Hoe graag ik de LP ook tot een libertarisch of zo men wenst, libertair succes zie worden. Er zijn momenten dat ik denk dat het verloren moeite is. Niet omdat ze geen zetel zouden halen. Neen, omdat ze soms een socialistisch betoog houden. Gelieve dit artikel in het Voorburgs Dagblad te lezen en te raden welke partij de ondervraagde persoon vertegenwoordigt.

De introductie begint meteen heftig: Om de harde concurrentie met andere landen en nieuw economieën aan te kunnen blijven gaan moeten we het kennisniveau in Nederland hoog houden. Onze economie en daarmee ons welzijn draait op kennis. Daarom zijn onze studenten de sleutel voor een succesvolle toekomst. 

Kennelijk is er een soort van algemeen belang. Het kennisniveau in Nederland is het algemeen gedeelde het individu overstijgende Nederlandse belang. Dat blijkt ook uit de volgende zin: We hebben leraren, verpleegkundigen, architecten, artsen, ICT’ers, advocaten, monteurs en vele andere beroepen keihard nodig. Wederom dat woordje “we“. Daarmee begint de onderdrukking, omdat “we” deze mensen keihard nodig hebben moeten “we” deze mensen steunen, via de overheid. De klassieke introductie voor een collectivistische maatregel. Die het individu verder onderwerpt aan het algemene belang.

Onze overheid maakt deze jongvolwassen mensen namelijk afhankelijk van een ouderlijke bijdrage voor hun levensonderhoud

Wat een DVB argument. Keuzes hebben consequenties. De overheid verschaft geheel ten onrechte al een studielening faciliteit met zachte condities, zo zacht dat banken deze kredietfaciliteit niet aanbieden. Een kredietfaciliteit mede mogelijk gemaakt en bekostigt door degenen die niet studeren. Dit is een onrechtvaardige overheveling van vermogen. Van niet studerenden naar studerenden. Libertariërs stellen het individu en de daarbij horende eigen verantwoordelijkheid centraal. Een door de overheid verschafte krediet faciliteit is niet libertarisch. En voor zover mij bekend ook niet liberaal vanuit de 19de eeuwse opvatting. Het is noch libertarisch noch klassiek liberaal. Maar volgens de tweede kamer kandidaat gaat deze krediet faciliteit niet ver genoeg.

Tel het harde werk voor de studie, de bijbaan en de stress over de oplopende schuld bij elkaar op en je hebt de verklaring voor de zorgelijk snelgroeiende groep overbelaste studenten. Studenten zijn onze toekomst, maar als we op deze manier doorgaan hebben we straks te maken met een burn-out generatie en kunnen we afscheid nemen van onze kennismaatschappij. Een oplossing voor de daadwerkelijke studiekosten heeft de LP in het programma staan: onderwijsvouchers, waarmee iedere leerlingen of student zelf een opleiding kan kiezen en betalen.

WTF? DVB in het kwadraat. Met een voucher betaalt de maatschappij. Niet het individu. Niet alleen een leenfaciliteit. Maar ook een cadeau. Heel solidair met de stratenmaker die op 16 of 18 jarige leeftijd begint met bestraten. En die op zijn veertigste of vijftigste lichamelijk versleten is. En die hieraan mag meebetalen. NOT! Kennelijk is hij niet essentieel voor ons land en ons algemeen belang. Dit is immoraliteit ten top.

Hier houdt het collectivistische betoog niet op. Er volgt een betoog voor een voorwaardelijk basisinkomen. Ga ik even niet op in.

… inkomen wordt aangevuld met maximaal €1667 per maand, zonder voorwaarden waar dit aan uit te geven en zonder en ingewikkeld systeem van toeslagen en kortingen. Dit voorwaardelijk basisinkomen moet ook voor studenten gelden. Daarmee vervalt de noodzaak van een lening voor levensonderhoud en alle problematiek die daar aan vast hangt.

Studenten krijgen volgens deze tweede kamer kandidaat geen lening meer maar gratis geld om te studeren. Dat dit noch libertarisch noch klassiek liberaal is, moge geen nader betoog. Daarnaast wenst de LP nog eens 1667 euro PER MAAND over te maken naar iedere student. Stel dat je samenwoont met een andere student, dan krijg je als huishouden 3333 euro per maand netto. Naast nog eens gratis onderwijs. Eigen keuzes hebben niet langer gevolgen. Gratis helicoptergeld.

