Wybren van Haga. Jarenlang een huichelachtige en trouwe volgeling van de fractiediscipline van de VVD. Een willige marionet. Maar een marionet die desondanks werd uitgekotst. Na uitgekotst te zijn. Eindelijk weigert Wybren van Haga om zijn rol te vervullen en mee te buigen. En geeft hij blijk dat er nog enig verstand in de man schuilt. Hij is een ultiem voorbeeld waarom fractie discipline het einde van de democratie betekent. Zijn bevrijding van de ongrondwettelijke fractie discipline geeft aan hoe Thorbecke zich het functioneren van de Tweede Kamer voorzag. MENSEN. Die op eigen titel en geweten beslissen.

De vraag is uiteraard of Wybren zelfstandig blijft nadenken of dat hij nu al of anders straks buigt voor de fractie discipline van het FvD. De toekomst zal dat uitwijzen. Wybren van Haga het voordeel van de twijfel gunnende publiceer ik zijn volgende mail en oproep:

Beste ondertekenaars van onze petitie,

In maart 2020 werd ook Nederland getroffen door het coronavirus. Ondanks het feit dat het RIVM meende dat de kans dat COVID-19 ons land zou bereiken bijna nul was, liepen bij ons ook plotseling de besmettingen op en de ziekenhuizen vol.

De Wereldgezondheidsorganisatie plaatste COVID-19 op de A-lijst, gebroederlijk samen met zeer besmettelijke en extreem dodelijke ziektes als Ebola. Nederland ging in lockdown en er werden allerlei regels ingevoerd in de hoop de verspreiding van het virus in te dammen.

Al snel werd gelukkig duidelijk dat het virus vele malen minder gevaarlijk was dan eerst gedacht. De beelden uit China en Italië – mensen die spontaan dood neervielen, rokende mortuaria – hadden ons compleet op het verkeerde been gezet. Het mortaliteitscijfer, de IFR (Infection Fatality Rate), bleek wereldwijd te schommelen rond de 0,23%. Voor gezonde mensen bleek het virus nauwelijks tot ziekteverschijnselen te leiden en de meeste jongeren merkten er überhaupt niets van. In 2020 overleden slechts iets meer dan 500 mensen onder de 65 jaar aan of met corona.

Artsen en wetenschappers spraken zich steeds duidelijker uit tegen het kabinet dat maar één doel leek te hebben: het naar nul brengen van de “besmettingen” omdat het aantal mensen op de intensive care als groot gevaar werd gezien. In plaats van het aantal IC-bedden uit te breiden, werd voor het gemak vergeten dat in de afgelopen jaren de IC-capaciteit was verlaagd van 2200 IC-bedden naar 1100 IC-bedden. Liever dan hun eigen jarenlange falen onder ogen te zien, moest de hele samenleving van Rutte en De Jonge op slot. Zo ook de rest van de zorg: kankerpatiënten en hartpatiënten werden niet meer gediagnosticeerd en behandelingen werden uitgesteld.

Ondertussen kwamen de maatregelen die werden genomen ook steeds meer onder vuur te liggen. Mondkapjes werden verplicht, terwijl uit onderzoek bleek dat ze niet werkten (en bij langdurig gebruik zelfs slecht zijn voor de gezondheid). De overheid greep ongekende macht naar zich toe en zette via een spoedwet de democratie grotendeels buiten spel.

En nu, vlak voor kerst, zijn we terechtgekomen in een dystopische werkelijkheid waarin we anderhalve meter afstand moeten houden, de horeca en de winkels gesloten zijn en we geen kerst met al onze dierbaren mogen vieren omdat de overheid ons dit verbiedt. We mogen geen vuurpijl afschieten om het nieuwe jaar in te luiden en we mogen elkaar geen hand, geen knuffel, geen zoen meer geven.

Feiten, cijfers en statistieken doen er blijkbaar niet toe voor de partijen die in 2017 een coalitie vormden. Met corona als excuus permitteren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich een verregaande inbreuk op onze grondrechten. Op onze vrijheid en, als we minister Hugo de Jonge met zijn vaccinfascinatie zijn gang laten gaan, straks ook op de integriteit van ons lichaam.

De vragen die iedereen zich inmiddels zou moeten stellen zijn de volgende:

 • Willen we wel leven in een door de overheid gereguleerde gevangenis?
 • Willen we ons overgeven aan een overheid die ons allerlei aantoonbaar zinloze maatregelen oplegt die niets aan de strijd tegen COVID-19 bijdragen?
 • Willen we de komende jaren verplichte sociale afstand in acht nemen met mondkapjes op anderhalve meter?
 • Willen we dit kabinet haar gang laten gaan met het kapot maken van de horeca, het MKB, de culturele sector, en het leven van onze scholieren en studenten?

Mijn antwoord op al deze vragen is nee. Onder geen enkele voorwaarde. En daarom strijd ik, samen met Thierry Baudet, elke dag in de Tweede Kamer voor uw en onze vrijheid.

