Iedereen kent ongetwijfeld de hartverscheurende beelden van de wanordelijke toestanden in Italië uit het begin van de coronapandemie, de lockdownmaatregelen en de propaganda van de regeringen hoe verschrikkelijk het coronavirus huishoudt met als hoeksteen van het beleid de mantra “alleen door vaccineren komen we hieruit”. Toen eenmaal de vaccinatiecampagne op stoom was gekomen, kwam het coronapaspoort als international reisdocument en de CoronaCheck-app op nationaal niveau. Hiermee kwam het gemor in de samenleving die het beu was dat hun vrijheid zo prangend werd beteugeld enigszins tot kalmte.

De CoronaCheck-app fungeert als een toegangspas. De app checkt met de mobiele telefoon of iemand volledig is gevaccineerd, recent negatief is getest op corona of corona heeft gehad. Het is in het leven geroepen om grootschalige evenementen mogelijk te maken. Immers, veel mensen bij elkaar kan een mogelijke explosie van besmettingen geven met – zo is de door de regering geuite vrees – een grote druk op de gezondheidszorg als “onvermijdelijk” gevolg. De negatieve-testoptie is eraan toegevoegd om de privacy van de persoon met de app te borgen; was deze optie niet aan de app toegevoegd dan zou dat aangeven dat iemand hetzij is gevaccineerd, hetzij van corona is hersteld en dat indiceert privacy-gevoelige informatie. Ook waren vele jongeren nog niet gevaccineerd en juist voor hen worden veel van de evenementen georganiseerd. De negatieve-testoptie biedt tevens uitkomst voor mensen die zich niet willen laten vaccineren (bijvoorbeeld op grond van religieuze overtuiging) of dat niet kunnen (bijvoorbeeld omdat ze lijden aan een auto-immuunziekte of allergie).

Inmiddels is het grootschalige aspect losgelaten en wordt de CoronaCheck-app ingezet om toegang tot de (veel kleinschaligere) horeca te krijgen. Dat is merkwaardig; de maatregel krijgt nu het aura dat gevaccineerden worden beloond en niet-gevaccineerden worden gestraft. Immers, grootschalige evenementen zijn relatief infrequent en dan is voor sommigen testen nog wel een optie. Maar om je te testen voor je gaat winkelen, omdat je anders geen kop koffie mag drinken? En wat as je geen smartphone hebt? Of geen DigiD? Of bij het vaccineren hebt gekozen om je anoniem te registreren?

Ook veel sportverenigingen zijn overgegaan tot implementatie van de CoronaCheck-app  –terwijl ze dat wettelijk niet hoeven –, ingegeven door de propagandamachine van de overheid en/of druk van enkele van hun leden die zich “onbehaaglijk” of “onveilig” voelen in het gezelschap van leden die niet gevaccineerd zijn. Dank u, minister de Jonge c.s.; uw angstpropaganda heeft een tweespalt in de samenleving bewerkstelligd!

Om de CoronaCheck-app voor kleinschalige bijeenkomsten te gebruiken is bizar en impliciet onlogisch. Veel mensen die ik spreek hebben de overtuiging dat hun vaccinatie ook anderen beschermt. Dat treft geen doel: ook gevaccineerden – zo stelt ook het RIVM nadrukkelijk – kunnen het virus bij zich dragen en overdragen. Er is ook geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat een transmissie door een gevaccineerd persoon een kleinere kans zou hebben dan overdracht door een niet-gevaccineerde. De Gezondheidsraad zegt in een bericht van 20 mei 2021: “[…] Er is echter meer onderzoek nodig om te bepalen in welke mate en onder welke omstandigheden vaccinatie virusoverdracht kan tegengaan en welke factoren hierop van invloed zijn.” Daarmee is het argument van mensen die zich onbehaaglijk c.q. onveilig voelen in gezelschap van niet-gevaccineerden – en er bij hun vereniging op aandringen de CoronaCheck-app in te voeren – niet echt op ratio gestoeld en feitelijk op angst gebaseerd. Ook zal deze groep van “onbehaaglijken” zich bij al hun sociale interacties onbehaaglijk of zelfs onveilig voelen waar de CoronaCheck-app niet wordt vereist voor toegang, zoals in de supermarkt, bij een kerkdienst of bij bezoek aan een ziekenhuis. Dus waarom de CoronCheck-app bij een sportvereniging moet worden ingevoerd met als argument om deze onbehaaglijkheid c.q. gevoel van onveiligheid weg te nemen, ontgaat me.

Een tweede reden waarom de CoronaCheck-app onlogisch is dat mensen die zijn gevaccineerd beschermd zijn tegen het virus, althans dat is de mantra van de overheid en de reden dat ze zich hebben laten vaccineren. Dus waarom zijn ze dan bang om een virusinfectie op te lopen? O, het vaccin werkt niet in alle gevallen? Het is nog experimenteel? Waarom willen ze dan dat anderen zich laten inspuiten met deze gentherapie (zoals het vaccin in de Staatscourant wordt benoemd). Kortom, de logica ontbreekt. 

