5 REACTIES

  • Das een mooie aanwijzing…laat wat dingen op z’n plek vallen die Ted Kaczynski..dank.

 1. Dat 68% opnieuw op die partijen stemt die voor de huidige politieke situatie verantwoordelijk zijn is verrassend. Want het was niet het volk, het was – om bij de metafoor te blijven – niet de kudde, maar het waren de politieke herders van juist deze partijen die de sociaal-staat vernietigd hebben, die € 50 miljard in het redden van de banken hebben gestoken, die een bewaking- en politiestaat opzetten, die de militarisering van de EU en de oostwaartse uitbreiding van de NAVO doordrukken, om maar een paar punten uit een lange lijst bewust veroorzaakte rampen te noemen.Interessant is dat over al deze dingen het overgrote deel van de bevolking zich absoluut niet druk maakt. De herders schijnen – volgens de enquêtes – alles in grote lijnen naar de zin van het volk geregeld te hebben, en het volk schijnt met zijn herders tevreden te zijn.Toch is er een ontevredenheid, nl. bij de elite. Naast velen anderen werd dit ook door bondspresident << Joachim Gauck (19-7-2016) tot uitdrukking gebracht: “ De elite zijn in het geheel niet het probleem, de bevolking is op dit moment het probleem”.
  Laat er geen misverstand over ontstaan: De bondspresident behoort niet tot de machtselite, maar behoort bij het personeel van de machtselite.Die zelfde klaagmelodie doordrenkt ook de tijdschriften waarin de machtselite onder elkaar communiceren. Zo schrijft Foreign Policy (28-6-2016), één van de leidende opinie-vormende publicaties in het bereik van de US-buitenlandse politiek: “Itʼs time for the elites to rise up aggainst the ignorant masses”. Het is dus tijd dat de elite zich tegen de ʻonwetende massaʼ verheft. De elite roepen tot revolte op tegen het onwetende volk.[enter corona?] Dat is des te eigenaardiger als wij ons reeds minstens 40 jaar in een oorlog van de elite tegen het volk in de vorm van een steeds agressiever wordende klassenstrijd ʻvan bovenʼ bevinden. Blijkbaar zijn de elite, die de kudde tot nog toe halfweg op de gewenste koers konden houden in toenemende mate verontrust dat ʻhet volkʼ in zijn verkiezingsuitslagen niet altijd wil wat het zou moeten willen. Het moet zich als een paradoxe situatie voordoen dat de meerderheid van het volk het vertrouwen in hun herders, ondanks al deze aangegeven rampen, niet verloren heeft en dan toch dat de elite met het ʻonwetende volkʼ ontevreden is en zelfs tot opstand tegen het volk oproept. In de Wall Street Journal bezigt men deze taal. De elite
  is duidelijk verontrust over de kritiek die ze vanuit de maatschappij krijgt. Ik vraag me derhalve af hoe dat er uit moet zien zoʼn revolte tegen het volk.Het volk is met de elite tevreden maar andersom beslist niet. Om enige duidelijkheid over zoʼn situatie te verkrijgen moeten we naar het historische begin terug gaan en eens nader bekijken hoe het tot deze situatie is gekomen.Fysische en psychische machtsuitoefening.In alle historische samenlevingen -m.u.v. de vroegste oudheden- laat zich een klein aantal heersenden zich tegenover een groter aantal overheersten opstellen. Het natuurlijke doel van de heersenden is steeds weer hun heerschappij te stabiliseren. Daartoe staan hun -volgens de menselijke natuur- 2 wegen open: Een recht toe recht aan op het lichaam gerichte machtsuitoefening en een meer doordachte op de psyche gerichte.De psychische machtsuitoefening heeft als doel om zogezegd het ʻhoofd aan de kettingʼ te leggen door de productie van geëigende ideologieën en door manipulatie van denken en gevoel.

  Volledige tekst https://alternatiefnieuws.org/Downloads/De%20angst%20van%20de%20machtselite%20voor%20het%20volk.pdf
  De video https://wakkermens.info/aiovg_videos/de-angst-van-de-machtselite-voor-het-volk/

 2. Zinnige maatregelen om besmetting te minimaliseren lijken me nodig maar daar hoort een gewoon mondkapje niet bij; dat is symboolpolitiek, afgedwongen door de media. Medische mondkapjes zijn wel effectief maar die zijn er bij lange na niet genoeg.

  Niet het kabinet regeert maar de ongekozen media regeren.
  Wedden dat we bij een toekomstige parlementaire enquete over deze pandemie er weer veelvuldig wordt geschermd met: “de kennis van nu”?
  Waarbij gemakshalve wordt verdoezeld dat de overheid een dubbele agenda heeft, zoals altijd, en COVID_19 misbruikt voor haar eigen doeleinden.

 3. Ik vraag mij wel steeds vaker af óf en hoe the great reset door een AK samenleving voorkomen zou kunnen worden. Voor activistische miljardairs maakt het weinig uit of ze een overheid of een ander groot bedrijf voor hun karretje moeten spannen. Als consument kun je dan wel bij andere bedrijven shoppen voor je broodnodige services, dan hopen we dan toch, om zo de heersende partijen buiten spel te zetten, maar dat is nog niet zo snel gedaan. Het scheelt natuurlijk wel dat je een groot geweer in huis hebt.

Comments are closed.