Ik ben dankbaar voor uw ondertekening van onze petitie. En ik roep u op om zoveel mogelijk mensen in uw omgeving aan te sporen om ook van zich te laten horen!

12 REACTIES

 1. Tuurlijk!!
  Gewoon deze man een podium geven, waarom niet..
  Deze man is onderdeel van wat wij niet willen, onderdeel van de leugen.
  Dit twitter-bericht zegt genoeg:
  https://twitter.com/WybrenvanHaga/status/1341644587048333313?s=20

  Wat is hij betrokken, zo goed van hem…. sure!
  Mensen, ook hij speelt zijn rol, net als alle andere acteurs in politiek Den Haag.
  Mocht hij echt oprecht zijn, dan vraag ik me af hoe hij t heeft kunnen schoppen tot zijn positie.
  En daarnaast: wie enigszins de feiten kan onderscheiden van deze hele corona-farce, zou nooit (!) zo’n tweet de wereld injassen.

  Mja, wie ben ik…

  • Ik keek net ook nog een keer. Maar het is niet hersteld zo te zien.
   Vreemd

  • Alle wat digitaal is, is met een paar muisklikken aan te passen.. Alles, inclusief de beurs en de goud en zilverprijzen. Het zijn maar cijfertjes in een database, wie toegang heeft tot de database kan God spelen.

   Er kunnen 500.000 of 5 miljoen stemmers zijn geweest, je weet het niet. Maar bij 5 miljoen stemmen zou het spel instant uit zijn. Dus als dat al het geval zou zijn, zullen wij dat nooit mogen weten.

   Men kan ook een anti-poll opzetten en die dan gebruiken om de bevolking te laten geloven dat ze relatief alleen staan. Dat de oorlog reeds verloren is zeg maar. Om met een minderheid een meerderheid onder controle te houden zijn psychologische truken het belangrijkste wapen. Al zijn 15 miljoen mensen tegen de maatregelen voor deze herlabelde seizoegriep, zolang alle 15 miljoen denken dat ze maar met 100.000 zijn veranderd er niets.

 2. Was net een amateurfilm aan het bekijken uit de WO2, gefilmd in Groningen. Geeft een (lokale) mislijkmakende aanschouwing van het destructieve en onmenselijke karakter van oorlog.

  https://youtu.be/qz_G4_zLJuo

  En daarna bevrijd? Als je de hele situatie van toen en de borden in de film op de vismarkt leest met daarop “verboten fur Juden” in de huidige tijd plaatst, krijg je binnenkort te lezen: “verboten fur nicht geimpften”. Toen nazi’s nu vaccinazi’s!

  De neo-collaborateurs stropen blindelings en vol vertrouwen de mouwen op om het IG Farben spuitje te ontvangen en wijzen de kritische burgers, de anti lockdown en anti vaxxers, aan als totale wappies, zij als het grote kwaad. Er is niets veranderd in 80 jaar, de tijd verschoof, maar de (politieke) machtspoppetjes bleven. De bezetters en onderdrukkers zijn nooit weggeweest. We laten het weer gebeuren, alleen nu geen excuses meer: “wir haben es alle gewusst”.

  https://mobile.twitter.com/Roshana_Angel/status/1134967446853640192

 3. Wij willen dat misschien niet, maar de boven ons gestelden zien dat een tikje anders. Ik kan aanraden dit artikel van Wantoknow te lezen, waar het de essentie van het boek van paus Schwab wordt samengevat. op zich zijn zijn ideeën niet nieuw. De spreekbuizen van de elite denktanks propageren al heel lang een technocratische samenleving, waarin de burger er enkel is voor het dienen van de elite/staat. (Bertrand Russel, Brezinski, Kissinger, Orwell, Huxley enz.) En ook zij zijn maar copy cats van Thrasymachus .

  Je kan dit best serieus nemen, want dit is nier zomaar een droom van één man..

  https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/klaus-schwab-woordvoerder-van-de-nwo-the-great-reset/

  ‘X.Thrasymachus mengt zich hierop in bet gesprek ,beschuldigt hen van dwaasheid.XI.En geeft te kennen, dat hij het beter weet, waar-op hij wordt uitgenoodigd het te zeggen.XII. Hij zegt: dat het regtvaardige dat is, wat nuttig is voor den sterksten, dat is voor de bestaande regering .XIII.En dat het voor de onderdanen regtvaardig is te doen, wat de overheid beveelt.
  Socrates toont aan,dat deze bepalingen in strijd zijn, zoodra men aan-neemt , dat de overheid zich somtijds ten opzigte van het nuttige kan vergissen.XIV.Thrasymachus antwoordt, dat de overheid als overheid onfeilbaar is.XV.Socrates beredeneert nu, dat iedere kunst, dus ook die van regeren, niet het nut van hem , die haar uitoefent , maar van haar voorwerp beoogt.XVI. Thrasymachus bestrijdt dit uit de ondervindingen toont aan , dat overheden , vooral tirannen wel de gelijk hun eigen nut zoeken , en dat overal het voor-deel aan den kant van den onregtvaardigen is, en de regtvaardigen het voordeel van anderen bevorderen.
  XVII.Socrates eehter toont aan , dat pier de over-heid niet zoo als zij wezen moest genomen wordt, wantdat de wezenlijke overheid slechts het heil der onder-danen beoogt.XVIII.En dat het voordeel, dat de kunstenaar zelf van zijne kunst trekt, eene bijkomende zaak is, die niet in de kunst zelve ligt ; waarom ook alle overheden loon vorderen.XIX.En als de overheid niet betaald wordt , nemen goede menschen zulke posten slechts waar , om kwaad te verhoeden. Ook is het een leugen , dat de onregt-vaardigheid gelukkiger maakt dan de regtvaardigheid.XX.Thrasymachus houdt dit echter vol en noemt de onregtvaardigheid wijsheid en de regtvaardigheiddomheid.
  https://ia802704.us.archive.org/16/items/RepubliekDePlato/Republiek%2C%20De%20-%20Plato.pdf