Ik weet niet wat hier te ziek is voor woorden. De stratenmaker die voor het minimum jeugdloon in de regen zijn rug zit te verpesten voor de toekomstige studerende elite. De verkrachting van termen libertarisch en klassiek liberaal. Het omarmen van collectivisme door een LP kandidaat. Dan de uitsmijters:

De LP onderkent in ieder geval dat het huidige systeem niet werkt en oneerlijk is en wil zoeken naar creatieve oplossingen

en

In mijn optiek zouden we een discussie moeten kunnen voeren [voor de bestaande ex studenten met studieschuld, Ratio] of we die aflossing niet voor 100% aftrekbaar zouden kunnen maken van de inkomstenbelasting.

Het voorstel van de LP is juist collectivistisch, en daarmee immoreel, en oneerlijk. Dit is een ziek betoog dat ook uit de koker van de VVD had kunnen komen, of van de PvdA. Voor zover ik weet hebben die geen studievouchers. De LP haalt met de studie vouchers icm het (voorwaardelijke) basis inkomen de meeste partijen links in.

19 REACTIES

 1. Wat is een “DVB argument”, en wat is “DVB”? Ik ben niet bekend met dit soort jargon.

  Ik heb even een paar zoekopdrachten in het artikel gedaan. ‘Avondklok’, ‘Lockdown’ en zelfs ‘Corona’ komen er niet een keer in voor. Wij zitten midden in een vrijheidscrisis en op de rand van een economische depressie dankzij politiek wanbeleid. En dan zit zo’n zweefkees van de LP te wauwelen over het zware leven van studenten.

  Ik ben ook student geweest, dat is echt geen zwaar leven. Behalve misschien als je niks gewend bent en papa geen pandje aan de gracht wil kopen voor je.

  • Hier moet ik iets aan toevoegen: studentenleven onder normale omstandigheden. Nu zit de politiek het studentenleven onmogelijk te maken.

  • Diverse Voornamen Belangen
   Dagelijkse Voorbijkomende Bullshit.
   Digital Video Broadcasting

   Zoek er maar 1 uit. Ik verzin ze wel.

 2. Daarom stemmen heeft geen zin. Dien alleen ter legitimatie van het systeem.

 3. Wil je een betere opleiding aanbieden, dan kan dat heel simpel. Daar is geen we of ons voor nodig. Scholing wordt een dienst aanbieding in de vorm van een contract. Een letterlijk contract met de school.
  Basisonderwijs, LBO, MBO, HBO of universiteit via een contractvorm.
  De ouders sluiten een contract met de school en zij betalen zelf de school. De overheid ontvangt geen geld meer via de belastingen, voor het aanbieden van scholing.
  Daarmee ontstaat er een direct verband tussen ouders, leerling/student en school. Hierdoor is er een beter causaal verband tussen geld en scholing, want de ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Mocht blijken dat de school in gebreke is, is dat een contract breuk.
  Geen PC shit meer, geen NGO’s geen socialistische of communistisch gezeur.
  De scholen bieden opleidingen aan, met medewerking van de bedrijven. Want de bedrijven willen graag de juiste opgeleide mensen hebben.
  De basis school kan dienen om de basisvaardigheden aan te leren, en om erachter te komen wat de talenten zijn van die snotneuzen. Het ministerie van Onderwijs kun je afschaffen.

  *** onterecht in spam terecht gekomen, ontspammed ***

  • Je sluit hierbij ouders en kinderen uit die wat minder daadkrachtig zijn in hun beurs.
   Goed onderwijs is dan alleen mogelijk als je het kan betalen en anders wordt je maar putjes schepper.

