Een gestolen meesterwerk kan revenuen opleveren van de volgende zijden:

01.

Van de eigenaar of zijn verzekeringsmaatschappij, die het graag terug willen zien.

02.

Van de kant van de politie of justitie, tegenover wie het werk als onderhandelingsobject gehanteerd kan worden ten behoeve van het verkrijgen van strafvermindering of strafkwijtschelding..

03.

Van de zijde van een collectionneur, die het schilderij graag wil bezitten zonder het aan derden te tonen.

04.

Bij een nog levende kunstenaar is het tevens mogelijk, dat deze het werk heeft laten ontvreemden, teneinde meer faam te verwerven door middel van de publiciteit welke door de diefstal gegenereerd wordt.

Van de hierboven opgesomde mogelijkheden komt qua frequentie 01. vermoedelijk het vaakst voor, daarna 02. Of zich ooit het onder 03. genoemde gemanifesteerd heeft, weet ik niet; ik denk, dat dergelijke gevallen, als ze al voorkomen, heel zeldzaam zijn, evenals het onder 04. genoemde geval.

In dit verband wil ik ook verwijzen naar “ The mystery of the invisible hand” van de hand van Marshall De­­­vons, nom de plume van Kenneth G. Elzinga.

Deze detective handelt over Professor Henry Spearman, met wie Milton Friedman wordt bedoeld.

Ik heb Kenneth G. Elzinga ontmoet op het door Mark Skousen georganiseerde Freedom Fest in Las Vegas, waar hij smakelijk wist te vertellen over zijn ontmoetingen met Milton Friedman, die hem een grote steun waren bij het schrijven van zijn detectives over de befaamde Nobel-laureaat. Deze detectives zijn buitengewoon amusant; ik aarzel niet, ze hier warm aan te bevelen.

 

Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. warm aanbevolen
    de Nederlandse dichter Lucebert (1924-1994)
    ‘alles van waarde is weerloos’

    • individuele vrijheid en zelfstandigheid zijn van grote waarde — en kan je verdedigen
      warm aanbevolen

Comments are closed.