Een derde onlogisch punt is dat de CoronaCheck-app de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de wekelijkse clubavond met een recent negatief testresultaat. Dit argument conflicteert met het eerste punt. Alleen door iedereen te testen verklein je de kans. Dat is natuurlijk in de praktijk onwerkbaar. Maar wederom is het niet logisch dat wel van niet-gevaccineerden te verlangen. En, doorredenerend, als de negatieve-testoptie feitelijk geen praktische optie is, wat blijft er dan over van bescherming van de privacy? Deze optie is immers toegevoegd om de privacy te borgen. 

Wat verder opvalt is dat de CoronaCheck-app als een heilige graal wordt bejubeld. Er is geen ruimte voor alternatieven, zoals bijvoorbeeld een zelftest, een gezondheidsverklaring, een papieren bewijs. Klaarblijkelijk is een check met een centrale registratie noodzakelijk, en dat is olie op het vuur van degenen die geloven dat er sprake is van een complot.  

Een ander zorgwekkend punt is het zogenaamde tijdelijke karakter van de maatregel. De teneur is duidelijk dat jaarlijks de vaccinatie moet worden herhaald. Denk ook aan het “boostershot” waarover wordt gesproken. Wat komt hierna? Gaat de gevleugelde uitspraak “niets is zo permanent als iets tijdelijks” hier op en worden andere aspecten om toegang te reguleren toegevoegd, zoals een verklaring van goed gedrag of een check dat je al je verkeersboetes en belastingen netjes hebt betaald?  

Al met al leidt de CoronaCheck-app tot uitsluiting van bepaalde groepen mensen. Medische Apartheid is de term die rondwaart. Bij een systeem van Medische Apartheid, ja daarbij, voel ik me nu onbehaaglijk. 

Leonardo Pisano, 21 sep 2021 

94 REACTIES

 1. Duidelijk verhaal, Leonardo.

  Als ik vragen mag; voor welk strategisch scenario (aanvallen of consolideren of terugtrekken) kiest u?

  • Dit stuk beoogt vooral bewustwording te bereiken. In zijn algemeenheid heeft aanvallen tegen een veel machtigere tegenstander alleen zin met ondergronde activiteiten en guerillatactieken.

   • Leonardo, mag ik dan uit uw antwoord afleiden dat u kiest voor de consolidatie strategie?

   • Leonardo Pisano.

    U reageert weliswaar niet, maar ervan uitgaande dat u (vrijwillig of niet) kiest voor de consolidatie strategie; dan ben ik erg benieuwd naar uw tactische bewegingen hierin?

  • Wat bedoelt u met aanvallen, consolideren, terugtrekken ?

   • @nayakosadashi2020

    Denk in gekuiste straattaal ongeveer dit.

    Terugtrekken betekent je zonder verzet van achteren door de vijand laten nemen, zwijgend en stilaan als een mentaal beperkte het laten gebeuren en worden verscheurd.

    Consolideren je van achteren laten nemen en hopen dat bij liefdevolle acceptatie en heulen de vijand medelijden toont en inbindt.

    Aanvallen betekent zerker niet van achteren laten nemen en dat met de vijand doen wat deze in eerste instantie met jou wilde doen. Afmaken en opruimen.

   • Afmaken en opruimen.

    AIVDtje leest mee hé, hou dat in je achterhoofd.

   • @nayakosadashi2020

    Uitleg geven over wat afmaken in deze context betekent is niet gelijk aan oproepen tot geweld, als je daar op doelt, beste. Heb anders nog wel een ander verhaal voor ze hoe ik mijn ‘holocaust’ dankzij corrupt bestuur in het verleden heb ervaren, welke personen erbij betrokken waren enzoverder. Heb een zwijplicht ondertekend, maar zwijgen is altijd nog relatief. Hoewel ik een zwak heb voor de mensen die mij uiteindelijk hebben geholpen kan ik niet eeuwig blijven zwijgen bij opnieuw worden aangevallen met de intentie mij wederom te slopen.

    Ben een aanhanger van één helder gebod, het NAP. Anderen aanzetten of oproepen tot geweld is niet NAP. Maar NAP behoort dan wel tweerichtingsverkeer te zijn, anders bestaat de kans tot bijv. uitlokking van geweld ter zelfverdediging. Vernietigen van levens door de overheid behoort daartoe, mensen afsnijden van levensaders of primaire zaken is vernieting van levens en lokt uit. Een overheid tot aan willekeurig wie dan ook, hebben dit recht niet, ook al denken, beweren of vinden ze van wel. Ook niet uit naam van een nepvirus, met neptesten, uit naam van de zogenaamde ‘volksgezondheid’.

    De tijd zal het leren en is afhankelijk van de wijsheid van mens en regering of het uitdraait op geweld.

   • Ja, ik ken het. Ik ken ook mensen die van alles hebben moeten ondertekenen en die krijgen dan min of meer een soort zwijggeld. Iets klopt niet, je geeft het aan en ze zeggen : we betalen je salaris door en je houdt je mond verder.

    Ik heb zelf ook bizarre dingen meegemaakt.

