“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by an endless series of hobgoblins, most of them imaginary.”

-H.L. Mencken

De Amerikaanse regering – evenals de ontluikende wereldwijde technocratie onder leiding van het World Economic Forum dat het ondergeschikt maakt – werkt volgens een formule. Het gedrag van de acteurs is gestructureerd en daardoor zijn hun acties voorspelbaar. Door terug te kijken naar hun verleden kunnen veel van hun toekomstige activiteiten worden voorspelt.

Een ijzeren regel van de politieke filosofie is dat machtsconsolidatie exponentieel gemakkelijker is voor de heersende klasse in tijden van ‘nood’.

De door de bedrijfsmedia gechoreografeerde, PR-beheerde staat van crisis na 9/11 leidde tot een “War on Terror” die de budgetten en mandaten van vrijwel elke tak van het nationale veiligheidsapparaat verbeterde – een groei die deze agentschappen niet hadden kunnen bereiken zonder een aanval op twee van de meest prominente flatgebouwen van het land.

De toeeigening van nieuwe bevoegdheden voor zichzelf was actiepunt #1 op de staatsagenda vanaf het begin van de ‘War on Terror’. De hele federale bureaucratie – elk onderdeel ervan dat institutioneel zou kunnen profiteren van de machtsgreep – sloeg onmiddellijk toe. Op het gebied van buitenlands beleid heeft het rijk zijn militair-industriële complexe oorlogsmachine een vliegende start gegeven waar president/generaal Eisenhower decennia geleden voor waarschuwde.

Op het binnenlandse front verspreidde de nationale veiligheidsbureaucratie zich:

In de VS zelf breidde de federale regering onder de regering van George W. Bush haar toezichtsbevoegdheden om terrorisme te bestrijden drastisch uit en voerde ze meer inspanningen op om haar grenzen te beveiligen – door nieuwe overheidsinstanties te creëren, de beveiliging van luchthavens te federaliseren en tientallen miljoenen telefoontjes te onderzoeken.

Gebruikmakend van de publieke paniek, heeft de Deep State heimelijke nieuwe maatregelen in de wetgeving van het Congres en uitvoeringsbesluiten opgenomen om zijn capaciteit voor het ongeoorloofd afluisteren van niet alleen buitenlandse doelen, maar ook in eigen land te vergroten (in strijd met zowel de letter als de geest van het 4e amendement):

De gebeurtenissen van 9/11 zijn gebruikt als voorwendsel om de elektronische bewakings- en gegevensverzamelingsbevoegdheden van de Amerikaanse regering drastisch uit te breiden. Inclusief de bevoegdheid om informatie te verzamelen over Amerikanen die niets verkeerd hebben gedaan.

9/11 is het waard om even terug te kijken voor deze les die herhaald moet worden: als de regering eenmaal nieuwe bevoegdheden voor zichzelf heeft uitgevonden, geeft ze ze nooit vrijwillig op. In de mist van oorlog vormt de amorf gedefinieerde ’terrorisme’-dreiging – waarvan de definitie zo nodig kan worden aangepast – een ‘permanente noodsituatie’ die een onbepaald excuus biedt om de federale bureaucratie naar steeds grotere hoogten te blazen.

Geen van de opmerkelijke “noodbevoegdheden” die in de nasleep van 9/11 in de wet zijn uitgevonden, is opgegeven – integendeel, de bevoegdheden van de interne politie en spionage van de corporate staat zijn gedurende twee decennia jaar op jaar uitgebreid. Als de dystopische trend onbetwist blijft, zal deze voor altijd doorgaan.

Vervang de War on Terror door Het verslaan van het virus en de marsroute is bekend.

Bron: Daily Bell