Nederland staat voor vele tientallen miljarden garant voor de zuidelijke lidstaten van de EU. In het kader van solidariteit. In Nederland is de arbeidsparticipatie 77%, in Spanje is die 57%. Een nogal eenzijdig gerichte solidariteit. Moet Nederland wel Spanje steunen? Spanje is een land dat minderheden onderdrukt. De EU is boos op Polen en Hongarije omdat ze niet open staan voor het opvangen van vluchtelingen. Spanje weigert echter autonomie aan een deel van haar autochtone bevolking, de Catalanen. Moet Nederland niet alleen eenzijdig financieel solidair zijn met een land dat een veel lagere arbeidsparticipatie kent? En dus logischerwijze minder welvaart schept voor haar inwoners? Maar moeten we ook nog eens een land steunen dat het zelfbeschikkingsrecht aan een belangrijke minderheid ontzegt? En dat democratisch verkozen volksvertegenwoordigers probeert te vervolgen? Vertegenwoordigers die vervolgens diplomatiek asiel in België zoeken? Deze vraag stellen is deze vraag beantwoorden. Zolang Catalonische onafhankelijkheid een taboe is, heeft Spanje geen enkel moreel recht van spreken en dienen borg, garantiestellingen in vermogensoverhevelingen naar Spanje stop gezet te worden.

BEGIN PERSBERICHT
m>Gonzalo Boye is de advocaat van de president van Catalonië, Carles Puigdemont, en leden van zijn regering die hem in 2017 vergezelden naar België na het houden van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Zij gingen in ballingschap in België omdat zij zagen aankomen dat de Spaanse justitie hen zou veroordelen, ook al is het organiseren van referenda geen misdrijf in het Spaanse wetboek van strafrecht. En zo bleek, waarom de Spaanse justitie de leden van Puigdemonts regering die in Catalonië waren gebleven, veroordeelde van 9 tot 13 jaar gevangenisstraf. Dankzij het werk van advocaat Gonzalo Boye en het internationale team van advocaten met wie hij samenwerkt, blijven Puigdemont en de andere Catalaanse ballingen vrij, ondanks de pogingen van de Spaanse justitie om hen uit te leveren en gevangen te nemen. Sinds hij de verdediging van de Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers op zich heeft genomen, zijn de bankrekeningen van Gonzalo Boye afgesloten, heeft hij vier belastinginspecties en drie arbeidsinspecties ondergaan, zijn dieven tweemaal ’s nachts zijn kantoor binnengedrongen zonder dat de beveiligingscamera’s iets registreerden en is er een strafzaak tegen hem geopend wegens vermeende misdrijven van witwassen van geld en valsheid in geschrifte.

De strafzaak tegen Gonzalo Boye is gebaseerd op de vrijwillige verklaringen van twee voormalige cliënten van hem, die beiden in de gevangenis zitten. Boye houdt vol dat de twee mannen liegen en dat hij bewijs heeft. Een van de mannen, Puentes Saavedra, is veroordeeld voor drugshandel en er zijn ook sterke aanwijzingen dat hij in Colombia een moord heeft gepleegd. Ondanks de ernst van de misdaden werd Puentes Saavedra vrijgelaten nadat hij had getuigd tegen zijn voormalige advocaat. Twee maanden na de verklaring van de drugshandelaar en vermeende moordenaar doorzocht de politie het kantoor van de advocaat en nam zijn mobiele telefoon in beslag om een kopie van de inhoud ervan te maken.

Ondanks de pesterijen waaraan hij wordt blootgesteld, heeft Boye het niet opgegeven. Hij en vier Catalaanse advocatenverenigingen hebben een klacht ingediend tegen de rechter, de openbare aanklager en een magistraat omdat zij de moord in de doofpot zouden hebben gestopt en zouden hebben getalmd. Boye heeft de rechter gewroken en het Grondwettelijk Hof gevraagd niemand toegang te geven tot zijn telefoon omdat deze vertrouwelijke informatie bevat over zijn werk als advocaat van de verdediging. In een interview met de krant Vilaweb https://www.vilaweb.cat/noticies/boye-tinc-complicat/ legt Boye uit dat hij denkt dat zijn pro-onafhankelijke cliënten uiteindelijk zullen winnen voor Spanje, maar dat zijn eigen verdediging, als advocaat, moeilijker zal zijn. Hij is ervan overtuigd dat zijn vervolging het werk is van groepen met veel macht, opererend vanuit de Spaanse staat, die hem willen laten boeten voor zijn verdediging van de Catalaanse voorstanders van onafhankelijkheid.

Naam inzender vermeld bij inzending, alhier niet vermeld.
— EINDE PERSBERICHT —

Zoals een ui heeft ook deze casus meerdere lagen. Google op “Gonzalo Boye“. En er komt het beeld van een ETA terrorist naar voren.

In 1996 the Audiencia Nacional sentenced Boye to 14 years in prison for collaborating with Basque separatist group ETA, after the Court considered proven that Boye played a key role in the kidnapping of the businessman Revilla,[6] that lasted for eight months. The victim was released after a millionaire ransom payment.”

Helaas hebben weinig mensen behoefte aan het afpellen van een ui. Zwart wit verhalen zijn veel spannender. Nu is de reactie van de Spaanse overheid tegenover het streven naar Catalaanse zelfstandigheid moeilijk in een grijstint te vatten.

De rol van de heer Gonzalo Boyle lijkt toch iets gecompliceerder te zijn dan uit de ingezonden brief en wikipedia blijkt. De inzender wijst na mijn constatering op de volgende vraag en verklaring:

Vraag: They accused you of collaborating with ETA for the kidnapping of Emiliano Revilla. Mr Revilla and ETA kidnappers deny this.They accused you of collaborating with ETA for the kidnapping of Emiliano Revilla. Mr Revilla and ETA kidnappers deny this.

Antwoord: I think things were not done well. And it took me a long time to realize where there had been the technical errors for me to end up in jail. And there were many serious ones. In jail, I started studying law with the feeling — something happened here and I want to know what it is — Those years were very bad for the law. Very bad. The Spanish Audiencia Nacional was transformed into human meat grinding machine.

Ik presenteer hier wederom niet een zwart wit artikel, en maak me hiermee waarschijnlijk minder populair.

De conclusie die ik trek: wat er in het verleden in gebeurd is, is onvoldoende duidelijk. De reactie van de Spaanse overheid op het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen is te repressief. Zolang dat voortduurt is iedere steun van Nederland aan Spanje steun aan een immoreel regime. Dit laatste is wellicht een te gemakkelijke conclusie, want welk regime is wel moreel???