    Ben een aanhanger van het ZMGP (zoveel mogelijk geweld principe)

    Nee, grapje

    Het virus is niet nep en ook niet betekenisloos. Als je het hebt, ga je wel degelijk veel pijn leiden. Het is dan ook niet vreemd om je handen te wassen steeds en alles.

    Maar het is niet zó erg, dat de hele maatschappij ervoor naar de filistijnen zou moeten gaan.

    Kijk, de AIVD gaat niet uit van het NAP. In tegendeel. ze houden ook hier alles en iedereen bij, natuurlijk. En als men iets interpreteert als zijnde ’tot geweld aanzetten’ hebben ze een reden om je op te pakken, uit te lichten etc. Als ze je willen pakken, interpreteren ze dat begrip ‘geweld’ gewoon heel ruim. Maar als je over afmaken en opruimen gaat spreken, kunnen ze je denk ik wel wat maken, vrees ik. Kijk dus uit wat je zegt. Geef ze geen aanleiding.

   • @nayakosadashi2020

    Beste, deze reactie van je daarbij opgeteld je eerdere begint naar trolgedrag te rieken of ben jij werkelijk zo omgeven van angst? Of geloof je echt in datgene wat je beweert? Laat ik ervan uitgaan dat je het goed bedoelt, dan nogmaals, voor alle duidelijkheid, het oproepen tot geweld is iets anders is dan uitleg geven over wat “aanvallen, consolideren, terugtrekken” betekent. Aanvallen betekent niets anders dan afmaken en opruimen, dat is mijn persoonlijke ervaring bij ongevraagde kennismaking met de kwaadaardige en duistere kant van de overheid. Dat is ook wat de overheid hun leger aan (geüniformeerde) ambtenaren onderwijst en bijbrengt of hebben de ambtenaren bijv. bij protesten van hogere hand de opdracht gekregen met watjes te gooien, i.p.v. met knuppels, honden, paarden en waterkanonnen los te gaan op onschuldige mensen. Dat ze nog geen kogels hebben afgevuurd op betogers mag eerder een wonder zijn.

    En als de overheid je kapot wil hebben, ook zonder ook maar iets te hebben gedaan of gezegd is mijn ervaring, als ze het echt hebben voorzien op personen of objecten van personen of een heel land, dan kunnen ze alles, zelfs onder het mom van een zwendelvirus en fabel-epidemie Nederland tot de grond afbreken en kunnen ze zelfs een splinter in de duim interpreteren als een aanslag en een stuiver te weinig in de boekhouding als fraude bestempelen. Ja, ja, de overheid kan zelfs alle Nederlanders in de broek laten schijten van angst en de totale nacht grijpen. Ze kan dat allemaal, totdat??

    En oprecht, de overheid is niet eens werkelijk het probleem, maar is nu eenmaal zwak en geïnfiltreerd door gangsters en geïnfecteerd met het cabalvirus, met een stanische en sektarische epidemie. Ooit afgevraagd hoe een fascistische-communistische dictatuur in NL zou kunnen ontstaan? Nu, zo dus, wat wij nu zien en meemaken. Zo!!

  • Met een ariërverklaring, of ‘niet-Joodverklaring’, tonen mensen aan dat ze geen Joods bloed hebben. Op het papier staat precies aangeven wie iemands ouders en grootouders zijn en of ze Joods bloed hebben. De bezetter stelt het ondertekenen van een ariërverklaring al vanaf de eerste maanden van de bezetting verplicht voor personen in hoge functies. Wie de verklaring niet tekent, of onjuiste informatie invult, wordt ontslagen. Zie daar de corona vaccinatie-app.

 2. Dat corona-paspoort -of app of hoe het ook heet- is niet onzinnig maar verwerpelijk. Elk mens dat iets geeft om zijn eigen vrijheid of die van iedereen hoort daar niet aan mee te werken. Zijn er libertariers en anarchisten die vanaf zaterdag met hun ‘app’ staat te zwaaien om uit eten te kunnen gaan?

  • Verwerpelijk houdt een moralistisch oordeel in. Ik heb geprobeerd het stuk neutraal te houden en vooral rationele argumenten op te brengen. Iedere libertariër en ander weldenkend mens is wel in staat zijn eigen conclusies te trekken, dunkt me …

   • Leonardo,

    “… en vooral rationele argumenten op te brengen …”

    Dan is uw conclusie in uw artikel ongerijmd met uw laatste zin: “… voel ik me nu onbehaaglijk”.
    M.a.w. u brengt emotie in de discussie en betrekt uzelf in de argumentatie.

   • Dat is een merkwaardige twist. De rationele argumenten betreffen het gebruik van de CoronaCheck-app zelf, namelijk dat die app feitelijk geen zin heeft. Mijn geüite onbehaaglijkheid jegens Medische Apartheid is gerelateerd aan het gevolg van de CoronaCheck-app …

   • Leonardo Pisano.

    U bent toch echt degene die de merkwaardige twist eraan brengt door uw analyse niet af te sluiten met een conclusie, maar met uzelf!

    U schrijft dat “iedere libertariër en ander weldenkend mens is wel in staat zijn eigen conclusies te trekken”. Welnu, ik beweer dat iedere libertarier en weldenkend mens in staat is om met een dergelijke analyse op de proppen te komen. Ik vraag me dan ook af wat het nut is van het schrijven van een analyse zonder conclusie, strategie en plan van aanpak?

