Waar in Nederland geacht wordt van een dergelijke crisis sprake te zijn, is deze volledig aan het ingrijpen van de overheid te danken.

Met name in Amsterdam heeft de overheid door de jaren heen op bijzonder schadelijke wijze ingegrepen op de woningmarkt, onder meer op de volgende manieren:

01.

Het bevriezen of indexeren van huren. Dit heeft na de oorlog op grote schaal geleid tot verkrotting. De huren werden namelijk ten pleziere van het kiesvolk op een zodanig laag niveau gehouden, dat het de eigenaren onmogelijk gemaakt werd onderhoud te plegen. In sommige wijken leidde dit tot een situatie dat de gekapitaliseerde erfpacht uitsteeg boven de waarde van de woning. Een ander gevolg was het op grote schaal belemmeren van doorstroming.

 

02.

Het verbieden van woningbouw op eigen grond en het verbod om op reeds bestaande woningen extra verdiepingen te zetten. Hierdoor werd de uitbreiding van het woningbestand kunstmatig beperkt.

Ook vond op de verhuurmarkt voor kamers ernstige marktontwrichting plaats, doordat vele huurders van uitkeringen werden voorzien, die de prikkel wegnamen om door middel van kamerverhuur aanvullende inkomsten te verwerven.

Het bovenstaande is geenszins een volledige opsomming van al het kwaad dat de overheid op de woningmarkt gedaan heeft en de schade die de overheid daarmee aangericht heeft.

Hoe komt het dat er in plaatsen als Athene en Istanbul nooit woningnood bestaan heeft en men daar te kust en te keur overal kan kopen en huren? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Hugo van Reijen

18 REACTIES

 1. Ook de praktijk om dmv bestemmingsplannen en bouwvergunningen het grondgebruik te reguleren en allerlei woon- en bouwsubsidies en – toeslagen te verstrekken, verstoort het normale proces van vraag en aanbod in ernstige mate.

  De waarde van grond zou onder normale omstandigheden bepaald worden door de economische mogelijkheden. Als de markt wonen hoger waardeert dan bijv voedselproductie of als er genoeg grond is voor landbouw en te weinig voor woningbouw dan zal de prijs van bouwgrond hoger zijn dan van landbouwgrond. Er komt dan vanzelf bouwgrond beschikbaar omdat boeren hun landbouwgrond daarvoor verkopen.

  Dit maakt het voor woningzoekenden mogelijk om een stukje grond te kopen en daar hun eigen huis op te (laten) bouwen. Dat dit in het buitenland heel gebruikelijk is en in NL niet of nauwelijks gebeurt, geeft al aan hoe ernstig verziekt de markt hier is.

  • Ook wordt vaak vergeten, dat de basiskosten voor de economie van een land worden bepaald door de grondprijs en door de aanwezige infrastructuur, zowel fysiek in de vorm van een wegennet en telecom netwerken als kennisinfrastructuur. Die bepalen immers wat er met de grond kan worden gedaan.

   Als de beschikbare grond duurder is dan nodig en als ze ook nog inefficiënt wordt gebruikt omdat de overheidsregulering de normale marktwerking verstoort, terwijl de markt niet de kans krijgt om de infrastructuur optimaal te ontwikkelen (denk aan particulier onderwijs) dan presteert de economie dus ondermaats en zijn mensen armer dan nodig is.

   Grondpolitiek is altijd een socialistisch stokpaardje geweest. Het is het zoveelste bewijs, dat de overheid ons armer maakt ipv rijker.

   *** in spambak terecht gekomen ***

   • Peter

    Ja, als NL écht socialistisch was, dan had de staat in ieder geval nog huizen gemaakt, voor de mensen. Ik bedoel, in de DDR was niemand dakloos. Socialisten zorgen ervoor dat iedereen een huis heeft. Het is dan wel een of andere grauwe flat, die niet onderhouden word en die je niet bezit. Maar ze zorgen er wel voor dat letterlijk niemand dakloos is. In de DDR waren geen zwervers

    Het probleem met NL, is dat het niet écht socialistisch is, maar ook zeker niet liberaal. Het is het allemaal net niet. Het zit in een soort identiteitscrisis, ideologisch/politiek gezien
    *** in spambak tereht gekomen ***

   • Wat bedoel je daar precies mee ?

    Ik snap economische dingen nooit

 2. Verziekt door sovjetisering. Inderdaad: in een normaal land vliegt men binnen, koopt land en bouwt.
  Wat een en ander nog erger maakt is het doorlopende erfpachtstelsel van de gemeente Amsterdam, dat indertijd ge-introduceerd is opdat de overheid de woningmarkt kan blijven verzieken.

