Een heel eng filmpje. Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coördinator (SGBO) Oost Nederland.

Andersdenkenden zijn kennelijk een groter gevaar voor de samenleving geworden dan verkrachters. Een politie die geen tijd heeft om verkrachters op te sporen heeft wel tijd om zelfs mensen die alleen maar een podium bieden aan andersdenkenden te benaderen. Een video van 25 minuten die je een DDR gevoel zal geven:

11 REACTIES

 1. Ambtseed of ambtsbelofte afgelegd door de aspirant of de ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)!’‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Bron:https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2018/beroepscode-politie-8-jan-2017.pdf. Trouw aan de Koning, en het volk heeft het nakijken.Wel lekker kneedbaar , onder de huidige spoedwet.

  • Die eed legt de agent af ten behoeve van de burger. De bedoeling ervan is de burger tegen willekeur van machthebbers te beschermen. Handhaving voelt vervelend dat zeker, maar de eed is er ten behoeve van de burger. Het echte kwaad zit bij het parlement dat keer op keer de overheid meer bevoegdheden geeft.

 2. Overheid stuurt wijkagent op complotdenkers af, volgens het wereldwijde draaiboek. Het (achterliggende) doel: angst zaaien, chaos en onrust creëren. De wijkagent weet dat uiteraard niet, voert gewoon uit wat ze krijgt opgedragen.

 3. Wat je ook kunt verwachten is ‘doxing’, dat de overheid je identiteit openbaart zodat ‘andersdenkenden’ je aan kunnen vallen. Met Gregorius Nekschot ging dat ook zo: Nekschot maakt spotprenten van de Profeet, de rechtbank gooit zijn identiteit op straat.

 4. ‘U heeft vijfduizend volgers op Youtube’ – inmiddels 12.300 volgers.

 5. Deze agente is blijkbaar door haar baas gestuurd om Flavio Pasquino er van te overtuigen dat hij andersdenkenden, die de overheid monddood liever wil maken, niet zou moeten interviewen omdat hij anders zou worden beschouwd als een opruier.

  Nou staat de vrijheid van meningsuiting gewoon toe dat je wat dan ook mag zeggen behalve het oproepen tot geweld (behalve in de moskee waar dat blijkbaar wel mag onder het mom van godsdienstvrijheid).
  Kennelijk wil de overheid mensen die ze als een bedreiging ziet monddood maken en dat geeft te denken. Dit is de DDR in Nederland.

 6. Zeker de moeite waard, om deze video te kijken.
  Uiteraard heb ik gezocht naar het interview met deze “oudere man”
  Naar aanleiding van het handelen van de politie verwachtte
  ik een man met een portret van de heer Rutte in de tuin waar hij dagelijks op
  zit te schieten met een echt pistool.

  Ik begrijp er helemaal niets van, net als de wijkagente zelf, waarom ze dit moest doen.
  Dit is juist voer voor mensen die fictie en feiten door elkaar halen.

 7. “Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven.”

  Wat is er mis met iemand die verder denkt dan wat de mainstream media en macht-hebbers de neusgaten naar binnen rammen richting brein.

  Blablabla, een heel lang verhaal: “maar hé, keuter agentje, het gaat jou en je baasjes geen donder aan dat een mens verder denkt dan de voorgeschotelde leugens van wat jullie denken de burger door de strot te kunnen duwen.” Nog even en we dienen verplicht met één of andere vage substantie ingespoten te worden, in het eigen en enige grootste bezit, je gezonde lijf, je leven.

  https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/

  @Larissa

  Eens, met je reactie over Jensen. Daarmee werd deze video volgens mij een stuk minder Interessant. Aardige afknapper van wat een goede video had kunnen zijn.

Comments are closed.