    Wellicht kan ik uw gevoel van onbehagen wegnemen door u te verwijzen naar literatuur die uw kennis vergroot en wegwijst maakt in de wereld van macht en kracht, zoals bijvoorbeeld Machiavelli, Sun Tzu, Frans de Waal (met name Chimpansee Politiek) en Saul Alinsky.

    Wellicht zet het u aan tot formuleren van probleemstelling en vijandidentificatie in de Nederlandse rechtstaat. Met een artikel hierover zou ik aan uw lippen hangen.

  • Voight, de titel impliceert toch een conclusie. Een conclusie die vervolgens met feitelijke, rationele argumenten wordt onderbouwd.
   De laatste zinnen zijn een reflectie over wat die onzinnige CoronaCheck-app feitelijk teweegbrengt. Ik ben het met je eens dat dat een emotionel tintje heeft.

   Verder noem je een aantal bronnen zoals Machiavelli. Dat heeft niks met dit onderwerp te maken. Maar als je het wilt weten: kijk of je mijn Achter de nevel (een complotthriller uit 2014) te pakken kunt krijgen. Hier is dat een keer besproken. Het is uitverkocht, maar wellicht in een bibliotheek te lenen.

  • IK vind dit altijd zo vreemd hé.

   Vroeger (heel vroeger) was ik een SPer.

   En we zagen toen mensen als Rob Jetten en deze christen unie dwaas als zijnde ‘heel rechts’.

   Omdat ze dus economisch gezien neoliberalisme voorstaan en dus rechts zijn

   Links/rechts zijn wazige begrippen geworden

   Jetten vind zichzelf ‘heel progressief’, maar is dat links ?

   • Geweldig optreden van Baudet.

    Twee observaties:

    # Op 7:00 gaf die vileine en partijdige voorzitter toch nog het laatste woord aan haar partijgenoot.

    # Baudet begint een bedreiging te vormen voor de macht, vandaar is het demoniseren begonnen á la Pim Fortuyn (rust zacht) met de gecoördineerde en inhoudsloze aanvallen van Jetten, Seegers en Ploumen. Dit is een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling en dient nauwlettend gevolgd te worden!!!

  • Baudet heeft hier gewoon gelijk, omtrent de Corona dan.

   Mensen willen Baudet alleen haten, dus luisteren ze per definitie naar hem. Want voor je het weet ben je het met een stelling van Baudet eens en dan ben je ‘een nazi’.

 3. Ik ga er vanuit dat die vaccinaties het immuunsysteem verzwakken en op termijn de dood veroorzaken. Allemaal in het kader van de depopulatie-agenda, gepland, georganiseerd, logisch.

  • Ja, Nico. Dat weten we dus niet precies. Je zal nu wel weer agressief op mij reageren (zoals vele mensen hier meteen vol agressie reageren) maar ik denk niet dat je van ‘het vaccin’ dood gaat.

   Wel denk ik dat het gewoon niet zoveel uithaalt en dat er bijwerkingen zijn, die pas later aan het licht komen. Ik denk niet dat er een soort depopulatie agenda achter zit. Dan hebben ze nu namelijk 90 procent van Nederland vermoord. Lijkt me meer iets voor uit een Marvel strip. Dit soort fantastische verhalen, maken dat mensen ook verder niet meer naar ‘ons’ luisteren.

   • ‘Dan hebben ze nu namelijk 90 procent van Nederland vermoord.’

    Dat is precies de denkwijze van de kudde. Maar ik ben geen schaap maar een geit.

   • Ja, dus ik ben het met je oneens en dan noem je me meteen ‘een schaap’. Dat bedoel ik dus met die agressie hé.

    Je kan het ook wat rustiger, vriendelijker houden. Blijkbaar ben je zelf ook niet zo overtuigd van je ideeën, anders zou je niet meteen met agressie op mij reageren

    Nee, ik denk niet dat 90 procent van de NL bevolking dood gaat door het vaccin.

    Mag dat?

    Ik denk wel dat ‘het vaccin’ gewoon een beetje een lapmiddel is. Het is snel gemaakt en het is niet eens getest etc. Als er al een agenda achter zit, is het bedoeld om de bevolking in Europa meer onder controle te krijgen, meer te wennen aan gezag. Zie het dan als een soort oefening. Het inmasseren van een nieuwe mentaliteit

   • Quote Nietzsche: ‘De rest, dat is de mensheid maar. Daar moet je boven staan door verhevenheid van ziel, door verachting’.

    Als de kudde de afgrond instort, ik lig daar niet wakker van. Zonder al die achterlijken wordt Nederland een mooier land. Dus als mensen zich vrijwillig laten euthanaseren, dat moeten ze zelf weten – ik doe er niet aan mee maar ben er ook niet tegen, het zijn per definitie achterlijken.

    Nietzsche gaat behoorlijk los op ‘het kuddedier, dit lagere type mens’.

    Nooit gedacht zo’n experiment te gaan meemaken.