 3. “Het bevriezen of indexeren van huren. Dit heeft na de oorlog op grote schaal geleid tot verkrotting. De huren werden namelijk ten pleziere van het kiesvolk op een zodanig laag niveau gehouden, dat het de eigenaren onmogelijk gemaakt werd onderhoud te plegen.”

  Ik weet niet waar jij je informatie vandaan haalt maar de meeste huurders van sociale huurwoningen betalen koopprijzen zonder dat de woning ooit van hen wordt.

  De woningen worden te huur aangeboden op Woningnet, op internet. Dus de huurprijzen kun je zo nakijken. Elk jaar volgt er een huurverhoging en als huurders meer gaan verdienen dan is er sprake van scheefwonen waardoor ze meer moeten betalen voor dezelfde woning.

  Lijkt mij dat er genoeg geld is voor onderhoud. Woningcorporaties klagen juist dat ze hoge verhuurdersheffingen aan de overheid moeten afdragen.

 4. En wat te denken van 2 AOWers die samen in 1 huis willen wonen en voor straf gekort worden?

 5. Ja precies. In een land als Nederland, zou je toch verwachten dat ze gewoon in de hoogte gaan bouwen.

  Maak dan torenflats. Ja, maar dat is lelijk, zegt men dan. Ja, zal best, maar we leven in een land van 19 miljoen mensen. Wat heeft nou voorrang ? Dat alles er ‘knus’ uit ziet, of dat mensen tenminste een hok hebben om in te slapen. Koop zo’n weiland op en bouw er een futuristisch torenflat ding op. Zet er twaalf torenflats op.

  Bij ons om de hoek stond twintig jaar een enorm pand, met een enorm stuk grond eromheen leeg. Terwijl er woningnood is. Je zou zeggen dat zo’n pand dan of aan de markt overgelaten word. Of dat de gemeente/staat er zelf iets mee gaat doen. Nee hoor, laat maar lekker twintig jaar verkrotten.

  Uiteindelijk hebben ze het dan voor ‘een vriendenprijsje’ aan een malafide, randcriminele vastgoedontwikkelaar verkocht. En dat is dan meteen die corruptie die je ziet hé. Die markt staat 20 jaar op slot en ineens verkopen ze het aan een of andere patjepeeër, waar ze of bang voor zijn, of waarmee ze bevriend zijn, of allebei.

  Sindsdien heb ik geen vertrouwen meer in ‘de overheid’ en hun goede bedoelingen.

 6. Wel interessant kort stukje dit trouwens.

  Ik weet dit soort dingen nooit.

  Het verbieden van woningbouw op eigen grond en het verbod om op reeds bestaande woningen extra verdiepingen te zetten. Hierdoor werd de uitbreiding van het woningbestand kunstmatig beperkt.

  Mensen kunnen een verdieping erop bouwen, op hun huis en die verhuren.

  Mensen zouden zelf grond kunnen opkopen, om daar dan te bouwen en dat te verhuren.

  We zijn dus wel en niet een vrije markt. Eigenlijk gewoon niet. NL is meer een soort gereformeerde dictatuur. Socialisme voor de rijken, kapitalisme voor de rest. Dat is dan NL. En die rijken zijn toevallig altijd bevriend met bestuurslagen en hoge ambtenaren, beleidsmakers etc, etc.
  *** in spambak tereht gekomen ***

 7. De boekhoudkundige “afschrijving” wordt niet toegepast op het economisch product huis in tegenstelling tot
  kantoren en fabrieken met als gevolg dat een huis uit 1960 (HFL.40.000.-) anno 2021 €.300.000.- waard is.
  Honderdduizenden woningen worden aan de woningmarkt onttrokken ex: Opslagplaats voor winkeliers wandel door de winkelstraten in Nederland.Anti-kraak is big business?
  Putatieve onmogelijkheid grond te kopen van Gemeenten.
  Verbod permanent wonen vakantiewoningen, caravan/camper, schip.
  Sociale straffen wonen bij vrienden, familie en/of kennissen.
  Qui bono

 8. Ik woon bij mijn moeder in de straat. Ik woon in een zgn drive-in woning, mijn moeder in een “gewoon” rijtjeshuis. Toen ik bij haar bezig was haar voortuin op te knappen, kwam er een opaatje aangelopen die bleef hangen voor een praatje: “Ja”, zei hij: “ik heb deze huizen gebouwd. Ik was verantwoordelijk voor budgetbewaking. Deze rijtjeshuizen mochten niet meer dan ƒ10.000 kosten, die drive-in woningen ƒ 12.000.
  Die rijtjeshuizen worden momenteel verhuurd voor € 750 per maand. Mijn moeder betaalt dus jaarlijks twee keer de nieuwwaarde aan huur! De huizen waar ik in woon gaan nu weg voor € 425K; 78 keer de nieuwwaarde! De woningmarkt is rot tot op het diepste bot.

