In Turkije is het niet de patiënt die met een wachtlijst geconfronteerd wordt, maar het is de dokter die op de patiënt wacht.

Meldt men zich aan de balie van een der voortreffelijke particuliere ziekenhuizen die het land rijk is met het verzoek, de oog-, de oor- of welke andere arts dan ook te mogen consulteren, dan wordt men verzocht plaats te nemen, waarop al spoedig aangekondigd wordt, dat de dokter op u wacht. Naar mijn persoonlijke ervaring en die van anderen is de verleende hulp adequaat en de service buitengewoon.

Wat dit allemaal kost? Grofweg een derde van hetgeen een Nederlandse arts in rekening brengt.

Het zou binnen het bestek van dit artikel te ver gaan hier een volledig analyse te geven van het gesovjetiseerde Nederlandse systeem van gezondheidszorg, doch een drietal zaken wil ik hieronder gaarne benoemen:

01.

Een systeem waarin iedereen ongeremd en ongelimiteerd toegang heeft tot alles, kan ipso facto niet goed functioneren.

02.

De huidige bureaucratische structuur van de Nederlandse gezondheidszorg heeft geleid tot een overbemanning van tenminste honderd procent, hetgeen sterk kostenverhogend werkt.

03.

Een van de oorzaken van de enorme verspillingen is gelegen in het feit, dat een ziekenhuis dat in een bepaald jaar het toegewezen budget niet volledig gebruikt, zich gestraft ziet met een budgetverlaging in het volgende kalenderjaar. Dit systeem moedigt het doen van onnodige bestellingen en verspilling van geld ten sterkste aan.

Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Dan is er in Nederland nog schaarste aan artsen omdat de bestaande artsen geen concurrenten willen opleiden, dus wordt alleen het minimaal noodzakelijke aantal nieuwe artsen opgeleid. In Utrecht staat er geloof ik al 30 jaar een gebouwde faculteit tandheelkunde leeg, want ook de tandartsen vrezen concurrentie. Ik hoop dat de betreffende ruimte intussen een andere bestemming heeft gekregen.

  Op deze manier krijg je dus ook wachtlijsten. En dan dreigt er, volgens een artikel dat ik las, ook nog eens leegloop aan specialisten in opleiding omdat zij het “overwerk en onderbetaling” zat zouden zijn.

  Het schijnt dat Turkije intussen bezoekers uit West Europa buiten de deur houdt. Want er is een “nieuwe superbesmettelijke corona variant”, alleen heeft naar het schijnt niemand aangetoond dat deze mutatie echt bestaat.

  “Maak jij ze bang? Dan geef ik ze een spuitje.”
  (Toegeschreven aan Bill ‘Freakshow’ Gates)

  • Een tekort aan Nederlandse tandartsen is veroorzaakt doordat de overheid op een zeker moment alle tandheelkundige faculteiten sloot op anderhalf na. Dit kwam niet door druk van de zijde van reeds werkende tandartsen. Overigens beschikt Istanbul over een uitstekende tandheelkundige faculteit: de Yedi Tepe Universiteit.

 2. Hee, het spamfilter gooit weer reacties weg. Ik zou er mee stoppen want Akismet is toch een woke WordPress dingetje. Ik gebruik het zelf ook niet.

 3. Velen zullen beweren dat een soort ‘ontwikkelingsland’ niet betere zorg kan hebben dan het ontwikkelde Nederland.
  “Alsjeblieft geen vrije markt in de zorg!”
  Ik zag ooit een doku over het Taiwanese ziekenhuis Bumgrungrad. Het staat internationaal erg hoog aangeschreven.

 4. Wachtrijen zijn over het algemeen een kenmerk van een planmatig systeem. Een daadwerkelijk kapitalistisch systeem ziet hier onvervulde behoeftes van klanten en zal het aanbod verhogen.

  De files in Nederland, het jarenlange wachten op een huurhuis, de wachttijden in de gezondheidszorg, kinderopvang en dergelijke zijn het gevolg van overheidsingrijpen. Zeker bij zoiets belangrijks als gezondheidszorg moet er daadwerkelijke concurrentie zijn. Zodat klanten snel geholpen kunnen worden.