   • @N2020,”Dat bedoel ik dus met die agressie hé.” Mee eens. Een zeer hinderlijke gewoonte. Dit is een figuurlijke vorm van doodslaan. Is overigens in strijd met de huisregels.

   • Ja, je kan Nietzsche erbij halen. Lekker belangrijk

    Ja, ik ken Nietzsche, je hoeft het niet uit te leggen voor me….

    Het punt is een beetje. We kunnen wel heel stoer en ruw doen tegen elkaar en elkaar verrot schelden. Maar niemand heeft daar iets aan.

    Ik ben ook niet altijd even aardig hier.

   • @nayakosadashi2020

    Ja, dus ik ben het met je oneens en dan noem je me meteen ‘een schaap’. Dat bedoel ik dus met die agressie hé.

    LOL, agressie, serieus?

    Los van chemische weekmakers en ander gif in voedingsmiddelen, tast de roundupspuit verder het testosterongehalte en daarmee het laatste beetje geestelijke incasseringsvermogen aan?

   • Nico de Geit 23-09-21 at 09:54
    ‘Dan hebben ze nu namelijk 90 procent van Nederland vermoord.’

    Het uiteindelijke doel is zo min mogelijk mensen over te houden. Als de cijfers waar zijn dan is 90 procent van de bevolking ingespoten met een ‘experimenteel’ rioolwatertje. Alleen al een overheid met 90 procent van de bevolking hun gezondheid gokt zegt al genoeg en zou alle alarmbellen moeten doen laten afgaan.

    De gewillige en goedgelovige “90 procent” die domweg accepteert op basis van vertrouwen in de regering en reeds meermalen veroordeelde criminele farma is niet in staat te accepeteren dat dit een slachtpartij gaat worden van profetische en bijbHELSE omvang.

   • “Ja, dus ik ben het met je oneens en dan noem je me meteen ‘een schaap’. Dat bedoel ik dus met die agressie hé.

    LOL, agressie, serieus?”

    Het zijn trollen die de discussie proberen te kapen met breedsprakige analyses en onzin reacties zoals “agressie” en “Dat is in het Zweeds.”

    Gisteren werden gezamelijk de vaste bezoekers hier aangevallen op hun naam, dat moet je genoeg zeggen.

   • ‘je kan Nietzsche erbij halen’

    Ik ben het niet per definitie met Nietzsche eens maar de manier waarop hij neerkijkt op ‘het kuddedier, het lagere type mens’ is vanuit uitroeiings-standpunt heel inpasbaar. Het zou me niks verbazen als de Bill Gates-kliek ook dat soort opvattingen heeft en toepast: ‘als je zo achterlijk bent deel te nemen aan zo’n experiment verdien je je lot, de dood’.

    We hebben het over mensen met vele miljarden, heel veel macht en invloed, een God-complex en een min of meer autistisch/atheïstische stoornis. En, ze denken overal mee weg te kunnen komen. Tel daar bij op: demonische invloeden, de stand van de sterren, en je hebt de situatie waar we nu in zitten.

    Ik heb overigens meer begrip voor de Bill Gates-kliek dan voor de mensen die in de rij gaan staan om deel te nemen aan een experiment met hun leven. Daar komt bij dat ik meer voordelen zie aan depopulatie dan nadelen.

    Dat ze het echt zouden doen, hun perverse fantasieën realiseren, nee, dat had ik niet gedacht. Zeker niet op deze schaal. Maar we zien het nu toch echt gebeuren.

   • Nietzsche is een beetje complex, om hier nu te gaan bespreken

    Kijk, het zit een beetje zo. Misschien ga je gelijk krijgen en sterven al die mensen eraan, aan het vaccin

    Maar het lijkt me zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk

    Over een paar jaar zullen we het weten.

    Erover speculeren is zinloos.

   • @ een ander.

    “Gisteren werden gezamelijk de vaste bezoekers hier aangevallen op hun naam, dat moet je genoeg zeggen.”

    Kijk weer die halfslachtige insinuaties.

    Het gaat niet om naam maar om geloofwaardigheid. Het is namelijk misleidend om je uit te geven als soevereine Batavier terwijl je in werkelijkheid slechts een dogmatische katholiek bent en een theocratische staat aanhangt.

    Bovendien heb ik beweerd dat het ongerijmd is dat u en uw compaan ‘de laatste Batavier’ mij de maat nemen terwijl jullie moesten afhaken bij de abstracte discussie en niet verder kwamen dan herhalen van eigen meningen, op de man spelen en de psychiater uithangen.

    Goed om te lezen dat u mijn correctie ter harte neemt en uzelf niet langer wegzet “lid”, maar als bezoeker van deze site.

   • Voight-Kampff 23-09-21 at 18:57

    Waarom zouden wij met je in discussie moeten gaan als je absolute bullshit uitkraamt. Daar pas ik voor.

    Je vindt jezelf nogal intellectueel. Nou ik vind dat je hoogdravende bullshit verkondigd. Met aannames over mij die kant noch wal raken. Leer eerst maar eens goed lezen voordat je een discussie aangaat.

