Shell moet in 2030 van de Nederlandse rechter op verzoek van Milieudefensie zijn CO2-uitstoot met 45% reduceren om ‘het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de inwoners van het Waddengebied’ te beschermen. Publicist en geofysicus Jilles van den Beukel noemt het op Energeia terecht ‘Een ongemakkelijk vonnis’.

Shell moet niet alleen zijn eigen uitstoot (scope 1) reduceren, maar heeft ook een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’ om de uitstoot van leveranciers (scope 2) en consumenten (scope 3) met 45% te reduceren. Vooral dat laatste knelt, want olie is bij uitstek een goedje, waarbij de CO2-uitstoot vooral uit de uitlaat van automobilist komt en niet zozeer uit de schoorsteen van Shell. (TW opinie Gerald Schut) 

De CO2-uitstoot van een liter benzine komt voor 20% uit ‘Well-to-Tank’ (scope 1 en 2 dus) en voor liefst 80% in ‘Tank-to-Wheel’ (scope 3 dus: de autorijder). Zou het niet logischer geweest zijn een bedrijf voor de rechter te slepen, waarbij de CO2-uitsoot wél vooral uit de fabrieksschoorsteen komt?

Daar komt dan de volgende vraag van Wim Thomas (voormalig Chief Energy advisor van Shell, ingezonden brief FD 2 juli) bij: moet Shell dan weigeren om gas te leveren aan China, (scope 3) nodig om de helft van de Chinese kolencentrales te vervangen wil China aan haar CO2 beperking kunnen voldoen? Het Internationale Energie Agentschap, geeft juist aan dat aardgas een van de beste CO2 verlagers is door kolencentrales te vervangen. Geen gas méér leveren aan China, zou dan averechts werken mbt CO2 uitstoot verlaging. Trouwens, als Shell dat gas niet levert, zou er dan geen andere (Chinese) oliemaatschappij dat gas willen leveren? Hoe eerlijk is dat Nederlandse vonnis voor Shell, tov de rest van de wereld? Gaan ze bij Shell dan niet even nadenken of een vestiging van het hoofdkantoor elders niet veel makkelijker tov de concurrentie is? Dus daar waar de (Nederlandse) rechter, geen voorbeeldfunctie oplegt. Of dat Shell na al jaren geleden uit kolen gestapt te zijn (verkoop Billiton, die overigens nog steeds kolen produceert),  haar schone gasvelden (gedwongen en dus tegen een te lage prijs) moet verkopen aan een andere energiemaatschappij?

Ook dit is weer een rechterlijk novum: een rechter legt een specifiek bedrijf de voorbeeldfunctie op. Dus niet aan u die in scope 3 het grootste deel van Shell’s CO2 vervuilt, maar alleen aan Shell en niet de kleinere oliemaatschappijen of de autogarages en u.

Verder vraagt Thomas zich net als ik af, hoe eerlijk is het om dit rechterlijk vonnis aan een Nederlands bedrijf op te leggen, wetende dat Nederland al welvarend is, mede door jarenlang van de fossiele geneugten te hebben genoten. Echter de zich nog ontwikkelende landen, hebben die fossiele mogelijkheden om ook hun welvaart te verwerven, nog jarenlang nodig, mogen we die dan geen gas leveren?

Het vonnis is een illustratie dat het recht wel voor de een, niet voor de ander geldt. Ook dat er onlogische ernstige consequenties uit voortkomen.

Het vonnis doet ook denken aan de rechterlijke uitspraak tot verplichting aan de Nederlandse Staat om allerlei milieumaatregelen (stikstof, Pfas etc) te nemen: ‘afspraken’ ondemocratisch aan klimaattafels gemaakt (exclusieve uitnodigingen en zeker geen kernenergie aanzittend) zijn ineens wet en juridisch afdwingbaar geworden, dus zonder enige democratische toetsing. Geen wonder dat Shell in haar zaak in haar schulp kruipt. Wat kun je anders doen (dan met stille trom vertrekken?).

Verder ik blijf er op hameren dat als je kijkt naar de klimaatveranderingen van de laatste 1000 jaar, ( bijv. de temperatuurstijging sinds 17de eeuw, kleine ijstijd) het nog steeds zeer de vraag is of oorzaak en gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, het recht geeft aan een rechter: die moet oordelen op wettig en overtuigend bewijs, om een lokaal bedrijf te veroordelen, laat staan een voorbeeldfunctie op te leggen.

2 REACTIES

 1. Deze uitspraak komt voor uit beleid het beleid van Agenda 2030 en de 17 SDG’s. De rechter is ingeschakeld om het milieubeleid van de overheid en de VN af te dwingen. De overheid kan z’n handen in onschuld wassen en er op wijzen dat de rechter heeft geoordeeld en dus gehandhaafd moet worden.

  Maar het is niet anders dan een ordinaire uitspraak/maatregel om straks alle fossiele brandstoffen te rantsoeneren voor met name de burgers. Het zal leiden tot een CO2 quotum voor burgers en later tot afschaffing van de auto’s met verbrandingsmotoren. Daarvoor in de plaats komen dan computer gestuurde elektrische auto’s waar de overheid bepaald hoe veel en hoe ver je nog mag rijden.

  Dit alles om SGD 12 te realiseren:

  Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
  Vervuilende energiebronnen
  Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020.
  https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/

 2. Definitie “duurzaam”
  Een homogeen product recyclen naar een nieuw product!
  ex:
  Papier – karton.
  Oude rubber autobanden – transportplaten i.p.v. houten paletten.
  Schapenwol – kleding …….etc;

Comments are closed.