   • Er zal ook goed onderwijs zijn, voor de minder kapitaalkrachtige ouders. Vergeet niet, nu betaalt iedereen, ook de ouders die minder geld hebben, de hoofdprijs voor het onderwijs.
    De rijke mensen, hebben slimme mensen in dienst genomen, fiscalisten, die zorg dragen dat zij zo min mogelijk belasting betalen. Die belastingdruk verschuift gewoon naar de rest. Ook de mensen met een kleine beurs moeten de indirecte belastingdruk voor 100% betalen. Het meeste belastinggeld komt van de loonslaaf, zzp’ers en MKB.
    Als je de opleidingen bij de overheid weghaalt, wordt opleiden een marktproduct. De opleiding die aangeboden wordt zal diverser zijn, want de markt zal met ideeën en diensten komen waar de overheid nooit over zal nadenken. De overheid hoeft niet te innoveren, want het is monopolie.
    Nu bestaat er ook privé onderwijs, maar dat kan de gewone burger NIET betalen. Dat kan namelijk niet, want als je de belastingen, heffingen en premies hebt betaald, ben je de helft van je inkomen kwijt. Privé onderwijs is dus dan onbetaalbaar. Alleen de rijken kunnen dit betalen.
    Overheidsdiensten moeten eigenlijk hetzelfde zijn als computers. Ieder jaar komt er een nieuwe versie uit, die beter is en goedkoper wordt. Het gevolg is dat de generatie IT systemen ervoor, goedkoper worden. Stel je voor dat dit principe ook gaat gelden voor overheidsdiensten. Dat zou mooi zijn!! Maar dat gaat nooit gebeuren, want het is een monopoly. De ambtenaren en bestuurders hebben een groot persoonlijk belang, om de status quo te handhaven. Zij krijgen toch elk jaar geld, of zij het nu goed doen of niet.

 4. Aan Niko:
  Avondklok: https://stemlp.nl/het-averechtse-effect-van-de-avondklok/ en https://stemlp.nl/avondklok/
  Covid: https://stemlp.nl/covid-19/ en https://stemlp.nl/standpunt-corona/
  Dit is allemaal inhoud van nieuwsbrieven.
  Ik denk dat de zoekfunctie nog wat beter kan 😉
  Tja, en over het voorwaardelijk basisinkomen = negatieve belasting, dat is een klassiek liberaal standpunt, geen puur AK standpunt, voor een uitleg kun je hier lezen: https://stemlp.nl/koers-op-de-toekomst-het-voorwaardelijk-basisinkomen/
  Over het thema onderwijs kun je op pagina 11 een artikel in de LP krant vinden, die kun je in zijn geheel inkijken op https://stemlp.nl/magazine/2021-03/
  Na de verkiezingen is voor de verkiezingen en ik denk dat alle stemmen uit libertaire kringen hard nodig zijn om de koers zuiver uit te zetten, welke op onze beginselen berusten. In vriendschap.

  • Beste Edwin, als je teveel linkjes in een reactie zet dan verdwijnt je reactie automatisch in het spambakje. Ik heb hem er bij deze uit gevist. Op vrijspreker hebben we de nodige nieuwsbrieven van de LP geplaatst en hebben we kandidaten zich laten voorstellen en ook sommige standpunten zijn behandeld. Waaronder het voorwaardelijke basisinkomen.

   Het probleem dat ik met dit artikel heb is dat het keer op keer de eigen verantwoordelijkheid ontkent. Het is gewoon collectivistisch. Studieleningen en vouchers zijn special interest wetgeving. Hoort niet thuis in minarchisme of AK. En liberalen in de 19de eeuw zouden een al dan niet voorwaardelijk basisinkomen niet als liberaal beschouwen. Een voorwaardelijk basisinkomen bevestigt juist de rol van de overheid als herverdelingsinstituut. Als libertarische of libertaire partij wil je volgens mij af van deze rol van de overheid. En wil je juist nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van het individu. Je wil de omvang en invloed van de overheid op de individuele levens beperken. En door een voorwaardelijk basisinkomen doe je het omgekeerde. Iedereen krijgt gratis geld. Een luxe die velen niet aankunnen. De staat zorgt voor iedereen, of hij nu wil werken of niet. Eigen verantwoording voor het bestaan wordt hierdoor ontnomen in naam van een sociaal vangnet. De LP zou juist die eigen verantwoording moeten benadrukken en dit niet door dit vangnet afnemen.