    Meneer zal wel even bepalen wie of wat geloofwaardig is. Over arrogantie, autoritair en hautain gedrag gesproken. Ik mag hopen dat jij nooit in welke machtspositie dan ook komt. Kan niks goeds van komen.

   • de laatste lachwekkende Batavier,

    Er is nog ruimte voor verbetering v.w.b. onderbouwing van beweringen en vervoeging van werkwoorden. Een beetje drukken en onze katholiek is ineens niet meer zo tolerant. Als ik God was dan zou ik vandaag een beetje verbolgen zijn over uw gedrag.

    *** VERZOEK @Voight-Kampff en laatste Batavier. Dank voor jullie bijdrages. Edoch. Een verzoek. Gelieve de discussie niet persoonlijk te maken. Blijf svp bij argumenten. Als dat lastig is, negeer dan elkaars reacties. Ik stel voor dat jullie elkaar de komende dagen negeren. En eventueel daarna weer beginnen met een inhoudelijke discussie te voeren, maar ik denk dat dit lastig is als jullie elkaar niet echt meer respecteren. Bij voorbaat dank. Ratio. ***

  • Of we te maken hebben met killer-vaccins zal binnen enkele maanden duidelijk worden. Toen de proefdieren werden blootgesteld aan de ziekte waartegen het vaccin bescherming moest bieden stierf 95%, de rest werd afgemaakt, de dierproeven werden om die reden gestopt. Als het bij mensen hetzelfde verloopt kunnen we de eerste resultaten tijdens komend griepseizoen tegemoet zien. De vraag is dus: komt er significante oversterfte of niet?

   • We zullen het gaan zien, in de toekomst

    Ik heb ‘het vaccin’ niet genomen, omdat een onderbuikgevoel zegt dat de boel niet deugd. Ik heb een bepaalde intuïtie.

   • Het griepseizoen staat voor de deur. Er wordt al gewaarschuwd over “extra gevaarlijke griep”, want “vorig seizoen hadden mensen weinig contact en daardoor weinig weerstand”. Zou het met ‘corona’ net zo zijn?

    Proefdieren lijken in lichaams-eigenschappen op mensen, dus ik ben benieuwd naar die oversterfte. Zulke oversterfte moet zichtbaar zijn in de uitvaartbranche. Wachtlijsten voor begrafenissen en geen plek op begraafplaatsen.

    Overigens hoor ik mensen die ingespoten zijn over rare rugpijnen die ze opeens hebben. Dat zijn mensen die ik er voorheen zelden of nooit over hoorde. Is dat een bekende bijwerking?

   • Ja, iemand die ik ken die ‘het prikkie’ had genomen, heeft nu ineens ook enorme rugpijn !

  • de laatste Batavier,

   Er is nog ruimte voor verbetering v.w.b. onderbouwing van beweringen en vervoeging van werkwoorden. Een beetje drukken en onze katholiek is ineens niet meer zo tolerant. Als ik God was dan zou ik vandaag een beetje verbolgen zijn over uw gedrag.

  • Voor de mensen die al wat langer meelopen in de libertarisch/anarchistische hoek is dat geen nieuws. De overheid fopt veel mensen, dat is van alle tijden.

  • Fijn dat je dat voor jezelf bemerkt …dan gaat er een deur open! 🙂

   Zat een stukje begrotingsdebat te kijken en daar viel mij iets op. Ik kreeg het idee dat het fvd controlled oppositie is. Door de bedenkelijkheid over de werkelijke betekenis van corona lijst a, gecombineerd met de daarvoor gemanipuleerde cijfers tot pandemie bekroont mag niet openbaar betwist worden. Er rust direkt en indirekt een gekozen stigma op…de ww2. Hierdoor word men geradicaliseerd en hoeft men het niet over de inhoud te hebben. Het is een zorgvuldig gekozen narratief door mister globel! Kijk nog eens terug naar die voor vrijheid en liefde bijeenkomsten te A-dam hoe het gekozen politie-geweld de boodschap om zeep bracht en de opinie beïnvloed werd richting wappies…wij vs zij. Het riekt!

   • Het is ook niet handig, om die WO2 vergelijking te maken. Het leidt af van je boodschap en/of je kritiek

    Ik bedoel, men geeft D66 een stok om mee te slaan.

    Corona is niet de holocaust. Het is niet hetzelfde. Je en dan snap ik dat FVD doelt op het conformisme, van waaruit de holocaust kon ontstaan. Ik snap wat men daarmee bedoeld te zeggen. Maar het komt niet over en D66 zal je ‘een nazi’ noemen, meteen.

    Hier hebben we dus niets aan.

    Ook met van die joden sterren lopen. Het is onzin. Je gaat niet vergast worden. Er zijn bizarre, gevaarlijke dingen aan de gang. Maar de kans is heel, heel, heel klein dat je in een kamp komt

    sue me for this one, Thierry

   • Antwoord was voor joanne,

    @ nakamichi2020
    Het is ook niet handig, om die WO2 vergelijking te maken. Het leidt af van je boodschap en/of je kritiek…. Is dat mogelijk de gecontroleerde bedoeling omdat de verdere inhoud onomstotelijk is? Er zijn wel parallellen maar die mag je niet noemen..stigma..doe dat niet, anders komt de boodschap niet aan….doet ie ’t toch…..bedoeld?

