Nooit je kind laten vaccineren, de media kan je niet vertrouwen, we moeten tweederangs burgers maken van de ongevaccineerden en niemand weet wat de gevolgen van de spuit zijn. Undercover opnames van Johnson & Johnson personeel door Project Veritas.

5 REACTIES

  1. Even een vraag vooruit aan de minister
    Bent u een vent en durft u nu al de burgers te informeren dat zodra de 3 en opvolgende prikken er komen, prik 1 & 2 ongeldig zijn en daarmee het nu nog geldige vacinatiebewijs komt te vervallen.
    Of met andere woorden waarom staat er een uiterste geldigheidsdatum op het prikbewijs.

  2. Quote uit het plaatje hierboven “like inconvenience these people so much – that …” Oftewel: “Je moet doen wat wij zeggen omdat wij het zeggen”. Het geredeneer van psychiatrische patienten die in totale paniek zijn over iets dat je prima kunt beteugelen met een beetje rationeel denken en koelbloedigheid.

    Wat iemand om mij heen vroeg laatst: “Waar blijven de advocaten? De lui die normaal zo veel praatjes hebben als de overheid iets gedaan heeft waarmee zij het niet eens zijn. Of als er een procedurefout is gemaakt.”

    Inderdaad, waarom horen wij hen niet over het ontspoorde beleid en de schending van allerlei wetten en verdragen waar zij zich normaal zo graag op beroepen. Is dat omdat niemand hen inhuurt hiervoor tegen de gebruikelijke 400 euro per uur (plus tig-% kantoorkosten)?

Comments are closed.