Artikel verschaft door de LP: Een van de belangrijke vraagstukken op dit moment is de houdbaarheid van het sociaal vangnet. Libertair econoom Milton Friedman, Nobelprijswinnaar in 1970, stelde het idee voor van een negatieve inkomstenbelasting, omdat dit goedkoper is dan de uitvoeringskosten van uitkeringen van de bureaucratische verzorgingsstaat.

De LP wil dit stelsel in Nederland invoeren. We noemen het in ons Verkiezingsstandpunt: “voorwaardelijk basisinkomen“. De voorwaarden daarvan zijn:

– negatieve belasting geldt alleen voor inkomens beneden modaal
– bedoeld voor volwassen Nederlanders in Nederland
– invoering van een vlaktaks van 25% voor inkomens boven modaal

Negatieve inkomstenbelasting garandeert een menswaardig bestaan voor mensen die minder dan modaal verdienen of die helemaal geen inkomen hebben. Bijverdienen wordt altijd beloond. Dit is ook volgens Friedman een essentieel element zodat mensen die op inkomensoverdracht aangewezen zijn ook de eigen produktieve bijdrage altijd als meerwaarde ervaren.
Het alom gepropageerde “universeel basis inkomen” (UBI) of het “onvoorwaardelijk basisinkomen” heeft het nadeel dat bijverdiensten ontmoedigd worden en de ontvangers in het systeem gevangen raken. Bijverdienen maakt immers geen verschil. Deze armoedeval schaadt de psyche van de mens omdat het de eigenwaarde aantast.

Hoe werkt dat nu precies? De onderstaande grafiek brengt het voorwaardelijke basisinkomen schematisch in beeld. Beneden de transitiegrens betaal je geen inkomstenbelasting. De transitiegrens kan zo gekozen worden dat de financiering neutraal is. De LP wil die transitiegrens zelfs naar 40’000 euro brengen.

Financiering

Alle voorstanders van de invoering van het basisinkomen, van links tot rechts, zijn ervan overtuigd dat het basisinkomen financierbaar is zonder de belastingdruk te verhogen. Er wordt immers nu ook al op gelet – met een warboel aan regels en instituties – dat iedereen die de weg door de doolhof heeft afgelegd een menswaardig bestaan kan leiden. Het is dus principieel geen kwestie van extra kosten. Het basisinkomen vervangt bestaande uitkeringen en toeslagen, die niet meer nodig zijn.

Niet de economisch zwakken, maar de overheid is nu de grootste profiteur van de welvaartsstaat, in het bijzonder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en haar uitvoerende organen op rijks- en gemeentelijk niveau. Onder het kopje “uitvoeringskosten” worden er door een ratjetoe aan “sociale” diensten vele miljarden uitgegeven. Met de invoering van het basisinkomen vallen de kosten voor het toetsen, verlenen en controleren dus weg. De grootste weerstand tegen de invoering ervan valt dus van de overheid zelf te verwachten. Maar toch: het zou capaciteiten vrijmaken die in andere economische sectoren productiever kunnen worden ingezet.
Mensen zonder of met een laag inkomen worden minder afhankelijk van de overheid. De “herverdeel-en-heers”-organen waar we het over hebben zouden wat ons betreft nooit mogen bestaan.

De invoering van negatieve inkomstenbelasting is nog steeds inkomensoverdracht en wat ons betreft is het een tussenstap. Wij willen de onderworpenheid van economisch zwakken aan de grillen van politiek en staat geheel opheffen. Voor een basisinkomen heb je geen monopolie van de overheid nodig, want een basisinkomen kan – eventueel tijdens een overgangsfase in concurrentie met de overheid – als individuele of als “onderlinge” groepsverzekering worden aangeboden. In de sociaaldemocratische werkelijkheid van vandaag moet wat betreft de LP minstens een individueel recht op “opting-out” komen, zodat voor sociale zekerheid een divers aanbod kan ontstaan.

13 REACTIES

 1. Ik mis in dit artikel een paar punten. Hoe om te gaan met de sociale premies / loonheffing? Die worden afgeschaft? Men heeft het immers over het netto besteedbaar inkomen. En de werkgeverslasten? Worden die ook afgeschaft, wat doet men daar mee? De financiering van de Wlz (oude AWBZ) komt hiermee dus te vervallen? Hoe wordt de langdurige zorg dan gefinancierd? Thans betaal je er 9,65 procent premie voor.

  Hoe denkt men dit budgettair neutraal te kunnen uitvoeren? Zoals de grafiek laat zien heeft iedereen die meer dan 30 k verdient een belastingvrije voet van 30 k. Verworven inkomen is immers gelijk aan besteedbaar inkomen bij 30k. En daarboven 25 procent betalen. Dus 60 k bruto wordt 52,5 k netto. Reken maar na. 25 procent van 30 k = 7500 euro. Dat is veel minder dan ik nu betaal. Vind ik uiteraard prima, maar dit is geen budgettair neutraal voorstel en een aantal belangrijke punten zoals werkgeverslasten en financiering Wlz worden genegeerd. Hiermee is dit niet echt serieus te nemen