   • Als je debat aangaat probeer je voorbeelden te geven die in het collectieve geheugen van de bevolking zitten. Helaas komen we dan uit bij WO2.
    Daar is in het verleden zo’n taboe op gelegd dat je altijd tegen zere benen schopt hoewel in de Holdomor in Rusland/Oekraïne en de culturele revolutie in China veel meer slachtoffers gemaakt zijn.
    Helaas als een vergelijking maakt met rassenwetten in VS (Jim Crow waar Baudet het over heeft) dan zit iedereen je glazig aan te kijken. Dat zit niet in het collectief geheugen en hebben de mensen geen beleving bij.

    Ik ben geen Baudet fan en sluit zeker niet uit dat hij gebruikt wordt als gecontroleerde oppositie. Maar in principe heeft hij wel gelijk.

    Helaas is de samenleving al zo ver gepolariseerd dat mensen Baudet om dit soort debatten graag een nekschot zouden willen geven (Vanmorgen gezegd door een vrachtwagenchauffeur die een lading kwam lossen). De mensen die de MSM geloven begrijpen echt niet wat er allemaal speelt. Geven allemaal de standaard antwoorden die ze uit de MSM zien/lezen/horen. Zitten helemaal gevangen in hun bubbel.

 4. Het idee van het bolsjewisme/leninisme was : we bouwen een zeer machtige staat op. Deze staat heeft over alles en iedereen de regie. Dit is nodig, om het kapitalisme en de klassentegenstellingen uit te roeien.

  En dán, wat marxisten dan altijd zeggen. Als die staat er eenmaal is, dan valt zij vanzelf weg vervolgens.

  Het lijkt een beetje op dit corona verhaal. Misschien dat marxisten daarom zo ‘voor corona’ zijn. De regering zegt : vele maatregels, vele controles, vele vrijheidsbeperking, veel macht voor de staat. En daarna, als dan het virus afgelopen is, het probleem opgelost is, dan vallen al die maatregels vanzelf weg en neemt de grip van de staat af.

  Zo werkt het dus niet. Als die controle en dwang eenmaal normaal is, gaat het een eigen leven leiden allemaal. Je kan controle makkelijk opbouwen, maar niet makkelijk afbouwen en het gaat zichzelf ook niet opheffen.

  Straks is er een ander ‘groot gevaar’. En nog een groot gevaar en nog een gevaar. En de bevolking is vervolgens gewend geraakt aan gehoorzaamheid. Zo beweeg je dus langzaamaan naar een steeds meer autoritaire structuur. Iets waarvan ‘onze’ leiders sowieso vinden dat het nodig is, om een nieuw Europa vorm te kunnen geven

  Uiteraard vinden linkse anarchisten in NL het allemaal prima….Want die waren…..tegen de staat….(kuch)…

  • ‘linkse anarchisten’

   Rechtse libertariërs, linkse libertariërs, rechtse anarchisten, linkse anarchisten. Het zit niet in mijn vocabulaire. Laten we het over zelfbeschikkingsrecht hebben, door de natuur en God gegeven. Wat natuurlijk verdedigd moet worden.

   • Links anarchisme. Denk dan aan anarcho communisten en collectivisten. Anarchisten die tegen de markt zijn en gelijkheid als een focuspunt hebben

  • Ik zie die QR code als een manier om mensen uit te sluiten, het leven zuur te maken en tot een prik te ‘dwingen’. Verder niets. Maar het ironische is dus dat mensen die denken dat ze de toekomst hebben door even een prikje te nemen straks vrijwel zeker omvallen.

   • Veel erger nog een andere mening toegedaan wordt gewoonweg niet getollereerd?

   • Joanne

    Ja, terwijl de mening ‘ik wil liever geen vaccin dat nog niet goed getest is’, niet een van de meest extreme, radicale, gevaarlijke meningen ooit is.

    Maar, blijkbaar ben je dan al ‘de wappie tokkie’

    Want Rutte zegt het.

  • gênant hé, Jezus

   Een soort kinderlokker gedrag

   Die mevrouw begint te dreigen met ‘je komt op de IC’, bij dat kind.

   Niemand komt op de IC. Kinderen al helemaal niet.

   Die kinderen zijn nog jong, die schrikken daarvan.

 5. Volgens een verhaal dat ik op Linkedin tegen kwam zou Albert Heijn (zelfde initialen als de bekende Oostenrijkse schilder) er van uit gaan dat voor 1 december, mensen zonder QR code hun winkels niet meer in mogen. Een bron is geen bron. Maar het is duidelijk dat het horeca-verbod het begin is van iets veel groters. Wie gaat er op z’n knieën dan?

  • Maar je mag wel die boodschappen bestellen online ?

   Ik denk dat je op deze manier zelf een zwarte markten zal gaan krijgen, uiteindelijk

   • Jezus…Ik heb het weer gemist hoor. Ik volg ook dat nieuws niet, het maakt me angstig

    Op die manier is het dus een gedwongen vaccin

    Dat gaat in tegen mensenrechten.

