Als we nu eens allemaal stoppen met feestjes, horeca, borrels en teamsporten dan krijgen we Corona eronder. Samen de schouders eronder. Het gaat ons lukken, zo verslaan we Corona. Of toch niet?

Laten we naar de feiten kijken. Het RIVM heeft voor een gedeelte een antwoord. Van een deel van de geregistreerde Covid-19 gevallen is een bron aan te wijzen. Op pagina 24 van het weekbericht staat een tabel. Ik heb deze in Excel gezet en bewerkt. De grootste bron van besmettingen blijken huisgenoten te zijn (48%). Daarna werk, overige familie, kennissen en vrienden en verpleeghuisgenoten. En dan hebben we bijna 80 procent van de verklaarde besmettingen te pakken, zie telling in laatste kolom:

De politiek heeft het steeds over feestende jeugd die het voor eenieder verpest. En de horeca. En onverantwoorde teamsporten. Horeca is slechts voor 3,3 procent van de gevallen verantwoordelijk, feesten en borrels voor 1,4 procent en studenten verenigingen voor 0,8 procent.

De media brengen iedere dag weer berichten van feestende jeugd. En dat daardoor Corona wild om zich heen slaat. U weet nu beter. U heeft nu de cijfers. Van het RIVM.

Zie kolom propaganda en beleid voor de impact van deze maatregelen, minder dan 10 procent van de besmettingen zijn tot deze propaganda items te herleiden:

Er wordt een extreem hoge prijs gevraagd van de horeca en van de Nederlandse bevolking. Niet meer feesten, niet meer teamsporten. Terwijl dit volgens de wetenschappers heel weinig effect heeft. Het is vooral politiek gemotiveerd. Politiek die offers van de bevolking eist zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing.

De regels voor de uitvaartbranche zijn extreem onwetenschappelijk en onmenselijk.

Familieleden moeten anderhalve meter uit elkaar zitten. Ze mogen niet eens elkaars hand vast houden om zo troost te bieden. Ze komen aan in dezelfde auto en hoeven in hun eigen huis geen afstand te houden. Hoe dit in de praktijk uitpakt:

We kunnen concluderen dat een groot deel van het beleid niet op wetenschap is gebaseerd, extreem onmenselijk is en onnodig hoge offers vraagt.

Er zijn een paar nuanceringen aan te brengen. Heeft u daar interesse in, lees dan verder “het verhaal achter de cijfers”. Droge kost maar ik wil wel verantwoording afleggen over de cijfers.

Het verhaal achter de cijfers

Bron is het weekbericht RIVM verschenen op 13 oktober. Tabel 7 staat op pagina 23:

Van 26,5 % van de besmettingen is doorgegeven wat de gerelateerde bron is, 36.735 gevallen. Daar is de volgende tabel, tabel 8 op gebaseerd. En dat is de tabel die ik heb ingelezen in Excel en die ik in dit artikel toon

Toen ik dit in Excel inlas bleek dat de percentage kolom optelde tot 114 procent. Dat vind ik altijd vervelend, ik wil de verhoudingen tussen de besmettingsbronnen kunnen vergelijken. RIVM meldt hierover: Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 8 worden berekend ten opzichte van het aantal patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 7) Door dit om te rekenen naar 100 procent verbreek ik het verband met de personen maar laat ik beter de relatieve besmetting zien per bron.

Deze lijst is niet volledig. Van 30 procent is geen gerelateerd ziektegeval vast te stellen. Dit zouden besmettingen in de supermarkt kunnen zijn. Sommige settings zijn gemakkelijker te controleren dan andere settings. Men zal wel volledig zijn met de huisgenoten. En iets minder volledig bij uitvaarten, hotels, restaurants, de school, feestjes, de werksituatie, borrels, enzovoort.

Nuancering. De 48 procent van tabel 8 waarbij gerelateerde besmettingen bij huisgenoten is geconstateerd zou als we beseffen dat tabel 8 slechts is gebaseerd op 26,5 procent van de besmettingen wel eens veel lager kunnen liggen. Dit geldt ook voor veel andere settings.

Niet uitgezocht zijn uiteraard al die mensen die niet getest zijn en toch Corona hebben gehad.

Er moet niet teveel waarde worden toegekend aan deze RIVM gegevens. Het beeld geschetst door de politiek dat feestende jeugd, horeca en teamsporten de belangrijkste oorzaken zijn wordt door deze gegevens in ieder geval NIET ondersteund.

Het hele stringente beleid rond uitvaarten is onmenselijk, en zelfs kwaadaardig te noemen gezien het aantal besmettingen dat daaraan is gerelateerd, 37.

Bovendien moet worden beseft dat leeftijd en gezondheid belangrijke factoren zijn. Iemand die besmet wordt tijdens een teamsport zal het wel overleven, iemand die besmet wordt in een verpleeghuis heeft een heel hoge sterftekans. Ruim 5 procent van de gevallen is besmet in een verpleeghuis. Dit is de setting waar maximaal moet worden ingezet. Niet in de horeca, niet bij de feestende jeugd. Neen, de belangrijkste setting is het verpleeghuis.

Maar die boodschap verkondigen de MSM en de politici niet. Het is vele malen gemakkelijker de jeugd en de sporter en de kroegtijger de schuld te geven dan effectief onze meest kwetsbaren te beschermen.

4 REACTIES

  1. Verdeel en heers; jongeren, anders kokende en whatever.
    Hebben we al meer IC capaciteit t.o.v. 7 maanden geleden….

  2. Nutteloos? Het is een plan dat wereldwijd wordt uitgerold. Al die rituelen om de Corona God hoog te houden zijn nodig. Anders valt de God van zijn standbeeld. Ze hebben een plan, we zijn nog maar net begonnen. We moeten offers brengen aan de Corona-God, anders gaan de oma’s dood.

Comments are closed.