  • Ik houd niet echt van de termen “werknemer” en “werkgever”. Het is gewoon een verbastering van slaaf en heer. Dus ook niet van de termen “sociale premies”, wat moet daar broederlijk aan zijn? Mensen praten over “werkgelegenheid”, dat woord kende Napoleon nog niet en ik met de tijd wordt het nu ook al “un peu démodé”. Ik zou het eigenlijk wel fijn voor iedereen vinden als iedereen nu eens fijn voor zichzelf ging zorgen. Dat even terzijde.
   De Wetgever beschouwt “inkomen” als het resulterende deel van de Wetnemer dat wettig onttrokken kan worden.
   Een politieke partij die de Tweede Kamer anno 2021 eens vermanend wil toespreken moet dus wel met realistische ramingen komen want anders wordt ze niet serieus genomen. Welnu, ik denk dat de flat tax van 25% heel wat discussie zal gaan ontsteken, want overheidstaken worden tegelijk afgebouwd. Dat is wel het aapje in de mouw. O jee. En denk maar niet dat dan het ineens veel goedkoper wordt. Want die taken moeten misschien wel op een andere manier uitgevoerd worden.
   De inkomstenbelasting kan zich beperken tot de kosten van de inkomensoverdracht en kerntaken, en voor veel andere diensten worden er aparte contracten afgesloten: de gebruiker betaalt. Zet gewoon vraag en aanbod tegenover elkaar. Komt vanzelf wel goed vinden wij. Enfin, op dit forum geloven jullie me toch wel.
   Ik denk dat 2021 nog ietsje te snel komt voor een libertaire Great Reset, dus ik zou er stapje voor stapje aan beginnen. En alleen voor degenen die het willen. De komende financiële crisis gaat ons daarmee vast een handje helpen.

   • Hi Edwin. Ik denk dat we wel op 1 lijn zitten, echter was het handig als het artikel gesteld had dat dit niet budgetneutraal is, en dat dit gepaard gaat met een particuliere Wlz verzekering en grootschalige bezuinigingen op sociale zekerheid. Deze informatie had ik onder het kopje financiering verwacht maar daar staat het niet. De paar miljard uitvoeringskosten besparing die daar is vermeld gaat dit echt niet financieren.

 2. Overigens wel een verbetering dat men voor een voorwaardelijk basisinkomen kiest, maar dat zorgt wel weer voor de nodige administratieve lasten.

 3. Als ik het goed begrijp, iemand die werkt krijgt een vergoeding en levert hiervoor tijd in.
  Iemand die een “negatieve inkomstenbelasting premie” ontvangt levert hiervoor “geen tijd” in.
  Wat nu als je in deze “geen tijd premieontvanger” een zwart klusje opknapt ten koste van een werknemer die een vergoeding krijgt tegen inlevering van tijd?
  Kan ik mij als NL-er (ex leraar Spaansl) laten inschrijven voor de premie negatieve inkomstenbelasting en naar de Costa Del Sol afreizen om een zwart klusje op te knappen?
  Hoe zit het met de nl-ontwikkelingshulp aan zo’n land, krijgen ze dit dan niet 2x?
  M.a.w. wat zijn de negatieve effecten van dit actie is reactie produkt.

 4. Nee, gewoon al dat werkschuwe tuig gratis geld blijven geven en bussen vol buitenlanders blijven binnenhalen om in de kassen te werken.

   • ten eerste wie is dat werkschuwe tuig? Waaruit bestaat die groep?
    Hoeveel zijn er dat? En dán, voor velen een kut cent krijgen waar je
    je huur of hypotheek en lasten net mee betaald? En dán, die ondernemers
    die er zélf voor kiezen meer in hun pocket te houden, dan zo’n “dure”
    Nederlander in dienst. Wat is fair?

 5. Ik denk dat wij een experiment moeten beginnen. In een dorp met 1000 inwoners krijgen alle inwoners een jaar lang een basisinkomen van 1000 euro per maand. Betaald van de spaarrekening van de LP-ballerina en eventueel andere libertairen.

  Wil de ballerina dat niet? Of heeft hij het geld niet op zijn spaarrekening? Dan moet iemand anders het dus gaan betalen en lijkt het mij een slecht plan.

  Maar in feite betaat het basisinkomen al. Een heel legioen van binnen- en buitenlanders loopt flink te sjoemelen met uitkeringen. Het UWV mag niets onderzoeken want dat is ‘racisme’ (hoorde ik via via). Dat zou je een basisinkomen kunnen noemen, al is het niet voor iedereen.

  • Neen, niet alle inwoners, dat werkt niet, daarvoor moet je in NL zo’n 58 miljard toveren.
   Alleen die welke aan de grond zitten “betalen” = ontvangen negatieve belasting. Als dat 50% van de bevolking is, dan funktioneert het niet. Maar als dat zo’n 10-15% zijn, misschien gaat dat dan wel goed, afhankelijk want de anderen kunnen verdienen. Bedenk ook dat in NL het gemiddeld inkomen bij zo’n 43’000 euro per hoofd van de bevolking ligt.

 6. Heb goede jaren en slechte meegemaakt, zelfs vsb-bank wilde bijspringen,maar dat wilde ik niet.
  Met zuinigheid kom je een eind!
  Ze moeten uitscheiden met die betutteling,daar maak je hele volksstammen mee ziek?
  Klopt toch als je om je heen kijkt?
  En vraagt of ze hun handen op willen steken………niks dan grote gaten.

Comments are closed.