De pre historische grot van Cosquer, wikipedia

nav een artikel in de Telegraaf: Henri Cosquer ontdekte in 1985 een pre historische grot met bijzondere muurschilderingen uit ca 23.000 jaar voor Christus.

Best een spannend verhaal, maar dat ter zijde.

Waar mijn oog op viel was de tekst dat de zee destijds 37 meter lager stond! (de Telegraaf schrijft 130 m, maar Wikipedias hebben het over 36-37 m).

Laat dat even op u inwerken: sindsdien is de zee 37 meter gestegen, oftewel 3700 cm of 37.000 millimeter. Een snelle rekensom leert ons dat de zeespiegel in die 23.000 BC jaar, plus die 2000 jaar van na Christus, met 1,48 millimeter per jaar is gestegen!!!

En dat terwijl er in 92% van die periode er nauwelijks menselijke of industriële activiteit was.

Je zou ook kunnen zeggen dat in de laatste 4% van die periode, de zeespiegel veel minder gestegen is dan voorheen en ‘dus’ dankzij toename mensen en menselijke activiteit de laatste 200 jaar, de zeespiegel enorm veel minder is gestegen dan voorheen…..

Hetgeen nog versterkt wordt met het citaat uit de Telegraaf dat ‘sinds begin de jaren negentig, het water niet meer is gestegen in de grot

Wetende dat Groenland, je weet wel dat land met die smeltende ijskap, vroeger voor de industriële revolutie, ook zonder ijs was.

En dit leuke grot feitje, maakt het voor mij nog logischer dat we niet de economie moeten afknijpen, gezien de twijfelachtigheid van ‘door mensen veroorzaakte klimaatverandering’. En dat we al die klimaat heffingen en subsidies moeten afschaffen en dan de extra welvaart investeren daar waar aanpassing aan de eventuele klimaatveranderingsgevolgen nodig is, (zou blijken).

6 REACTIES

 1. Absoluut! We kunnen ons geld beter steken in het bestrijden van eventuele nadelige gevolgen van klimaatverandering. Dus hogere dijken en grondaankopen in Duitsland voor als we moeten verkassen. Denk ook aan de bouw van drijvende steden op de oceaan (seasteading), voor het geval het landijs op Groenland en Antarctica smelt.

  Seasteading is heel libertarisch, want in zo’n drijvende oceaanstad maak je je eigen regels en heb je met nationale overheden niets te maken. ?

  The Next Frontier
  https://youtu.be/Jr8Iw4o7Gic

 2. Nog een leuk project om Nederland klaar te maken voor de toekomst door landaanwinning in de territoriale wateren en de aanleg van een hoge en brede zeedijk die het achterland beschermt tegen een zeespiegelstijging tot 10 meter. Binnendijks kunnen spaarbekkens worden aangelegd voor overtollig rivierwater, vis- en algenkweek (biodiesel), drijvende kassen, een nieuwe nationale luchthaven, nieuwe land- en tuinbouwgrond, woningen, natuur- en recreatiegebieden, windturbines, zonnepanelen, een getijdecentrale, enz. Die binnendijkse activiteiten bekostigen de dijk. Wanneer gaan we bouwen? ?

  https://haaksezeedijk.com/

 3. Ik was ooit in Efeze in Turkije en dat lag ooit aan de zee. Je kon de kade nog zien, maar de zee lag een heel stuk verder en lager. Kennelijk was de zeespiegel in die tijd gedaald. Of het land gestegen. Er gebeurt een hoop op dergelijke tijdschalen.

Comments are closed.