 9. Bij mij om de hoek staat dus een enorm pand leeg. Hier kunnen honderden mensen wonen. Het staat leeg en voor de vorm zitten er drie antikraak huurders in, omdat het dan zogenaamd ‘bewoond’ is.

  Ik vind het vreemd dat er niet meer zoiets als de kraakbeweging ontstaat. Al zullen jullie daar vast heel erg tegen zijn. Als het alleen opkomt, in jullie perceptie komt dat dan indirect door de staat. Kraken zou druk op de gemeente zetten en op de woningbouw. Verhuur iets niet en het wordt gekraakt. het is dus tegenmacht. Al zal men hier het woordje ‘macht’ wel weer eng vinden. Wees niet bang, kraken gaat niet meer plaatsvinden.

  Een andere oplossing zou vanuit de parlementaire politiek moeten ontstaan. Maar ik geloof daar niet meer in.

  Sociaal democraten willen dat de staat de woningnood gaat oplossen, door staatshuisvesting te fasciliteren. Libertariers willen échte vrije markt, zodat je vraag en aanbod krijgt in de woningmarkt. Mij lijkt de libertarische oplossing sympathieker. Het gaat alleen niet via ‘de politiek’ en ‘het parlement’ afgedwongen worden. Daar is de boel te corrupt voor. Vastgoedspeculanten, die een monopolie afgedwongen hebben bij de overheid, gaan het niet toestaan dat de woningmarkt ineens open gegooid word. Ik zag het al bij mij om de hoek, met dat pand dat dan leeg staat. Zoiets staat twintig jaar leeg en word gekocht door een patjepeeër, die goede contacten heeft bij de gemeente. Zo’n patjepeeër, zorgt er wel voor dat de markt alleen voor hem vrij is. En dat gebeurt dan ook op landelijk niveau.

  Ik denk dat alleen vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, de woningproblematiek kan oplossen. Nederlanders zijn alleen per definitie niet burgerlijk ongehoorzaam.

  Wel zal er binnenkort ook een groot woningprotest zijn. 12 september, geloof ik, op de Dam. Maar ik denk niet dat ‘onze’ politici daar naar zullen luisteren.

 10. Stelling nummer 1 klopt volgens mij niet.

  Stellingen nummer 2 wel, daar ben ik het wel mee eens.

  de eigenaren onmogelijk gemaakt werd onderhoud te plegen.

  Die eigenaren zwemmen vaak in het geld. Ik ken (indirect) mensen die panden verhuren, die echt niet moeten gaan zeggen dat ze geen geld hebben voor onderhoud….Dat is gewoon grote onzin en iedereen weet dat. Die vastgoedmensen zijn op zijn minst multimiljonair.

  • Helaas is het toch waar. Ik kan dit bevestigen, omdat ik het zelf heb meegemaakt.
   Mijn oiuder betaalden in de Rivierenbuurt van Amsterdam voor 70 vierkante meter na de oorlog een huur van 38 gulden per maand versus een salaris van 400 gulden per maand voor mijn vader.
   Die 38 gulden was een heel lage som, waarvoor de huiseigenaar geacht werd allerlei soorten van onderhoud te plegen. Er stonden hele blokken van dergelijk wonngen te koop in verschillende wijken van de stad: voor een krats, want de exploitatie was zwaar verliesgevend.

   • Wat ook een punt is

    Ik geloof dat in zowel Istanbul en Athena, grote kraakbewegingen zijn. Althans, zeker in Athene. Maar is Istanbul ook wel

    Als je vastgoed leeg staat, wordt het gekraakt en dat geeft veel gedoe. Dat leidt ertoe dat mensen het liever gaan verhuren. Het leidt tot doorstroom. In NL is geen kraakbeweging meer, waardoor leegstand op geen enkele manier nadelig is.

  • Ok Hugo

   Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat is dan in jouw tijd geweest. 38 per maand….Kortom, min of meer gratis huisvesting. Nu betaal je 3000 per maand, als je na 40 jaar een huis kan vinden.

   Als ik naar de huisbazen van deze tijd kijk, zijn ze extréém rijk.

 11. Banken verkeren in zwaar weer, enige mogelijkheid kunstmatig de inflatie met nikszeggende, wegende lasten te doen toenemen?
  IPV dat mensen uitgeven potten ze op.
  NWO raken terecht in paniek

Comments are closed.