  • Die Schwab heeft toch niet toevallig het “The report of Iron Mountain’ gelezen?

   ‘The heavily footnoted report concluded that peace was not in the interest of a stable society, that even if lasting peace “could be achieved, it would almost certainly not be in the best interests of society to achieve it.” War was a part of the economy. Therefore, it was necessary to conceive a state of war for a stable economy. The government, the group theorized, would not exist without war, and nation states existed in order to wage war. War served the vital function of diverting collective aggression. They recommended “credible substitutes” and paying a “blood price” to emulate the economic functions of war. Prospective government-devised alternatives to war included reports of alien life-forms, the reintroduction of a “euphemized form” of slavery “consistent with modern technology and political processes”, and – one deemed particularly promising in gaining the attention of the malleable masses – the threat of “gross pollution of the environment”‘ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Report_from_Iron_Mountain

   De video, maar wacht niet te lang, gezien de inhoud en de actualiteit.. https://www.youtube.com/watch?v=CWhrC3c6bwA

 4. Van Haga krijgt van mij eigenlijk niet het voordeel van de twijfel. Als huisjesmelker maakte hij het zo bont dat zelfs de pedoVVD het niet meer kon negeren.

  Dat hij na de nazi-rel binnen het FvD de kant kiest van Baudet, wiens reputatie door die rel toch aardig besmeurd is, zegt vooral iets over het opportunisme in die kringen. De terugkeer van Hiddema was ook veelzeggend, over opportunisme gesproken.

  Het reurige is dat Haga c.s. ongeveeer het enige alternatief is voor de idioten, pardon aso’s, in kabinet Rutte. Over aso’s gesproken, wat ging die kale bril weer tekeer laatst. Alsof iedereen het al vergeten is, die bruiloft toen hij met zijn oma trouwde.

 5. Tel de afgezaaide vvd’ ers, die het toneel
  moesten verlaten. Een kort bericht en
  je hoort niets meer in de MSM. Iets
  in de prive sfeer m.b.t een relatie staat
  een halve week bovenaan in de telegraaf m.b.t de FvD.

  Maar ook goed nieuws voor 2021 !

  De belastingdienst gaat ermee stoppen.
  Ik kreeg vanmorgen hun laatste aanmaning

 6. Ja een vriendin van mij wil dat wel.
  Een overheid die alles regelt.
  En ze wil liever haar hele leven opgesloten zitten in een huis met mooie spullen.
  Dan vrijheid hebben en verder geen bezit.

  Een andere vriendin stuurde me net deze link
  https://vrijensociaal.nl/
  Dat is een nieuwe partij.
  Ik moet nog eens kijken maar ik zag wel staan terrorisme preventie vanuit burgerparticipatie.
  Wie weet bedoelen ze wel een bewapende burgermilitie?
  Even kijken kan altijd natuurlijk.

 7. Een nieuwe partij. Weer een. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Voor mij is de overheid iets wat de vuilnis ophaalt. Een stoplicht neerzet. Iets lokaals. Best handig als er dingen collectief geregeld worden als je ergens gaat wonen. Prima. En om er dan maar gelijk even een karikatuur van te maken; ja, wat mij betreft kan je er dan ook mee instemmen om geen revolver aan je broekriem te hangen als je naar de bakker loopt, omdat je – als je in de door mij ingebeelde buurt loopt – ook veiligheid best collectief kunt regelen. Maar alles decentraal. En als dat collectief geregelde niet bevalt: mandaat direct ingetrokken. Voor de rest niks. Geen excellenties. Geen machthebbers. Niks nivelleren. Maar hoe zit het dan met de armen? Aha, de armen, natuurlijk. Die komen in de door mij ingebeelde buurt niks tekort. Want ik woon daar ook en die mensen kunnen zich bij mij melden. En bij u – mijn buurman – ook. Probleem opgelost.
  On topic: die Van Haga heeft naar mijn smaak gewoon gelijk voor wat betreft er in deze petitie staat. Dat dan weer wel. Maar het blijft een politicus. En politici deugen niet.

Comments are closed.