-tests – in de VS. Omdat de Duitse Drosten-test gebaseerd was op een aanbeveling van de WHO als een van de eerste wereldwijd, ook in de VS, en daar werd gebruikt.

Dit is de gelegenheid voor Duitse slachtoffers om hun claims voor te bereiden en vervolgens hun claims voor schadevergoeding in de VS te doen gelden als onderdeel van een class action.

Zelfs de dreiging van een dergelijke class action met een groot aantal eisers voor een overeenkomstig hoog schadebedrag zal er zeker voor zorgen dat de betrokken bedrijven eindelijk gehoord zullen worden door de verantwoordelijken – money talks !

Geinteresseerden voor een massaproces kunnen zich op deze website aanmelden.

Bron: Deprogrammierung