   • Een bevolking die zich een vaccin in laat intimideren. Wat voor soort bevolking is dat. Snap je wat ik bedoel? Ze maken zo ook heel tamme mensen.

  • Ik ga zeker naar de supermarkt om weggestuurd te worden, ik wil het meemaken. Trouwens, ik laat me niet wegsturen door een jongen van 16, loop gewoon door. Dan zal het waarschijnlijk vastlopen bij de kassa: QR-code noodzakelijk.

   Dan maar online bestellen, het zal druk worden met lange wachttijden tot gevolg. Als ze überhaupt leveren zonder QR-code. Een beetje het teken van het Beest dit: Niet kunnen kopen of verkopen dan wie het teken van het Beest heeft.

   • Vooralsnog is het niet zover, mogelijk valt het allemaal mee en waait het over.

   • Inderdaad, dat zeggen ze nu…

    Inhakend op hierboven:
    Je mag niet naar buiten, in Australië is dat al gebeurd. Dan maar illegaal de straat op.

    Ze zijn volkomen gek/kwaadaardig aan het worden. Inderdaad “teken van het beest” achtig en hopelijk blijven het geruchten.

   • De supermarkten en bedrijven die weigeren om aan deze onzin mee te doen, kunnen vele klanten gaan vangen. Alle ‘wappies’ kopen dan bij hen

  • @Niko

   Albolf Heijtler zal natuurlijk niet zeggen dat ze meedoen aan de waanzin, echter zodra er weer een nieuwe zwendelvirus uit de zwarte hoed wordt getoverd, wat dan?

   Dan ligt daar, normaal gesproken, een niet onbelangrijke taak voor de concurrent, een QR gat in de markt, zeg maar. Alleen gaat het uitsluiten van gezonde en gifvrije consumenten met goedwerkend, natuurlijk imuunsysteem, door de staat, of(f) course, verplicht worden voor alle supermarkten.

   Bedenk wel, een lege maag kan mensen op exceptionele gedachten brengen en plaatjes als deze https://tinyurl.com/jaj6jaf8 zijn niet leuk voor het straatbeeld, welke vooral voor gifgeinjecteerden verontrustend en storend kan werken en een unheimlich gevoel geeft.

 6. Ik ben zelf ondernemer en sluit niemand uit van levering. Maar als ze met hoge boetes komen ga ik in winterslaap. Of iedereen krijgt geleverd of niemand – ik ga niemand uitsluiten.

  Mijn officiële houding: ‘Ik ga er vanuit dat de overheid deze maatregelen geen dag langer laat duren dan strikt noodzakelijk’. Maar de realiteit: misschien waaien deze maatregelen snel over, misschien gaat het jaren duren.

 7. Veel mensen hebben nog niet in de gaten dat het mogelijk is dat ze straks opeens geen geld meer krijgen van werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld per 1 november) als ze geen prik nemen. Ook ondernemers zal het leven dan zuur worden gemaakt.

  Niet iedereen kan het zich veroorloven voor langere tijd in winterslaap te gaan. Voor lange tijd naar een ander land vertrekken is ook niet voor iedereen mogelijk/betaalbaar.

 8. Een persoon wil geïnjecteerd worden met het experimentele sars-cov-2 serum, maar wil absoluut niet opgenomen en geregistreerd worden in een database als geinjecteerd en zo ook niet meewerken aan de controle en vrijheidsbeperkingen of zogenaamde opheffing van beperkingen via een QR code.
  Dan kan men volgens de regel van de overheid niet geinjecteerd worden met het experimentele sars-cov-2 serum en mag daaruit geconcludeerd worden dat het hier niet alleen gaat om geinjecteerd zijn met een experimenteel sars-cov-2 serum, maar het voor de overheid belangrijker is te voldoen aan de eis geregistreerd en opgenomen te zijn in een database en zo controle of een sturende en onderdrukkende macht uit te kunnen oefenen via QR codes.

 9. Zat eens te neuzen wat de SP vindt van de QR-code. Ze keuren het af maar vinden dat het geld van de QR code moet worden ingezet om deur tot deur de ongevaccineerden te bezoeken en ze proberen te overtuigen.
  https://www.sp.nl/nieuws/2021/09/geen-dwang-met-toegangsbewijzen-overtuig-vaccinatietwijfelaars

  Moest meteen denken aan mevrouw Schippers (toen minister van VWS) die ook zo goed was in overtuigen m.b.t. de griepprik en het niet nodig vond nogmaals onderzoek te doen naar de werking van de griepprik en er ook helemaal niet voor open stond.
  https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/antwoorden-op-kamervragen-n-a-v-de-overbodige-griepprik

  En 11 jaar later pompen ze gedurende de Corona situatie gewoon weer door op de griepprik, alleen dan niet via de Markt: https://www.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-wil-centrale-landelijke-inkoop-griepvaccins-voor-zorgverleners

  Dus mensen overtuigen vanuit het SP standpunt; JA. Andersom overtuigen? NEE. Niet willen overtuigen maar samen onderzoeken? NEE.
  Wat een grap joh.

Comments are closed.