   Bovendien. Of een basisinkomen budgetneutraal is of niet (ik denk dat het mede door het hangmat effect niet neutraal zal zijn), maakt niets uit. Het is nog steeds gebaseerd op onrecht. Op belastingheffing. Het basisinkomen verandert niets aan het feit dat velen de helft of meer van hun inkomen kwijt zijn aan belasting. In plaats van het onrecht verminderen, houdt de LP hier het onrecht in stand.

  • Beste Edwin, bedankt voor je reactie. Misschien heb ik mijn punt niet duidelijk gemaakt. Ik reageerde op de inhoud van dit artikel (helemaal bovenaan), dat inhaakt op wat er in een interview in het Voorburgs Dagblad gezegd wordt. Mijn zoekfunctie werkt prima.

   Wat er op de website van de LP wordt gezegd, zal allemaal wel. In de communicatie met de buitenwereld gaat het over andere zaken. Zoals bij de meneer in Voorburg.

   De LP overtuigt mij niet. In Voorburg is het kennelijk een soort van fusie tussen D66 en Groenlinks. De LP van nu is niet de LP van 2012 of daarvoor.

   Ik dacht dat ‘libertarisme’ staat voor eigen verantwoordelijkheid, lage belastingen, weinig (staats) regels, een kleine overheid en vooral veel vrijheid. Maar libertarisch is niet libertair(e).

   Overigens zie ik de LP niet vermeld staan in het staatje onderaan dit artikel: https://www.geenstijl.nl/5158141/oppositiepartij-d66-plus-drie-zetels-bij-de-hond/

   Hoe zou dat komen? Verder eens met wat Ratio zegt.

   Groeten, N.

 5. Inmiddels is zo’n 2/3 van de bevolking compleet afhankelijk gemaakt van de regering door allerlei toeslagen.
  Mijn inkomen is niet te laag of mijn huur veel te hoog.
  Mijn vaste lasten is zo’n 2/3 van mijn hele inkomen. Zonder huurtoeslag ben ik zwerver.
  Maar omdat de vaste lasten, huren en belastingen telkens stijgen waardoor uiteindelijk iedereen wel vast komt te lopen.
  21 jaar geleden ben ik begonnen met 350 Gulden huur, inmiddels dat bijna 650 Euro.
  Alles wat ouder wordt daalt in waarde. Alleen huurhuizen niet.
  Die afhankelijkheid moet een keer afgelopen zijn.
  Nu is het nutteloos geld rond pompen geworden, wat klauwen aan geld kost.

 6. Goh, Ratio, heb je soms mijn commentaar van ruime tijd geleden in laten zakken?

  • Beste Dolf, ik luister maar ben een beetje eigenwijs en wellicht hardleers. Ik wil libertarische initiatieven steunen en het voordeel van de twijfel geven. In ieder geval een deel van de LP kandidaten is volgens mij wel oke. Als je de moeite neemt de 50 minuten lange video’s van V for Valentine te beluisteren (heb ik met 1 video gedaan), dan hoor je van Robert een veel zuiverder libertarisch geluid dan dat de LP verkondigt. Maar het voorwaardelijke basisinkomen zie ik als een dwaling (ondank dat Milton Friedman hierachter stond) evenals de studie vouchers.

   Ik schrijf veel liever verbindende stukjes. Maar dit artikel in het Voorburgse dagblad kon ik niet ongemerkt voorbij laten gaan.

   • Beste Ratio, heel sportief van je. Okay, ik ga de eerste V-video maar eens bekijken dan. Maar wat je eigenlijk al zegt is dat conformisme en/of het sluiten van een compromis het ware geluid tegen houdt.

 7. Ik heb naar Valentine gekeken en geluisterd. Samen in een interview naast Arno Wellens.
  Valentine werd totaal overschaduwd.
  Ik vind hem te theoretisch, te bedeesd. Nee, dat is geen stemmenkanon. Ik vrees dat Valentine zelf al een compromis is.