  • Het kan niets te maken hebben dat een kwart van Turkije inmiddels in Europa woont?
   Als het daar zoveel beter is, waarom willen ze dan met alle geweld hier wonen (met meeneming van cultuur)?

   • Uitkeringen, vele malen hoger dan dan in Turkije, die doorbetaald worden weer eenmaal in Turkije, en waarvan ze een riant huis of bedrijf kunnen bouwen.
    Velen geven het de naam “Hollanda”, als een soort eerbetoon aan wie ze het allemaal te danken hebben.
    Je hebt een goede kans om iemand te treffen die Nederlands spreekt in Turkije.

 5. Stel je voor dat de overheid zorgt voor het auto onderhoud zoals nu gebeurt met de gezondheidszorg. Je betaalt gedwongen een vast jaartarief dat verre van kostendekkend is, en al je onderhoud wordt gedaan. Dan zal er veel eerder onderhoud gepleegd gaan worden want het is toch gratis. Voor ieder bijgeluid kan men zich melden. Iedere kras op de lak kan worden gerepareerd. Je hebt er recht op.

  De garages krijgen een complex declaratie systeem voorgeschreven vanuit de overheid. En iedere garage moet al snel enkele extra administrateurs in dienst nemen. Er komt een voorgeschreven lijst van onderdelen die vergoed worden. Dit betekent dat al te dure auto’s buiten de boot vallen. De aanbesteding van de autobanden zorgt ervoor dat we allemaal op chinese autobanden rijden gecertificeerd voor de Vmax van 130 km / uur zoals gespecificeerd in de aanbesteding. Ook op andere vlakken zal nivellering optreden. Er zullen wachtrijen en tekorten ontstaan.

  Waarom accepteren we dan wel een dergelijk dom systeem voor onze gezondheidszorg?

  • Dat wordt geaccepteerd omdat er anders socialistische schreeuwers het “onrecht” noemen als mensen zonder geld geen dure behandelingen mogen krijgen. Dan maar niemand een behandeling. Zoiets heb je ook met gezondheidsonderzoeken die in NL (min of meer) verboden zijn en in Duitsland doodnormaal. Mijn SP-stemmende kennis wil graag een keer in de scanner om zijn organen te laten doorlichten. De scanners hebben soms niets te doen, hij wil het uit eigen zak betalen, toch mag het niet.

   Leuke vergelijking van die garage. Dit heeft een “Flatgebouw Nederland” potentieel: “De Haagse Garage”.

   • @peter. Dank voor de link. Laat ik me net hebben overtuigen tot een proefabonnement op de groene Amsterdammer… Grote fout

  • Omdat het domme volk wijs is gemaakt dat alle problemen komen door marktwerking, en bedrijven alleen op je geld uit zijn.
   De overheid is de enige die je écht kunt vertrouwen.
   Heb al zo vaak geprobeerd hiertegen te argumenteren, maar het is tevergeefs.
   De overheid heeft “Marktwerking”, en “Vrije Markt” geherdefinieerd, en daardoor hebben mensen er een afkeer van.
   Ze geloven werkelijk dat de vrij markt opereert in de zorg.
   Maar je hoeft alleen maar op de site rijksoverheid.nl te wijzen, waarop gedicteerd wordt wat er wel en niet vergoed gaat worden komend jaar.
   Maar mensen sluiten hun ogen. Willen er niet mee bezig zijn. Willen er niks over horen, maar alleen klagen.
   “Maar wacht maar als we weer gaan stemmen…”

   • @ John. Eens. Het mooie is dat bij de corona crisis van alles fout gaat en dat de overheid er de markt deze keer niet de schuld van kan geven. Dus wellicht dat dit de argument, het falen van de overheid bij de corona crisis, mensen wel een klein beetje kan overtuigen……

 6. Wegblijven bij artsen is natuurlijk het allerbeste. De meeste kwalen veroorzaken mensen zelf.

 7. Dus hoe werkt dat dan in Turkije? Hebben ze daar geen verplichte zorgverzekeringen?
  En krijgen die artsen geen subsidies om te studeren?

  Dus Hugo kan ook over andere dingen schrijven dan vluchtelingen. Well done 🙂

  • Hugo heeft het wel vaker bij het juiste eind, ik begrijp dan ook jou gezwam niet dat Hugo wat loopt te kletsen.

Comments are closed.