 8. De leden van de LP zijn verbonden door verscheidenheid. Dat maakt het een uitdaging om er een coherent geheel van te smeden en met een duidelijk communicatiestrategie de burgers aan te spreken waar de LP voor staat en zo hopelijk mensen overtuigt dat het libertarisch gedachtegoed de weg is die “we” moeten gaan.
  .
  @Ratio – je bent allergisch voor “we” en “ons”, met name omdat dat zou wijzen op een collectivistische boodsschap. Ik betwijfel, of je dat altijd zo moet lezen. “We” drukt ook een groepsgevoel uit, zoals in “We hebben het goed gedaan tijdens de wereldkampioenschaopen voetbal”. Een verbondenheid in dat geval.

  Voor wat betreft het interview met Willem Buising: heb je bij Willem geverifieerd of hij de teks voor publicatie heeft gezien? Dat is namelijk niet gebruikelijk (tenzij je privileges hebt, zoals een lid van het kabinet of de koning). Een journalist met collectistische sympathieën kan met subtiele woordkeus een boodschap een andere nuance geven.

  Libertariërs zijn individuen met eigen taltenten, ideeën, passies en vaardigheden. Libertariscme is een glijdende schaal. Niet iedereen is even strak in de leer, en die ruimte behoort er te zijn.
  Uiteraard is het aan jou wat en hoe je schrijft. Naar mijn bescheiden mening zou je je steeds moeten afvragen: dient wat ik hier schrijf het doel van een verenigd libertarisch geluid? Wat mij betreft heb je met dit artikel slechts verwarring gesticht, wat aanzet tot verdere versplintering en dientengevolge tot een afzwakking van onze boodschap en slagkracht. Ook de toon waarop verdient in mijn ogen geen schoonheidsprijs.

  • Beste Leonardo. Ik heb het artikel vooraf naar de LP gestuurd zodat ze erop konden reageren. En me bijvoorbeeld konden wijzen op een creatieve woordkeus van de interviewer.

   Onder de “vrijspreker” auteur heb ik veel profielen van kandidaten geplaatst, en nieuwsbrieven overgenomen om de LP onder de aandacht te brengen en te steunen, misschien wel tientallen artikelen. En vaak heb ik in de comments erop gewezen dat de LP het dichtste bij de doelstellingen van vrijspreker ligt. Ik beschouw me echter als een kritische vriend van de LP. Omdat ik me als vriend beschouw heb ik mijn eigen mening vaak voor me gehouden. Ik sta veel meer een AK koers voor. Discussies over AK vs het libertaire programma heb ik daarom de afgelopen periode nauwelijks gevoerd, juist voor die eenheid. Ik wou in het begin alle programma punten behandelen, maar ja, woonrecht, basisinkomen, studievouchers en meer van dat soort zaken, daar word ik niet vrolijk van. Ik ga niet huichelen, dus ben ik al snel met het behandelen van de standpunten gestopt. Ik heb bewust de animatie filmpjes niet meer geplaatst en ook de meeste andere filmpjes niet omdat ik dat eerlijk gezegd geen reclame vond voor de LP, dit bleek ook uit reacties.

   Ik moest echter schrijven over de keuze van de lijsttrekker en over dit krantenartikel. De keuze voor de lijsttrekker en het buitensluiten van Toine verdiende een nadere uitleg. De keuze voor een voorwaardelijk basisinkomen en de studie vouchers wordt door vele libertariers niet begrepen. Dit is een keuze die de libertarische wereld verdeelt. Een bewuste keuze die is gemaakt door de LP. De oorzaak van de afzwakking van de slachtkracht ligt dus niet geheel bij mij, ik heb meestal proberen te verbinden. Ik heb me hier meestal stil proberen te houden. Maar als er dan ook nog eens een collectivistisch betoog uitrolt als in het krantenartikel, ja, toen moest ik wel reageren.

 9. Ratio
  Bedankt voor je uitgebreide toelichting. Wat je zegt stemt overeen met het beeld dat ik van jou als persoon en van De Vrijspreker als platofrm heb. Mijn belangrijkste punt is dat we moeten verbinden, niet verspliteneren, en dat is een uitdaging op zich omdat libertariërs nu eenmaal vrijdenkende individuen zijn. Ik hoop dan ook dat mijn “checkvraag” in je afweging tot schrijven/plaatsen zal worden meegenomen.
  Verder moet er geen groter punt van worden gemaakt dan nodig. Wat mij betreft laten we (knipoog) het hierbij en richten we ons op de toekomst.

Comments are closed.